Stratenlijst
KIEZERS ADRESBOEK DORDRECHT 1860
(879 records)

Aangevoort H.R. winkelier in glas- en aardewerk [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 49
Aardenne C.L. van heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 74
Aardenne L.R. van winkelier in tabak en sigaren [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1199
Aardenne Hz. W. van huisschilder [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 145
Aardenne Lz. W. van ontvanger van het geslagt, amanuensis burgerlijk armbestuur [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 613
Aardenne Wz. H. van verwer [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 151-152
Aarts P. part. [kiesger.: gs] Wijk E Spuiweg No. 338
Allemans N. winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 531
Altena A. van boekhouder [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1324
Altena J. van loodgieter, leidekker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 15
Ameyden W. van part. [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 212
Andree J.J.B. diamantzetter, juwelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 61
Ansems D. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C Taankade No. 137
Arenout F. slijter en tapper, agent eener stoomboot [kiesger.: g] Wijk B Palingstraat No. 97
Armstrong J.H. gemeente-ontvanger [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 76
Asperen H.C. van broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Vriesestraat No. 1681
Attenhoven C. van schrijnwerker [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 653-654
Attenhoven H. van tapper [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 648
Backer J.D. commissionair, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 135
Balen A. leerlooijer [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 208
Balen P.W. koopman en commissionair in granen, wind-oliemolenaar [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 208
Ballegooyen W. van stalhouder [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 982
Bandt J.C. den koopman [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 283
Bandt Mr. A. den advocaat, secretaris-rentmeester van het vereenigd armen wees- en nieuwe armhuis [kiesger.: g] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 458
Bandt van Heekelingen J.A. den wethouder, ambtenaar van den Burgel. Stand, zeepzieder [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 253-254
Barendrecht P. societeit en logementhouder, kantoorbediende, agent eener stoomboot [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 113
Bauduin J.J. koopman, commissionair, koper- en metaalgieter [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 345
Bax H.N. wijnkooper, korenmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk D Vischstraat No. 738
Beddigs J.H. likeurstoker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 30
Beek C. van koopman [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 426
Beelaerts van Blokland Jhr. F.W.A. oud rijks-ontvanger [kiesger.: g] Wijk C Munt No. 940
Bekker J. koek- en banketbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 904
Bekkers F.A. winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 37
Bekkers H.F. koper- en blikslager, blikschilder [kiesger.: gsk] Wijk D Bagijnhof No. 864
Bemolt Gz. A. olieslager [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 301
Ben C. van der winkelier [kiesger.: g] Wijk D Elfhuizen No. 492
Berck H. kamerbehanger [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 896
Berg G. van den part. [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 637
Bergh L.J. van den goudsmid [kiesger.: g] Wijk C Vriesestraat No. 1662
Bergh Mr. H.F. van den griffier der Arrondissements-Regtbank [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 163
Beversluis P. muzijk-instrumentmaker [kiesger.: g] Wijk B Kuipershaven No. 282
Biester J. besteller [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 855
Bisschop A. kamerbehanger [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 49
Bisschop D. winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 939
Bisschop J. schipper [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 448
Bisschop P. apotheker, drogist [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 50
Blankenbijl D. apothecar en chemist [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 8
Blijk J.F. van den amanuensis der Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 857
Blom Dr. A.H. pred. bij de Ned. Herv. gem. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 291
Blom F. boekhandelaar, boekbinder [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 23
Blom M. winkelier in kruidenierswaren, sigarenmaker [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 299
Bluss G.J. part. [kiesger.: gs] Wijk D Kalkhaven No. 162
Bluss J.J. notaris [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1341
Bluss Mr. A. lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman en zeereeder [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 937
Bluss van Oud-Alblas Mr. P. lid der Prov. Staten van Zuid-Holland en van den Gemeenteraad, ondervoorzitter der kamer van koophandel en fabrieken, boek- en courantdrukker, zeereeder, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Gelderschekade No. 85
Bluss van Zuidland P. lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 209-210
Boer H. de koopvaardij-kapitein [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 397
Boer J.A. de tangerijn, zeilmaker, winkelier in kruidenierswaren, boekverkooper, slijter [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 388
Boers A. metselaar [kiesger.: gk] Wijk C Weeshuisstraatje No. 893
Boers B. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 201
Boet A. tapper [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 219b
Boet A.G. tapper, logementhouder [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 210-211
Boet H. metselaar, archit., koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 82-83
Bogers H. grofsmid [kiesger.: gs] Wijk C Wijngaardstraat No. 696-697
Bogers K. grofsmid [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 883
Bommel F.W. van postdirecteur [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 10
Bonten N. koopman, winkelier in koffij en thee [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 162
Boom J.L. van den grofsmid [kiesger.: g] Wijk D Botgensstraat No. 383
Boon J. stalhouder, zadel- en rijtuigmaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1205
Boonen H. makelaar [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1000
Boonen J.P.M. commissionair, makelaar [kiesger.: gsk] Wijk E Noordendijk No. 622-623
Boonen R. part. [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 1024
Borking P.G. banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 302
Borst F. de scheepsbouwmeester [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 68
Borst G. de timmerman en molenmaker  [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 68
Bos W. winkelier in garen en band [kiesger.: gs] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 217
Bossij (Bossy) F.W. tapper [kiesger.: gsk] Wijk E Tweede Singel No. 318-319-320-321-322
Bosson K.G.W. de apotheker en chemist [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 276-277
Bosson P.J. de chemist [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 119
Boudier A.L.C. agent v. stoomb. [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 125
Boudier J.B. logementhouder [kiesger.: gsk] Wijk B Boom No. 91-92
Bouman A. blokmaker [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 282a
Bouman J.J. blikslager [kiesger.: g] Wijk B Kuipershaven No. 282a
Bouman S. slijter en tapper, agent der O.-Beijerl. stoomboot, zakkenverh. [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 92
Bouman Azn. Jr. A. blok- en pompmaker [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 121
Bouvy A.N. part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 305a
Bouvy J.J.B.J. koopman in steenkolen en vensterglas, glasbuiger, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 126
Braam Bluss P. van boekverkooper [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1604
Braat P.K. boekhandelaar, leesbibliotheekhouder [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 63
Brakel G. van part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 156
Brakel S. van lid der Kamer van Koophandel en Fabrijken, koopman, winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 167
Brakel Gz. G. van koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 340
Brand C. slijter en tapper, koopman, convooilooper [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 153
Brand J. poulier en koopman [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 709
Brand Dz. A. koopman in ijzer [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 116
Brand van Straaten A.M. onderwijzer [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 884
Brandeler E. van den 1e commies der posterijen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 883a
Brandeler M. van den med. doct. [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 62
Brandeler Mr. J.J.E. van den President der Arrond. Regtbank [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 325
Brandeler Mr. P. van den advocaat en secretaris an Dordrecht [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 294
Brandt G.J. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1239
Brandt P. kleermaker [kiesger.: g] Wijk D Vriesestraat No. 976
Bredius J.P. procureur, secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken, beedigd vertaler, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 137
Bremekamp A.G. vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk C Nieuwstraat No. 1300
Bremekamp H. grutter, winkelier en koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1336
Broek C. van den winkelier in kruidenierswaren, koopman in zeep, kaarsenmaker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 92
Broek G. van den kuiper [kiesger.: gk] Wijk D Vest of Boogjes No. 398
Broek J. van den broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 220-221
Broek W. van den broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 376
Broens W. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1198
Brokerhoff P.F. huisschilder [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1247
Brons H. uitdrager [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1295
Brouwers A.J. kleermaker, huisschilder, behanger [kiesger.: g] Wijk E Kasperspad No. 289
Brugman G.M. kruidenier [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 120
Bruin A. de melkboer [kiesger.: gs] Wijk MW Oudlandscheweg No. 102
Brunner H. koopman, commissionair, reeder, assuradeur [kiesger.: gsk] Wijk E Noordendijk No. 174
Bruyn A. de winkelier in kruidenierswaren, slijter, agent v. stoomb. [kiesger.: gsk] Wijk B Palingstraat No. 95
Bruyn A.A. de koek- en banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 4
Bruyn W. de stoomboot-ondernemer op Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk, grofsmid, ijzerdraaijer, stoomwerktuig-fabriekant, koopman [kiesger.: gsk] Wijk B Kuipershaven No. 299
Bruyn W.A. de part. [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 854
Bruyn (Bruin) A.W. de slijter en tapper, broodverkooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 326
Bruyninghuys B. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 884
Burgers B.A. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Vriesestraat No. 989
Bustin A. blikslager [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 72
Bustin E.L. banket- en koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 9
Bustin Jr. A. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 48
Buul B. van schrijnwerker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 114
Buul C.M. van slijter en tapper, barbier [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 130
Calten J.N. majoor der artillerie [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1029
Camerling A. pettenmaker en winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1348
Carlebur A. timmerman [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 456
Carlebur D.F. spiegelmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 21
Carlebur F. photografist [kiesger.: g] Wijk B Wolwevershaven No. 303
Christell J.A. schoenmaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 34
Colombijn J. pastoor [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 711-712-713
Conelli J.F.N. winkelier in manufacturen [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1339-1340
Coolhoven D.W. winkelier in kruidenierwaren [kiesger.: gs] Wijk A Vlak No. 517
Coolhoven J.B. part. [kiesger.: g] Wijk D Vriesestraat No. 978
Corpeleyn W.F.T. tapper [kiesger.: gsk] Wijk E Vriezepoortsweg No. 267
Crans G. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 935
Crollius A. winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gs] Wijk D Groote Spuistraat No. 468-469
Crollius A.A. boekhandelaar [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 910-911
Dalen A. van timmerman [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 50
Dam J.A. van brillenslijper, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 19
Damen J. timmerman, metselaar [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 65
Deenen L.A. van kleermaker [kiesger.: g] Wijk B Aardappelmarkt No. 275
Degens A. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 72
Degens A. winkelier in houtwaren [kiesger.: g] Wijk C Vriesestraat No. 1683
Degens J. kleermaker, zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1245
Degens J. aannemer, timmerman, huisschilder, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 6a
Degens P. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Vriesestraat No. 1015
Deins Azn. C. van med.doctor [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 369
Deinse Dr. A.J. van docent aan het Gymnasium  [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 406a
Deinse J.H.C. van apotheker en chemist [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 907
Deking Dura F.C. president der Kamer van Koophandel en Fabrieken, lid van den Gemeenteraad, beheerder, koopman, commissionair, reeder en touwslager [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 1396
Deking Dura J.C. part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 331
Delhez J.A. med. et chir.doct. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 281
Derks W.B. directeur Londensche stoomboot [kiesger.: gs] Wijk E Kalkhaven No. 463
Deth T.L. van winkelier in garen en band [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 41
Deventer Dr. J.C. van conrector gymnasium [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 219
Deventer J. van blik- en koperslager [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 46
Dicke C.M. slijter, winkelier in krudienierswaren [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 110
Dicke H.K. part. [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 180
Dijl B. van slijter, winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 422
Dijl C. van winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gs] Wijk D Vriesestraat No. 977
Dijl N. van korenmeter [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1299
Dijl Jr. D. van koopman en winkelier in kruidenierswaren, sigarenmaker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 4-5
Dirks A.C. apotheker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 84
Dirks H.J. borstelmaker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 366
Dongen J. van varkenslagter [kiesger.: gk] Wijk A Tolbrugstraat No. 312
Dongen J.P. van kastelein [kiesger.: gk] Wijk A Groenmarkt No. 300
Dooren M. broodbakker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1031
Dooren W. part. [kiesger.: gs] Wijk C Lindengracht No. 1035
Dorrenboom P. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 100
Dorrenboom Pzn. J. horlogiemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 57
Dorsser Mr. C.W.O. lid der Prov. Staten van Z-Holland, burgemeester van Dubbeldam, lid vd Gemeenteraad van Dordrecht, advocaat, directeur der Drenthsche Veen- en Midden-Kanaal-Maatschappij [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 961
Dorsser S. van notaris, agent van brandwaarborg-maatschappijen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 490
Doveren J. van kastelein [kiesger.: gk] Wijk B Wijnstraat No. 214
Dresselaars J. logementhouder [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 55
Drooge C. van schrijnwerker, stoffeerder [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 449
Duppe J. scheepsslooper, secretaris der slagroede [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 59
Dupper Wzn. L. suikerraffinadeur [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 206
Duren L. van houtkooper, blokmaker [kiesger.: gs] Wijk C Munt No. 960
Duren P. van part. [kiesger.: g] Wijk A Knolhaven No. 357
Drr (Durr) J.G. varkensslagter [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 42
Efferen A. van metselaar [kiesger.: g] Wijk C Watergang No. 1270
Efferen L. van slijter en tapper [kiesger.: gk] Wijk D Kalkhaven No. 149
Egeren G. van varkensslagter [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 214
Ek Az. J. molenmaker, timmerman [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 123b
Eland K.R. koffijhuis- en restauratiehouder [kiesger.: gk] Wijk C Wijnbrug No. 18
Elckenbout J. kartonwerker [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 332
Elk H. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 264
Elk H.R. van boekhandelaar, boekdrukker, uitgever, courantier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 37
Elst F. van der part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 290
Elst F.C. van der magnetiseur [kiesger.: g] Wijk B Kuipershaven No. 295
Elst O.J. van der commissionair, correspond. eener verz.-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 292
Elst van Bleskensgraaf B. van der lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 45
Emmerick C.J. van drogist, winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 225
Engelbregt A.F. brood- en koekbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 897
Engels J. likeurstoker en wijnkooper [kiesger.: gk] Wijk C Steegoversloot No. 994
Engh J.F. van der bontmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 27
Evenwel Schakel G.O. metselaar, koopman [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 97
Evera J. drogist, slijter [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 377
Eygenraam C.B. vischkooper [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 732
Eygens B. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 598-599
Eysden C.J. van banketbakker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 11
Faassen J.M. part. [kiesger.: gs] Wijk A Varkenmarkt No. 333
Faassen JMz. O.O. koopman en commissionair [kiesger.: gk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 143
Feirabend L. houtkooper [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 69
Franken N. hovenier [kiesger.: g] Wijk MW Tweede Singel No. 20
Franken W. hovenier [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 208-209
Fransen F. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 636
Fraterman D.G.H. koffijhuishouder, bedienaar der begrafenissen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 211
Fraterman F. barbier en tapper [kiesger.: g] Wijk C Stoofstraat No. 1421
Freen W. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 69
Fruin Dr. T.A. predikant bij de Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk C Vest No. 1021
Geerkens J. pianostemmer [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 716
Geerkens P.J. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 179
Geers N. winkelier in hoeden, petten [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 9
Geleijns J. huisschilder [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 205
Geluk B. van deurwaarder bij de Arrondissements-Regtbank [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 878
Geluk J. van slijter en tapper, winkelier in manufacturen [kiesger.: gs] Wijk D Groote Spuistraat No. 474
Germ J. bloemist [kiesger.: g] Wijk MW Tweede Singel No. 18
Geurink H.J. broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Watergang No. 1284
Gevaers van Nuland, R.N.L. Jhr. W. betaalmeester [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1601
Gevel H. van de broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Vriesestraat No. 1670
Giesse A.F. koopvaardij-kapitein [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 104
Gijn H. van houtkooper [kiesger.: gsk] Wijk E Achter Hakkers No. 460
Giltaij C. goud- en zilversmid, juwelier [kiesger.: gsk] Wijk A Stadhuisplein No. 48
Giltaij H. part. [kiesger.: g] Wijk A Stadhuisplein No. 48
Giltaij J. boekhandelaar, boekbinder, linieerder [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 54
Giltay H.J. apotheker, drogist [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 902
Giltay J.H. apotheker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 30
Gips D. brander, korenmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 533
Gips D. part. [kiesger.: g] Wijk B Kuipershaven No. 290
Gips D.B. scheepsbouwmeester, koopman, stoom-houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1014
Gips W.P. wijnkooper [kiesger.: k] Wijk C Steegoversloot No. 1014
Gips Cz. R. scheepsbouwmeester, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1011
Gips Czn. P. scheepsbouwmeester en koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Lijnbaan No. 642
Gips DBzn C. wijnkooper [kiesger.: k] Wijk C Steegoversloot No. 1014
Gips Dz. D. part. [kiesger.: g] Wijk B Schrijversstraat No. 146 (145?)
Gips Pz. C. verhuurder der stoomsleephelling te Papendrecht [kiesger.: gs] Wijk E Lijnbaan No. 640
Gips Pzn. M. blok-, pomp- en boommaker [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 625
Glaviman L.H.K. smidsknecht [kiesger.: g] Wijk C Hofstraat No. 1230
Gobits B.N. winkelier in goud en zilver [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 879
Goedhart H. metselaar [kiesger.: g] Wijk D Vischstraat No. 734
Goedhart J.P. onderwijzer, directeur der Bad- en Zwem-inrigting en der Gymnastiekschool [kiesger.: gs] Wijk C Munt No. 959
Golterman F.L. boekverkooper [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 189
Gotinck J. (Johannes Gootinck, geb. 1805) tuinier [kiesger.: g] Wijk E Latourpad No. 594
Goudoever de Jongh J. van banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 726-727
Gregoor A.H. broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat No. 1588
Grim Dr. J.W. priv.-onderwijzer [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1007
Grobben M.J. slijter en tapper, barbier [kiesger.: gk] Wijk D Vriesestraat No. 1035
Groenenberg W. winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: g] Wijk D Vriesestraat No. 1031
Groenevelt J. boekhouder [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 632
Groeningen J. van broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 279
Grondhout A. kantoorbediende, commissionair van schuitenveren [kiesger.: g] Wijk D Vuilpoort No. 111
Grondhout A.A. heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 93
Grondhout P.A. slijter, winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 224
Groot J.W.E. de controleur van 's rijks belastingen [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 797
Groot P.C. de wijnkooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 56
Groot Azn. A. de houtkooper, houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk E Korte Kromhout No. 1
Groot Lz. A. de timmerman [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 196
Gruting H.J. van Predikant bij de Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 308
Haan B.A.W. de commissionair in granen [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 211
Haan J. de olieslager [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 979
Haan M.J. de broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 15
Haan P.H. de part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 15
Haften de Kock O. van part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 48
Hageman A.J. zeilmaker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 124
Hart A.H. de kassier Stads Leenbank, rentmeester [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 162
Hartman W.H. slijter en tapper, winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gk] Wijk D Lange Breestraat No. 669
Hartog C. den grofsmid [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1184
Hartog D.L. koopm. en geldwissel. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 7
Hartog L. den winkelier [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 329
Hartogh D. den dansmeester en photografist [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 1027
Haver Droeze J.J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Vriezenpoortsplein No. 28
Heck A. van klerk ter secretarie en gem. bode [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 664
Heck G. van koopman, commissionair, poulier, mandenmaker [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 180
Heck J. van bedden- en paardenharen-matrassenmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 723
Heelsbergen G. van kolenmeter [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 76
Heelsbergen T. van timmerman [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 190
Heemst P. van schipper [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 61
Heggers A. letterzetter [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 65
Heghuyzen F.J.W. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 191
Heijde (Heyde) H. van der practizijn [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 880
Heijden Tarmond J. van der commissionair, convooilooper [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 170
Heijtink (Heytink) J.W. olieslager [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 118
Hemert H. van barbier en slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Vischstraat No. 733
Hemert W. van leerlooijer, schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Raamstraat No. 582
Herripon A.T. d' stoffenverwer [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 641
Herwaarden J. van zeilmaker [kiesger.: g] Wijk A Buitenwalevest No. 538
Herwijnen G. van kleermaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 930
Hesmerg F.G. grofsmid [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 178
Hesselink J. koopman en winkelier in ijzerwaren [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 116
Hesselink R. part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1167
Hessels J.P. koper- en blikslager, lampenmaker, verlakker, kopergieter [kiesger.: gsk] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 499-500
Heumen J. van hoofdonderwijzer [kiesger.: g] Wijk C In het Hof No. 1179a
Heumen P. van part. [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 81
Heyden L. van der broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 112
Heymans G. verkooper van gemaakte kleederen [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 1049
Heymans J. slijter en tapper [kiesger.: gsk] Wijk A Tolbrug No. 3
Hidde G. van der gepensionneerd onderofficier der infanterie [kiesger.: gs] Wijk A Aardappelmarkt No. 383
Hiensch C. winkelier in manufacturen, modemaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 899
Hoebee H. scheepsbouwmeester [kiesger.: gk] Wijk E Hellingen No. 51
Hoefnagel W. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 18
Hovell (Hoevell) Mr. J.D. Baron van rector [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1248
Hoffen K.K. van part. [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 235
Hoffen P.H. van koopman in steenkolen, commissionair in effecten en binnenl. handel, kassier, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 60
Hofman P. grofsmid [kiesger.: gk] Wijk C Nieuwkerkstraat No. 517
Hogerzeil A. molenmaker, timmerman [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 45
Hollander J. den schrijnwerker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 23
Holthuizen J. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Vriesestraat No. 1661
Holtmark van Dijkerhof C. borstelmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 55
Holtzapffel S.E.G. apotheker [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 71
Hooft C.G. 't rentmeester der kerken, koopman, touwslager [kiesger.: gsk] Wijk C Hofstraat No. 1219
Hooft G. 't kassier, koopman, commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1169
Hooft H. 't koopman, touwslager [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1030
Hooft P.J. 't houtkooper en houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1175
Hooft van Benthuizen O.B. 't lid van de 1e Kamer der Staten-Generaal, directeur der Drentsche Veen- en Midden-Kanaal Maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 161
Hoog J. de broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1087
Hoog T. de huisschilder [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 339
Hoog W. de broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 77
Hoogen F.J. van den wijnkooper, zeilmaker, koopman [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 324a
Hoogstraten C.W. van kassier, commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1183
Hordijk D.W. procureur [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 203
Hordijk J. koopman in boter en kaas [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 265
Hordijk J. reeder, koopman in boter en kaas, loodwitmaker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 255
Horst R.J. van der koffijhuis- en societeithouder [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 206-207
Hoskorn A.C. hovenier [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 207
Hoskorn J.A. hovenier [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 257
Hosson H.C.P. de winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 20
Houter L. den broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 65
Houtgraaf H.J. houtdraaijer [kiesger.: g] Wijk C Kerksteiger No. 108
Hulst A. van timmermansknecht [kiesger.: g] Wijk D Vriesestraat No. 994
Hulst D. van winkelier in boter en kaas, slijter [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 282
Hulst P. grofsmid [kiesger.: g] Wijk D Korte Breestraat No. 935
Husen W.F. schrijnwerker, timmerman, winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 116
Huyser L. debitant staats-loterij [kiesger.: g] Wijk C Glasblazersvest No. 184
Itz G.N. architect [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1206
Itz J.P. opzigter verlichting enz. [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 662
Jaasma W. [Wiebe Jaarsma, geb. 1818] schuijerhoutblokmaker [kiesger.: g] Wijk D Botgensstraat No. 413
Jansse H.J. koopman en winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 117
Janssen J.L. part. [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 64
Janssen R.J. offic. van gez. 2e kl. [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 79
Jantzen van Erffrenten Jhr. J.C.A.G. van part. [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 223
Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek Jhr. J.N.J. lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, van den Gemeenteraad en der Kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 297
Jilleba C.J. zadelmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 728
Joncheere C.J.J. de commison. [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 278-279
Joncheere E. de platloodgieter, loodsmelter [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 319-320
Joncheere N.A. de koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 368
Jong C. de timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Krommenelleboog No. 1543
Jong Jz. L. de winkelier in kruidenierswaren, slijter [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 1041
Jonge R. de koek- en banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 120
Jongh A. de winkelier in garen en band [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 101
Jongh G.J. de koopman en winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 6
Jongh H. de brander, olieslager, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 535
Jongh S.C. de commissionair [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 295
Jongh Wz. D. de makelaar, commissionair, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 176
Joosten J. horlogiemaker [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 222
Junger A. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Korte Nieuwstraat No. 1072
Jurriaans A.H. koopman in glas, kantoorbediende [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 89
Kaa H. van der timmerman, hoofdonderw. der industrie- en teekenschool [kiesger.: g] Wijk B Palingstraat No. 99
Kamberg D. zakkendrager [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 822
Kamen A. van vischkooper en koperslager [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 729
Kamen G. van apotheker [kiesger.: gs] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 459
Kammerman C. stads-klokkenist, horlogiemaker [kiesger.: g] Wijk D Spuistraat No. 692
Kampen H.A. van zaakwaarnemer, verkooper van zeldzaamheden, beddenmaker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 216
Kampman N. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 21
Kanter Jr. P.J. de makelaar, directeur eener brandwaarborg-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 390
Kaper L. zakkenverhuurder, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk A Gelderschekade No. 87
Karsseboom J. huis- en schepensch. [kiesger.: gs] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 256
Kat C.P. de koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 142
Kat O.B. de koopman, commissionair in effecten, kassier, lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 193-194
Kat van Barendrecht H. de koopman, commissionair in effecten, kassier, directeur van een administratie-kantoor van binnenl. fondsen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 195-196
Kater van Gijn D. de koopman en commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 31
Katwijk D. van onderwijzer [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 218
Kelhover A. logementhouder, slijter en tapper [kiesger.: gs] Wijk B Palingstraat No. 98
Kemp A. part. [kiesger.: gs] Wijk E Matenaaspad No. 220
Kemp M. koekbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 933
Kes A.S. winkelier in boter en kaas, kroeghouder [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1197
Kessel C. van horologiemaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1208
Ketting J.E. kleermaker [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 79
Keyser J. havenmeester [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 129
Kieboom A. van den chef ter secretarie [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 800
Kist Mr. J.G. kantonregter [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 861
Klaus N. metselaar, klompmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk C Taankade No. 132
Klerk B.G. de timmerman [kiesger.: gk] Wijk D Bagijnhof No. 862
Klerk P. de part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 980
Klerk W. de kunstschilder [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 966
Klerk Gz. J. de part. [kiesger.: gs] Wijk D Vest No. 834
Kley P. logementhouder [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 110-111
Klockaert C.L. winkelier in gemaakte kleederen [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 132-133
Kloet M. van der uitdrager, winkelier in manufacturen [kiesger.: gs] Wijk D Tolbrugstraatje No. 1054
Kloet Mz. S. van der kleermaker, winkelier in manufacturen [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 451
Klok J. part. [kiesger.: g] Wijk E Hoogt No. 445a
Klovert C. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Vriesestraat No. 988
Klovert P. kantoorknecht [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 286
Kluit H. apotheker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 264
Kluit Azn. A. apotheker [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 175
Kluyve A.P.K. van banketbakker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 26
Knijf H. vischverk., besteller [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 424
Knook J.A. drogist [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 419
Knottenbelt H.J. agent der Ned. Handel-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 1025
Kock G. de koopman en winkelier in ijzerwaren [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 345
Koevoets H.F. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Vriesestraat No. 1018
Koevoets J. grutter [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 140
Kok C.Q. de slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 232
Kok D. de warmoezier [kiesger.: g] Wijk MW Steltenpad No. 64
Koldewey B.J. winkelier in manufacturen [kiesger.: gs] Wijk D Vriesestraat No. 981
Kolkman F.P.A. wijnkooper, likeurstoker [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 212
Kolkman J.F. koopman in ijzer, agent eener assurantie-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 607
Kolkman P. grofsmid [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 212
Knig (Konig), R.N.L. C. majoor der artillerie, magazijn-meester [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 46
Koning A. de koopman in bouwmaterialen [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 166
Koning A.J. de part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 717
Koning J. kantoorbediende, winkelier in kruidenierswaren, slijter [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 204
Koning J. koopvaardij-kapitein [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 19
Koning J. de oud-notaris [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 288
Koning P. de koopm. in duigen [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 141
Koning Jr. J. laeton(?)maker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 36
Koningh J. de timmerman, metselaar, aannemer [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1301
Koningh L. de kunstschilder [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1328-1329
Koogh H. van der part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 150
Koogh Hz. W. van der grutter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1599
Koogh Lz. W. van der huisschilder [kiesger.: gs] Wijk C Vriesestraat No. 1684-1685
Kooimans W. zaagmolenaar [kiesger.: gs] Wijk MW Noordendijk No. 83
Koolighem (Colichem/Koligem) J. van korenmeter [kiesger.: g] Wijk D Spuistraat No. 694
Kools A. koopman en winkelier in goud en zilver  [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 94
Kools H. winkelier in wollen en sayet(?)  [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 95
Koomans (Kooimans) A. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk B Palingstraat No. 100
Kooten C. van part.  [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 233
Kooyman L. aannemer, timmerman, koopman  [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 103
Kooyman P. visscher  [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 148
Koppes C.J.F. broodbakker  [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1194
Korthals J. commissaris schuitenveer Papendrecht, slijter en tapper, scheepsbevrachter  [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 220
Korthals J. kolenmeter [kiesger.: gs] Wijk A Knolhaven No. 358
Korthals T. huis- en schepenschilder [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 24
Krafft J. koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 715
Kramer H. banketbakker [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 215
Kreuk D. de slijter en tapper, winkelier in kruidenierswaren  [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 127
Kreuk J. de timmerman  [kiesger.: gs] Wijk D Vriesestraat No. 985
Kriens N. winkelier in zout(?) [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 141
Kriens O. schipper [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 503
Krim Jr. J. drogist [kiesger.: gs] Wijk D Vriesestraat No. 973
Kroes H. broodbakker, distillateur 6e klasse [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 200
Kronouer J. practizijn, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 267
Krul W. schipper [kiesger.: gs] Wijk C Turfsteiger No. 90
Kruymel C. vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 963
Kruyselberg J. loodgieter [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 908
Kuipers A.H. koopman in bouwmaterialen [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 159
Kuipers J. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 106
Kunst C. bakenmeester, slijter en tapster [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 262
Kuyk A. van koopman in steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk D Slikveld No. 190
Kuyk J. van grofsmid [kiesger.: gs] Wijk D Slikveld No. 190
Kuyk P.A. procureur, agent eener assur.- en stoomsleepvaart-maatsch. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 39
Lambinon L. timmerman [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 57
Lamoen F.J. van grofsmid [kiesger.: g] Wijk C Riedijkstraatje No. 307-308-209-310
Lamoen J.J.L. van grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 115
Landmeter B. part. [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 799
Landmeter J. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 482-483
Landtsheer A.F. de winkelier in garen en band [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 12
Landtsheer J.P. de winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 125
Lauwerens J. timmerman [kiesger.: gs] Wijk E Tweede Singel No. 318-319-320-321-322
Lawende G. gemploijeerde Stads Leenbank [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 35
Lawende G. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 348
Lebret J.H. part. [kiesger.: gs] Wijk E Twintig huizen No. 472
Leer B.J. van der winkelier in galanterin [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1333-1334
Leer J. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 78
Leeuw H. van der koekbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 379
Legel J.G. part. [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1183
Legel A.Czn. J.G. vischkooper [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 324
Legel Jz. J.G. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Nieuwbrug No. 54
Legel van Hofwegen J. logementhouder, tapper [kiesger.: gsk] Wijk E Lange Kromhout No. 157
Leng A. de bedienaar der begrafenissen, lijkkoetsier, voerman  [kiesger.: gs] Wijk A Varkenmarkt No. 321
Limmen B. van houtzaagmolenaar, koopman, reeder  [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 616
Lindemans J. grof- en hoefsmid [kiesger.: g] Wijk A Aardappelmarkt No. 385
Linden A. van der part. [kiesger.: g] Wijk A Pottenkade No. 133b
Linden F. van der kassier, koopman, commissionair in effecten, beheerder eener naamlooze maarschappij tegen zeegevaar [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 420
Linden J. van der schoenmaker, bedienaar der begrafenissen, verhuurder van lijkkoetsen  [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 116
Linden Fz. A. van der wethouder [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 109
Lipjes N. chirurgijn en gemeentevroedmeester  [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 983
Lipjes W. timmermansknecht [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 366
Liveu A.D. winkelier in garen en band [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 3
Long Epe C. winkelier in manufacturen, modemaker  [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 890
Loon H. van olie- en trasmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 180
Loon M. van schipper, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 219c
Los J.A.C. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 198
Lotsij G.O. lid v.d. Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk A Aan de Kraan No. 121
Louwmans F. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 1043
Maaren H.C. van part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 318
Maarseveen A. van klerk bij den Burgerlijken Stand [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 866
Maarseveen J.C. van koopman, zaakwaarnemer, agent eener stoomboot-maatschappij [kiesger.: gk] Wijk A Nieuwe Haven No. 389
Maarseveen Jr. J. van part. [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 389
Made J.M. van der lid van de Kamer en Koophandel en Fabrieken, civ. ingenieur, gas-fabriekant [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 224-225-226-227
Made K. van der kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 667
Made P.R. van der akkerbouwer [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 211
Mak van Waay S.J. ondernemer v.publ. verkoop., koopman, zaakwaarnemer, schatter v. roerende goederen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 6
Mandt H.J. de koper- en metaalgieter [kiesger.: g] Wijk A Maartensgat No. 115
Mandt J. de koopman en commissionair in effecten, kassier, koper- en metaalgieter [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 1045-1046
Maritz van Craijesteyn G.J.L. notaris [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 716
Masion L. koopman, commissionair en korenmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven No. 360
Masion M.J. koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 421
Masion P.L. koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 422
Masion Lzn. M.J. koopman [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 391
Mast H.W. agent van stoombooten, tapper en logementhouder [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 223
Mauritz E. makelaar [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 107
Mauritz H. beheerder eener naamlooze verzekering-maatschappij [kiesger.: ks] Wijk B Wolwevershaven No. 332
Mauritz J. koopman, commissionair, scheepsmakelaar, reeder, beheerder en gemagtigde van verzekering maatschappijen [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 290
Meer H.J. de timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Watergang No. 1285
Meerkerk C. van kuiper [kiesger.: g] Wijk B Gravenstraat No. 179
Meijer H. inlandsch kramer en winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 332
Mengen J. part. [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 173
Mets P.J. winkelier in kruidenierswaren, chocolaadfabriekant [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 41
Michelsen F. predikant bij de Ev. Luth . Gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 192a
Mijnders J. schipper [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 440
Minnigh J. lood-, lei-, zink- en glasverwerker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 376
Mls (Mols) H. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 40
Mom A. koopman en winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 263
Mom Az. J. koopman en winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 62
Monde J. van der mandenmaker [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 146
Mont D.S. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Watergang No. 1283
Mont E. parte. [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 76
Mont S. slijter en tapper, winkelier in kruidenierswaren, broodverkooper [kiesger.: g] Wijk C Torenstraatje No. 360
Moolekamp B. broodbakker [kiesger.: g] Wijk B Aardappelmarkt No. 277
Moonen J.B. brood- en koekbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 98-99
Moonen J.H. brood- en koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 524
Morj J.M. koster, koopman in steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk A Aan de Grootekerk No. 129
Morks J. goud- en zilversmid [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 124
Morks Jr. J. koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 347
Morks Jzn. J. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 22
Mulders A. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Lindengracht No. 1034
Mulders A. timmmerman [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1006
Muller D.F. hovenier [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 584
Muller J. tangerijn [kiesger.: g] Wijk D Slikveld No. 194
Munt A. van de mandenmaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 66
Mutsert J. werkmeester Boterbeurs [kiesger.: g] Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 561
Nassau J. van commissaris der loodslieden en ballasthalers [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 85
Nassau N. van instrumentmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 64
Nebbens Sterling Mr. H.A. advocaat [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 205
Nerum P.H. van drogist [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 486
Net L. van der metselaar [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 41
Nieuwenhuyzen J. van den korenmolenaar [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 578-579-580
Nieveler H.J. part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 322
Nievervaart J. van part. [kiesger.: g] Wijk D Kalkhaven No. 152
Nievervaart Mr. P.J. van commissionair in granen, consul van Belgi [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 155
Nooy H.W. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 2
Norenburg A. winkelier, slijter en tapper [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 98
Noteman N. kaarsenmaker, kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 90
Noteman W.J. winkelier in tinwerk en dames-handwerken [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 67
Nunnikhoven W. van zakkendrager [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 273
Obreen A.A. wijnkooper, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 54
Oldenborgh G.L.C. van gep. officier O.I. leger [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 305b
Oldenborgh J. van koopman in wijnen, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 139
Oldenborgh L.C. van koopman in wijnen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 133
Oldenborgh W.D. van med. doctor, lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 488
Olst M. van azijnfabrikant [kiesger.: g] Wijk B Kuipershaven No. 292
Onderwater van Brandwijk J.P.B. koopman en commissionair, kassier [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 171
Onnen M.F. med.doctor [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 978
Ooms J. kleermaker [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 11
Oosterling A. korenmolenaar [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 606
Oosterwijk G.J. van kantoorbediende, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 79
Ophorst C. koper- en metaalgieter [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 14
Ouborg Pz. P. winkelier in boter en kaas [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 19
Overbeek A. van part. [kiesger.: gs] Wijk D Vriesestraat No. 1014
Overbeek J.G. van goud- en zilver-kashouder [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 730
Overbeek Pz. G. van kantoorbed. [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 60
Papenhuyzen W. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 428
Peeren J. van koopman in wijnen [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 67
Peeren J.D. van kastelein [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 64
Peetsold C.A. schrijnwerker [kiesger.: g] Wijk D Korte Breestraat No. 937
Peetsold J.H. huisonderwijzer [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 198
Peletier L. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1032
Pell R. rijtuigmaker, grofsmid, zadelmaker [kiesger.: g] Wijk C Doelstraat No. 922
Penn H.J. koopm., commiss., reeder, kalkblusscher, agent eener stoomsleepvaart-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 114
Penn de Jonge Firma F.J. koopman [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 123
Penners J.H. kleerbleeker [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 135
Penning H. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk A Aan de Engelburgerbrug No. 119
Pennock C.D. koopman en winkelier in glas- en aardewerk [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 14
Pennock J.J. winkelier in galanterien [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 367
Pennock, Firma J.J. Pennock L. koopman en winkelier in galanterien [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1
Perk M.A. predikant bij de Walsche gemeente [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 666
Pieren C. part. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 287
Pieren J.N. bierbrouwer, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 287
Pieren Jz. T. boekverkooper, gedelegueerde der staats-loterij, winkelier en sigarenmaker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1608
Pieren Tz. C. koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1346
Pieters L. banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1600
Pijl P. van der tapper en slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1177-1178
Pijzel D. predikant bij de Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 167
Plank C. van der winkelier in kruidenierswaren, patentolie-fabriekant [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 365
Plukhooy B.J. loodgieter [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 977
Ponsen J. kastelein [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1172
Ponsen L. timmerman [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 649
Ponsen W.J. kastelein [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 338
Poots B. bierbrouwersknecht [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1216
Poots H. varkensslagter [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 20
Pouwels J. winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: g] Wijk E Sluisweg No. 416
Quak D.P. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1246
Quast J. huisschilder [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 70
Quertenmont Mr. C.D.A. de bewaarder der hypotheken en van het kadaster [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 75
Quindt C.M. de part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 328
Raadt Mr. G.A. de lid 2e Kamer Staten-Generaal en Gemeenteraad, Regter in de Arrondiss.-Regtbank [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 166
Raadt van Hendrik-Ido-Ambacht P.J. de lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 964-965
Randwijk W. van part. [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 75
Ravallet, R.N.L. enz. W. de luitenenant-kolonel-kommandant der d.d. schutterij [kiesger.: gs] Wijk B Aardappelmarkt No. 274
Rayers W. zaakwaarnemer [kiesger.: gs] Wijk D Vriesestraat No. 1001
Recourt J. koopman in steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 42
Recourt J. grutter, chocolade-fabriekant [kiesger.: gsk] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 263
Rees M.A. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 318
Reidel C. marktmeester der Duit- en Aardappelmarkt [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 27
Rens J.O.W.F. kassier, commissionair in effecten, bierbrouwer [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 200-201
Repelaer Jonkh. P. administrateur polderbestuur [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 407
Repelaer van Spijkenisse Jhr. P.P. part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 22
Reus G. de apotheker en drogist [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1603
Reus Mr. J.J. de advocaat, regter-plaatsvervanger [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 154
Reus P. koster en onderwijzer in de godsdienst [kiesger.: g] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 426
Reus P. timmermansknecht [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1297
Reus Pzn. N. borstelmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 17
Reuters H.J. hoeden-fabriekant [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1607
Revers J.P. boekhandelaar [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 33
Revier L. kamerbehanger [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 73
Ridder P.J. de koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 714
Ridderhof C. bedienaar der begrafenissen, schuijerblokmaker [kiesger.: gs] Wijk A Buitenwalevest No. 527
Riemsdijk B.J. van winkelier in garen en band, kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 83
Saly J. broodbakker [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 108
Sandberg G. kargadoor, commissionair, scheepsreeder [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 93
Sandberg T.M. kargadoor, commissionair, reeder, assuradeur, vertaler [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 372
Sande G. van der koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Houttuinen Nr. 163
Sande Lacoste C.E. van de commissionair [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 418
Sande Lacoste H.M. van der part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 152
Santen P.C. van koek- en banketbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 53
Santen W.J.F.S. van boekverk. [kiesger.: g] Wijk A Vischbrug No. 33
Santen Hzn. P. van koopman en commissionair in granen [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 124
Santheuvel Jhr. F.J. van den part. [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 206-207
Santheuvel Jhr. H.L.W. van den part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 999
Santheuvel Jhr. Mr. P.H.J. van den advocaat [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 999
Santheuvel Jhr. W.B. van den ontvanger der registratie en domeinen, collecteur der staats-loterij [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 999
Schadewijk F. van koopman [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 327
Schaeffer Jr. J.P. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 24
Schalk P.C. van der boekverkooper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1344
Schampers W. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 165
Scheers F.I. van adsist. waagm. [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 1
Schellenbach F. huisschilder, winkelier in verfwaren [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 315
Schenk J. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 16
Schenk P. broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Wijngaardstraat No. 511
Schepens C. koopman in turf en steenkolen [kiesger.: gk] Wijk C Boomstraat No. 130
Schijff J. heel- en vroedmeester [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 15
Schillemans L. meubelmaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1337
Schillemans Lz. L. koopman in houtwaren [kiesger.: gs] Wijk C Wijnbrug No. 18
Schillemans Lzn. W. schrijnwerker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 900
Schipper A. part. [kiesger.: g] Wijk E Willigenbosch No. 467
Schnabel W.F. horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 903
Schotel C.J. metselaar [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 341
Schotel P. grof- en hoefsmid [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 261
Schotel Jz. G. steenhouwer [kiesger.: g] Wijk A Houttuinen Nr. 160
Schotman D. part. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 28
Schotman E. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Vischstraat No. 735
Schotman J. goudsmid [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 68
Schotman J. wijnkooper en azijnfabrikant [kiesger.: gsk] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 455
Schotman Az. D. zeilmaker [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 399
Schotman Dz. D. scheepsmakelaar, commissionair, expediteur, directeur eener stoomsleepreederij, dispacheur [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 312
Schouten A.J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Hoogt No. 449
Schouten H. commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 306
Schouten J. scheepsbouwmeester, koopman, wind-houtzaagmoelenaar [kiesger.: gsk] Wijk E Achter Hakkers No. 451-452-453
Schouten L. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 394
Schuld G. [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 52
Schuld H.L. privaat-onderwijzer [kiesger.: g] Wijk C Lindengracht No. 1065
Schuler G.F. varkensslagter [kiesger.: gsk] Wijk C Watergang No. 1275
Schultz van Haegen J.H. notaris, rentmeester, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 191
Schumm C. waagmeester [kiesger.: g] Wijk E Kasperspad No. 302-303
Schut E. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 450
Schuyten H. notaris, rentmeester, lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk B Aardappelmarkt No. 272-273
Schuyten J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 124b
Schuyten Hz. J. kandidaat-notaris [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 181
Selis C. zeepzieder [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 400
Sels J.A. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Lange Breestraat No. 663
Serl C. winkelier in glas- en aardenwerk [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 901
Serl (Serle) G.O. part. [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 398
Seventer C. van timmerman en metselaar [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 603
Seventer J. van timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Vriesestraat No. 1689
Sikkens W. tapper [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 318
Sillevis G. grutter [kiesger.: gk] Wijk C Voorstraat No. 484
Sillevis L. schipper [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 73
Simons C. predikant bij de Ned. Herv. gemeente [kiesger.: g] Wijk D Slikveld No. 192
Singel C.J. metselaar, timmerman, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 487
Singels Azn. A. steenhouwer, stoommarmerzager, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 799
Slijper M.D. broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1236
Slik A. van der broodbakker [kiesger.: gk] Wijk A Groenmarkt No. 38
Slik P. van der slijter, koopman en winkelier in kruidenierswaren, reeder [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 105
Sluiter W.J.O. predikant bij de Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 859-860
Sluyters W. barbier, tapper en slijter [kiesger.: gsk] Wijk E Willigenbosch No. 470
Smallenbach J.C. slijter, tapper, bedienaar der begrafenissen [kiesger.: k] Wijk C Steegoversloot No. 1088
Smits J. bouwman [kiesger.: gs] Wijk MW Noordendijk No. 110
Smits Fz. P. koopman, scheepstangerijn, reeder, scheepslooper [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 605-606
Smits Jzn. T.J. koopman en commissionair, aannemer, convooilooper [kiesger.: g] Wijk B Wolwevershaven No. 305c
Smits van Nieuwerkerk J.A. secretaris-rentmeester van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1086
Snijders L. splitter der staats-loterij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 85
Soek N.A. (Nicolaas Arnoldus, geb. 1821) koopman in steenkolen [kiesger.: gs] Wijk D Kalkhaven No. 145
Son L. van olie- en drukinktfabriekant [kiesger.: gsk] Wijk E Zandweg No. 586a
Spiering M. koopman ina aardappelen [kiesger.: g] Wijk D Blindenliedengasthuisstreeg No. 1071
Spiering N. ballasthaler, koopman in aardappelen [kiesger.: g] Wijk A Aardappelmarkt No. 381
Spoel A. schipper, kruidenier [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 206
Spoel A. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 362
Spoel H. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 26
Spruijt J.P. winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 519
Stadtvelt S. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1005
Stam B. winkelier in kaas [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 526
Stam G. koekbakker [kiesger.: gs] Wijk C Kolfstraat No. 1578
Stam J. banket- en koekbakker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 21
Stam P. koekbakker [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 314
Staps J.A. winkelier, commissaris van schuitenveer [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 88
Steen A.J. van der agent eener stoomsleepvaart-maatsch., procuratiehouder als scheepsmakelaar, commissionair en expediteur [kiesger.: gs] Wijk A Knolhaven No. 346
Steen L. van der beeldsnijder, timmerman [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 114
Steenbergen Schotel J.W. van heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 522
Steenhoven H.C.J. van den broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 889
Steiner A.A. kleermaker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 895
Steiner J.A. schrijnwerker, stoffeerder [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 46
Stek L. van der schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 24
Stempels R. borstelmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 91
Stenbith J.P. commissionair [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 417
Stiegelis J. kamerbehanger, beddenmaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 481
Stoop A. lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, bierbrouwer, kassier, commissionair in effecten, rentmeester [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 213
Stoop D.W. procureur [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 286
Stoop G. commissionair [kiesger.: gk] Wijk A Buitenwalevest No. 526
Straaten H. van der varkensslagter [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 128
Straaten J. van leerlooijer, huidenzouter, koopman [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 146
Straaten J. van der varkensslagter [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 149
Straaten J.P. van der varkensslagter [kiesger.: g] Wijk C Vriesestraat No. 1655
Straaten P. van der vleeschhouwer [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 262
Straaten Az. C. van der vleeschh. [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 26
Straaten Wzn. J. van der vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk D Vriesestraat No. 1016
Straatman Hzn. T.W. gemeentebode [kiesger.: g] Wijk D Achterom No. 796
Struyk Mr. G.P.A. lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland, notaris [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1606
Struys P. stoker van fijne likeuren en distillateur [kiesger.: gs] Wijk C Vest No. 1699
Suylichem Jr. P. van winkelier in gemaakte kleederen [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 106
Swart J. de koperslager [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 675
Teerlink H. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 197
Teeuwen H.F. kleerbleeker [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 126
Tetterode L. van tapper, schrijnwerker, billardmaker [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 177
Thierens J. grutter [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 171
Thierens V. lid van den Gemeenteraad, pondgaarder [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1170
Thierens Jr. V. pondgaarder [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 119
Tielekind C. kaarsemakersknecht [kiesger.: gsk] Wijk D Raamstraat No. 590
Tienen Jansse D. van koopman en commissionair in granen [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 209-210
Tijssens D. heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 997
Tijssens T. muziekmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 66
Timmers Verhoeven Dr. M.G. President der prov. comm. van geneesk. onderzoek en toevoorzigt en Burgemeester van Dordrecht [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 298
Toorn J. van der broodbakker [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 29
Torenburg A. van part. [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 568
Trumpi H.J. part. [kiesger.: g] Wijk B Wolwevershaven No. 327
Turk H. den part. [kiesger.: gsk] Wijk C Turfsteiger No. 91
Twist W. van slijter en tapper, stalhouder [kiesger.: gs] Wijk E Twintig huizen No. 471
Twist de Jong J. van broodbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 452
Uittenbogaard D.M. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 34
Uittenbogaard H.A. borstelmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 96
Uittenbogaard P. boekhouder [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 271
Valkenburg P.J. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 944
Valkhof A.E. winkelier in glas- en aardewerk [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 126
Veder Dr. W.R. predikant bij de Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 867
Veer de Bondt J. van der grutter [kiesger.: gs] Wijk C Vriesestraat No. 1653
Velden J. van der loodgieter, leidekker, koopman [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 69
Ven A.J. van de huisschilder [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 487
Ven J. van de sledenaar, voerman [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 238
Ven J.A. van de drogist [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 520
Verbeek van der Sande A.J. kargadoor, koopman, commissionair, expediteur, reeder, gemagtigde eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 313
Verbroek C.J. koopman, winkelier in kruideniersw., patent of oliefabriekant [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 8
Verbrugh J.J. landmeter van het kadaster [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 43
Verheggen H.F. teekenmeester [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 215
Verheggen J. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 638
Verheul A.J. stroohoedenmaker, kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 12
Verhoeven P. metselaar [kiesger.: gs] Wijk C Watergang No. 1281
Verhoeven W. timmerman, aannemer [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1253
Verkerk O.J. distillateur en likeurstoker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1211
Verkerk W.W. winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 698
Vermeer F. grofsmid [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 473
Vermeulen C. barbier, haarsnijder [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 74
Vermeulen J. part. [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 463
Vernes P. commissionair, convooilooper en tapper [kiesger.: gs] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 455 (456?)
Verpoorten J.L. scheepmaker [kiesger.: g] Wijk E Pap-eterspad No. 383
Vertregt M. veerenbeddenmaker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 215
Verwaard J. metselaar [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat No. 1374
Veth G.H. koopman, winkelier in ijzerwaren [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1335
Vetten W. koekbakker [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 18
Visscher Moulin C. commissaris van politie, waterschout [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1171
Visscher van Aalst D. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 208
Vissers H. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 167-168
Vliegenthart H. koopman [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 122
Vliegenthart J. blikslager, verlakker [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 260
Vlijmen H.T.J. van part. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 20
Vogel A. de lid der Provincie Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 204
Vogel A. de kantoorbediende, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 16
Vogel H. de schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 918
Vogel J. bedienaar der begraf. [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1173
Vogels R. varkensslagter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 887
Volgraaf L. zeilmaker [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 298
Volgraaf M. part. [kiesger.: gs] Wijk E Spuiweg No. 347
Volker D. aannemer [kiesger.: gs] Wijk D Lange Breestraat No. 658
Volkert A. schipper, tapper [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 81
Vonk T.C. kamerbehanger [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 34
Voogd J. de lid der Kamer van Koophandel en Fabrijken, koopman, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Kuipershaven No. 279-280
Voogd Jz. J. de makelaar in assurantien, commissionair en agent van verzekering-maatschappijen [kiesger.: g] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 457
Vos A.G. de koopman in wijnen en steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 536
Vos C. heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Munt No. 960
Vos J.A. koopman en commissionair [kiesger.: gs] Wijk D Kalkhaven No. 170
Vos van Hagestein A. lid van den Gemeenteraad, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 703-704
Vreeburg A. inbrenger-leenbank [kiesger.: g] Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 538
Vries F.J. de kleermaker [kiesger.: k] Wijk D Vriesestraat No. 979
Vries G.I. (G.J.?) de organist, muzijkmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 190
Vries J.G. de kleermaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 43
Vries N.O. de loodgieter, leidekker [kiesger.: g] Wijk D Vriesestraat No. 993
Vries T. de med.doctor [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 155
Vries W. de schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 947
Vriesendorp C. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Plein Blaauwpoort No. 531
Vriesendorp J. makelaar, koopman in steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 705
Vriesendorp J.S.J. Lid van den Gemeenteraad, commissionair, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 315
Vriesendorp Mr. C.A. lid van den Gemeenteraad, wijnhandelaar [kiesger.: gsk] Wijk A Plein Blaauwpoort No. 528
Vriesendorp, R.N.L. H. makelaar, commissionair, boekhouder eener reederij [kiesger.: gsk] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 485
Vriesendorp, R.N.L., Kommandeur Eikenkroon J.S. directeur eener naamlooze maatsch.o scheepsreederij [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 404
Vrij B.A. de winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gs] Wijk D Vriesestraat No. 1013
Vrij (Vry) P. de med. en art.obst. doctor [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 871-872
Vrijlandt A. part. [kiesger.: gs] Wijk MW Tweede Singel No. 72
Vrijlandt A. grutter, koopman, winkelier in sigaren [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 71
Vrijthoff J.G.C.P. part. [kiesger.: gs] Wijk A Vlak No. 516
Vrijthoff J.J. part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 334
Waal A. de timmerman, schrijnwerker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 317
Waal G. de winkelknecht [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 121
Waalbrink W. kuipersknecht, uitdrager, brood- en koekverkooper, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 860
Waals J. bierbrouwer [kiesger.: gsk] Wijk D Vest No. 1009
Waardhuizen H. van broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Groote Spuistraat No. 486
Wageningen A.C. van makelaar, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 536
Wageningen F. van lid der Kamer van Kooph. en Fabr., agent der Ned. Hans.-Maatsch., reeder, assuradeur, koopm. en stokvisch en traan, commiss. [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 108
Wageningen H. van banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 2-3
Wageningen J. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 331
Wageningen J. van apotheker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 891
Wageningen W. van part. [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 7
Wageningen Dz. J. van Wethouder, Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman in ijzer en glas, commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 316
Waterbeek L.E. kleerbleeker, koopman in linnen [kiesger.: gs] Wijk E Kromhout No. 133
Weber, R.N.L. A.D. Luitenant-Kolonel, Militie-commissaris [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 81
Wedemeyer N. predikant bij de Ned. Herv. gemeente onder 't Kruis [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 798
Weg A. van de klerk ter griffie van de Arr. Regtbank [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 21
Weg A.C. van de grutter [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 419
Weg A.D. van de houtzaagmolenaar, houtkooper [kiesger.: gsk] Wijk E Tweede Singel No. 181a
Weg A.R. van de grutter [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 252
Weg Firma A.R. van de commissionair [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 252
Weg J. van de timmerman [kiesger.: g] Wijk D Korte Breestraat No. 922
Weg J.S. van de scheepsslooper [kiesger.: gs] Wijk E Lange Kromhout No. 17
Weg Hz. A. van de winkelier in kruidenierswaren, koopman in steenkolen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 47
Weg Hzn. W. van de zaagmolenaarsknecht [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 627
Well W. van huisschilder [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 247
Welsenes J. van timmerman [kiesger.: g] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 389
Wensch H. winkel. in kruideniersw. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 296
Wensch H. winkelier in galanterien [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 103
Wessem O.Z.G. van broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 42
Westerouen van Meeteren G.E. wijnkooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 78
Westreenen F.W. van onderwijzer in de godsdienst [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 10
Weyden A. van der huisschilder [kiesger.: gs] Wijk D Lange Breestraat No. 659
Wichers J. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 52
Wijers J.L. koopman, winkelier in manifacturen, commissaris van schuitenveren [kiesger.: gsk] Wijk A Vlak No. 514-515
Wijland B.P. van koopvaaardij kapitein [kiesger.: g] Wijk E Hoogt No. 404-405
Wijngaarden J.A. van ontvanger der in - en uitgaande regten en accijnzen, entreposeur(?) [kiesger.: gs] Wijk A Leuvenbrug No. 83-84
Wijngaarden Tzn. W. van gemeente opzigter [kiesger.: gs] Wijk E Lijnbaan No. 639
Wijnhof G. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 993
Wit J. de wagenmaker, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 348
Witsteyn L. broodbakker [kiesger.: gk] Wijk A Groenmarkt No. 17
Witt B. de makelaar, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk C Nieuwstraat No. 1243
Witt D. de timmerman [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 941
Woelderen C.L. van ontvanger der directe belastingen [kiesger.: gs] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 475
Zadoks L.P. gedelegeerde staats-loterij [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 700
Zadoks P. koopman en commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 893-894
Zadoks S. gedelegeerde staats-loterij, koopman en commissionair in effecten[kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 893-894
Zahn J. koffijhuishouder [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 217
Zahn J.B. agent van stoombooten, commissionair, houder eene couranten-leesinrigting [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 296
Zanten H. van vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 892
Zanten L. van vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 172
Zoethout A.C. horlogiemaker [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 229-230
Zoethout Jr. A.C. horlogiemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 28
Zuylen van Nijevelt P.A. Baron part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 881
Zwang J. koopman en winkelier en kruidenierswaren [kiesger.: gs] Wijk D Vriezestraat No. 943
Zwart B. de kagchelsmid, slotenm. [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 142

Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007