Stratenlijst
ADRESBOEK DORDRECHT 1857(?)
(1280 records)

? ? de Bleekers Hellingen
Aardenne C.L. Heelmeesters en Verloskundigen Voorstraat
Aardenne W. van Verwers Wijnstraat
Aardenne Az H. Timmerlieden Voorstraat
Advocaat A.J. Tappers Vest
Aljes J. Bezemmakers Breedstraat
Aljes Wed. Bezemmakers Spuistraat
Allemans J. Mangelvrouwen Doelenstraat
Alphen Wed. G. van Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Alphen Wed. van Kruideniers Voorstraat
Altena A. van Suikerraffinadeurs Lindengracht
Altena A. van (Bijvoegsel) Suikerraffinadeur Nieuwstraat
Altena J. van Loodgieters en Glazenmakers Voorstraat
Amelrooy C. van Lijkdienaars Breedstraat
Amelrooy C. van Kleermakers Breedstraat
Ameyden A.W. van Kleermakers Gevulde Gracht
Ameyden A.W. van (Bijvoegsel) Kleermaker Tolbrugstraatje
Andr J. Goud- en Zilversmeden Voorstraat
As H.N. van Garen- en Bandwinkels Spuiweg
Asperen H. van Broodbakkers Vriezestraat
Attenhoven C. van Schrijnwerkers Breedstraat
Attenhoven H. van Slijters van sterke dranken (zie ook Tappers) Breedstraat
Bahre L.H. Beddenmakers Vleeschhouwersstraat
Bakker C. Garen- en Bandwinkels Gravenstraat
Bakker G. Kleermakers Gravenstraat
Bakker G. Manufacturiers en Lakenverkoopers Gravenstraat
Balen en Rovers   Olieslagers en Oliehandelaars Suikerstraat
Ballegooyen W. van Sledenaars Steeg-over-Sloot
Ballegooyen W. van Rijtuigverhuurders en Stalhouders Steeg-over-Sloot
Bandt J.A. den Zeepzieders Voorstraat
Bandt Mr. A. den Advokaten Vlak
Barendrecht P. Koffijhuishouders (zie ook Kasteleins) Prinsenstraat
Barendrecht P. Kasteleins Prinsenstraat
Barendrecht P. Logementhouders Prinsenstraat
Bart F. van Barbiers Augustijnenkamp
Bax H.N. Wijnkoopers Vischstraat
Bax de Jonge H.N. Korenmolenaars Twintig Huizen
Beddigs J.H. Likeurstokers en Branders Wijnstraat
Beek H.J. van der Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) Vischstraat
Beek H.J. van der Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels) Vischstraat
Beelaerts van Emmichoven   Advokaten Voorstraat
Bek A. Onderwijzers en Onderwijzeressen Riedijk
Bekker J. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Voorstraat
Bemolt A. Olieslagers en Oliehandelaars Groenmarkt
Berends J.J. Schoenmakers Vriezestraat
Berg G. van den Kleermakers Lombaardstraat
Berg J. van den Lijkdienaars Vriezestraat
Berg J.A. van den Blikslagers (zie ook Koperslagers) Vleeschhouwersstraat
Berg L.J. van den Goud- en Zilversmeden Vriezestraat
Berg P.A. van den Heelmeesters en Verloskundigen Wijnstraat
Berg P.A. van den Doctoren Wijnstraat
Berg W. van den Kunstdraaijers Raamstraat
Berg W. van den Schoenmakers Slijkveld
Berge Jufvr. W.M. van den Onderwijzers en Onderwijzeressen Vest
Bergen mevr. A.M. van Modewinkels (Modistes) Groenmarkt
Besemer A. den Ballasters Botjesstraat
Bestebroer P. Ballasters Kasperspad
Bettinger C. Schoenmakers Hoog
Bettinger E. Kleermakers Voorstraat
Bettinger J. Barbiers Riedijk
Beversluis P. Pianostemmers en Pianomakers Kuipershaven
Biere J.F. Schoenmakers Kolfstraat
Bisschop A. Kamerbehangers Voorstraat
Bisschop A. Grutters en Meelverkoopers Voorstraat
Bisschop B. Apothekers Voorstraat
Bisschop D. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Bisschop D. Kruideniers Voorstraat
Bisschop Dr. W. Onderwijzers en Onderwijzeressen Groenmarkt
Blankenbyl D. Apothekers Groenmarkt
Blankenbyl D. Chemisten Groenmarkt
Bleckton H. Mandenmakers Steenstraat
Blom C. Uitdragers Kolfstraat
Blom F. Passementwerkers Groote-Kerksbuurt
Blom F. Boekbinders en Boekhandelaars Voorstraat
Blom M. Kruideniers Groenmarkt
Blom van van Maaren   Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Groenmarkt
Blommers P. Wagenmakers Breedstraat
Bluss J.J. Notarissen Voorstraat
Bluss en Comp   Boekdrukkers bij de Grootekerk
Bluss en van Braam   Boekbinders en Boekhandelaars Voorstraat
Bluss van Oud-Alblas Mr. P. Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) bij de Groote Kerk
Blyk F. van den Kunstschilders Bleekerssloot
Boeke F. Boekbinders en Boekhandelaars Voorstraat
Boer H. de Kleermakers Riedijk
Boer W.P. de Sledenaars Varkenmarkt
Boers A. Metselaars Weeshuisstraatje
Boers B. Schoenmakers Riedijk
Boet   Metselaars Voorstraat
Boet A. Tappers Riedijk
Bogaert J.H. Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels) Spuistraat
Bger F. Steendrukkers Wijnstraat
Bogers H. Smeden Doelenstraat
Bohme ....S.F. Muzijk-Onderwijzers Spuiweg
Bond H. de Hoveniers en Bloemisten Latoerpad
Bondt J. de Grutters en Meelverkoopers Vriezestraat
Bongers J. Mandenmakers Vriezestraat
Bonket G. Onderwijzers en Onderwijzeressen Vriezestraat
Bonten N. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Riedijk
Bonten (Bouten?) A. Schoenmakers Hooge-Nieuwstraat
Boon J. Wagenmakers Voorstraat
Boon J. Zadelmakers Voorstraat
Boonen E. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Steeg-over-Sloot
Boonen H. Makelaars (zie ook Commissionairs) Groenmarkt
Boonen J.P.M. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Noordendijk
Borgers J. Broodbakkers Vriezestraat
Borgstein H.G. Horlogiemakers Tolbrugstraatje
Borking P.G. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Groenmarkt
Borst de Molenmakers Hellingen
Bos W. Knoopenmakers Vriezestraat
Bosch A. van den Bakers Kolfstraat
Bosch W. Hoeden- en Pettenmakers Voorstraat
Boshart C. Kleermakers Lindengracht
Boshart H. Kleermakers Vriezestraat
Bosman Wed. Tappers Riedijk
Bosson K.W.G. de Apothekers Groenmarkt
Bosson en van Deinse P.J. de Chemisten Voorstraat
Bothof P. Hoveniers en Bloemisten achter 's Landswerf
Bouman A. Blokmakers Kuipershaven
Bouman A. Blokmakers Prinsenstraat
Bouman J.J. Blikslagers (zie ook Koperslagers) Voorstraat
Braat P.K. Boekbinders en Boekhandelaars Voorstraat
Braat P.K. Leesbibliotheekhouders Voorstraat
Brakel S. van Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Riedijk
Brakel S. van Kruideniers Voorstraat
Brakel S. van Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Brand C. Tappers Vuilpoort
Brand J.H. IJzerwinkels Vuilpoort
Brand en Comp   Poeliers Voorstraat
Brandeler M. van den Doctoren Wijnstraat
Brandt A. Tagrijns Vest
Brandt F. Kleermakers Kolfstraat
Brant (Braat?) C. Uitdragers Kolfstraat
Breda Jufvr. van Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Breda Wed. van Olieslagers en Oliehandelaars Voorstraat
Breda Wed. van Blikslagers (zie ook Koperslagers) Voorstraat
Bredius J.P. Procureurs Wijnstraat
Breedveld D.J. Blikslagers (zie ook Koperslagers) Voorstraat
Breedveld Jr. P. Borstelmakers Vriezestraat
Breedveld Sr. P. Borstelmakers Spuistraat
Bremekamp H. Vleeschhouwers Nieuwstraat
Bremekamp H. Grutters en Meelverkoopers Voorstraat
Bremekamp H. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Bres R. de Schoenmakers Kolfstraat
Broek C. van den Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Broek C. van den Kaarsenmakers Voorstraat
Broek G. van den Kuipers Vest
Broek J. van den Broodbakkers Prinsenstraat
Broek W. van den Broodbakkers Varkenmarkt
Brons H. Uitdragers Nieuwe Haven
Brons H. (Bijvoegsel) Uitdrager Nieuwstraat
Brouwer   Schoenmakers Gevulde Gracht
Brouwer H.K. Barbiers Raamstraat
Bruin A. de Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Voorstraat
Brunner C. Apothekers Voorstraat
Brunner H. Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Noordendijk
Brunner H. Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Noordendijk
Brunner H. Steenkolenhandelaars Noordendijk
Brusaard J. Kleermakers Steeg-over-Sloot
Bruyn A. de Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Voorstraat
Bruyn Wed. de Tappers Vleeschhouwersstraat
Bruyninghuis B. Loodgieters en Glazenmakers Bagijnhof
Burg C. van der Kleermakers Marienbornstraat
Buul B. van Schrijnwerkers Voorstraat
Buul F. van Tappers Lindengracht
Buul F. van Boekbinders en Boekhandelaars Vriezestraat
Buys 't Hooft J. Cargadoors, (zie ook Commissionairs, Makelaars, Scheepsreeders) Wollenwevershaven
Buys 't Hooft J. Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Wollenwevershaven
Bynen(?) J. van Schoenmakers Kolfstraat
Camerling A. Hoeden- en Pettenmakers Voorstraat
Candel C. Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels) Voorstraat
Carlebur D. Spiegelmakers Voorstraat
Carlebur F. Kunstschilders Wollenwevershaven
Christell J.A. Schoenmakers Voorstraat
Coolhoven D.W. Kruideniers Vlak
Corynus J. Mandenmakers Kolfstraat
Crena de Jong S. Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Groenmarkt
Crollius A. Goud- en Zilversmeden Prinsenstraat
Crollius A. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Spuistraat
Crollius A. Manufacturiers en Lakenverkoopers Spuistraat
Crollius A. Kruideniers Spuistraat
Cromjongh E. Zaakwaarnemers (zie ook Commissionnairs) Hellingen
Dalen A. van Timmerlieden Groote-Kerksbuurt
Dam J. van Kleermakers Nieuwstraat
Dam M. van Bleekers Bleekersdijk
Dam Bakker J. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Wijnstraat
Damen A. Schoenmakers Kolfstraat
Dammerman H.D. Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Degens A. Onderwijzers en Onderwijzeressen Groote-Kerksbuurt
Degens H. Schrijnwerkers Kolfstraat
Degens J. Kleermakers Nieuwstraat
Degens J. Timmerlieden Voorstraat
Degens M. (Bijvoegsel) Timmerman Heer Heijmansuisstraat
Degens M. Timmerlieden Nieuwstraat
Degens P. Broodbakkers Vriezestraat
Deinse C. van Doctoren Voorstraat
Deinse Dr. A.J. van Onderwijzers en Onderwijzeressen Groenmarkt
Deking Dura F.C. Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Vest
Deking Dura J.C. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Wollenwevershaven
Deking Dura J.C. Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Wollenwevershaven
Delhez J.A. Doctoren Groenmarkt
Deth P.L. van Garen- en Bandwinkels Voorstraat
Deventer Dr. J.C. van Onderwijzers en Onderwijzeressen Prinsenstraat
Deventer J. van Blikslagers (zie ook Koperslagers) Voorstraat
Dicke C.M. Kruideniers Prinsenstraat
Dicke J.M. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Prinsenstraat
Dirks H.J. Borstelmakers Voorstraat
Dongen J. van Varkensslagers Tolbrugstraatje
Dongen(?) L. van (Bijvoegsel) Houthandelaar Palingstraat
Donkelaar G. van Hoveniers en Bloemisten Spuiweg
Donkelaar J. van Hoveniers en Bloemisten Spuiweg
Donkelaar J. van Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Dooremans L. Lakmoesfabrikanten Voorstraat
Dooren M. Broodbakkers Vriezestraat
Dooren M.C. van Naaisters Breedstraat
Dooren N. van Schoenmakers Groote-Kerksbuurt
Dooren W. Broodbakkers Steeg-over-Sloot
Dorrenboom J. Horlogiemakers Voorstraat
Dorrenboom P. Touwwerkwinkels Voorstraat
Dorsser Mr. C.W.O. van Advokaten Voorstraat
Dorsser S. van Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Voorstraat
Dorsser S. van Notarissen Voorstraat
Dorsser en Comp Van Houtzaagmolenaars en Houtverkoopers Lijnbaan
Doterum C. Naaisters Raamstraat
Driel D. van Mandenmakers Twintig Huizen
Driessen J. Kunstdraaijers Vriezestraat
Driessen J. Stoelenmatters Vriezestraat
Drongelen Wed. A. van Leesbibliotheekhouders Nieuwe Haven
Drooge C. van Schrijnwerkers Voorstraat
Dubbelt C.W. Blikslagers (zie ook Koperslagers) Raamstraat
Duinen H.C. van Naaisters Noordendijk
Duppe M.W. Scheepssloppers Kromhout
Dupper L. Suikerraffinadeurs Prinsenstraat
Dura P.F. van Heelmeesters en Verloskundigen Groenmarkt
Durr J.L. Varkensslagers Groenmarkt
Duyzers J. Kleermakers achter de Nieuwe Kerk
Dyk W. van Schoenmakers Breedstraat
Dyl A. van Hoeden- en Pettenmakers Groenmarkt
Dyl B. van Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Dyl B. van Kruideniers Voorstraat
Dyl C. van Kruideniers Vriezestraat
Dyl C. van Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Vriezestraat
Dyl D. van Kruideniers Voorstraat
Dyl D. van Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Dyl G. van Tappers Wijnstraat
Dyl Gez. van Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Dyl H. van Schoenmakers Gevulde Gracht
Dyl H. van Schoenmakers Groote-Kerksbuurt
Dyl T. van Manufacturiers en Lakenverkoopers Groenmarkt
Dyl T. van Kleermakers Groenmarkt
Eddes B. Verwers Hooge-Nieuwstraat
Eddes B. Glaswinkels Nieuwe Haven
Eddes B. Aardenwerkverkoopers (zie ook Glaswinkels) Nieuwehaven
Efferen A. van Kruideniers Marienbornstraat
Efferen L. van Takelaars Kalkstraat
Efferen P. van Fruitwinkels Kolfstraat
Efferen P. van Kruideniers Steenstraat
Efferen van Metselaars Nieuwstraat
Ek J. Verwers Groote-Kerksbuurt
Ek Az   Molenmakers achter 's Landswerf
Elk H.R. van Boekbinders en Boekhandelaars Voorstraat
Elk H.R. van Boekdrukkers Voorstraat
Elst C.J. van der Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Groenmarkt
Elst C.J. van der Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Groenmarkt
Elst F. van der Tappers achter de Nieuwe Kerk
Elst F. van der Kleermakers Hofstraat
Emmerick C.J. van Droogisten (zie ook Apothekers) Prinsenstraat
Emmerick D. van Lijkdienaars Spuiweg
Emmerik G. van Kleermakers Tolbrugstraatje
Emmerik N.C. van Kleermakers Tolbrugstraatje
Ende J. van den Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Hellingen
Engel M. Kleermakers Heer Hermansuisstraat
Engh J. van den Hoeden- en Pettenmakers Voorstraat
Engh J. van den Boutwerkers Voorstraat
Erkes J. Vleeschhouwers Voorstraat
Es C. van Schoenmakers Marienbornstraat
Esmerg F. Smeden Riedijk
Evenwel   Metselaars Voorstraat
Eyck C. van Houthandelaars Wijnstraat
Eyck Gez. van Naaisters Breedstraat
Eygens B. van Broodbakkers Heer Hermansuisstraat
Eysbergen L. Scheepssloppers Twintig Huizen
Eysbergen L. van Kunstdraaijers Nieuwstraat
Eysden C.J. van Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Wijnstraat
Eysinga Wed. Aardenwerkverkoopers (zie ook Glaswinkels) Voorstraat
Eyskoot A. Witwerkers Voorstraat
Fagel L. Bleekers Bleekersdijk
Feber W. le Lijkdienaars achter de Nieuwe Kerk
Feierabend L. Houtzaagmolenaars en Houtverkoopers Hellingen
Fels W. Zadelmakers Voorstraat
Felser H.C. Onderwijzers en Onderwijzeressen Groenmarkt
Foks Erven Kruideniers Vleeschhouwersstraat
Fraissainet Mr. A.C. Advokaten Voorstraat
Franken J. Broodbakkers Voorstraat
Franken N. Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Franken W. Hoveniers en Bloemisten Bleekerssloot
Fraterman C. Barbiers Stoofstraat
Fraterman D.G.H. Lijkdienaars Wijnstraat
Fraterman F. Barbiers Riedijk
Fratermans D.G.H. Kasteleins Wijnstraat
Freen W. Goud- en Zilversmeden Voorstraat
Fricke C.E.W. Onderwijzers en Onderwijzeressen Breedstraat
Geel B.N. van Hoeden- en Pettenmakers Vriezestraat
Geel F. van Schoenmakers Lindengracht
Geel H. van Kleermakers Kolfstraat
Geerkens J. Pianostemmers en Pianomakers Voorstraat
Gelder J.A. de Ballasters Kasperspad
Geleyns A. Smeden Nieuwstraat
Geleyns J. Verwers Prinsenstraat
Geluk B. van Deurwaarders Bagijnhof
Geluk J. van Slijters van sterke dranken (zie ook Tappers) Spuistraat
Geluk J. van Kruideniers Spuistraat
Geluk van Naaisters Voorstraat
Geresteyn N. Rijtuigmakers Hoog
Gerestyn N. Wagenmakers Hoog
Geuring H.J. Broodbakkers Nieuwstraat
Geurink G.J. Goud- en Zilversmeden Kolfstraat
Geus S. de Zeilmakers Nieuwe Haven
Geus en Zoon S. de Victuaillewinkels Nieuwe Haven
Gilson A. Stroohoedenmakers Voorstraat
Giltay H. Goud- en Zilversmeden Lombaardsbrug
Giltay H.J. Apothekers Voorstraat
Giltay H.J. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Giltay J. Boekbinders en Boekhandelaars Groote-Kerksbuurt
Giltay J.H. Apothekers Voorstraat
Giltay J.H. Kruideniers Voorstraat
Gips C.J. Grutters en Meelverkoopers Voorstraat
Gips D. Likeurstokers en Branders Riedijk
Gips M. Blokmakers Noordendijk
Gips Cz. P. Mastenmakers Lijnbaan
Gips en Comp. W.P. Wijnkoopers Blaauwpoort
Gips en Hordyk   Korenmolenaars Noordendijk
Gips en Zonen C. Scheepmakers Lijnbaan
Gbel   Schoenmakers Hooge-Nieuwstraat
Goede Wed. de Fruitwinkels Vleeschhouwersstraat
Goedhart   Metselaars Vischstraat
Goedhart J.P. Onderwijzers en Onderwijzeressen Munt
Goolte(?) G.F. Rijtuigschilders achter 's Landswerf
Goudoever de Jongh J. van Kuipers Spuistraat
Goudoever de Jongh J. van Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Voorstraat
Govers Jufvr. J.C. Onderwijzers en Onderwijzeressen Groote-Kerksbuurt
Govert P. Schoenmakers Neiuwe-Kerkstraat
Groenenberg H. Blikslagers (zie ook Koperslagers) Voorstraat
Groenenberg J. Horlogiemakers Voorstraat
Groenenberg J. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Vriezestraat
Groenenberg M.C. Kruideniers Vriezestraat
Groenenberg W. Kruideniers Vriezestraat
Grondhout A.A. Heelmeesters en Verloskundigen Voorstraat
Grondhout P.A. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Prinsenstraat
Grondhout P.A. Kruideniers Prinsenstraat
Groot A. de Timmerlieden Groote-Kerksbuurt
Groot A. en J. de Houtzaagmolenaars en Houtverkoopers Kromhout
Groot P.C. de Wijnkoopers Wijnstraat
Haan J. de Olieslagers en Oliehandelaars Steeg-over-Sloot
Haan M.J. de Broodbakkers Voorstraat
Haan W. de Mandenmakers Tolbrugstraatje
Haan Wed. de Broodbakkers Voorstraat
Haan en de Bruyn De Korenmolenaars Noordendijk
Haan en Hordy De Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Prinsenstraat
Hageman A.J. Zeilmakers Kuipershaven
Hagen C. van der Rijtuigschilders Wijnstraat
Hansen A. Landmeters Voorstraat
Hart J. de Verwers Wijnstraat
Hartgens Wed. Glaswinkels Voorstraat
Hartgens Wed. Bezemmakers Voorstraat
Hartgens Wed. Aardenwerkverkoopers (zie ook Glaswinkels) Voorstraat
Hartman A. Kunstdraaijers Vriezestraat
Hartman J. Barbiers Voorstraat
Hartog Wed. Mangelvrouwen Pelserstraat
Heck C.F. van Timmerlieden Voorstraat
Heck F. van Verwers Voorstraat
Heck G. van Poeliers Gravenstraat
Heck J. van Beddenmakers Voorstraat
Heelsbergen Wed. Mangelvrouwen Vrouwenhof
Heghuizen   Smeden Groote-Kerksbuurt
Heghuyzen J. Stroohoedenmakers Wijnstraat
Heijn P.J. van Timmerlieden Breedstraat
Helden J. van Tappers Gravenstraat
Helsemans Erven Fruitwinkels Prinsenstraat
Hemelaar F. Kleermakers Kolfstraat
Hemelaar T. Hoeden- en Pettenmakers Kolfstraat
Hemert H. van Barbiers Vischstraat
Hemert H. van Tappers Vischstraat
Hemert J. van Barbiers Riedijk
Hemert W. van Schoenmakers Dwarsgang
Hemert W. van Leerlooijers en Leerkoopers Raamstraat
Hemert W. van Tappers Voorstraat
Hemert W. van Barbiers Voorstraat
Hermans J. Blokmakers Kalkstraat
Herwaarden J. van Zeilmakers Walenvest
Herwynen G. van Kleermakers Voorstraat
Hesselink J. IJzerwinkels Prinsenstraat
Hessels J.P. Verlakkers Hooge-Nieuwstraat
Hessels J.P. Blikslagers (zie ook Koperslagers) Hooge-Nieuwstraat
Heumen J. van Onderwijzers en Onderwijzeressen Hof
Heusden L. van Schoenmakers Heer Heijmansuisstraat
Heusden Vrouw van Bakers Kolfstraat
Heuvel Wed. P. van den Metselaars Groenmarkt
Heyde H. van der Zaakwaarnemers (zie ook Commissionnairs) Voorstraat
Heyden Gez. van der Kruideniers Voorstraat
Heyden H.J. van der Teekenmeesters Hof
Heyden L. van der Broodbakkers Wijnstraat
Heyden Wed. van der Tappers Vorostraat
Heykoop J. Broodbakkers Groenmarkt
Hiensch C. Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Hoefnagel J. Goud- en Zilversmeden Breedstraat
Hoefnagel W. Goud- en Zilversmeden Voorstraat
Hoevell Dr. J.D. Baron van Onderwijzers en Onderwijzeressen Nieuwstraat
Hoeven J. van der Doozenmakers Nieuwstraat
Hoeven J. van der Leesbibliotheekhouders Vriezestraat
Hoeven J. van der Boekbinders en Boekhandelaars Wijnstraat
Hoeven J. van der Boekdrukkers Wijnstraat
Hoeven M. van der Boekdrukkers Nieuwstraat
Hoffen P.H. van Steenkolenhandelaars Wijnstraat
Hoffen en Hoogstraten Van Kassiers Steeg-over-Sloot
Hofman P. Smeden Nieuwe-Kerkstraat
Hogardi-Gilson mevr. Modewinkels (Modistes) Voorstraat
Hogerzeil   Molenmakers achter 's Landswerf
Hhnen J.A. Boomkweekers Tweede Singel
Hollander J. den Schrijnwerkers Voorstraat
Hollander J. den Witwerkers Voorstraat
Holman J.A. Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Holtmark C. Borstelmakers Voorstraat
Holtzapffel S.E.G. Apothekers Groote-Kerksbuurt
Hombroek Wed. Turfhandelaars Bagijnhof
Hooft C.G. 't Touwslagers Vest
Hoog J. de Broodbakkers Steeg-over-Sloot
Hoog W. Verwers Varkenmarkt
Hoog W. de Broodbakkers Groote-Kerksbuurt
Hoogerwerf C. Lijkdienaars Groenmarkt
Hoogerwerf L. Rijtuigschilders Vest
Hoogerwerf W. Verwers Vest
Hoogstraten en Zonen G. Touwslagers Vest
Hoogwinkel en Comp   Kassiers Voorstraat
Hoosgouwer Vrouw (Bijvoegsel) Baker Kolfstraat
Hoosgouwer Wed. Bakers Kolfstraat
Hordyk A.A. Likeurstokers en Branders Steeg-over-Sloot
Hordyk D.W. Procureurs Wijnstraat
Hordyk J. Loodwitfabrikanten Suikerstraat
Hordyk J. Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Voorstraat
Hordyk J. Kaashandelaars Voorstraat
Horskorn van Kamen C. Koperslagers (zie ook Blikslagers) Voorstraat
Horst R.J. van der Kasteleins Groenmarkt
Horst R.J. van der Koffijhuishouders (zie ook Kasteleins) Groenmarkt
Hoskorn A.C. Hoveniers en Bloemisten Bleekerssloot
Hoskorn J.A. Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Hoskorn mevr. Modewinkels (Modistes) Voorstraat
Hoskorn T. Boomkweekers Bleekerssloot
Hoskorn T. Hoveniers en Bloemisten Vriezeweg
Houten L. den Broodbakkers Groote-Kerksbuurt
Houtgraaf J.W. Stoelenmatters Kerksteiger
Houtgraaf (Moutgraaf) H. Kunstdraaijers Kerksteiger
Houwelingen H. van Koperslagers (zie ook Blikslagers) Breedstraat
Houwelingen H. van Kopergieters Breedstraat
Houweningen J. van Scheepssloppers Kromhout
Hulsman A. Hoeden- en Pettenmakers Voorstraat
Hulst C. Smeden Korte Breedstraat
Hulst C. Smeden Lange Breedstraat
Hulst D. van Kaashandelaars Groenmarkt
Huye Wed. Smeden Noordpoort
Huzen W. Schrijnwerkers Wijnstraat
Itz-Scheuders A.E. Onderwijzers en Onderwijzeressen Breedstraat
J.G. Legel Kasteleins Nieuwbrug
Jansen G.W. Schoorsteenvegers Kromme Elleboog
Jansse en Crans   Kruideniers Voorstraat
Jansse en Crans H.J. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Jantzon van Erffrenten van Capelle J.C. Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Maartenschat [Maartensgat]
Jilleba C.J. Zadelmakers Voorstraat
Joncheere C. de Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Voorstraat
Joncheere C.J.J. de Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Groenmarkt
Joncheere N. de Zeepzieders Voorstraat
Jong H. de Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) Breedstraat
Jong J. de Fruitwinkels Gevulde Gracht
Jong J. de Kruideniers Groenmarkt
Jong J. de Broodbakkers Voorstraat
Jong L. de Kleermakers Vleeschhouwersstraat
Jong L. de Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Jong L. de Kruideniers Voorstraat
Jonge K. de Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Prinsenstraat
Jongh D. de Makelaars (zie ook Commissionairs) Groenmarkt
Jongh D. de Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Groote-Kerksbuurt
Jongh G.J. de Kruideniers Groenmarkt
Jongh G.J. de Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Groenmarkt
Jongh H. de Slijters van sterke dranken (zie ook Tappers) Marienbornstraat
Jongh H. de Likeurstokers en Branders Voorstraat
Jongh H. de Fruitwinkels Voorstraat
Jurgens S.H. Stukadoors Wijnstraat
Kaa H. van der Timmerlieden Palingstraat
Kaamen J.R. van Uitdragers Tolbrugstraatje
Kamen A. van Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels) Voorstraat
Kamen A. van Koperslagers (zie ook Blikslagers) Voorstraat
Kamen G. van Apothekers Vlak
Kamen J.J. van Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Nieuwbrug
Kamerman C. Horlogiemakers Spuistraat
Kampen H.A. van Beddenmakers Voorstraat
Kampman D. Kleermakers Steeg-over-Sloot
Kampman H.C. Kleermakers Groenmarkt
Kampman N. Schoenmakers Groenmarkt
Kant J. van der Klompenmakers Tweede Singel
Kanter P.J. de Makelaars (zie ook Commissionairs) Nieuwe Haven
Karsdorp A. Barbiers Breedstraat
Karsdorp C. Manufacturiers en Lakenverkoopers Vriezestraat
Karsseboom J. Glazenmakers (zie ook Loodgieters) Vleeschhouwersstraat
Karsseboom J. (Bijvoegsel) Verwer Vleeschhouwersstraat
Karsseboom J. Manufacturiers en Lakenverkoopers Vleeschhowuersstraat
Kat en van der Linde De Kassiers Wijnstraat
Kat en Zonen De Kassiers Wijnstraat
Katwyk D. van Onderwijzers en Onderwijzeressen Prinsenstraat
Kelfkens G. Kleermakers Tweede Singel
Kemp A. Naaisters Sarisgang
Kemp A. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Voorstraat
Kemp A. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Voorstraat
Kerkhof J.W. Tappers Vest
Kes A.S. Kaashandelaars Voorstraat
Ketzler J.A. Schoenmakers Riedijk
Kila C. Kleermakers Voorstraat
Kila G. Kleermakers Taankade
Kila J. Kleermakers Taankade
Kila M. Schoenmakers Voorstraat
Kilsdonck P. Tappers Kolfstraat
Kisselius A. Olieslagers en Oliehandelaars Wijnstraat
Kisselius en Zoon A. Suikerraffinadeurs Wijnstraat
Klerk A. de Sledenaars Varkenmarkt
Klerk B. de Timmerlieden Bagijnhof
Klerk W. de Kunstschilders Voorstraat
Klerk en Voogd   Traan- en Molensteenenhandelaren Kuipershaven
Klerk en Voogd   Stokvischhandelaars Kuipershaven
Klerk en Voogd   Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Kuipershaven
Kleton C. Kuipers Breedstraat
Kleton C. Goud- en Zilversmeden Nieuwstraat
Kleton P. Stoelenmatters Molenpoort
Kley P. (Bijvoegsel) Logementhouder Wijnstraat, bij het Groote Hoofd
Klingert J.H. Kleermakers Doelenstraat
Kloet H. van der Timmerlieden Groenmarkt
Kloet M. van der Manufacturiers en Lakenverkoopers Tolbrugstraatje
Kloet M. van der Uitdragers Tolbrugstraatje
Kloet S. van der Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Kloet Wed. van der Tappers Vest
Klootwyk A. Schoenmakers Heer Heijmansuisstraat
Kloppers Wed. Naaisters Bagijnhof
Klovert C. Kruideniers Vriezestraat
Klovert P. Garen- en Bandwinkels Groenmarkt
Kluit A. Apothekers Gravenstraat
Kluit C.P. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Voorstraat
Kluit H. Apothekers Voorstraat
Kluit H. Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Voorstraat
Kluiven A.P.C. van Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Groenmarkt
Kluizenaar G. de Korenmolenaars Willigenbosch
Knieriem T. Stoelenmatters Kromme Elleboog
Knook J.H. Droogisten (zie ook Apothekers) Voorstraat
Koenraads W. Parapluiemakers Gevulde Gracht
Koenraads Wed. Mangelvrouwen Torenstraatje
Koeverden C.P. van Deurwaarders Spuistraat
Kok D. de Hoveniers en Bloemisten Smousenpad
Kok G. de IJzerwinkels Voorstraat
Kolenberg L. Barbiers Tolbrugstraatje
Kommers C. Poeliers Voorstraat
Koning A. de Kalkverkoopers Kalkhaven
Koning J. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Prinsenstraat
Koning J. Kruideniers Prinsenstraat
Koning J. de Timmerlieden Nieuwstraat
Koning J. de Notarissen Voorstraat
Koning Jufvr. de Teekenmeesters Voorstraat
Koning L. de Teekenmeesters Nieuwstraat
Koning Mr. J. de Advokaten Voorstraat
Koning en Zoon A. de Duigenhandelaars Houttuinen
Koning-Ruiter mevr. A. Modewinkels (Modistes) Voorstraat
Koningh L. de Kunstschilders Nieuwstraat
Koog W. van der Verwers Vriezestraat
Koogh A. van der Naaisters Hil
Koogh W. van der Grutters en Meelverkoopers Voorstraat
Koogh W.W. van de Houtzaagmolenaars en Houtverkoopers Noordendijk
Kools A. Goud- en Zilversmeden Voorstraat
Kools A. Loterij-Debitanten Voorstraat
Kools H. Garen- en Bandwinkels Voorstraat
Kools M. Lijkdienaars Voorstraat
Kools Vrouw Bakers Vriezestraat
Koop Wed. Tappers Palingstraat
Koopman A. Leesbibliotheekhouders Vriezestraat
Koopman A. Boekbinders en Boekhandelaars Vriezestraat
Koopman Wed. Glaswinkels Knolhaven
Kooten H. van Touwslagers Tweede Singel
Kooten Wed. van Zeilmakers Beurskade (Bom)
Kooymans J. Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels) Boomstraat
Kooymans J. Turfhandelaars Boomstraat
Kooymans J. Steenkolenhandelaars Boomstraat
Kooymans J.J. Timmerlieden Schuitenmakersstraatje
Kooymans L. Timmerlieden Voorstraat
Kooymans en W. Kooymans A. Houtzaagmolenaars en Houtverkoopers Noordendijk
Koppenhout A. Garen- en Bandwinkels Dwarsgang
Korthals T. Verwers Wijnstraat
Korthals Wed. Vroedvrouwen Aardappelmarkt
Kouwens W. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Willigenbosch
Kramer H. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Riedijk
Kramer H. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Riedijk
Kramers J. Uitdragers Stoofstraat
Kramers N. Uitdragers Gevulde Gracht
Kramers W. Schoenmakers Doelenstraat
Krekelenberg A. Horlogiemakers Voorstraat
Krekelenberg D. Lijkdienaars Voorstraat
Kreuk D. de Kruideniers Prinsenstraat
Kreuk D. de Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Prinsenstraat
Kreuk J. de Timmerlieden Vriezestraat
Kreuk T. de Lijkdienaars Lindengracht
Krim J. Droogisten (zie ook Apothekers) Vriezestraat
Kroesbeek   Turfhandelaars Kolfstraat
Kroesbeek   Turfhandelaars Stoofstraat
Krol C. Glaswinkels Tolbrug
Kronouer H. Zaakwaarnemers (zie ook Commissionnairs) Varkenmarkt
Krger A. Kleermakers Nieuwstraat
Kruiselberg J. Loodgieters en Glazenmakers Vriezestraat
Krul C. Aardenwerkverkoopers (zie ook Glaswinkels) Tolbrug
Kruymel C. Vleeschhouwers Voorstraat
Khn A.N. Droogisten (zie ook Apothekers) Voorstraat
Kuil en van Gijn H. (Bijvoegsel) Houthandelaars Sluisweg
Kuipers A.H. Kalkverkoopers Beurskade
Kuipers A.H. Olieslagers en Oliehandelaars Beurskade (Bom)
Kuipers J. Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Voorstraat
Kuipers J. Zaakwaarnemers (zie ook Commissionnairs) Voorstraat
Kuipers en Zoon F.C. Trashandelaars overzijde der Kalkhaven
Kunst J. Verwers Groote-Kerksbuurt
Kpper D.W. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Aardappelmarkt
Kpper D.W. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Varkenmarkt
Kuyk G. van Blikslagers (zie ook Koperslagers) Spuistraat
Kuyk J. van Smeden Prinsenstraat
Kuyk P.A. Procureurs Groenmarkt
Kuyk P.A. Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Groenmarkt
Kuypers A.W. Kleermakers Breedstraat
Kuypers D.W. Kleermakers Voorstraat
Kwak J.B. Beeldhouwers Boomstraat
Kwast   Muzijk-Onderwijzers Lindengracht
Lagerwey H. Boekbinders en Boekhandelaars Prinsenstraat
Lagerwey H. Boekdrukkers Prinsenstraat
Lambinon L. Timmerlieden Wijnstraat
Landmeter D. Sledenaars Varkenmarkt
Landmeter J. Broodbakkers Voorstraat
Landmeter P. Rijtuigverhuurders en Stalhouders Varkenmarkt
Lareman N. Hoveniers en Bloemisten Kromhout
Lawende G. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Voorstraat
Lawende G. Kruideniers Voorstraat
Lebret F. Kunstschilders Hoog
Lebret F. Teekenmeesters Hoog
Leenheer A. Vroedvrouwen Kolfstraat
Leer J. van Broodbakkers Voorstraat
Leer W. van Timmerlieden Prinsenstraat
Leer Wed. van Broodbakkers Prinsenstraat
Leeuw H. van der Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Voorstraat
Leeuw H. van der Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Voorstraat
Leeuwen Wed. van Bakers Kolfstraat
Legel J.G. Slijters van sterke dranken (zie ook Tappers) Nieuwbrug
Legel J.G. Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels) Voorstraat
Legel van Hofwegen J. Logementhouders Kromhout
Legel van Hofwegen J. Kasteleins Kromhout
Leng A. de Lijkdienaars Varkenmarkt
Limmen B. van Scheepmakers Lijnbaan
Linden A. van der Scheepssloppers Geldersche Kade
Linden A. van der Tagrijns Gelderschekade
Linden A. van der Zeilmakers Kalkhaven
Linden J. van der Schoenmakers Torenstraatje
Linden J. van der Schoenmakers Voorstraat
Linden J. van der Lijkdienaars Voorstraat
Linden J.R. van der Traan- en Molensteenenhandelaren Maartenschat
Linden W. van der Kuipers Moordhoek
Linden Fz. A. van der Houtzaagmolenaars en Houtverkoopers Maartenschat [Maartensgat]
Lipjes A. Heelmeesters en Verloskundigen Nieuwbrug
Lipjes Gez. (Bijvoegsel) Garen- en Bandwinkel Groenmarkt
Lipjes N. Heelmeesters en Verloskundigen Steeg-over-Sloot
Loef J.C. van der Schoenmakers Steeg-over-Sloot
Logger H. Kleermakers Nieuwstraat
Logger H. (Bijvoegsel) Kleermaker Stoofstraat
Longpe C. Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Loon M. van Tappers Riedijk
Los J.A.C. Onderwijzers en Onderwijzeressen Groote-Kerksbuurt
Los P. Boekbinders en Boekhandelaars Steeg-over-Sloot
Louman D. Kleermakers Varkenmarkt
Loumans H.F. Schoenmakers Voorstraat
Loumans J. Schoenmakers Nieuwstraat
Ludwig A(?).H. Muzijk-Onderwijzers Voorstraat
Lugten D. Schoenmakers Hooge-Nieuwstraat
Maarseveen J.C. van Zaakwaarnemers (zie ook Commissionnairs) Nieuwe Haven
Maarseveen J.G. van Steenkolenhandelaars Nieuwe Haven
Maarsseveen Az. J. van Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Bagijnhof
Maas Mej. (Bijvoegsel) Garen- en Bandwinkel Voorstraat
Mackenbach Vrouw Vroedvrouwen Boogjes
Mak van Waay S.J. Vendumeesters Wijnstraat
Mandt J. de Kopergieters Schrijversstraat
Marang A. Tappers Doelenstraat
Marang J. Mandenmakers Voorstraat
Maritz Mr. V.A. Advokaten Voorstraat
Maritz van Crayensteyn G.J.L. Notarissen Voorstraat
Mast H.W. Logementhouders Riedijksche Hoofd
Mast H.W. Koffijhuishouders (zie ook Kasteleins) Riedijksche Hoofd
Mast H.W. Kasteleins Riedijksche Hoofd
Matena J. Loodgieters en Glazenmakers Groote-Kerksbuurt
Mauritz E. (Bijvoegsel) Steenkolenhandelaar Maartenschat
Mauritz E. Makelaars (zie ook Commissionairs) Maartenschat [Maartensgat]
Mauritz E. Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Maartensschat [Maartensgat]
Mauritz H. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Wollenwevershaven
Meer H.J. de Timmerlieden Nieuwstraat
Meer de Wys C.J. van der Apothekers Groenmarkt
Meerkerk C. van Kuipers Gravenstraat
Megchelen W. van Schoenmakers Vriezestraat
Merkelyn J.P. Uitdragers Tolbrugstraatje
Merkelyn P. Uitdragers Tolbrugstraatje
Merks J. Goud- en Zilversmeden Voorstraat
Mets P.J. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Metsert J. de Kruideniers Heer Hermansuisstraat
Metz J. Geweermakers Groenmarkt
Metz J. Instrumenten- en Messenmakers Groenmarkt
Meyboom F.C. Schoenmakers Heer Heijmansuisstraat
Meyboom G. Kleermakers Knolhaven
Meyers Vrouw Vroedvrouwen Heer Heijmansuisstraat
Millies H.C.A. Apothekers Voorstraat
Minnig J.H. Loodgieters en Glazenmakers Voorstraat
Minnig Joh. Loodgieters en Glazenmakers Voorstraat
Moerkerken Gez. van Naaisters Spuistraat
Molenaar J. Kunstdraaijers Kolfstraat
Molenaar J. Kuipers Tweede Singel
Molenkamp B. Broodbakkers Aardappelmarkt
Molenkamp C. Broodbakkers Spuistraat
Mls H. Goud- en Zilversmeden Voorstraat
Mom A. Kruideniers Voorstraat
Mom A. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Mom J. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Mom J. Kruideniers Voorstraat
Monde C. van der Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Boomstraat
Mont   Naaisters Voorstraat
Mont E. Kruideniers Torenstraatje
Morang G. Schoenmakers Marienbornstraat
Moree A.J. Kleermakers Spuistraat
Moree P. Barbiers Stoofstraat
Moret J. Uitdragers Gevulde Gracht
Moret Wed. Tappers Walenvest
Morj J. Steenkolenhandelaars Kuipershaven
Morks J. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Riedijk
Morks J. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Voorstraat
Moulin C.H.C. Heelmeesters en Verloskundigen Steeg-over-Sloot
Mulder J.C. (Bijvoegsel) Tapper Lindegracht
Mulder J.C. Schoenmakers Steeg-over-Sloot
Mulder M.G. Logementhouders Riedijk
Mulder M.G. Kasteleins Riedijk
Mulders A. Timmerlieden Heer Heijmansuisstraat
Mulders Vrouw Bakers Heer Hermensuisstraat
Muller G.J. Cargadoors, (zie ook Commissionairs, Makelaars, Scheepsreeders) Wijnstraat
Muller J. Uitdragers Slijkveld
Munt A. van der Barbiers Voorstraat
Munt A. van der Mandenmakers Voorstraat
Munter C. de Schoenmakers Steenstraat
Myle en van Deinse P. van der Apothekers Voorstraat
Nassau J. van Ballasters (Commissaris) Voorstraat
Nassau N. van Instrumenten- en Messenmakers Voorstraat
Nassau N. van Geweermakers Voorstraat
Nebbens Sterling Mr. H.A. Advokaten Wijnstraat
Nerum P.H. van Droogisten (zie ook Apothekers) Voorstraat
Net van der Metselaars Achterom
Nielsen Wed. Naaisters Slijkveld
Nievervaart J. van Olieslagers en Oliehandelaars Beurskade (Bom)
Nievervaart M.A. van Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Voorstraat
Noorenburg C. Kunstdraaijers Hil
Noteman N. Kaarsenmakers Voorstraat
Noteman W.J. Tinnegieters Voorstraat
Nothdurft F.W. Muzijk-Onderwijzers Steeg-over-Sloot
Obreen A.A. Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Wijnstraat
Obreen en van der Veer   Wijnkoopers Wijnstraat
Oldenborgh J. van Wijnkoopers Wijnstraat
Oldenborgh W.D. van Doctoren Voorstraat
Olivier A. Grutters en Meelverkoopers Groenmarkt
Olivier N.E. Deurwaarders Nieuwstraat
Olst M. van Azijnfabrijkanten kuipershaven
Olst M. van Victuaillewinkels Kuipershaven
Onderwater J.P.B. Traan- en Molensteenenhandelaren Kalkhaven
Onnen M.F. Doctoren Steeg-over-Sloot
Ooms G. Bleekers achter 's Landswerf
Ooms J. Kleermakers Groenmarkt
Ouborg J. Kaashandelaars Voorstraat
Overbeek G. van Horlogiemakers Voorstraat
Overbeek J. van Duigenhandelaars Houttuinen
Overbeek J.B. van Steenkolenhandelaars Vriezestraat
Overbeek J.G. van Goud- en Zilversmeden Voorstraat
Overbeek Wed. Broodbakkers Voorstraat
Overbeek Wed. van Grutters en Meelverkoopers Voorstraat
Paardekooper W.J. Landmeters Wijnstraat
Papenhuizen A. Glaswinkels Tolbrug
Papenhuizen A. Aardenwerkverkoopers (zie ook Glaswinkels) Tolbrug
Papenhuizen C. Kappers Steeg-over-Sloot
Papenhuizen C. Kappers Vriezestraat
Papenhuizen W. Broodbakkers Blaauwpoort
Peeren G. van Slijters van sterke dranken (zie ook Tappers) Grotoe-Kekrsbuurt
Peeren J.D. van Kasteleins Wijnstraat
Peetsold C.E. Schrijnwerkers Breedstraat
Peetsold J.H. Onderwijzers en Onderwijzeressen Wijnstraat
Pell R. Rijtuigmakers Doelenstraat
Pelletier L. Broodbakkers Steeg-over-Sloot
Pelletier en Comp. Wed. Korenmolenaars Spuiweg
Pelt A. van Schoenmakers Doelenstraat
Picke F. Kamerbehangers Vriezestraat
Picke J. Naaisters Vleeschhouwersstraat
Picke mevr. Modewinkels (Modistes) Vleeschhouwersstraat
Pidoux A.H. Schoenmakers Kolfstraat
Pidoux P. (Bijvoegsel) Kleermaker Blijdenhoek
Pidoux P.F. Barbiers Blijdenhoek
Piera J. Broodbakkers Vriezestraat
Pieren C. Bierbrouwers Groenmarkt
Pieren C. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Voorstraat
Pieren C. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Voorstraat
Pieren C. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Pieren T. Loterij-Debitanten Voorstraat
Pieren T. Boekbinders en Boekhandelaars Voorstraat
Pieren Wed. Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Pieters L. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Beursplein  [Scheffersplein]
Plank C. van der Olieslagers en Oliehandelaars Voorstraat
Plank C. van der Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Plank J. van der Olieslagers en Oliehandelaars Willigenbosch
Plasier A. Barbiers Heer Hermansuisstraat
Plasier Wed. Turfhandelaars Hofstraat
Plukhooy B. Loodgieters en Glazenmakers Steeg-over-Sloot
Pluym J. van der Schoenmakers Vleeschhouwersstraat
Ponse H. Klompenmakers Marienbornstraat
Ponsen J. Uitdragers Kolfstraat
Ponsen J. Schoenmakers Varkenmarkt
Ponsen L. Timmerlieden Breedstraat
Poots H. Varkensslagers Voorstraat
Pril H. de Kleermakers Blijdenhoek
Put J. van der Schoenmakers Varkenmarkt
Pyl P. van der Tappers Steeg-over-Sloot
Pyl P. van der Herbergiers (zie ook Tappers) Steeg-over-Sloot
Quant Wed. de Glaswinkels Voorstraat
Quant Wed. de Aardenwerkverkoopers (zie ook Glaswinkels) Voorstraat
Quispel m. Kunstschilders Bagynhof
Raadt Mr. G.A. de Advokaten Wijnstraat
Rademakers J. Kunstdraaijers Steeg-over-Sloot
Rademakers S.J. Naaisters Kromhout
Randwyk B. van Uitdragers Breedstraat
Randwyk E. van Kleermakers Twintig Huizen
Randwyk H. van Smeden Kuipershaven
Randwyk H. van Uitdragers Tolbrugstraatje
Randwyk J. van Blikslagers (zie ook Koperslagers) Kolfstraat
Randwyk W.J. van Kappers Voorstraat
Ravers (Rovers?) H. Schoenmakers Hoog
Recourt A. Broodbakkers Stoofstraat
Recourt J. Steenkolenhandelaars achter 's Landswerf
Recourt J. Tappers Taankade
Recourt J. Grutters en Meelverkoopers Vleeschhouwersstraat
Recourt P. Zeilmakers Kerksteiger
Recourt W. Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Rees M. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Wollenwevershaven
Reidel C. Fruitwinkels Voorstraat
Reije A.J. Verwers Botjesstraat
Rek A. de Schoenmakers Gravenstraat
Rekum G. van Schoenmakers Groote-Kerksbuurt
Rest A. van der Kleermakers Vriezestraat
Rest C. van der Verwers Bagijnhof
Rest J. van de Timmerlieden Hoog
Rest P.W. van de Kleermakers Riedijkstraatje
Rest W. van de Kleermakers Voorstraat
Reus A. Timmerlieden Hooge-Nieuwstraat
Reus G. de Apothekers Voorstraat
Reus Gez. Naaisters Spuiweg
Reus Mr. J.J. de Advokaten Voorstraat
Reus N. Verwers Nieuwstraat
Reus N. Broodbakkers Vleeschhouwersstraat
Reus Vrouw de Bakers Hellingen
Reus Pz N. Borstelmakers Voorstraat
Revers J.P. Boekbinders en Boekhandelaars Voorstraat
Revers J.P. Leesbibliotheekhouders Voorstraat
Revier L. Kamerbehangers Voorstraat
Ridderhof   Metselaars Marienbornstraat
Ridderhof A. Schoenmakers Marienbornstraat
Ridderhof C. Horlogiemakers Nieuwstraat
Ridderhof G. Stoelenmatters Bagijnhof
Ridderhof G. Kunstdraaijers Walenvest
Ridderhof H. Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) Wijngaardstraat
Ridderhof P.C. Lijkdienaars Tolbrugstraatje
Riemsdyk B.J. van Garen- en Bandwinkels Voorstraat
Riemsdyk F. van Schoenmakers Kolfstraat
Riet Wed. Tappers Koningspleinbuurtje
Rietveld C. Garen- en Bandwinkels Voorstraat
Rietveld G. Schoenmakers Groote-Kerksbuurt
Rietveld J. Mangelvrouwen Groote-Kerksbuurt
Rissik Wed. Beddenmakers Voorstraat
Rivire M. la Naaisters Steeg-over-Sloot
Rivire P.M.V. van de Onderwijzers en Onderwijzeressen Nieuwstraat
Rock P.H. Zeemansgoederen-Winkels Voorstraat
Rock P.H. Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Roest A. (Bijvoegsel) Commissionnair Groenmarkt
Roest J. Vendumeesters Steeg-over-Sloot
Roest J. Schoenmakers Vleeschhouwersstraat
Roest J. Zaakwaarnemers (zie ook Commissionnairs) Wijnstraat
Romyn J. Kruideniers Voorstraat
Romyn J. Droogisten (zie ook Apothekers) Voorstraat
Roo C. de Kunstdraaijers Nieuwstraat
Roo W.G. de Ballasters Riedijk
Roo van Westmaas Mr. E.A. de Advokaten Groenmarkt
Roobol A. Hoveniers en Bloemisten Smousenpad
Roobol E. Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Roobol H. Hoveniers en Bloemisten Geldeloospad
Roobol J. Boomkweekers Geldeloospad
Roobol J. Hoveniers en Bloemisten Kasperspad
Roobol J. Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Roobol P. Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Roodenburg J. Pondgaarders (zie ook Commissionairs) bij de Kraan
Roodenburg L.N. Pondgaarders (zie ook Commissionairs) Kalkhaven
Roodenburg N. Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Voorstraat
Roosendaal A. Takelaars Hellingen
Roosendaal A.J. van Apothekers Voorstraat
Roosendaal P. van Manufacturiers en Lakenverkoopers Bagijnhof
Roosendaal P. van Logementhouders Riedijk
Roosendaal P.v an Kasteleins Riedijk
Rosierse J. Kunstschilders Bagynhof
Rosierse J. Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Rosierse J. Goud- en Zilversmeden Voorstraat
Rosierse W. Goud- en Zilversmeden Groote-Kerksbuurt
Rovers N. Doctoren Steeg-over-Sloot
Rovers en Zoon Wed. Leerlooijers en Leerkoopers Prinsenstraat
Ruiter A. de Fruitwinkels Tolbrugstraatje
Ruiter C. de Kleermakers Vleeschhouwersstraat
Ruiter J. de Lijkdienaars Voorstraat
Ruiter M.M. de Slijters van sterke dranken (zie ook Tappers) Knolhaven
Rutten J. Teekenmeesters Voorstraat
Rutten J. Kunstschilders Voorstraat
Ruyter G. de Kruideniers Groenmarkt
Ruyter J.J. de Kruideniers Voorstraat
Rysoort van Meurs W.J. Apothekers Voorstraat
Ryswyk W. van Uitdragers Voorstraat
Salacroup J. Naaisters Steeg-over-Sloot
Saly J. Zaakwaarnemers (zie ook Commissionnairs) Kuipershaven
Saly J. Bezemmakers Prinsenstraat
Saly J. Broodbakkers Prinsenstraat
Sandberg A. Zeilmakers Kalkhaven
Sandberg T.M. Cargadoors, (zie ook Commissionairs, Makelaars, Scheepsreeders) Voorstraat
Sandberg Z.J. Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Maartensschat [Maartensgat]
Sande H.H. van den Cargadoors, (zie ook Commissionairs, Makelaars, Scheepsreeders) Wollenwevershaven
Sande H.H. van der Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Wollenwevershaven
Sande Mr. H.M. van der Advokaten Maartenschat
Sande Lacoste C.E. van de Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Wollenwevershaven
Sanders H.F. Kleermakers Hofstraat
Santen P.C. van Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Voorstraat
Santen W. van Kruideniers Voorstraat
Santen en Jansse Van Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Prinsenstraat
Santheuvel Jhr. H. van den Loterij-Debitanten Steeg-over-Sloot
Schaap A. Takelaars Hellingen
Schalie D. van der Kleermakers Gevulde Gracht
Schalie D. van der (Bijvoegsel) Kleermaker Tolbrugstraatje
Schalie D. van der Uitdragers Tolbrugstraatje
Schalk P.C. van der Boekbinders en Boekhandelaars Voorstraat
Schalk P.C. van der Leesbibliotheekhouders Voorstraat
Scheers H. van Mandenmakers Tolbrugstraatje
Scheers J. van Mandenmakers Tolbrugstraatje
Scheffer J. Koperslagers (zie ook Blikslagers) Voorstraat
Schellenbach J. Droogisten (zie ook Apothekers) Riedijk
Schelt Wed. van Mangelvrouwen Kalkstraat
Schelte E. Victuaillewinkels Blaauwpoort
Schenk J. Onderwijzers en Onderwijzeressen Wijnstraat
Schillemans L. Spiegelmakers Voorstraat
Schillemans L. Schrijnwerkers Voorstraat
Schillemans W. Schrijnwerkers Voorstraat
Schillemans W. Spiegelmakers Voorstraat
Schillemans W. Beddenmakers Voorstraat
Schilthuizen L. Naaisters Raamstraat
Schmallenbach J.C. Lijkdienaars Steeg-over-Sloot
Schmallenbach J.C. Slijters van sterke dranken (zie ook Tappers) Steeg-over-Sloot
Schmallenbach W. Lijkdienaars Steeg-over-Sloot
Schnabel W.F. Horlogiemakers Voorstraat
Schot Wed. Mangelvrouwen Lombaardstraat
Schote Jr. J. Uitdragers Vleeschhouwersstraat
Schotel   Metselaars Varkenmarkt
Schotel D. Verlakkers Bagijnhof
Schotel G. Steenhouwers Houttuinen
Schotel H. Verlakkers Bagijnhof
Schotel J. Uitdragers Breedstraat
Schotel J. Uitdragers Tolbrugstraatje
Schotman A. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Schotman A. Kruideniers Voorstraat
Schotman A. Zeilmakers Wollenwevershaven
Schotman F. Zeilmakers Aardappelmarkt
Schotman J. Wijnkoopers Hooge-Nieuwstraat
Schotman J. Azijnfabrijkanten Nieuwhaven
Schotman J. en E. Goud- en Zilversmeden Vischstraat
Schouten A.J. Mastenmakers Hoog
Schouten G.J.A. Mandenmakers Tolbrugstraatje
Schouten H. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Wollenwevershaven
Schouten J. Scheepmakers Hoog
Schuld G. Smeden Groote-Kerksbuurt
Schuld H.L. Onderwijzers en Onderwijzeressen Lindengracht
Schultz van Haegen J.H. Notarissen Wijnstraat
Schultz van Haegen J.H. Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Wijnstraat
Schut G.J. Loodgieters en Glazenmakers Groenmarkt
Schut Wed. Schoenmakers Voorstraat
Schuyten H. Notarissen Aardappelmarkt
Schuyten H. Agenten van Brandwaarborg-Maatschappijen Aardappelmarkt
Schyff J. Heelmeesters en Verloskundigen Voorstraat
Seelie J. Uitdragers Tolbrugstraatje
Segboer J.A. Broodbakkers Doelenstraat
Selis C. Zeepzieders Nieuwe Haven
Sels J. Broodbakkers Breedstraat
Serl C. Glaswinkels Voorstraat
Seventer C. van Timmerlieden Tweede Singel
Seventer J. van Timmerlieden Vriezestraat
Sillevis G. Grutters en Meelverkoopers Voorstraat
Sillevis W. Apothekers Voorstraat
Singel C.J. Timmerlieden Hooge-Nieuwstraat
Singels ..J. Metselaars Hooge-Nieuwstraat
Singels A. Loodgieters en Glazenmakers Voorstraat
Singels Az A. Steenhouwers Vest
Slik A. van der Broodbakkers Vlak
Slik P. van der Kruideniers Voorstraat
Slik P.C. van der Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Slingelandt N. Ballasters Vest
Sluisdam J. van Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels) Breedstraat
Sluyters W. Barbiers Witte Leeuw
Slyp Wed. Grutters en Meelverkoopers Voorstraat
Slypert M.D. Broodbakkers Nieuwstraat
Smaasen Wed. Onderwijzers en Onderwijzeressen Groote-Kerksbuurt
Smits F. Kasteleins Boomstraat
Smits J. Schoenmakers Boomstraat
Smits J. Ballasters Voorstraat
Smits Mr. W.P. Advokaten Steeg-over-Sloot
Smits P. Tagrijns Blijdenhoek
Smitskamp G. Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) Nieuwstraat
Sock en la Rivire   Kalkverkoopers Keizershofkade
Soetens M. Rijtuigmakers Spuistraat
Son T. van Goud- en Zilversmeden Boomstraat
Son T. van Deurwaarders Boomstraat
Spiering M. Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) achter de Luthersche Kerk
Spiering N. Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) Knolhaven
Spoel A. Onderwijzers en Onderwijzeressen Spuiweg
Spoel A. Onderwijzers en Onderwijzeressen Wijnstraat
Spoel A. en J. Kruideniers Wijnstraat
Spoel A. en J. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Wijnstraat
Spoel D. Kasteleins Riedijk
Spoel D. Logementhouders Riedijk
Spoel M. Schoenmakers Tolbrugstraatje
Spoel Wed. Tappers Glasblazersvest
Spruyt J.P. Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Stam G. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Kolfstraat
Stam G. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Kolfstraat
Stam G. Kaashandelaars Voorstraat
Stam I. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Voorstraat
Stam . Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Voorstraat
Stam p. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Riedijk
Stam P. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Riedijk
Stapert N.P. Broodbakkers Groenmarkt
Steen L. van der Beeldhouwers Wijnstraat
Steen L. van der Timmerlieden Wijnstraat
Steenbergen Schotel J.W. van Heelmeesters en Verloskundigen Voorstraat
Steenhoven C. van den Broodbakkers Tolbrugstraatje
Steenhoven H.C. van den Broodbakkers Voorstraat
Steenwyk A. Kleermakers Groenmarkt
Steenwyk C. van Kappers Voorstraat
Steiner J.A. Schrijnwerkers Voorstraat
Steiner W.K. Kleermakers Steeg-over-Sloot
Steiner W.K. (Bijvoegsel) Kleermaker Voorstraat
Steiner-Schey   Varkensslagers Voorstraat
Steinraath G. Fruitwinkels Wijngaardstraat
Stek W.A. van der Schoenmakers Voorstraat
Stempels P. Blokmakers Blijdenhoek
Stempels R. Borstelmakers Voorstraat
Stempels W. Verwers Voorstraat
Stenbith P.J. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Hooge-Nieuwstraat
Stiegelis J. Verwers Vischstraat
Stiegelis J. Beddenmakers Voorstraat
Stiegelis en de Wit   Kamerbehangers Voorstraat
Stigelbos H. Smeden Blijdenhoek
Stoel M. Schoenmakers Kolfstraat
Stoffels H. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Raamstraat
Stokroom (Stokrom) A. van Kamerbehangers Vriezestraat
Stoop A. Bierbrouwers Beursplein [Scheffersplein]
Stoop D.W. Procureurs Voorstraat
Stoop en Rens (Reus?)   Kassiers Beursplein
Straaten C. van der Vleeschhouwers Groenmarkt
Straaten H. van der Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Groenmarkt
Straaten H. van der Varkensslagers Prinsenstraat
Straaten J. van der Varkensslagers Boomstraat
Straaten J. van der Varkensslagers Vriezestraat
Straaten J. van der Vleeschhouwers Vriezestraat
Straaten P. van der Vleeschhouwers Vriezestraat
Straatman-Scheers B.W. Onderwijzers en Onderwijzeressen Moordhoek
Struyk A. Schoenmakers Tolbrugstraatje
Struyk Mr. G.P.A. Notarissen Voorstraat
Stry Wed. A. van Kamerbehangers Varkenmarkt
Stry Wed. A. van Verwers Varkenmarkt
Stuurman C. Rijtuigverhuurders en Stalhouders Hooge-Nieuwstraat
Sunderman C.H.C. Tagrijns Boogjes
Suylichem P. van Barbiers Kromhout
Suylichem P. van Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Swart N. de Koperslagers (zie ook Blikslagers) Kolfstraat
Taay Wed. Garen- en Bandwinkels Groenmarkt
Tak A.J. van der Timmerlieden Hof
Tarmond A. Blokmakers Kuipershaven
Teerlink Gez. Naaisters Groote-Kerksbuurt
Termond A. Barbiers Melkpoortje
Tetteroode L. van Koffijhuishouders (zie ook Kasteleins) Gravenstraat
Tetterrode L. van Schrijnwerkers Gravenstraat
Thierens J. Grutters en Meelverkoopers Riedijk
Thierens Sr. V. Pondgaarders (zie ook Commissionairs) Steeg-over-Sloot
Thierens Sr. en Jr. V. Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Prinsenstraat
Tilgenkamp A. Mattenmakers Kromme Elleboog
Timmers Verhoeven Mr. H. Advokaten Groenmarkt
Tinnenbroek C. Klompenmakers Vleeschhouwersstraat
Torenburg A. van Schrijnwerkers Voorstraat
Torenburg A. van Witwerkers Voorstraat
Traarbach P.H. Kleermakers Voorstraat
Turk G. den Timmerlieden Breedstraat
Turk H. den Houtzaagmolenaars en Houtverkoopers Noordendijk
Twist A. van Rijtuigverhuurders en Stalhouders Twintig Huizen
Uittenbogaard D. Schoenmakers Nieuwstraat
Uittenbogaard H.A. Borstelmakers Voorstraat
Unnik A. van Barbiers Kolfstraat
Valkenburg J. Goud- en Zilversmeden Vriezestraat
Valkhof A. Glaswinkels Voorstraat
Varik H. van Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) Spuistraat
Varik W. van Kruideniers Spuistraat
Veenendaal A. van Barbiers Breedstraat
Veer P. van der Zaakwaarnemers (zie ook Commissionnairs) Riedijk
Velde J. van de Loodgieters en Glazenmakers Voorstraat
Velden J. van der Blikslagers (zie ook Koperslagers) Voorstraat
Ven J. van de Sledenaars Varkenmarkt
Vendeloo J.W. van Dansmeesters Breedstraat
Venus Wed. Bakers Hooge-Nieuwstraat
Verbeek Wed. Tappers Lindengracht
Verbeek van der Sande A.J. Steenkolenhandelaars Nieuwe Haven
Verbroek C.J. Kruideniers Wijnstraat
Verbroek C.J. Olieslagers en Oliehandelaars Wijnstraat
Verbroek G.J. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Wijnstraat
Verheggen H.F. Kunstschilders Prinsenstraat
Verheggen H.F. Teekenmeesters Prinsenstraat
Verheul A.J. Stroohoedenmakers Voorstraat
Verhoeff A. Uitdragers Kolfstraat
Verhoeven   Metselaars Nieuwstraat
Verhoeven A. Steenhouwers Kalkhaven
Verhoeven A. Houthandelaars Palingstraat
Verhoeven W. Timmerlieden Nieuwstraat
Verhoeven Wed. J. Garen- en Bandwinkels Vriezestraat
Verkerk C.J. Likeurstokers en Branders Voorstraat
Verkerk M. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Verkerk O.J. (Bijvoegsel) Slijter Voorstraat
Verkerk W.W. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Verkerk W.W. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Vermaas F. Barbiers Blijdenhoek
Vermaas J.H. Schoenmakers Blijdenhoek
Vermeer G. Broodbakkers Riedijk
Vermeulen A. Tappers Nieuwstraat
Vermeulen C. Barbiers Voorstraat
Vermeulen C. Kappers Voorstraat
Vermeulen H. Passementwerkers Voorstraat
Vermeulen Wed. Koperslagers (zie ook Blikslagers) Pelserbrug
Vermeulen Wed. Blikslagers (zie ook Koperslagers) Voorstraat
Verschuur J. Verwers Lombaardstraat
Versteegh T. Mangelvrouwen Voorstraat
Versyn en Ketting   Kleermakers Groote-Kerksbuurt
Vertregt M. Beddenmakers Beursplein [Scheffersplein]
Verwey C. Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels) Knolhaven
Veschuur Sr. A. Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) Suikerstraat
Vesdyk   Schoenmakers Boogjes
Veth G.H. IJzerwinkels Voorstraat
Veth J. Galanteriewinkels Voorstraat
Vetten W. Koekbakkers (zie ook Banketbakkers) Groenmarkt
Vetten W. Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Groenmarkt
Vink Vrouw Bakers Kromme Elleboog
Visscher van Aalst D. Onderwijzers en Onderwijzeressen Groenmarkt
Visser J. de Schoenmakers Augustijnenkamp
Visser Wed. J. Manufacturiers en Lakenverkoopers Voorstraat
Visser en van der Sande   Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Wollenwevershaven
Vliegenthart J. Blikslagers (zie ook Koperslagers) Vleeschhouwersstraat
Vliegenthart J. Verlakkers Vleeschhouwersstraat
Vliegenthart Wed. Korenmolenaars Kalkhaven
Vogel A. de Garen- en Bandwinkels Voorstraat
Vogel A. de Heelmeesters en Verloskundigen Wijnstraat
Vogel C. de Kunstschilders Voorstraat
Vogel H. de Schoenmakers Vleeschhouwersstraat
Vogels R. Varkensslagers Voorstraat
Vogin H.J. Onderwijzers en Onderwijzeressen Gravenstraat
Volgraaf L. Zeilmakers Kuipershaven
Volkert H. Wevers Heer Heijmansuisstraat
Volkert P. Herbergiers (zie ook Tappers) Maartenschat [Maartensgat]
Vonk T.C. Kamerbehangers Groenmarkt
Voogd en J. van den Berg J.P. de Goud- en Zilversmeden Wijnstraat
Voorden S. van Barbiers Vleeschhouwersstraat
Voordenburg Vrouw (Bijvoegsel) Baker Kromme Elleboog
Vos A. Graanhandelaren (zie ook Commissionnairs) Voorstraat
Vos A.G. de Wijnkoopers Voorstraat
Vos C. Heelmeesters en Verloskundigen Nieuwstraat
Vos C. Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) Taankade
Vreeburg P. Aardappelenverkoopers (zie ook Fruitwinkels) Spuistraat
Vries ..J. de Muzijk-Onderwijzers Wijnstraat
Vries A. de Schoenmakers Kolfstraat
Vries C.O. de Loodgieters en Glazenmakers Vriezestraat
Vries D.W. de Timmerlieden Vriezestraat
Vries L. de Doozenmakers Hellingen
Vries W. de Schoenmakers Torenstraatje
Vries-Kretschmer J.C.S. de Onderwijzers en Onderwijzeressen Wijnstraat
Vriesendorp C. Makelaars (zie ook Commissionairs) Blaauwpoort
Vriesendorp C.A. Wijnkoopers Blaauwpoort
Vriesendorp H. Makelaars (zie ook Commissionairs) Hooge-Nieuwstraat
Vriesendorp H. Houthandelaars Walevest
Vriesendorp J. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Wollenwevershaven
Vriesendorp J. Makelaars (zie ook Commissionairs) Wollenwevershaven
Vriesendorp J.S. Makelaars (zie ook Commissionairs) Nieuwe Haven
Vriesendorp J.S.J. Commissionairs (zie ook Cargadoors, Kassiers, Makelaars, Pondgaarders, Zaakwaarnemers)   Wollenwevershaven
Vriesendorp Mr. C.A. Advokaten Blaauwpoort
Vry B.A. de Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Vriezestraat
Vry P. de Doctoren Bagijnhof
Vry P. de Heelmeesters en Verloskundigen Bagynhof
Vrylandt A. Grutters en Meelverkoopers Voorstraat
Waal A. de Timmerlieden Voorstraat
Waal A. de Witwerkers Voorstraat
Waard A. de Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Waardhuisen H. van Broodbakkers Spuistraat
Wageningen A.C. van Makelaars (zie ook Commissionairs) Walenvest
Wageningen A.C. van Zeepzieders Walenvest
Wageningen C. van Kruideniers Voorstraat
Wageningen F. van Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Maartensschat [Maartensgat]
Wageningen H. van Banketbakkers (zie ook Koekbakkers) Wijnstraat
Wageningen J. van Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Groote-Kerksbuurt
Wageningen J. van Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Groote-Kerksbuurt
Wageningen J. van Broodbakkers Varkenmarkt
Wageningen J. van Apothekers Voorstraat
Wageningen J. van Scheepsreeders (zie ook Cargadoors) Wollenwevershaven
Wageningen Van (Bijvoegsel) Garen- en Bandwinkel Groenmarkt
Wageningen en Comp. Van Stokvischhandelaars Groote-Kerksbuurt
Wal J. van der Barbiers Marienbornstraat
Waltman Wed. Vroedvrouwen Hellingen
Want J. van der Goud- en Zilversmeden Achterom
Wapperom H. Landmeters Nieuwstraat
Waterbeek L.E. Bleekers Kromhout
Wed. Schouten   Apothekers Voorstraat
Weekhout G. Hoveniers en Bloemisten Tweede Singel
Weg A. van de Loodgieters en Glazenmakers Voorstraat
Weg A. van de Kruideniers Voorstraat
Weg A.D. van de Houtzaagmolenaars en Houtverkoopers Tweede Singel
Weg J.S. van de Scheepssloppers Kromhout
Weg W. van de Glazenmakers (zie ook Loodgieters) Steenstraat
Weg W. van de Grutters en Meelverkoopers Voorstraat
Weg en W. van de Weg H. Houtzaagmolenaars en Houtverkoopers Lijnbaan
Weg Hz A. van de Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Voorstraat
Wel J.M.J. van Schoenmakers Taankade
Wel We. van Naaisters Voorstraat
Welie J. van Tappers Vorostraat
Welie J. van Vischkoopers (zie ook Fruitwinkels) Vuilpoort
Welie R.C. van Kleermakers Nieuwe Haven
Welsenes Gez. van Manufacturiers en Lakenverkoopers achter de Nieuwe Kerk
Welsenes J. van Timmerlieden achter de Nieuwe Kerk
Welsenes Wed. van Kruideniers Bagijnhof
Wensch H. Kruideniers Groenmarkt
Wensch H. Tabakshandelaars en Sigarenfabrikanten (zie ook Kruideniers) Groenmarkt
Wensch H. Galanteriewinkels Voorstraat
Wessem O.Z. van Broodbakkers Voorstraat
Westerouen van Meeteren G.E. Wijnkoopers Wijnstraat
Weyde M. van der Verwers Breedstraat
Weyden H. van der Hoveniers en Bloemisten Kasperspad
Weyden J. van der Hoveniers en Bloemisten Kasperspad
Weyden van der Metselaars Groenmarkt
Wiemans C. Schoenmakers Riedijk
Wit A.C. de Barbiers Vriezestraat
Wit C. de Wagenmakers Vriezestraat
Wit D. de Timmerlieden Vriezestraat
Wit J. de Wagenmakers Spuiweg
Wit J. de Timmerlieden Walenvest
Wit S.A.C. de Kappers Vriezestraat
Wit T. de Naaisters Tolbrugstraatje
Wit Wed. de Naaisters Groote-Kerksbuurt
Witt B. de Makelaars (zie ook Commissionairs) Nieuwstraat
Wulp J. van der Kleermakers Doelenstraat
Wynekes C. Kleermakers Hellingen
Wyngaarden A. van Fruitwinkels Marienbornstraat
Wytenaar C.C. Barbiers Kolfstraat
Zahn D.W. Naaisters Vriezestraat
Zahn J. Koffijhuishouders (zie ook Kasteleins) Beursplein [Schefferspelin]
Zanten H. van Vleeschhouwers Voorstraat
Zanten M. van Vleeschhouwers Riedijk
Zoeteman F. Schoenmakers Steeg-over-Sloot
Zoethout A.C. Horlogiemakers Voorstraat
Zomer P. Bezemmakers Hil
Zwang B. Schoenmakers Hooge-Nieuwstraat
Zwang E. Manufacturiers en Lakenverkoopers Vriezestraat
Zwang J. Kruideniers Vriezestraat
Zwang J. Koffijhandelaars (zie ook Kruideniers) Vriezestraat
Zwang Jz en B.A. van Heyningen A. Olieslagers en Oliehandelaars Vriezestraat
Zwart C. Wagenmakers Stoofstraat
Zwart J. de Koperslagers (zie ook Blikslagers) Breedstraat
Zwart J. de Wagenmakers Stoofstraat

Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007