Stratenlijst
KIEZERS volgens het ADRESBOEK DORDRECHT 1855

179 x gks [kiezers gemeente, koophandel, staten-generaal]
Balen A. leerlooijer [gks] Prinsenstraat D208, Kantoor: Hellingen E79
Balen P.W. commissionair en koopman [gks] Prinsenstraat D208, Kantoor: Suikerstraat D236
Bandt van Heekelingen J.A. den wethouder, zeepzieder, koopman en winkelier [gks] Voorstraat D253-254
Bauduin J.J. ijzer- en metaalgieter, koopman, commiss., aannemer in dat artikel waarin hij handel drijft [gks] Grootekerksbuurt A141, Kantoor: Maartensgat A114
Bax H.N. slijter, wijnkooper en korenmolenaar [gks] Vischstraat D738
Bekkers J. brood-, beschuit- en kleingoedbakker [gks] Wijnstraat B29
Bekkers J. blikslager, blikschilder, koperdraaijer, koperslager, koopman en winkelier [gks] Voorstraat D12-13
Blankenbijl D. apothecar [gks] Groenmarkt A8
Bluss Mr. A. particulier assuradeur, courantier, boekdr., zeereeder en koopman [gks] kantoor Grootekerksplein A125, woonplaats Voorstraat C937
Bluss van Oud-Alblas Mr. P. particulier assuradeur, courantier, boekdrukker, zeereeder en koopman [gks] kantoor Grootekerksplein A125, woonplaats Kalkhaven D169
Bluss van Zuidland P. particulier [gks] Wijnstraat B209
Bluss (Braam Bluss) P. van Braam boekverk., winkelier [gks] kantoor Voorstraat C1602, woonplaats Voorstraat C1605
Boekee F. boekverkooper en winkelier [gks] Voorstraat C910-911
Boet H. metselaar, architect en koopman [gks] Voorstraat C82-83
Bonten N. koopman en winkelier in koffij en thee [gks] Voorstraat C162
Boonen J.P.M. makelaar en commissionair [gks] Norodendijk E622-623
Borking P.G. banketbakker [gks] Groenmarkt A302
Brakel S. van winkelier, koopman, tabakskerver en patentoliefabriekant [gks] Voorstraat C166-167
Brand C. tapper en slijter, koopm. binn. in 't klein en convooylooper [gks] Beurskade D153
Brand (Someren Brand) G.M. van Someren azijnfabriekant en zaakwaarnemer [gks] Wollenwevershaven B309
Breda Sr. J. van blikslager, winkelier en patentoliefabr. [gks] Voorstraat D316
Bremekamp H. grutter, chocolaadfabr., winkelier en koopman [gks] Voorstraat C1236
Broek J. van den handelaar in zeep, winkelier in kruidenierswaren en tabakskerver en kaarsenmaker [gks] Voorstraat C93
Broek W. van den brood- en beschuitbakker en meelverkooper [gks] Varkensmarkt A376
Brons A. grofsmid, ijzerdraaijer, stoomwerktuig-fabriekant en koopman [gks] Boomstraat C151
Bruin A.W. de slijter, tapper, koopman en broodverkooper [gks] Wollewevershaven B326
Bruin Az A. de koek- en banketbakkerswinkel [gks] Voorstraat D4
Brunner H. koopman, commissionair, reeder en assurad. [gks] kant. Suikerstraat D219, woonpl. Noordendijk E174
Burgers B.A. broodbakker [gks] Vriesestraat D989
Conelli C.A. winkelier en koopman [gks] Voorstraat C1339-1340
Degens P. broodbakker en winkelier [gks] Vriesestraat D1015
Dicke C.M. slijter en tapper, winkelier en tabakskerver [gks] Prinsenstraat D110
Dongen J. van spekslager [gks] Tolbrugstraatje A312
Dooremans L. lakmoes en blaauwselfabriekant [gks] Hallingenlaan MW56-57
Dorsser G.J. van koopman in hout, windhoutzaagmolenaar en rentmeester [gks] Lijnbaan E628-629
Duppe Wzn. L. suikerraffinadeur [gks] Prinsenstraat D206
Dura (Deking Dura) F.C. Deking beheerder, koopman, commiss., reeder en touwslager [gks] Vest C1396
Dijl B. van slijter, koopman, winkelier en tabakskerver [gks] Voorstraat D422
Dijl Jr. D. van winkelier, tabakskerver en koopman [gks] Voorstraat C4-5
Elst O.J. van der koopman, commission. en correspond. [gks] Voorstraat D705, kantoor Ruitenstraat D290achter
Emmerik, firma C. van Emmerik & Zn. C. van drogist en tabakskooper [gks] Prinsenstraat D225
Erkes A. vleeschhouwer [gks] Voorstraat C527
Fraterman D.G.H. tapper en koffijhuishouder en aanspreker [gks] Wijnstraat B210-211
Geluk J. van slijter, winkelier en tabakskerver [gks] Gr. Spuistraat D474
Geurink H.J. broodbakker [gks] Nieuwstraat C1236
Giltay C. part. [gks] Voorstraat C30
Giltaij J.H. apothecar [gks] Voorstraat C30
Gips D. slijter en brander [gks] Wijnstraat B139
Gips Czn. P. mastenmaker, scheepmaker en koopman [gks] Lijnbaan E642
Groeningen J. van broodbakker [gks] Rietdijk C279
Groot Lzn. A. de timmerman [gks] Grootekerksbuurt A196
Groot, firma Arnoldus de Groot en Zonen A. de houtkooper [gks] Korte Kromhout E1
Groot J. de patentoliefabrikant, handelaar in suiker en siroop [gks] Korte Kromhout D6, kantoor Wijnstraat B46
Gijn (de Kater van Gijn) D. de Kater van procuratiehouder van Hoogwinkel & Co [gks] Wijnstraat B31, kantoor Voorstraat D1040
Heck G. van poulier [gks] Gravenstraat B180
Herwaarden, firma Wed. J. van Herwaarden en Zn. J.W. van zeilmaker en koopman [gks] Buitenwalevest A538
Hesmerg F.G. grofsmid [gks] Rietdijk C178
Hesselink J. winkelier en koopman [gks] Voorstraat D286
Heykoop J. broodbakker en winkelier [gks] Groenmarkt A38
Hoebe (Hoebee) H. scheepstimmerman [gks] Hellingen E51a
Holtzapffel S.E.G. apothecar [gks] Grootekerksbuurt A71
Hooft C.G. 't touwslager, koopman en rentmeester [gks] Hofstraat C1219, kantoor Vest C1081
Hooft (Buys 't Hooft) J. Buys 't scheepsmakelaar, commissionair, dispacheur, vertaler, beheerder eener Verzekering-Maatschappij tegen Zeegevaar, reeder en directeur van schepen [gks] Wollewevershaven B317
Hoog J. de broodbakker en winkelier [gks] Steegoversloot C1087
Hoog Jr. W. de brood-, beschuit- en kleingoedbakker, winkelier [gks] Grootekerksbuurt A77
Hoogen F.J. van den slijter, wijnkooper, zeilmaker en koopman [gks] Wollewevershaven B324
Hordijk J. koopman [gks] Voorstraat D265
Horst R.J. van der tapper, koffijhuis- en societeithouder [gks] Groenmarkt A206-207
Jansse H.L. winkelier, koopman en tabakskerver [gks] Voorstraat D313-314
Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek Jhr. J.N.J. koopman en commiss. [gks] Groenmarkt A297, kantoor Maartensgat A97
Joncheere C.J.J. de koopman, commiss., oliemolenaar [gks] Groenmarkt A278
Jonge R. de koek- en banketbakkerswinkel [gks] Prinsenstraat D120
Jongh H. de slijter en brander [gks] Voorstraat C535
Jongh (Goudoever de Jongh) J. van Goudoever de banketbakker, winkelier, koopman en kuiper [gks] Voorstraat D726-727
Kaldenhoven W. tapper [gks] Rietdijk C318
Kanter Jr. P.J. de makelaar [gks] Nieuwehaven A390
Kat C.P. de koopman, commissionair en akssier [gks] Wijnstraat B142
Kat en van der Linden C. de koopman, commissionair en kassier [gks] Wijnstraat B142
Kat H. de directeur, administratiekantoor grootboek N.W.S., koopman, commissionair en kassier [gks] Wijnstraat B196
Kat O.B. de directeur, administratiekantoor grootboek N.W.S., koopman, commissionair en kassier [gks] Wijnstraat B193
Kemp A. koekbakker [gks] Voorstraat C933
Kloet B. van der kleermaker en winkelier [gks] Grootekerksbuurt A79
Kluit Az A. apothecar [gks] Gravenstraat B175
Knottenbelt H.J. agent der Ned. Handel-Maatschappij [gks] Vest C1025
Kolkman, firma Willem Kolkman J.F. reeder, koopman [gks] Vest C607
Koning, firma A. de Koning en Zn. A. de koopman [gks] Binnenkalkhaven D167
Koning P. de koopman in duigen [gks] Grootekerksbuurt A200-201 [Manhuisstraat]
Koning Jzn. J. de wijnkooper [gks] Munt C960a
Koogh Hz W. van der grutter en winkelier [gks] Voorstraat D1599
Koogh W.W. van der houtzaagmolenaar en koopman [gks] Norodendijk MW81
Kooijman Jr. J. koopman in steenkolen, turf en hout [gks] Boomstraat C148
Kreuk J. de timmerman [gks] Vriesestraat D985
Kroes H. distillat. [gks] Rietdijk C200
Kruijmel C. vleeschhouwer [gks] Voorstraat C963
Kuipers A.H. koopman, binnenl. in 't klein windolie- en trasmolenaar [gks] Beurskade D159
Landmeter A. brood- en beschuitbakker en winkelier [gks] Wijngaardstraat C511
Limmen, firma B. van Limmen en Comp. B. van koopman [gks] Noordendijk E616
Linden Fl. van der beheerder eener verzek.-maats. tegen zeegevaar, koopman, comm. in effecten, kassier [gks] Maartensgat A109
Linden J.R. van der houtkooper en koopman in molensteenen [gks] Maartensgat A102
Made J.M. van der gazfabriekant en archit. [gks] Rietdijk C224-225-226-227
Mak van Waay S.J. ondernemer van publieke verkoopingen, schutter van goederen en commissionair [gks] Wijnstraat B6
Mandt J. de koper- en metaalgieter, koperslager, koopman, commisionair in effecten en kassier [gks] Voorstraat D1045-1046
Masion, firma M.J. Masion en Zn. M.J. koopman en commissionair [gks] Nieuwehaven A421
Masion L. koopman in steenkolen, commissonair, kaarsenmaker en vetsmelter [gks] Knolhaven A360
Mauritz E. makelaar [gks] Maartensgat A107
Mauritz J. scheepsmakelaar, commissionair, reeder en koopman, beheerder der naamlooze zeeverzekering-maatschappij MERWEDE (gks) Groenmarkt A290
Meer Vrijthof C.J. van der apothecar [gks] Groenmarkt A41
Meeteren (Westerouwen van Meeteren) G.E. van Westerouwen van wijnkooper [gks] Schrijversstraat B158
Molekamp D. broodbakker en winkelier [gks] Groote Spuistraat D471
Mom A. winkelier, koopman, tabakskerver [gks] Voorstraat D263
Moonen J.B. brood- en koekbakker [gks] Voorstraat C98-99
Nievervaart M.A. van commissionair [gks] Voorstraat D289
Nievervaart P.J. van commissionair [gks] overzijde Binnenkalkhaven E463
Oldenborgh J. van slijter, wijnkooper en reeder [gks] Wijnstraat B138
Oldenborgh L.C. van slijter en wijnkooper [gks] Wollewevershaven B305c
Olst M. van winkelier, tabakskerveren azijnfabrikant [gks] Prinsenstraat D210
Onderwater van Brandwijk en Gijbeland J.P.B. koopman en commissionair [gks] Binnen Kalkhaven D171
Peeren J. van koopman in steenkolen [gks] Varkenmarkt A346
Peletier L. brood- en beschuitbakker, krakelingenbakker en winkelier [gks] Steegoversloot C1032
Recourt J. koopman in steenkolen [gks] Achter 's Landswerf E42
Rens J.O.W.F. [Jan Otto Willem Frans, geb. 1819] kassier en commissionair in effecten, bierbrouwer en mouter [gks] Voorstraat C1505, Kantoor [Matena'spad] E213
Ridder P.J. de tapper, logementhouder en koopman [gks] Wijnstraat B110-111
Rijsoort van Meurs W.J. van apothecar [gks] Voorstraat D421
Roest J. aanlegger van publ. verkoop., schutter van roerende goederen en afslager [gks] Steegoversloot C1004
Roodenburg J. pondgaarder [gks] Rondom de Kraan A122
Roodenburg L.N. pondgaarder, agent eener Brandwaarborg-Maatschappij [gks] Binnen Kalkhaven D161
Roodenburg N. koopman [gks] Voorstraat C936
Sandberg G. kargadoor, commission. en scheepsreeder [gks] Maartensgat A93
Sandberg T.M. kargadoor, commissionair, scheepsreeder, vertaler en assuradeur [gks] Voorstraat D372
Sande G. van der reeder en commissionair [gks] Houttuinen A163
Sande H.H. van der dispacheur, kargadoor, commissionair, expediteur en reeder [gks] Wollenwevershaven B310
Sande (Verbeek van der Sande) A.J. Verbeek van der koopman, reeder en commissionair [gks] Wolwevershaven B313
Schmahlenbach J.C. slijter, tapper en bedienaar van begrafenissen [gks] Steegoversloot C1088
Schotel C.J. metselaar en koopman [gks] Varkenmarkt A341
Schotman J. wijnkooper en slijter [gks] Hooge Nieuwstraat A455
Schouten A.J. scheepmaker, mastenmaker,koopman en wind-houtzaagmolenaar [gks] overzijde Binnenkalkhaven E449
Schouten H. commissionair en reeder [gks] Wollenwevershaven B306
Schouten Jz. J. koopman [gks] overzijde Binnenkalkhaven E451
Selis A. koopman [gks] Maartensgat A89
Selis C. zeepzieder en koopman [gks] Nieuwehaven A400
Selis P. slijter, commis. in binnenl. handel, winkelier, commiss. van schuitenveren en wijnkooper [gks] Maartensgat A99
Sels J.A. brood-, beschuit- en kleingoedbakker en winkeler [gks] Lange Breestraat D663
Singels Az. A. steenhouwer en stoomsteenzager en koopman [gks] Vest C799
Smits J. slijter en tapper [gks] Voorstraat C127
Smits Fzn. P. scheepsslooper, koopman, reeder en houtdraaijer [gks] Vest D605-606
Smits Jzn. F.J. koopman en commissionair in steen en dijkmaterialen [gks] Wollewevershaven B205d
Stapert N.A.P. broodbakker, koekverkooper en winkelier [gks] Groenmarkt A29
Stoop A. rentmeester, kassier en commissionair in effecten, bierbrouwer en mouter [gks] Wijnstraat B213, kantoor Tolbrugstraat
Straaten C. van der vleeschhouwer [gks] Groenmarkt A26
Straaten H. van der spekslager [gks] Prinsenstraat D128
Straaten J. van der leerlooijer en huidenzouter [gks] Voorstraat C26
Straaten J. van der vleeschhouwer [gks] Vriesestraat D1016
Straaten P. van der vleeschhouwer [gks] Voorstraat D262
Thierens Jr. V. pondgaarder [gks] Prinsenstraat D119
Thierens Sr. V. pondgaarder [gks] Steegoversloot C1170
Turk H. den houtzaagmolenaar [gks] Noordendijk MW79-80
Uittenbogert P. slijter, winkelier, tabakskerver, koopman, commissionair en kantoorbediende [gks] Aardappelmarkt B271-272
Verbroek C.J. koopman, winkelier, patentolie-fabriekant en koffijsiroopbrander [gks] Wijnstraat B8
Veth G.H. winkelier [gks] Voorstraat C1334-1335
Veth J. winkelier [gks] Voorstraat C1333-1334
Vogels R. spekslager en winkelier [gks] Voorstraat C887
Voogd J. de koopman en reeder [gks] Kuipershaven B280
Vos A.G. de wijnkooper [gks] Voorstraat C536
Vos van Hagestein A. koopman en commissionair [gks] Voorstraat D703-704
Vriesendorp C. commissionair [gks] Blaauwpoort A531
Vriesendorp J.S.J. commissionair [gks] Wollenwevershaven B315
Vriesendorp Mr. C.A. wijnkooper [gks] vlak Blaauwpoort A528b
Vriesendorp, R.N.L. H. makelaar, boekhouder eener reederij en commissionair [gks] Hooge Nieuwstraat A485
Vrij P. de doctor in de genees- en verloskunde [gks] Bagijnhof D871
Waardhuijzen H. van broodbakker [gks] Groote Spuistraat C486
Wageningen A.C. van makelaar, zeepzieder en koopman [gks] Buitenwalevest A536
Wageningen F. van reeder, assuradeur, agent der Nederlandsche Handel-Maatschappij, koopman in stokvisch en traan [gks] Maartensgat A108
Wageningen J. van artsenijmenger [gks] Voorstraat D891
Wageningen Dzn. J. van reeder, assuradeur, commissionair, winkelier, koopman in ijze ren glas [gks] Wollenwevershaven B316, kantoor Grootekerksbuurt A181
Weg A.D. van de houtkooper en windhoutzaagmolenaar [gks] Breedeweg E181
Weijers J.L. slijter, winkelier, commissaris van schuitenveren [gks] Vlak Roobrug A514-515
Wessum O.Z.G. van broodbakker [gks] Voorstraat C42
Zadoks, firma Simon Zadoks en ZN. S. gedelegueerde der Staats-Loterij, koopman, commissionair in effecten [gks] Voorstraat D894
Zahn J. koffijhuishouder [gks] Wijnstraat B217
Zanten H. van vleeschhouwer [gks] Voorstraat D892

312 x g  [kiezers gemeente]
Aalst (Visser van Aalst) D. Visser van schoolonderwijzer [g] Groenmarkt A208
Aardenne C.L. van heel- en vroedmeester [g] Voorstraat C74
Aardenne Lzn W. van ontvanger gemaal en geslagt [g] Vest C613-614
Aarnout P. slijter en tapper [g] Palingstraat B97
Achterberg G.N. van korenmolenaar en vrachtrijder [g] Spuiweg D576-577
Ackerman H. commissaris der loodslieden en ballasthaalders [g] Voorstraat B118
Advocaat A.J. slijter en tapper [g] Vest C602
Alphen G. van winkelier, tabakskerver en koopman in steenkolen [g] Voorstraat C16
Ameijden W. van part. [g] Rietdijk C322
Andre (Andree) J.J.B. goud- en zilverkasthouder, winkelier en juwelier [g] Voorstraat D61
Ansems D. schoenm. [g] Taankade C137
Arbouw J. koek- en banketb. [g] Voorstraat C9
Armstrong J.H. gemeente-ontvanger [g] Wijnstraat B76
Asperen H.C. van broodbakker [g] Vriezestraat C1681
Attenhoven H. van slijter [g] Lange Breestraat D648
Backer (Dam Backer) J. Dam commiss. en koopman [g] Wijnstraat B135
Baesjou A.J. patentoliefabrikant en winkelier [g] Prinsenstraat D122
Ballegooijen C. van verhuurder van paarden en rijtuig. [g] Steegoversloot C982
Ballegooijen W. van particulier [g] Steegoversloot C982
Bekkers F.A. winkelier [g] Voorstraat D37
Bergh L.J. van den goud- en zilversmid, winkelier [g] Vriesestraat C1662
Bettinger E. arb. [g] Rietdijk C207
Beversluis P. winkelier, hersteller en vervaardiger van muzijk-instrumenten [g] Steegoversloot C907
Bisschop A. grutter en winkelier [g] Voorstraat C521
Bisschop J. schipper [g] Hooge Nieuwstraat A448
Bisschop P. apothecar, drogist en winkelier [g] Voorstraat C50
Blom J. schipper [g] Twintighuizen E494
Blijk J.F. van den amanuensis N.H. diakonie [g] Bagijnhof D857
Boers B. schoenm. [g] Rietdijk C201
Boom C. van den schrijnwerkerk [g] Voorstraat D34
Boom J.L. van den grofsmid [g] Botjesstraat D383
Borst F. de scheepm. [g] Hellingen E68
Borst G. de timmerman en molenmaker [g] Hellingen E68c
Bossij F.W. tapper [g] 2e Singel E318, 24
Bossij J.L. timmerm. [g] Lombardstraat D709
Boudier A.L.C. agent stoombootmaatschappij [g] Wijnstraat B122
Boudier P.J. slijter, tapper en winkelier [g] Voorstraat C56
Braat P.K. boekverkoper, leesbibliotheekh. en winkelier [g] Voorstraat D68
Brand J. poulier en koopman [g] Voorstraat C709
Breedveld D.J. blikslager [g] Wijnstraat B113
Broek C. van den handelaar in zeep, winkelier en tabakskerver, kaarsenmaker [g] Voorstraat C93
Broens W. schoenm. [g] Voorstraat C1198
Brokerhoff P.F. huisschilder en winkelier [g] Nieuwstraat C1247
Brouwers A.J. winkelier [g] Groote Spuistraat D470
Bruin D. de watermolenaar [g] Norodendijk MW82
Bustin Jr. A. kantoorb. [g] Wijnstraat B48
Bustin L. winkel. [g] Gravenstraat B172
Carlebur A. timmerman [g] Groote Spuistraat D456
Carlebur D.F. spiegelmaker [g] Voorstraat D21
Christell J.A. schoenmaker [g] Voorstraat C34
Collard A. controleur 2e afd. [g] Boomstraat C155
Colombijn J. pastoor der Bisschopp. Clerezy [g] Voorstraat C711
Commijs G. boekhouder in - en uitgaande regten [g] Lindegracht C1054
Conelli A.C.G.N. particulier [g] Voorstraat C1339-1340
Crollius A. winkel. [g] Prinsenstraat D213
Dalen A. van timmerman [g] Grotoekerksbuurt A50
Dam J.A. van brillenslijper, winkelier [g] Voorstraat D19
Deenen L.A. van kleermaker [g] Aarappelmarkt B275
Deinse J.H.C. van apothecar en chemist [g] Groenmarkt A284
Deth T.L. van wink. [g] Voorstraat D41
Deventer J. van blik- en koperslagerswinkel [g] Voorstraat D46
Dicke H.K. part. [g] Breedeweg E180
Dorpmans P.D. wink. [g] Voorstraat D45
Dorrenboom Pz J. horlogiemaker en organist luth.kerk [g] Voorstraat D45
Dort A.W. van kapitein artillerie [g] Wollenwevershaven B305a
Dresselaars J. slijter, tapper en logementhouder [g] Wijnstraat B55
Driessen A. slijter en tapper, uitdrager [g] Stoofstraat C1440
Duren P. van binnenl. commiss. [g] Knolhaven A355
Dijl N. van korenmeter, koopman en winkelier [g] Nieuwstraat C1299
Eck J. van nettenbr. [g] Wijnstraat B77
Efferen P. van winkelier [g] Steenstraat C1312
Elk H.R. van boekhandelaar en uitgever [g] Voorstraat C37
Engelbregt A.F. broodbakker [g] Bagijinhof D873a
Engels W.J. winkelier en tabakskerver [g] Voorstraat D724
Erkelens J. spekslager [g] Vriesestraat D941
Eijgens B. van broodbakker [g] Heer Heijmansuisstraat C598-599
Eijsbergen L. van scheepsslooper en scheepstangerijn [g] Twintighuizen E474
Franken N. tuinier [g] 2e Singel MW20
Fransen J. bode schuttersraad [g] Groote Spuistraat D458
Geers N. kamerbehanger en winkelier [g] Voorstraat D9
Geleyns J. huisschilder [g] Prinsenstraat D205
Geluk B. van deurwaarder arrond. regtbank [g] Bagijnhof D878
Geus S. de scheepstangerijn en zeilmaker [g] Nieuwehaven A388
Giberius D. part. [g] Bagijnhof D882
Giltaij H. goud- en zilversmid, diamantzetter [g] Lombardebrug A48
Gisp Pzn. C. part. [g] Lijnbaan E639
Glavimans L.H.C. smid [g] Hofstraat C1230
Goedhart J.P. onderwijzer [g] Munt C959
Golterman F.L. boekverkooper [g] Wijnstraat B189
Grootink J. tuinman [g] 2e Singel E604
Groenenberg H. blikslager [g] Voorstraat C1347
Grondhout A. commiss. van schuitenv., kantoorbed. [g] Prinsenstraat D111
Grondhout A.A. heel- en vroedmeester [g] Voorstraat D93
Grondhout P.A. slijter en winkelier [g] Prinsenstraat D224
Gruting H.J. van predikant [g] Wijnstraat B24
Haan, firma de Haan en Hordijk B.A.W. de comm. binn. in granen in 't klein [g] Prinsenstraat D207, Kantoor Keizershofkade D167
Hart A.H. de kassier leenbank, zaakwaarnemer [g] Wijnstraat B162
Hartog C. den particulier [g] Breedeweg E187
Heck A. van gemeentebode en klerk ter secretarie [g] Lange Breestraat D654
Heck J. van bedden- en matrassenmaker [g] Voorstraat D723
Heggers A. letterzetter [g] Voorstraat D65
Hemert A. van kleermaker [g] Voorstraat D59
Henrotte P.J. part.[g] Voorstraat C1199
Hoefnagel W. goud- en zilversmid, winkelier [g] Voorstraat D18
Hoeven J. van der boekdrukker, lees-bibliotheek en winkelier [g] Vriesestraat C1647
Hhnen (Hohnen) J.A. bloemist [g] Tweede Singel MW18
Hollander J. den schrijnwerker, timmerman en winkelier [g] Voorstraat C23
Holthuyzen J. kantoorbediende [g] Vriesestraat C1661
Holtmark van Dijkerhof C. borstelmaker en winkelier [g] Voorstraat D56
Hoobroeckx F.X.J. banketbakker en winkelier [g] Voorstraat C38
Hordijk A. apothecar [g] kantoor Voorstraat C36
Hordijk A.A. afslager van den zeevisch [g] Steegoversloot C1189
Hoskorn A.C. bloemkweeker, tuinier [g] Bleekerssloot E207
Hoskorn J.A. hovenier, bloemist [g] 2e Singel E256-257
Hosson H.C.P. de winkelier, koopman en vlasbereider [g] Voorstraat D20
Houtgraaf H.J. houtraaijer [g] Kerksteiger C108
Hulst P. grofsmid [g] Korte Breestraat D935
Husen W.F. schrijnwerker, timmerman en omroeper [g] Wijnstraat B116
Jacobs J. kleerbleeker [g] Bleekerssloot E336
Jantzen L.A. rijtuigmaker [g] Voorstraat D24
Jongh A. de winkelier en koopman [g] Voorstraat D101
Junger A. arbeider [g] Korte Nieuwstraat C1072
Kaa E. van der timmerman, koopman [g] Palingstraat B99
Kamberg D. zakkendrager [g] Marienbornstraat C822-823
Kamen A. van koperslager en vischkooper [g] Voorstraat D729
Kamen G. van apothecar [g] Vlak bij de Roobrug A459
Kammerman C. horlogiemaker [g] Groote Spuistraat D692
Kampman D. kleermaker en winkelier [g] Steegoversloot C1020
Kampman N. schoenmaker en winkelier [g] Groenmarkt A21
Karseboom J. huis- en schepenschilder en winkelier [g] Vleeschhouwersstraat A256
Katwijk D. van schoolonderwijzer [g] Prinsenstraat D218
Kelhover A. logementhouder [g] Palingstraat B98
Kes A.S. kroeghouder en winkelier [g] Voorstraat C1197
Kessel C. van horlogiemaker en winkelier [g] Vriesestraat D978
Ketting J. particulier [g] Lange Breestraat D633
Ketting J.E. kleermaker en winkelier [g] Voorstraat D43
Klaus N. metselaar [g] Taankade C132
Klerk D. de slepersbaas [g] Varkenmarkt A372
Klerk W. de kunstschilder [g] Voorstraat C966
Kleton P. letterzetter [g] Wijnstraat B207
Kloet H. van der timmerman en koopman [g] Groenmarkt A209
Klok J. part. [g] Sluisweg E445
Klovert P. tabakskerversknecht [g] Groenmarkt A286
Knieriem A. timmermansknecht [g] Torenstraat C373
Knijf H. vischkooper en besteller [g] Nieuwehaven A424
Kok D. de tuinman [g] Smousenpad MW62a
Koldeweij J.B. winkelier [g] vriesestraat D981
Koning Jr. J. beton(?)maker [g] Voorstraat D106
Kooten C. van particulier [g] Voorstraat C33
Kooten H.J. van comm. in 't klein [g] Achter 's Landswerf E115
Kooijman A. part. [g] Boomstraat C160
Kooijman Sr. J. riviervischverkooper [g] Boomstraat C148
Korthals J. scheepsbevrachter [g] Rietdijk C220
Krafft W. meubelmakersknecht [g] Steegoversloot C973
Kramer H. banket- en krakelingenbakker en winkelier [g] Rietdijk C215
Krmer (Kramer) R.Ch. particulier [g] Voorstraat D725
Kranenburg R.J. zeeman [g] Vlak Blaauwpoort A429
Krol J.A. part. [g] Groote Spuistraat D695
Kruiselberg J. loodgieter, glazenmaker en buskruidverkooper [g] Vriesestraat D908
Kuijk P.A. procureur, aflslager der makelaardij, agent der Belgische Algem. Assurantie-Maatschappij, agent der Keulsche Stoomscheepvaart Maatschappij, rentmeester [g] Groenmarkt A39
Lambinon L. timmerman en koopman [g] Wijnstraat B57
Lamoen F.J. van grofsmid [g] Rietdijkstraatje C306
Landmeter B. particulier [g] Bagijnhof D798
Landmeter G. broodbakker [g] Voorstraat D1042
Landtsheer A.F. de winkelier [g] Wijnstraat B12
Lauer H. slijter en winkelier [g] Prinsenstraat D216
Legel J.G. slijter, tapper en expediteur [g] Nieuwbrug C53
Legel ACzn J.G. winkelier, vischverkooper [g] Voorstraat D324
Lindemans J. grof- en hoefsmid [g] Knolhaven A385
Liveu A.D. winkelier [g] Voorstraat C1607
Long Epee C. winkelier [g] Voorstraat D890
Loon M. van slijter en tapper [g] Rietdijk C219
Los J.A.C. onderwijzer [g] Grootekerksbuurt A198
Loumans H.F. schoenmaker [g] Voorstraat D1043
Maarseveen Jr. J. van koopman, commissaris van schuitenveeren en zaakwaarnemer [g] Nieuwehaven A389
Masion P.L. part. [g] Nieuwehaven A422
Mengen J. pakhuisknecht [g] Rietdijk C173
Meppelder H. winkelier [g] Nieuwehaven A419
Merck C. majoor 1ste klasse magazijnmeester der artillerie [g] Achter 's Landswerf E46
Meulen J. van der blokmakersknecht [g] Hoogt E540
Mijle A. van der apothecar en chemist [g] Voorstraat C907
Mijnders A. tapper, en verhuurder van matrozen [g] Vleeschhouwersstraat A216
Mijnders J. schipper [g] Hooge Nieuwstraat A440
Millies (Millis) H.C.A. apothecar [g] Voorstraat C84
Mls (Mols) H. goussmid [g] Voorstraat D40
Monde C. van der koekbakker en winkelier [g] Boomstraat C159
Mont (Monte) E. gempl. Stads-Leenbank [g] Wijnstraat B82
Mont (Monte) S. slijter, tapper, broodverkooper en winkelier [g] Torenstraat C360
Munt A. van de mendenmaker [g] Voorstraat C66
Nerum W.P. van schoenmaker en winkelier [g] Voorstraat D72
Nievervaart J. van particulier [g] Beurskade D152
Noorenburg A. scheepmakersknecht [g] Hellingen E98
Nooy H.W. schoenmaker [g] Voorstraat C2
Noteman W.J. winkelier en kantoorbediende [g] Voorstraat D67
Olivier A. meelverkooper [g] Groenmarkt A37
Ooms J. kleermaker [g] Groenmarkt A11
Ophorst C. part. [g] Wijnstraat B126
Os M. van winkelier [g] Rietdijk C263
Ouburg C. particulier [g] Lindegracht C1041
Ouburg Pzn. P. winkelier [g] Voorstraat C19
Overbeek Pzn. G. van kantoorbediende, keurmeester van de turf [g] Maartensgat A101
Papenhuizen W. brood-, beschuit- en kleingoedbakker [g] Vlak Blaauwp. A428
Papenhuizen Bz C. paruikmaker en haarsnijder [g] Wijnstraat B49
Peeren M. van kolenmeter [g] Vriesestraat D1005
Peetsold J.H. huisonderwijzer [g] Wijnstraat B198
Pellecom Mr. A.N. van griffier bij het kantongeregt [g] Voorstraat C489
Penn F.J. ijzer- en metaalgieter [g] Prinsenstraat D123
Recourt W. koopman [g] Voorstraat C910-911
Reidel C. particulier [g] Voorstraat C27
Reije P.J. van timmerman [g] Lange Breestraat D639
Renout J. particulier [g] Voorstraat C11
Reus P. koster en onderwijzer in de godsdienst [g] Nieuwkerkhof C425b
Reus P. part. [g] Nieuwstraat C1297
Riemsdijk B.J. van winkelier [g] Voorstraat D83
Rijmerink J. arbeider [g] Voorstraat D30
Rijswijk A. van zakkendrager [g] Kromhout E134b
Rijswijk W. van koopman, uitdrager, zakkenverhuurder en vischkooper [g] Voorstraat C67
Romijn C. particulier [g] Grootekerksbuurt A56
Roo S. de broodbakker [g] Nieuwstraat C1284
Roobol J. hovenier [g] 2e Singel E561
Roos M. scheepmaker [g] Lange Kromhout E23
Rosierse J. goud- en zilverzmid, winkelier [g] Voorstraat D51
Rosierse J. kunstschilder [g] Bagijnhof D880
Ruijter W.J. de slijter en tapper [g] Steegoversloot C1177-1178
Ruiter J.J. de winkelier, sigarenmaker en tabakskerver [g] Voorstraat D35
Ruiter N. de winkelier [g] Knolhaven A381a
Rutten J. teekenmeest. [g] Voorstraat C51
Santen P.C. van koek- en banketbakker en winkelier [g] Voorstraat D53
Schaeffer J.P. kantoorbediende en winkelier [g] Voorstraat C24
Schampers L. slijter, aanspreker en koopman [g] Kromhout E164
Schampers N. kleerbleeker [g] Kromhout E165
Schellenbach F. huisschilder, verkooper van verwwaren [g] Rietdijk C315
Schenk J. onderwijzer [g] Wijnstraat B23a
Schepens A. winkelier in hout, turf en kolen en koopman [g] Boomstraat C130
Schijff J. heel- en vroedmeester [g] Voorstraat D7
Schippers A. particulier [g] Willigenbosch E466
Schotel Jz. G. steenhouwer [g] Houttuinen A160
Schotman D. zeilmaker en winkelier [g] Nieuwehaven A399
Schotman E. goud- en zilversmid [g] Vischstraat D735
Schotman J. godusmid [g] Grootekerksbuurt A68
Schouten H. broodbakker [g] 2e Singel E315
Schuld G. grof- en kagchelsmid [g] Grootekerksburt A52
Schuld H.L. privaat onderwijzer [g] Lindegracht C1065
Snijders L. splitter der Staats-Loterij [g] Wijnstraat B85
Spaan C. timmerman [g] Vriesestraat D1038
Spiering M. winkelier en koopman in aardappelen [g] Blindeliedengasthuissteeg D1071
Spoel A. onderwijzer [g] Spuiweg E362
Stadsveld S. [Samuel, geb. 1791] kantoorbediende [g] Steegoversloot C1005
Stam G. kleingoedbakker en winkelier [g] Kolfstraat C1578
Steenwijk C. van kapper, paruikm., winkelier [g] Voorstraat D26
Stek L. van der schoenmaker en winkelier [g] Voorstraat C532
Stempels J. particulier [g] Prinsenstraat D130
Stempels N. schrijnwerker en winkelier [g] Voorstraat D376
Stoop D.W. procureur [g] Groenmarkt A302
Storsbergen M. particulier [g] Wijnstraat B113
Straaten J. van der varkensslagter [g] Boomstraat C149
Struys (Struijs) P. stoker van fijne likeuren en distillateur [g] Vest D1699
Teerlink H. kantoorbediende [g] Wijnstraat B197
Thierens J. grutter en winkelier [g] Rietdijk C171
Thonus M. tapper g] Rietdijk C316
Trumpi H.J. boekhouder, commissionair in binnenlandschen handel [g] Wollenwevershaven B327
Uittenbogert H.A. borstelmaker en winkelier [g] Voorstraat D96
Valkenburg P.J. goud- en zilversmid, winkelier [g] Vriesestraat D944
Varik H. van winkelier, koopman in 't klein [g] Groote Spuistraat D632
Velde Jr. G. van der zeeman [g] Kuipershaven B300
Velden J. van der loodgieter, leidekker, glazen- en filtereermachinemaker, koopman [g] Voorstraat C69
Ven J. van der sledenaar, voerman [g] Varkenmarkt B238
Ven J.A. van de drogist en winkelier [g] Voorstraat C520
Verheggen H.F. teekenmeester [g] Prinsenstraat D215
Verheggen J. kantoorbediende [g] Lijnbaan E638
Verheul A.J. kantoorbediende, stroohoedenmaker en winkelier [g] Voorstraat C12
Verhoeven G. particulier [g] Voorstraat D56
Verkerk W.W. winkelier en tabakskerver [g] Voorstraat D698
Verlinden P. kroeghouder, winkelier, broodverkooper [g] Marienbornstraat C811
Vermeer G. broodbakker [g] Vriesestraat C1670
Vermeulen C. barbier, haarsnijder, winkelier [g] Voorstraat D74
Vermeulen J. particulier [g] Hooge Nieuwstraat A453
Verpoorten J.L. scheepmakersknecht [g] Papeterslaantje E385 (885)
Verschuur Pzn. F. directeur en agent van assurantie-maatschppijen, commissionair [g] Wollenwevershaven B320
Vetten W. koek- en suikerbakker en winkelier [g] Groenmarkt A18
Vink A. boekhouder [g] Voorstraat C25
Vliegenthart J. blikslager en verlakker [g] Vleeschhouwerstraat A260
Vogel J. korenmeter, bedienaar der begrafenissen en torenwachter [g] Steegoversloot C1173
Volgraaf M. part. [g] Spuiweg E346
Volkert A. schipper [g] Voorstraat D81
Vos W.J. koopvaardijkapitein [g] Grootekerksbuurt A70
Vreeburg A. inbrengster stads leenbank [g] Heer Heijmansuisstraat C538achter (533?)
Vries C. de arbeider [g] Kolfstraat C1369
Vries D.W. de timmerman en koopman [g] Vriesestraat C1687
Vries N.O. de loodgieter, leidekker en glazenmaker [g] Vriesestraat D993
Vries T. de med.doctor [g] Wijnstraat B28
Vrijlandt A. grutter, winkelier en koopman [g] Voorstraat C71
Waal A. de timmerman, schrijnwerker en witwerker, koopman en winkelier [g] Voorstraat D317
Waal G. de bediende [g] Wijnstraat B121
Wageningen H. van banketbakker en winkelier [g] Wijnstraat B2
Wageningen O.J. van particulier [g] Kuipershaven B292b
Weber, R.N.L. A.D. militie-commissaris [g] Voorstraat C48
Weg A. van de loodgieter, glazenmaker en winkelier [g] Voorstraat C85
Weg Hz. A. van de winkelier [g] Voorstraat C47
Weijland (Wijland) B.P. (van) koopvaardij-kapitein [g] Hoog E404
Welie J. van vischkooper [g] Keizershofkade D139
Well H.P. van zoutweger, loodgieter, leijendekker en glazenmaker [g] Gravenstraat B185
Welsenes J. van timmerman en koopman [g] Achter de Nieuwkerk C389
Westreenen W.H. van koster in de Groote Kerk [g] aan de Groote Kerk A129
Wichers J. part. [g] Voorstraat C52
Wigman G. koopvaardijkapitein [g] Nieuwehaven A397
Wijnhof G. kantoorbediende [g] Steegoversloot C893
Wijs H.L. de luitenant der genie [g] Wijnstraat B130
Wit A.M. de behangersknecht [g] Voorstraat C481
Witsteyn M.H. kagchelmaker en verhuurder [g] Raamstraat D585
Zwart B. de kagchelsmid en slotenmaker [g] Grootekerksbuurt A142

305 x gs [kiezers gemeente, staten-generaal]
Aardenne Hz W. van [gs] Wijnstraat B145
Beddigs J.H. slijter en likeurstoker [gs] Wijnstraat B30
Beek C. van koopman [gs] Nieuwehaven A426
Beelaerts van Emmichoven Mr. A.C.A. particulier [gs] Voorstraat C932
Beelaerts van Blokland Jhr. F.W.A. ontv. directe beleast. [gs] Munt C940
Bek Jzn A. onderwijzer in de zeevaartkunde [gs] Rietdijk C222
Bekker J. koek- en banketbakker [gs] Voorstraat D904
Bekkers H. timmerman [gs] Bagijnhof D847
Bemolt (Bmolt) A. part. [gs] Groenmarkt A301
Berck H. kamerbehanger en winkelier [gs] Voorstraat D896
Berg P.A. van den med.doctor, chirurgijn en vroedm. [gs] Wijnstraat B80
Bergh Mr. H.F. van den griffier arr.regtbank [gs] Wijnstraat B163
Biester J. part. [gs] Bagijnhof D885
Bisschop D. winkelier, tabakskerver en sigarenmaker [gs] Voorstraat C939
Blom A.H. predikant N.H.G. [gs] Groenmarkt A292
Blom M. winkelier, tabakskerver en sigarenmaker [gs] Groenmarkt A299
Bogers H. grofsmid [gs] Wijngaardstraat C696-697
Bondt (Veer de Bondt) J. van der Veer de grutter, winkelier [gs] Vriesestraat C1653
Boonen H. winkel. [gs] Wijnstraat B140
Bosson K.G.W. de apothecar [gs] Groenmarkt A276-277
Bosson P.J. de apotheker en chemist [gs] Voorstraat C119
Boudier J.B. tapper en logementhouder [gs] Wijnstraat B91-92
Bouman Sr. A. blok- en houtenpompenmaker [gs] Kuipershaven B282
Bouman Azn Jr A. blok- en houtenpompenmaker, verk. brandhout [gs] Prinsenstraat D121
Bouvij A.N. commissaris en directeur vensterglasfabriek te Zwijndrecht [gs] Wollenwevershaven B305b
Bouvij J.J.B.J. koopman in steenkolen en agent eener assurantie-maatschappij [gs] Taankade C119achter
Brakel Gzn. G. van koopman [gs] Boomstraat C166 [156?]
Brand (Someren Brand) N.C.M. van drogist [gs] Groenmarkt A279
Brandeler M. van den med.doctor [gs] Wijnstraat B62
Brandeler Mr. P. van den secret.van Dordrecht, advocaat [gs] Hof C1180
Bredius J.P. procureur, beedigd vertaler, afslager R.houtv., secret. van de kamer van koophandel [gs] Wijnstraat B137
Bremekamp A.G. vleeschhouwer [gs] Nieuwstraat C1300
Broers F. gepension. luitenant-kolonel der art. [gs] Binnenkalkhaven D155
Bronkhuijze J. particulier [gs] Nieuwehaven A413
Brons H. uitdrag. [gs] Nieuwstraat C1295
Brugman M. leerkooper, huidenzouter en schoenm. [gs] Vleeschhouwersstraat A221
Bruin A. de slijter, winkelier en agent eener stoomboot [gs] Palingstraat B95
Brunner C. apothec. [gs] Voorstraat C17
Bruijn W. de kapitein der stoomboot 'Johan de Witt' [gs] Kuipershaven B299
Bruijn W.A. de particulier [gs] Bagijnhof D854
Bruijninghuis B. loodverwerker en glazenm. [gs] Bagijnhof D884
Buul B. van schrijnwerker en winkelier [gs] Voorstraat C114
Bijjou J.W. uitdrager [gs] Lange Breestraat D644
Colichem J. van korenmeter [gs] Groote Spuistraat D694
Coolhoven J.B. particulier [gs] Vlak Roobrug A517
Corpeleyn W.F.T. tapper [gs] Vrieseweg E267
Crollius Jr. A. winkelier [gs] Groote Spuistraat E468-469
Damen J. timmerman, doodkistenmaker en koopm. [gs] Wijnstraat B65
Degens J. timmerman, huisschilder, glazenm. en koopm. [gs] Voorstraat C6b
Deinse Az C. van med.doctor [gs] Voorstraat D369
Delhez J.A. geneesheer [gs] Groenmarkt A281
Derks W.B. koopvaardijkapitein [gs] Prinsenstraat D211
Doon J. part. [gs] Rietdijk C2910-211
Dooren W. broodbakker en winkelier [gs] Steegoversloot C1031
Dorsser Mr. C.W.O. van advocaat [gs] Voorstraat C961
Dorsser S. van notaris, en agent brandwaarborg maatsch. [gs] Vorostraat C881
Droeze (Haver Droeze) J.J. Haver part. [gs] Plein bij de Vrieseweg E28
Drooge C. van winkelier, koopman en schrijnwerker [gs] Voorstraat D449
Duppe J. scheepslooper, secretaris der slagroede [gs] Hellingen E59
Dura (Deking Dura) J.C. Deking particulier [gs] Voorstraat D322
Duren L. van houtk. [gs] Munt C960a
Dijl C. van winkelier en tabakskerver [gs] Vriesestraat D977
Elst van Bleskensgraaf B. van der wethouder, ambtenaar van den burgelijken stand [gs] Vlak Roobrug A516
Elst F. van der particulier [gs] Voorstraat D290
Engh J.F. van den houtwerker [gs] Voorstraat D27
Erp G. van convooylooper [gs] Valk bij de Roobrug A456
Eijgenraam C.B. vischverkooper en winkelier [gs] Voorstraat D732
Eijsden C.J. van banketbakker en winkelier [gs] Wijnstraat B11
Faassen J.M. zaakwaarnemer [gs] Steegoversloot C1091
Faassen N. oud-rijksontvanger [gs] Buitenwalevest A526
Fagot A.S. winkelier [gs] Voorstraat C908
Feirabend L. koopman [gs] Hellingen E69
Fruin Th.A. predikant [gs] Vest C1021
Gansewinkel P. van koopman [gs] Wijnstraat B164
Ganswijk (ten Zeldam Ganswijk) D.J. ten Zeldam directeur postkantoor [gs] Houttuinen A241
Geerkens J. piano-stemmer en hersteller [gs] Voorstraat C716
Gevaerts van Nuland, R.N.L. Jhr. W. 's rijksbetaalm. [gs] Voorstraat C1601
Giltaij H.J. apotheker en drogist [gs] Voorstraat D902
Giltaij J. boekhandelaar, boekbinder en linieerder [gs] Grootekerksbuurt A54
Giltaij J.H. winkelier, tabakskerver en koopman [gs] Voorstraat C525
Gips D.B. koopman en stoomhoutzaagmolenaar [gs] Steegoversloot C1014
Gips R. koopman [gs] Steegoversloot C1011
Grim J.W. particulier [gs] Steegoversloot C1007
Grobben M.J. tapper en barbier [gs] Vriesestraat D1035
Groot L. de particulier [gs] Grootekerksbuurt A51
Haan P.H. de particulier [gs] Noordendijk D179
Hansum A. [Arie, geb.1784] landmeter [gs] Voorstraat C104
Hartog D.L. koopman, geldwisselaar [gs] Voorstraat C1348
Heelsbergen G. van kolen- en kalkmeters [gs] Grootekerksbuurt A76
Heelsbergen T. van timmerman [gs] Grootekerksbuurt A190
Heemst P. van schipper [gs] Voorstraat C61
Hesselink R. particulier [gs] Steegoversloot C1167
Heumen P. van particulier [gs] Wijnstraat B81
Heijde H. van der practizijn en commissionair [gs] Voorstraat C880
Heytink J.W. particulier [gs] Maartensgat A118
Hiensch C. winkelier in manufacturen [gs] Voorstraat D899
Hovell (Hoevell) Mr. J.D. Baron van rector van het Gymnasium [gs] Nieuwstraat C1248
Hogendorp A.W. Grave van ontvanger der in- en uitgaande regten en accijnsen [gs] Wijnstraat B191
Hogendorp Mr. J.C.P. Grave van regter bij de arrond.-regtbank [gs] Steegoversloot C1000
Hogerzeil A. timmerman, molenmaker en koopman [gs] Achter 's Lands Werf D45
Holtzschue J.P. 1ste luitenant, eerstaanwezend ingenieur [gs] Grootekerksbuurt A180
Hooft H. 't particulier [gs] Steegoversloot C1030
Hooft van Benthuizen O.B. 't particulier [gs] Wijnstraat B161
Hordijk D.W. procureur [gs] Wijnstraat B203
Hordijk J. zaakwaarnemer [gs] Voorstraat D256
Horst P. van der part. [gs] Voorstraat D719
Houter F. den broodbakker [gs] Grootekerksbuurt A65
Hulst D. van slijter en winkelier [gs] Groenmarkt A282
Itz G.N. gemeente-architect [gs] Voorstraat C490 (495?)
Jager (Pluijm de Jager) A. Pluijm de slijter en winkelier [gs] Grootekerksbuurt A67
Jansse (Tienen Jansse) D. van Tienen koopman en commiss. [gs] Prinsenstraat D209
Janssen J.L. ijker van het botervaatwerk in de arrond. Dordrecht en Gorinchem, verkooper van steenkolen en kok [gs] Wijnstraat B64
Jantzon van Erffrenten van Capelle, R.N.L. Jhr. J.C. oud burgemeester van Dordrecht [gs] Maartensgat A97
Jilleba C.J. zadelmaker en winkelier [gs] Voorstraat D728
Joncheere E. de loodsmelter [gs] Voorstraat D319-320
Joncheere N.A. de koopman [gs] Voorstraat D368
Jong J. de broodbakker [gs] Voorstraat D452
Jong Jz. L. de slijter en winkelier [gs] Voorstraat D1041
Jongh G.J. de koopman en winkelier [gs] Groenmarkt A6
Jurriaans A.H. koopman en kantorbediende [gs] Voorstraat D89
Keyzer (Keijser) J. havenmeester [gs] Prinsenstraat D129
Kieboom A. van den klerk secretarie, agent van kazernering [gs] Bagijnhof D800
Kieboom B.J. van den chirurgijn en vroedmeester [gs] Groenmarkt A43boven
Klerk Gz. en firma G. de Klerk en Zn. J. de timmerman en koopman [gs] Vest D834-835
Klerk Gzn. P. de geagreerde klerk op het kantoor der in- en uitgaande regten en accijnsen [gs] Steegoversloot C980
Kloet M. van der uitdrager en winkelier [gs] Tolbrugstraat D1054
Kluit H. apothecar [gs] Voorstraat D264
Kock G. de wikelier [gs] Voorstraat C345
Koekelis D. 1e klerk secretarie [gs] Kromhout E151-152
Koevoets J. grutter, winkelier [gs] Grootekerksbuurt A140
Kolkman P. grofsmid [gs] Prinsenstraat D212
Koning J. slijter, winkelier, tabakskerver en kantoorbediende [gs] Prinsenstraat D204
Koning J. de notaris [gs] Voorstraat D288
Koningh J. de timmerman, metselaar en koopman [gs] Nieuwstraat C1301
Koogh H. van der particulier [gs] Boomstraat C150
Koogh Lz W. van der huisschilder, verkooper van verwwaren [gs] Vriesestraat C1684
Kools H. winkelier [gs] Voorstraat D95
Kooijman L. timmerman, koopman en aannemer [gs] Voorstraat C103
Korthals J. koren- en kolenmeter [gs] Knolhaven A358
Korthals Wzn. J. slijter, winkelier en kantoorbediende [gs] Kuipershaven B296
Krafft P. koopman [gs] Voorstraat C715
Kramers W.M. boekhouder [gs] Groenmarkt A40
Krekelenberg D. bedienaar der begrafenissen [gs] Voorstraat C44
Kreuk D. de slijter en tapper, winkelier [gs] Prinsenstraat D127
Krim Jr. J. drogist en winkelier [gs] Vriesestraat D973
Krul W. schipper [gs] Turfsteiger C90
Kuipers F.C. boekhouder, koopman in metselmaterialen, koopman binnenl. in 't klein windolie- en trasmolenaar [gs] overzijde Binnen Kalkhaven E462
Kuipers J. agent eener Assurantie-Maatschappij en 1e klerk bij den betaalmeester [gs] Voorstraat C106
Kunst C. bakenm. [gs] Rietdijk C262
Kuijk C. boekhouder [gs] Groenmarkt A39
Kuijk C. van koopman in ijzer en steenkolen [gs] Voorstraat D64
Kuijk Czn J. van grofsmid [gs] Slijkveld D190
Landmeter J. broodbakker, koekverkooper en winkelier [gs] Voorstraat D482-483
Lantmeter P. voerman en sleeper [gs] Varkenmarkt A260
Lawende C. winkelier en zaakwaarnemer [gs] Voorstraat C35
Lebret A. boekhouder [gs] Twintighuizen E477
Leest C. schipper [gs] Buiten Walevest A537
Leeuw H. van der koekbakker en winkelier [gs] Voorstraat D379
Leng A. de aanspreker, lijkkoetsier [gs] Varkenmarkt A321
Linden A. van der scheepstangerijn, zakkenverhuurd. [gs] Geldersche Kade A87
Linden Fzn. A. van der wethouder [gs] Maartensgat A109
Lipjes N. chirurgijn en vroedmeester [gs] Steegoversloot C983
Lotsij G.O. particulier [gs] Rondom de Kraan A121
Maaren H.C. van winkelier, tabakskerver en sigarenmaker [gs] Voorstraat D318
Maritz van Craijesteyn G.J.L. notaris, rentmeester van de familie Nassau le Lecq, rentmeester van particulieren [gs] Voorstraat D716
Mast H.W. agent van stoombooten [gs] Rietdijk C223
Matena J. loodgieter en glazenmaker, leijendekker en winkelier [gs] Grootekerksbuurt A65
Mauritz H. beheerder eener zeeverzekeringmaats. [gs] Wollewevershaven B332
Meer H.J. de timmerman en koopman [gs] Nieuwstraat C1285
Merkes van Gendt, R.N.L. enz. enz Jhr. J.G.W. luitenant-kolonel der genie [gs] Groenmarkt A45
Michelsen F. predikant [gs] Wijnstraat B192b
Mijle P. van der apothecar en chemist [gs] Voorstraat C907
Minnigh J. lood-, lei-, zink- en glasverwerker, winkelier en buskruidverkooper [gs] Voorstraat D377
Mom Azn. J. winkelier en tabakskerver [gs] Voorstraat C62
Monde J. van der mandenmaker [gs] Boomstraat C146
Morks J. goud- en zilversmid en winkelier [gs] Voorstraat C124
Nassau J. van particulier [gs] Steegoversloot C1171
Nerum P.H. van drogist [gs] Voorstraat C486
Noteman N. kaarsenmaker en kantoorbediende [gs] Voorstraat D90
Obreen A.A. wijnkooper en zaakwaarnemer [gs] Steegoversloot C1029
Oldenborgh W.D. van med.doct. [gs] Groenmarkt A36
Onnen M.F. med.doctor [gs] Steegoversloot C978
Overbeek A. van tabakskerver en winkelier [gs] Vriesestraat D1014
Overbeek J.G. van goud- en zilverkasthouder [gs] Voorstraat D730
Pennock C.D. winkelier en koopman [gs] Voorstraat C14
Pennock J.J. koopman en winkelier [gs] Voorstraat D367
Pieren Jzn. T. boekverkooper, gedelegueerde der staats-loterij, winkelier en sigarenmaker [gs] Voorstraat C1608
Pieters L. banketbakker en winkelier [gs] Voorstraat C1600
Pijzel D. predikant [gs] Gravenstraat B167
Pinkse H. grutter en winkelier [gs] Voorstraat C533
Plank C. van der winkelier en patentoliefabriekant [gs] Voorstraat D365
Plukhooij B.J. loodgieter, glazenmaker en koopman [gs] Steegoversloot C977
Quack D.P. boekhouder [gs] Nieuwstraat C1246
Quast J. schilder, winkelier [gs] Grootekerksbuurt A70
Quertermont Mr. C.D.A. de bewaarder der hypotheken en van het kadaster [gs] Hellingen E75
Quindt C.M. de particulier [gs] Wollewevershaven B328
Raadt van Hendrik-Ido-Ambacht P.J. de part. [gs] Voorstraat C964-965
Raaijers W. zaakwaarnemer [gs] Vriesestraat D1001
Randwijk W. van particulier [gs] Grootekerksbuurt A75
Ravallet, R.N.L. enz. W. de majoor-kommandant der schutterij [gs] Aardappelmarkt B274
Recourt J. grutter en winkelier [gs] Vleeschhouwersstraat A263
Recourt J. slijter en tapper [gs] Taankade C139
Rees M.A. commissionair [gs] Wollenwevershaven B318
Repelaer Jhr. P. particulier [gs] Groenmarkt A300
Repelaer van Spijkenisse Jhr. P.P. particulier [gs] Voorstraat C22
Reus A. timmerman en koopman [gs] Hooge Nieuwstraat A470
Reus G. de apothecar en drogist [gs] Voorstraat C1603
Reus Pz. N. borstelmaker [gs] Voorstraat D17
Revier L. kamerbehanger en winkelier [gs] Voorstraat D73
Ridderhof C. horologiemaker en winkelier [gs] Nieuwstraat C1298
Rock Jr. P.H. [Paulus Hendrikus] kleermaker en winkelier [gs] Voorstraat D76
Romijn J. drogist en winkelier [gs] Voorstraat D898
Roo van Westmaas Mr. E.A. de advocaat [gs] Groenmarkt A293
Roobol J. particuliere [gs] Lindegracht C1053
Roosendaal A.J. van apothecar, drogist en winkelier [gs] Voorstraat D888
Roosendaal J. van particulier [gs] Steegoversloot C1003
Roosendaal P. van tapper en logementhouder [gs] Rietdijk C321
Rosendael J.B.J. van boek- en papierk., winkelier [gs] Voorstraat D323
Rovers N. med.doctor [gs] Steegoversloot C1008
Saly J. broodb. [gs] Prinsenstraat D108
Sande Lacoste C.E. van der commissionair [gs] Wolwevershaven B314
Sande Lacoste H. van der particulier [gs] Wollenwevershaven B333
Sande Lacoste H.M. van der particulier [gs] Boomstraat C152
Sander Mr. P.A. officer van justitie [gs] Wijnstraat B165
Santen Hz P. van koopman en commissionair [gs] Prinsenstraat D124
Santheuvel Jhr. H.L.W. van den particulier [gs] Steegoversloot C999
Santheuvel Jhr. P.H.J. van den particulier [gs] Steegoversloot C999
Santheuvel Jhr. W.B. van den ontvanger der registratie en domeinen, gekwalificeerde collecteur der Staats-Loterij te Dordrecht [gs] Steegoversloot C999
Schalk P.C. van der boekverkooper, leesbibliotheekhouder en winkelier [gs] Voorstraat C1344
Scheers F.J. van waagknecht [gs] Wijnstraat B1
Schillemans L. particulier [gs] Groote Spuistraat D473
Schotel (Steenbergen Schotel) J.W. van Steenbergen heel- en vroedmeester [gs] Voorstraat C522
Schotman D. particulier [gs] Groenmarkt A28
Schotman Dz. D. kantoorbediende, procuratiehouder van de heer J.B. 't Hooft als scheepsmakelaar, directeur eener rederij van stoomsleepvaart, commissionair in het bevrachten van rivierschepen en dispacheur [gs] [gs] Vriesestraat C1685
Schultz van Haegen J.H. notaris, rentmeester en zaakwaarnemer [gs] Bagijnhof D860
Schuyten H. notaris, rentmeester en agent eener brandwaarborg maatscahppij [gs] Aardappelmarkt B273
Schuyten J. particulier [gs] Groote Spuistraat D467
Schuyten Hz. J. particulier [gs] Gravenstraat B181
Serl (Serle) G.O. part. [gs] Voorstraat C519
Seventer J. van timmerman, metselaar, loodgieter en koopman [gs] Vriesestraat C1689
Sillevis L. schipper [gs] Voorstraat C73
Sillevis W. apothecar en drogist [gs] Voorstraat C73
Simons C. predikant [gs] Nieuwstraat C1239
Singels C.J. timmerman, metselaar en koopman [gs] Hooge Nieuwstraat A487
Slik P. van der slijter, winkelier en koopman [gs] Voorstraat D105
Smits Jzn. J. koopman, rentmeester [gs] Steegoversloot C1010
Smits van Nieuwerkerk J.A. renmeetser [gs] Steegoversloot C1086
Soek N.A. [Nicolaas Arnoldus, geb. 1821] koopman in 't klein [gs] Keizerhofkade D145
Son L. van fabriekant in vernissen, koopman in verwwaren [gs] Nieuwehaven A420
Spoel A. schipper en winkelier [gs] Wijnstraat B206
Spoel D. tapper en logementhouder [gs] Rietdijk C320
Spoel H. onderwijzer [gs] Wijnstraat B26
Spoel J. schipper en koopman [gs] Wijnstraat B120
Stam B. winkelier [gs] Voorstraat C526
Stam J. koek- en banketbakker [gs] Voorstraat C21
Stam P. koekbakker en winkelier [gs] Rietdijk C314
Steiner A.A. part. [gs] Voorstraat C895
Stempels A. schrijnwerker en winkelier [gs] Voorstraat D61
Stempels R. borstelmaker en winkelier [gs] Voorstraat D91
Stenbith J.P. commissionair [gs] Nieuwehaven A417
Sterling (Nebbens Sterling) E.H. Nebbens rentmeester [gs] Wijnstraat B47
Sterling (Nebbens Sterling) Mr. H.A. Nebbens advocaat [gs] Wijnstraat B205
Stiegelis J. kamerbehanger, veerenbeddenmaker en wink. [gs] Voorstraat C481
Stoop C. winkelier [gs] Voorstraat D1059
Stoop Mr. C.G.O. kantonregter [gs] Voorstraat C488
Straaten J. van der particulier [gs] Voorstraat C75
Stricker Dr. J.P. Predikant H.G. [gs] Steegoversloot C979
Stuurman C. voerman [gs] Hooge Nieuwstraat A432
Tetteroode (Tetterode) L. van tapper en schrijnwerker [gs] Gravenstraat B177
Tijssens D. heel- en vroedmeester [gs] Groenmarkt A15
Tijssens T. muziekmeester [gs] Wijnstraat B66
Torenburg A. van schrijnwerker, witwerker en winkelier [gs] Voorstraat C884
Twist W. van stalhouder, voerman en koopman [gs] Twintighuizen E471
Veder Dr. W.R. Predikant N.H.G. [gs] Bagijnhof D867
Veer P. van der tapper, commissionair in binnenlandsche artikelen [gs] Rietdijk C170
Ven A.J. van de huisschilder en commissaris van schuitenveren [gs] Voorstraat C487
Verhoeven P. metselaar, koopman [gs] Nieuwstraat C1281
Verhoeven (Timmers Verhoeven) M.G. Timmers med.doct. [gs] Groenmarkt A298
Verkerk O.J. slijter, distillateur en likeurstoker [gs] Voorstraat C1211-1212
Visser M. part. [gs] Voorstraat D48
Vissers H. kleerbleeker [gs] Kromhout E167-168
Vlijmen H.T.J. van particuliere [gs] Groenmarkt A20
Vogel A. de heel- en vroedmeester [gs] Wijnstraat B204
Vonk T.C. kamerbehanger en winkelier [gs] Groenmarkt A34
Voogd Sr. J. de directeur eener naamlooze maatschappij van Dordrechtsche scheepsreederij [gs] Vlak bij de Roobrug A457
Vries G.J. de muziekmeester en organist Groote Kerk [gs] Wijnstraat B190
Vriesendorp, R.N.L., Kommandeur Eikenkroon J.S. beheerder, directeur eener naamlooze maatschappij en reeder [gs] Nieuwehaven A404
Vrijlandt A. particulier [gs] 2e Singel MW72
Vrijthoff J.G.C.P. particulier [gs] Wijnstraat B145
Vrijthoff J.J. particulier [gs] Wollenwevershaven B334
Waterbeek L.E. linnen- en kleerbleeker, binnenl. koopman in 't klein [gs] Kromhout E133
Weg H. van de houtzaagmolenaarskencht [gs] Lijnbaan E627
Weg J.S. van de scheepsslooper [gs] Lange Kromhout E17a
Weg W. van de particulier [gs] Voorstraat C1342
Weijden Mz. M. van der metselaar en koopman [gs] Groenmarkt A202
Wensch H. tabakskerver, sigarenmaker en winkelier [gs] Groenmarkt A296
Wensch H. winkelier [gs] Voorstraat D103
Weyden M. van der particulier [gs] Lange Breestraat D659
Wijngaarden Gz. W. van gemeenteopzigter, aannemer en koopman [gs] Lijnbaan E639
Wilde J.C. de particulier [gs] Lijnbaan E632
Wit B. de makelaar en binnenlandsch commissionair [gs] Nieuwstraat C1243, kantoor Grootekerksbuurt A143-144
Zadoks L.P. binnenl. koopman, gedelegueerde der Staats-Loterij, zaakwaarnemer [gs] Voorstraat D700
Zoethout A.C. horlogiemaker en winkelier [gs] Voorstraat C28
Zwang Az J. winkelier, tabakskerver en koopman [gs] Vriesestraat D942

12 x gk [kiezers gemeente, koophandel]
Aarsen H. van goud- en zilversmid [gk] Voorstraat D378
Boers A. metselaar [gk] Weeshuisstraatje C898
Dirks H.J. borstelmaker [gk] Voorstraat D366
Groot P.C. de slijter en wijnkooper [gk] Wijnstraat B56
Heijden L. van der broodbakker [gk] Wijnstraat B112
Heymans J. slijter en tapper [gk] Tolbrug A3
Hoffen P.M. van kassier en koopman [gk] Bleekerssloot E235, kantoor Wijnstraat B205
Hofman P. grofsmid [gk] Nieuwkerkstraat C516-517
Hofwegen (Legel van Hofwegen) J. Legel van tapper [gk] Kromhout E157
Koppes C.J.F. broodbakker [gk] Steegoversloot C1194
Lagerwey H. boekdrukker, boekverkooper en winkelier [gk] Prinsenstraat D109
Linden W. van der tapper, besteller [gk] Slop bij de Beurskade D160
Morj (Morje) J.M. koopman [gk] Kuipershaven B292a
Schillemans W. schrijnwerker en winkelier [gk] Voorstraat D906
Sluyters W. slijter, tapper en barbier [gk] Willigenbosch E470
Steen L. van der beeldsnijder, timmerman, doodkistenmaker en koopman [gk] Wijnstraat B114
Steenhoven H.C.J. van den brood- en kleingoedbakker [gk] Voorstraat D889
Steiner J.A. schrijnwerker en winkelier [gk] Voorstraat C46
Witsteyn J. brood-, beschuit- en kleingoedbakker en winkelier [gk] Groenmarkt A17
Zanten L. van vleeschhouwer [gk] Rietdijk C172

4 x k [kiezers koophandel]
Doveren J. van tapper en kastelein [k] Wijnstraat B214
Engels J. likeurstoker en wijnkooper [k] Wijnstraat B3
Hoogstraten C.W. van kassier [k] Voorstraat D6
Pieren J.N. bierbrouwer, mouter en koopman [k] Groenmarkt A287
Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007