Stratenlijst
KIEZERS ADRESBOEK DORDRECHT 1865
(906 records)

Aangevoort G.P. broodbakker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 53
Aangevoort H.R. winkelier in glas- en aardewerk [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 49
Aardenne C.L. van heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1188-1189
Aardenne L.R. van winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 17
Aardenne Hz. W. van huisschilder [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 145
Aardenne Lz. W. van Ontvanger van het Geslagt, Kapitein-Adjudant der dd. Schutterij [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 613
Aarsen, firma H. van Aarsen en Zoon P.C. van goud- en zilversmid, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 378
Allemans N. winkelier in manufacturen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 532
Altena J. van loodgieter, leidekker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 15
Ameijde W. van part. [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 75
Andr J.J.B.J. diamantzetter, juwelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 61
Ansems D. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C Taankade No. 137
Arenout F. slijter en tapper, agent eener stoomboot [kiesger.: gsk] Wijk B Palingstraat No. 97
Asperen H.C. van broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Vriezenstraat No. 1681
Bakker D. stuurman [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 130
Balen A. leerlooijer [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 208
Balen, firma Balen en Rovers P.W. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 208
Ballegooiijen W. van stalhouder [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 982
Ballegooijen Wz. C. van [Pakhuizen en Kantoor] koopman en kuiper [kiesger.: gk] Wijk A Houttuinen No. 240-241
Bandt H. den agent der Ned. Bank, commissionair en agent brandverz.-maatschappij [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 1047-1048
Bandt J.C. den koopman [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 283
Bandt Mr. A. den advocaat, rentmeester van het vereenigd Armen- Wees- en Nieuw Armhuis, secretaris van Heeren Curatoren van het Stedelijk Gymnasium [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 309
Bandt van Heekelingen J.A. den Wethouder, Ambtenaar van den Burgerl. Stand, zeepzieder [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 253-254
Barendrecht P. societeit- en logementhouder, kantoorbediende, agent eener stoomboot [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 113
Bauduin J.J. koopman, commissionair, koper- en metaalgieter [kiesger.: gsk] Wijk A Plein Blaauwpoort No. 531
Bax H. koopman [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 19
Bax H.N. wijnkooper, korenmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk D Vischstraat No. 738
Beddigs J.H. likeurstoker, slijter [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 30
Beek C. van part. [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 215
Beek J.H. van pastoor [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 711-712-713
Beelaerts J.H. gep. kapitein-luitenant ter zee [kiesger.: gs] Wijk B Palingstraat No. 103
Beelaerts van Blokland Jhr. F.W.A. Oud-Rijks-ontvanger [kiesger.: gs] Wijk C Munt No. 940
Bekker J. koek- en banketbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 904
Bekkers F.A. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 37
Bekkers H.F. koper- en blikslager, blikschilder, kopedraaijer, winkelier, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 864
Ben C. van der winkelier [kiesger.: g] Wijk E Sluisweg No. 410
Berck H. part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 896
Berck P. winkelier, kleermaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 18
Berendes J. bezemmaker [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 691
Berg G. van den part. [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 637
Bergh Mr. H.F. van den Griffier der Arrondissement-sRegtbank [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 163
Beversen J.W. Predikant der Evangelisch-Luthersche gemeente [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1092
Biester J. besteller [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 855
Bisschop D. winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 939
Bisschop J. schipper [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 448
Bisschop P. apotheker, drogist [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 50
Blankenbijl D. apothecar en chemist [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 8
Blijk J.F. van den kassier der Stads Leenbank [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 162
Blok G. controleur der dir. belast. [kiesger.: g] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 458
Blom Dr. A.H. Pred. bij de Ned. Herv. gem. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 291
Blom F. muzijk- en boekhandelaar, boekbinder, verhuurder van instrumenten [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 908
Blom F. passementwerker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 930
Blom J. loods, koopman [kiesger.: g] Wijk E Twintighuizen No. 494
Bluss G.J. part. [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 411
Bluss J.J. part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1341
Bluss Mr. A. Lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland en der Kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman en reeder [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 937
Bluss Jr. J.J. notaris [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 89
Bluss van Oud-Alblas Mr. P. Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal en van den Gemeenteraad, Onder-Voorzitter der Kamer van Koophandel em Fabrieken, boek- en courantendrukker, zeereeder, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Gelderschekade No. 85
Bluss van Zuidland P. Lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 209-210
Boer J.A. de tangerijn, zeilmaker, winkelier in kruidenierswaren, koekverkooper, slijter [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 388
Boers A. metselaar [kiesger.: gk] Wijk C Weeshuisstraatje No. 893
Boers B. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 201
Boet A.G. tapper, logementhouder [kiesger.: gsk] Wijk C Rietdijk No. 210-211
Boet H. metselaar, architect, koopman  [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 82-83
Bogaerdt J.H. vischkooper  [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 694
Bogers H. part.  [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 144
Bogers K. grofsmid  [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 883
Bonten N. koopman, winkelier in koffij en thee  [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 162
Boonen H. makelaar  [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1000
Boonen J.P.M. makelaar  [kiesger.: gsk] Wijk E Noordendijk No. 622-623
Boonen R. part.  [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1169
Borking P.G. banketbakker  [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 302
Borst F. de scheepmaker  [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 78
Borst G. de timmerman en molenmaker  [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 68
Bossij F.W. tapper  [kiesger.: gsk] Wijk E Tweede Singel No. 318-319-320-321-322
Bosson K.G.W. de apotheker en chemist  [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 276-277
Bosson P.J. de chemist  [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 119
Bothof A. timmerman, aannemer, koopman  [kiesger.: gk] Wijk E Zandweg No. 602
Boudier F.J. med. et art. obst. doctor  [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 24
Boudier J.B. logementhouder  [kiesger.: gsk] Wijk B Boom No. 91-92
Bouman A.A. blok-, houten pomp- en rondhout-maker  [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 261
Bouman J.J. koopman  [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 282a
Bouman S. slijter en tapper, agent der Oud-Beijerlandsche stoomboot, zakkenverhuurder  [kiesger.: gk] Wijk A Maartensgat No. 92
Bouman Azn. A. blokmaker  [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 282a (verhuist naar D 122?)
Bouten J. koopvaardij-kapitein  [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1299
Bouvy A.N. part.  [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 306a
Bouvy J.J.B.J. koopman in steenkolen en vensterglas, glasbuiger, agent van verzekering-maatschappijen  [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 126
Braam Bluss P. van boekverkooper [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1604
Braat P.K. boekhandelaar  [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 371
Brakel G. van part.  [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 156
Brakel S. van Lid der Kamer van Koophandel en Fabrijken, koopman, winkelier in kruidenierswaren  [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 167
Brakel Gz. G. van koopman  [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat 340
Brand C. convooilooper, koopman, slitjer en tapper  [kiesger.: gsk (D118d)] Wijk D Prinsenstraat No. 118a
Brand J. poulier en koopman  [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 709
Brand Dz. A. koopman  [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 116
Brand van Straaten A.M. onderwijzer  [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 884
Brandeler E. van den 1e commies der Posterijen  [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 883a
Brandeler M. van den part.  [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 62
Brandeler Mr. J.J.E. van den President der Arrond. Regtbank  [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 55
Brandeler Mr. P. van den Secretaris van Dordrecht, advocaat  [kiesger.: gs] Wijk D Kalkhaven No. 169
Brandt G.J. kantoorbediende  [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1239
Brandt P. kleermaker  [kiesger.: gs] Wijk D Vriezenstraat No. 976
Bredius J.P. Secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken, procureur, bedigd vertaler, agent eener verzekering-maatschappij, afslager der Rhijnsche houtveilingen, dispacheur  [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 137
Bremekamp A.G. vleeschhouwer  [kiesger.: gsk] Wijk C Nieuwstraat No. 1300
Bremekamp H. grutter, winkelier en koopman  [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1336
Broek C. van den winkelier in kruidenierswaren, kopman in zeep, kaarsenmaker, patentolie-fabriekant  [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 92
Broek J. van den broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 220-221
Broek W. van den broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 376
Brokerhoff P.F. huisschilder [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1247
Brouwers A.J. part. [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 145
Brouwers J. verwer [kiesger.: gs] Wijk D Raamstraat No. 606a
Brugman G.M. kruidenier, slijter [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 120
Bruin Az. A. de bouwman [kiesger.: gs] Wijk MW Oudlandsche weg No. 102
Brunner H. koopman, commissionair, assuradeur  [kiesger.: gsk] Wijk E Noordendijk No. 174
Bruyn (Bruijn) A. de winkelier in kruidenierswaren, slijter, agent van stoomboot  [kiesger.: gsk] Wijk B Palingstraat No. 95
Bruyn (Bruijn) W.A. de part.  [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 854
Bruyn (Bruijn) Az. A. de koek- en banketbakker  [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 4
Bruyn (Bruijn), Firma W. de Bruyn c.s. W. de stoomboot-ondernemer op Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk, grofsmid, ijzerdraaijer, stoomwerktuig-fabriekant, koopman  [kiesger.: gsk] Wijk B Kuipershaven No. 299
Bruyningshuys (Bruijninghuijs) B. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 884
Bueninck A. banketbakker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 11
Burgers B. part. [kiesger.: g] Wijk E Twintighuizen No. 474
Bustin A. blikslager [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 72
Bustin E.L. banket- en koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 9
Buul B. van schrijnwerker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 114
Buul C.M. van slijter en tapper, barbier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 131
Camerling A. pettenmaker en winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1348
Carlebur A. timmerman [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 456
Carlebur D.F. spiegelmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 21
Carlebur F. photographe [kiesger.: g] Wijk B Wolwevershaven No. 303
Caus B.J.B. [Bernard Jean Baptiste, geb. 1827] hoedenfabriekant [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1607
Christell J.A. schoenmaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 34
Coening Meijer J. [Josephus, geb. 1824] [kiesger.: g] Wijk MW Tweede Singel No. 72
Cohen E. vleeschhouwer [kiesger.: gk] Wijk D Groote Spuistraat No. 469
Colijn J. koopman, slijter en tapper, besteller [kiesger.: g] Wijk D Kalkhaven No. 153
Coolhoven D.W. winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: gs] Wijk A Vlak No. 517
Crans G. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 48
Crollius A.A. boekhandelaar [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 910-911
Dalen A. van timmermansknecht, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Heerheijmanshuisstraat No. 686
Dalen A. van timmerman [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 50
Damen J. timmerman, metselaar [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 65
Deenen L.A. van kleermaker [kiesger.: g] Wijk B Aardappelmarkt No. 275
Degens A. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Vriezenstraat No. 1683
Degens A. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 72
Degens P. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezenstraat No. 1015
Degens en Firma Jan Degens en Zoon J. aannemer, timmerman, huisschilder, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 6a
Degens Hz. J. kleermaker, zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1245
Degens Jz. J. aannemer, timmerman, huisschilder, koopman [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 74
Deinse J.H.C. van apotheker en chemist [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 907
Deinse Az. C. van med.doctor [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 369
Deking Dura F.C. President der Kamer van Koophandel en Fabrieken, Lid van den Gemeenteraad, koopman, commissionair, reeder en touwslager [kiesger.: gsk] Wijk C Nieuwstraat No. 1396
Deking Dura J.C. part. [kiesger.: gs (B332)] Wijk B Wolwevershaven No. 331
Delhez J.A. med. et chir. doct., Lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 281
Delwel J. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1177-1178
Derks W.B. Directeur Londensche stoomboot [kiesger.: gsk] Wijk E Kalkhaven No. 463
Deth T.L. van winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 41
Deventer Dr. J.C. van Schoolopziener, conrector Gymnasium [kiesger.: gs] Wijk E Lijnbaan No. 631
Deventer J. van blik- en koperslager [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 46
Dicke C.M. slijter, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 110
Dicke J.H.K. part. [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 180
Dijl B. van slijter, winkelier, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 422
Dijl C. van winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezenstraat No. 977
Dijl H. van schoenmaker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 197
Dijl Jr. D. van koopman en winkelier in kruidenierswaren, sigarenmaker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 4-5
Dijl, firma van der Schalk en van Dijl J. van boekhandelaar, leesbibliotheekhouder, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1344
Dirks H.J. borstelmaker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 366
Dirks J.T. arr. IJker [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 234
Dongen J. van varkensslagter [kiesger.: gsk] Wijk A Tolbrugstraat No. 312
Donkersloot N.B. geneesheer in het geneesk. gesticht voor krankz. [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 414
Dooremans L.F. koopman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 83
Dooren M. broodbakker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1031
Dooren W. part. [kiesger.: gs] Wijk C Lindengracht No. 1035
Dorrenboom P. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 100
Dorrenboom Pz. J. horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 57
Dorsser Mr. C.W.O. Burgemeester van Dubbeldam, advocaat, directeur der Drentsche Veen- en Midden-Kanaal-Maatschappij [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 961
Dorsser S. van Lid van den Gemeenteraad, notaris, agent van brandwaarborg-maatschappijen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 490
Dresselaars J.J. logementhouder [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 55
Dun M.A.H. van slijter en tapper [kiesger.: gsk] Wijk A Tolbrug No. 1
Duppe J. scheepslooper, secretaris der slagroede [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 59
Dupper Wz. L. suiker-raffinadeur [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 206
Duren L. van blokmaker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 126b
Durr J.H. zaakwaarnemer, logementhouder [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 175
Drr (Durr) J.G. varkensslagter [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 42
Efferen A. van metselaar [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1270
Efferen C. van part. [kiesger.: g] Wijk C Heerheijmanshuisstraat No. 591
Efferen L. van slijter en tapper [kiesger.: gk] Wijk D Kalkhaven No. 149
Egeren G. van smidsknecht [kiesger.: gs] Wijk D Raamstraat No. 552
Ek A.J. molenmaker [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 362
Ek Az., firma Gebr. Ek J. molenmaker, timmerman, koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 123
Eland K.R. koffijhuis- en restauratiehouder [kiesger.: gsk] Wijk C Wijnbrug No. 18
Elckenbout J. kartonwerker, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 332
Elk H.R. van boekhandelaar, boekdrukker, uitgever [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 37
Elst B. van der med. et. art. obst. doctor [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 979
Elst van Bleskensgraaf C.J. van der commissionair, corrspond. eener verz.maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 292
Emmerick, firma Corns. van Emmerick en Zoon C.J. van drogist, winkelier, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 225
Engelbregt A.F. brood- en koekbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 897
Engels G. slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 884
Engh J.F. van den bontwerker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 27
Erkes J. vleeschhouwer [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 8
Evenwel Schakel G.C. metselaar [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 97
Evera J. drogist, slijter [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 377
Eygenraam C.B. vischkooper [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 732
Eysenmenger J.C. sluiswachter [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 648
Faassen J.M. part. [kiesger.: gs] Wijk A Knolhaven No. 357
Faassen JMz. O.O. koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven No. 357
Fagot J.F. koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 426
Fangman Mr. H.W. Kantonregter [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 45
Feirabend, firma Wed. H. Feirabend en Zn. L. koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Hellingen No. 69
Flamme A.H. zeepziedersknecht [kiesger.: g] Wijk C Lindengracht No. 1042
Franken N. hovenier, bloemist [kiesger.: g] Wijk MW Tweede Singel No. 20
Franken W. hovenier [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 208-209
Fraterman D.G.H. koffijhuishouder, bedienaar der begrafenissen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 211
Fraterman F. barbier en tapper [kiesger.: gs] Wijk C Stoofstraat No. 1421
Fruin Dr. Th.A. Predikant bij de Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk C Vest No. 1021
Fuijck (Vuijck, Vuyck) P.L.  kunstschilder [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 861
Geerkens J. piano-stemmer [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 716
Geerkens P.J. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 179
Geluk B. van deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 878
Geluk J. van slijter en tapper, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Groote Spuistraat No. 474
Gennep, R. Eikenkr. C.S.N. van Majoor-Magazijnmeester der Artillerie [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 46
Germ J. bloemist, winkelier [kiesger.: g] Wijk MW Tweede Singel No. 18
Geurink H.J. broodbakker [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1284
Gevaerts van Nuland, R.N.L. Jhr. W. Betaalmeester [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1601
Gevel H. van de broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Vriezenstraat No. 1670
Giesse A.F. koopvaardij-kapitein [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 130
Gijn, firma Kuyl en van Gijn H. van koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Achter Hakkers No. 460
Giltaij H. goud- en zilversmid, juwelier [kiesger.: gsk] Wijk A Stadhuisplein No. 48
Giltaij J. boekhandelaar, boekbinder, linieerder [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 54
Giltaij J.H. apotheker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 30
Giltay (Giltaij) H.J. apotheker, drogist [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 902
Gips D. part. [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1168
Gips D. brander [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 1024
Gips D.B. scheeps-bouwmeester, koopman, stoom-houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1014
Gips W.P. part. [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1014
Gips Cz. P. mastenmaker, scheepmaker, koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Lijnbaan No. 642
Gips Cz. R. scheeps-bouwmeester, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1011
Gips DBz. P. part. [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 638
Gips Dz. D. part. [kiesger.: g] Wijk B Schrijversstraat No. 145
Gips Pz. C. part. [kiesger.: g (E639b)] Wijk E Lijnbaan No. 639
Gips Pz. M. blok-, pomp-, boom- en meubelmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 625
Gobits B.N. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 879
Goedhart H. metselaar [kiesger.: g] Wijk D Vischstraat No. 734
Goedhart J.P. onderwijzer, directeur der Bad- en Zwem-Inrigting en der Gymnastiekschool [kiesger.: gs] Wijk C Munt No. 959
Golterman F.L. boekverkooper [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 189
Gotinck J. tuinier [kiesger.: g] Wijk E Latoerpad No. 594
Goudoever de Jongh D.J. van kuiper [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 666
Goudoever de Jongh J. van fabriekant van verduurzaamde levensmiddelen, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 726-727
Graaf J. van de winkelier en sigarenmaker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 486
Gregoor A.H. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Kolfstraat No. 1588
Grim Dr. J.W. priv.-onderwijzer [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1007
Grobben M.J. slijter en tapper, barbier [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 1035
Groenenberg W. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 1031
Groenevelt J. boekhouder [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 632
Groeningen J. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 279
Grondhout A. boekhouder, commissaris van schuitenveeren [kiesger.: g] Wijk D Kalkhaven No. 152
Grondhout A.A. heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 93
Grondhout P.A. slijter, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 224
Groot L.F. de timmerman [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 196
Groot P.C. de wijnkooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 330
Groot Az. A. de distillateur, likeurstoker en slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1211
Groot Az. A. de houtkooper, houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk E Korte Kromhout No. 1
Groot Lz. A. de timmerman, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 51
Haan M.J. de broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 15
Haan P.H. de part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 15
Haften de Kock O. van part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 150
Hageman A.J. zeilmaker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 124
Ham A. van schoenmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Tolbrug No. 2
Hart J. de verwer [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 58-59
Hartog D.L. koopman en geldwisselaar[kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 7
Hartog P.C. den grofsmid [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1184
Hartogh D. den photographe en dansmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 134
Hartogh Az. J. den timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Vriezenstraat No. 1687
Haver Droeze J.J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Vriezenpoortsplein No. 28
Heck A. van klerk 1ste klasse ter Secretarie, Gemeente-Bode [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 664
Heck G. van koopman, commissionair, poulier, mandenmaker [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 180
Heck J. van bedden- en matrassenmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 723
Heelsbergen G. van kolenmeter [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 76
Heelsbergen T. van timmerman [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 190
Heemst W. van logementhouder, slijter en tapper [kiesger.: gsk] Wijk B Palingstraat No. 98
Heghuyzen F.J.W. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 191
Heijde H. van der practizijn, commissionair en agent van assurantien [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 880
Heijmans S.  pettenmaker, bezemmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 375
Hemert H. van barbier en slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Vischstraat No. 733
Hemert W. van leerlooijer, schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Raamstraat No. 582
Hemert Jr. W. van schoenmaker en winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 2
Herripon A.T. d'  stoffenverwer [kiesger.: gs] Wijk D Lange Breedstraat No. 641
Herwaarden J. van zeilmaker [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 538
Herwaarden N.W. van commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 538
Hesmerg F.C. [Naschrift; bevattende bijvullingen en veranderingen] part. [kiesger.: gs] Wijk E No. 186
Hesselink J. koopman en winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 115-116
Heul H. van der grutter [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 533
Heumen J. van hoofd-onderwijzer [kiesger.: g] Wijk C In het Hof No. 1179
Heumen P. van part. [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 81
Heyden (Heijden) L. van der broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 112
Heyden Tarmond (Heijden Tarmond) J. van der commissionair, convooilooper, tapper [kiesger.: gsk] Wijk C Rietdijk No. 168
Heymans (Heijmans) J. slijter en tapper [kiesger.: gsk] Wijk A Tolbrug No. 3
Hidde G. van der gepensionneerd onderofficier der infanterie [kiesger.: gs] Wijk A Aardappelmarkt No. 383
Hiensch C. winkelier, modemaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 899
Hoebee en P. Hoebee, firma Gebr. Hoebee H. scheepsbouwmeester [kiesger.: gk] Wijk E Hellingen No. 51
Hovell (Hoevell) Mr. J.D. Baron van Rector [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1248
Hoffen K.K. van part. [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 235
Hoffen P.H. van koopman in steenkolen, commissionair in effecten en binnenl. handel, kassier, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 60
Hofman P. grofsmid [kiesger.: g] Wijk C Nieuwkerkstraat No. 517
Hogerzeil A. molenmaker, timmerman, koopman, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 45
Hogerzeil M.V. part. [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 45
Hogerzeil S.L. slijter, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 266
Hoijer F. Controleur der in - en uitgaande regten en accijnzen [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 306b
Hollander J. den schrijnwerker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 23
Holthuizen J. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Vriezenstraat No. 1661
Holtmark van Dijkerhof, firma C. Holtmark van Dijkerhof en Zn. C. borstelmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 55
Holtzapffel S.E.G. apotheker [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 71
Hontong F.J. tapper [kiesger.: gk] Wijk D Vest No. 808
Hooft C.G. 't koopman, touwslager [kiesger.: gs] Wijk C Hofstraat No. 1219
Hooft G. 't koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk A Houttuinen No. 235
Hooft H. 't Rentmeester der Kerken, koopman, touwslager [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1030
Hooft J. 't vlotter [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 621
Hooft van Benthuizen O.B. 't Lid van de 1e Kamer der Staten-Generaal, Directeur der Drentsche Veen en Midden-Kanaal-Maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 161
Hooft, firma van Dorsser en Co. P.J. 't houtkooper en houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1175
Hoog J. de broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1087
Hoog L. de zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1328-1329
Hoog T. de huisschilder [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 339
Hoog W. de broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 77
Hoogen F.J. van den wijnkooper, zeilmaker, koopman [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 324a
Hoogen J.C. van den zeilmaker en koopman [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 140
Hoogstraten C.W. van kassier, commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 36
Hordijk D.W. procureur [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 165
Hordijk J. koopman, loodwitmaker, snel-azijnmaker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 265
Hordijk, firma Hordijk en van der Elst A. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 155
Hordijk, firma Pieter en Jan Hordijk J. reeder [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 255
Horst R.J. van der koffijhuis- en societeithouder [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 206-207
Hoskorn A.C. hovenier [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 207
Hoskorn, firma J.A. Hoskorn en Zn. J.A. hovenier [kiesger.: gs] Wijk E Tweede Singel No. 257
Houter F. den part. [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 583
Houter L. den broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 65
Houtgraaf H.J. houtdraaijer [kiesger.: g] Wijk C Kerksteiger No. 108
Houwelingen A. van blikslager [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 330
Hoven F.J.J. van part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 317
Huis P. machinist [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 113
Hulsman J.C. koekbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 72
Hulst D. van winkelier in boter en kaas, slijter [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 282
Hulst P. grofsmid [kiesger.: g] Wijk D Korte Breedstraat No. 935
Husen G.S. kolenmeter [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat No. 1577
Husen W.F. schrijnwerker, timmerman, winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 116
Isensee F.W. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1176
Itz G.N. Gemeente-Architect [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1206
Itz J.P. opzigter verlichting enz. [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 662
Jager T. de telegrafist 1e klasse [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 1027
Jansen (Janssen) R.J. 1e luit. officier van gezondheid 2e klasse [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 79
Jansse H.J. koopman en winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 117
Jantzon van Erffrenten Jhr. J.C.A.G. part. [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 97
Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek Jhr. J.N.J. Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, van den Gemeenteraad en der Kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 297
Jilleba C.J. zadelmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 728
Jochem E. Ontv. der Dir. belast. [kiesger.: gs] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 479-480
Joncheere C.J.J. de commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 278-279
Joncheere J.M.P. de zeepzieder, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 368
Joncheere N.A. de zeepzieder, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 368
Joncheere, firma Gebr. de Joncheere E. de platloodgieter en loodsmelter [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 319-320
Jong C. de timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Krommenelleboog No. 1543
Jong Jz. L. de winkelier, slijter [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 1041
Jongh A. de winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 101
Jongh G.J. de koopman en winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 202
Jongh S.C. de commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 295
Jongh Wz. D. de makelaar, commissionair, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 176
Jonkers J.T. kastelein [kiesger.: gk] Wijk A Groenmarkt No. 300
Joosten J. horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 222
Jurriaans A.H. koopman en kantoorbediende [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 89
Kaa H. van der timmerman, hoofdonderw. der industrie- en teekenschool [kiesger.: g] Wijk B Palingstraat No. 99
Kamberg D. zakkendrager [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 822
Kamen A. van vischkooper en koperslager [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 729
Kammerman C. Stads-Klokkenist, horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 692
Kampen H.A. van verkooper van zeldzaamheden, beddenmaker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 216
Kampman N. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 21
Kanter Jr. P.J. de makelaar, directeur eener brandwaarborg-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 390
Kaper L. zakkenverhuurder, slijter en tapper, korenmeter [kiesger.: gs] Wijk A Gelderschekade No. 87
Karsseboom J. huis- en schepenverwer [kiesger.: gs] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 256
Kat van Barendrecht H. de koopman, commissionair in effecten, kassier, directeur van een administratie-kantoor van binnenlandsche fondsen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 195-196
Kater van Gijn D. de koopman en commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 31-32-33
Katwijk D. van onderwijzer [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 218
Keijser (Keyser) J.A. cargadoor, convooilooper, expiditeur [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 192a
Keller van Hoorn P.M. Predikant bij de Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 73
Kemp A. part. [kiesger.: g] Wijk E Matenaaspad No. 220
Kemp M. koekbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 933
Kemp W.A. timmerman, metselaar, koopman, stoom-marmerzager [kiesger.: g] Wijk A Houttuinen No. 239
Kes A.S. winkelier in boter en kaas, kroeghouder [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1197
Kessel C. van horolgiemaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1208
Ketting, firma Ketting & Co. J.E. kleermaker [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 79
Kevie J. van der slijter en tapper [kiesger.: k] Wijk C Rietdijk No. 228-229
Keyser J. Havenmeester [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 129
Kieboom A. van den Chef ter Secretarie [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 800
Klaus N. metselaar, klompmaker [kiesger.: gs] Wijk C Rietdijk No. 178
Klerk A. de winkelier in kruidenierswaren, sledenaar [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 372
Klerk B.G. de timmerman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 198
Klerk D. de part. [kiesger.: gs] Wijk A Varkenmarkt No. 372
Klerk D. de brievenbesteller [kiesger.: g] Wijk C Vriezenstraat No. 1672
Klerk W. de  kunstschilder [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 966
Klerk Gz. J. de parte. [kiesger.: gs] Wijk D Vest No. 834-835
Klerk Gz. P. de part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 980
Kloet H. van der kleermaker en winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1603
Kloet M. van der uitdrager, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Tolbrugstraatje No. 1054
Kloet Mz. S. van der kleermaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 451
Klok J. part. [kiesger.: g] Wijk E Hoogt No. 445
Klovert A. winkelier in garen en band [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 3
Klovert C. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 988
Klovert P. kantoorknecht [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 286
Kluit H. apotheker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 264
Kluit Az. A. apotheker [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 175
Klumpes A. winkelier en slijter [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1295
Knijf H. vischverkooper, besteller [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 424
Knook J.A. apotheker, drogist, winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 283
Knottenbelt H.J. Agent der Ned. Handel-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk C Vest No. 1025
Kock G. de part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1029
Koeverden C.P. van deurwaarder bij de Arr. Regtbank, adsistent-waagmeester [kiesger.: g] Wijk B Nieuwbrug No. 38
Koevoets H.F. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Vriezenstraat No. 1018
Koevoets J. grutter [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 140
Khn (Kohn) A.N. drogist, winkelier en vruchtenwijn-bereider [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 287
Koldewey B.J. winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Vriezenstraat No. 979-980
Kolkman J.F. Lid van de kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman in ijzer, agent eener assurantie-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 607
Kolkman P. grofsmid [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 212
Koning A.J. de part. [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 223
Koning J. kantoorbediende, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 204
Koning Mr. J. de notaris, agent van maatschappijen [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 408
Koning P. de koopman in duigen [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 141
Koning Jr. J. lactonmaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 36
Koning, firma A. de Koning en Zn. A. de koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 166
Koningh L. de photographe, teekenmeester [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 869
Koogh Hz. W. van der grutter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1599
Koogh Lz, firma Hoffman en van der Koogh W. van der huisschilder [kiesger.: gs] Wijk C Vriezenstraat No. 1684-1685
Kooimans A. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk B Palingstraat No. 100
Kooimans J.W. zaagmolenaarsknecht [kiesger.: gsk (W. Kooimans)] Wijk MW Noordendijk No. 83
Kools A. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 94
Kools H. winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 95
Kools J. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 1036
Kooten G.W. van zeilmaker [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 211
Kooyman D. koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Boomstraat No. 160b
Kooyman L. timmerman, aannemer, koopman [kiesger.: gk] Wijk C Taankade No. 136
Kooyman P. visscher [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 148
Kooyman W. riciervisch-verkooper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 97
Kort F.A. de verwer [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 1020
Korthals Wz. J. slijter, tapper en scheepsbevrachter [kiesger.: gs] Wijk C Rietdijk No. 220
Kraft J. winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 71
Kramer Jr. H. koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 215
Kramers W.M. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 40
Kreuk D. de slijter, tapper, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 127
Kreuk J. de timmerman [kiesger.: gs] Wijk D Vriezenstraat No. 985
Kriens N. winkelier in zout [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 141
Kriens O. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 503
Krim Jr. J. drogist [kiesger.: gs] Wijk D Vriezenstraat No. 973
Kroes H. brander [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 306c
Kronouer J. zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 48
Krul W. schipper [kiesger.: gs] Wijk C Turfsteiger No. 90
Kruymel (Kruijmel) C. vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 963
Kruyselberg (Kruijselberg) J. loodgieter [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 908
Kuijk P.A. procureur, agent van assurantie en stoom-sleepmaatschappijen, rentmeester, afslager der makelaardij, dispacheur [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 286
Kuipers C. agent eener verzekering-maatschappij, koopman [kiesger.: k] Wijk A Groenmarkt No. 31
Kuipers J. boekbinder [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 106
Kuipers, firma A.H. Kuipers en Co. A.H. koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 159
Kuyk (Kuijk) A. van winkelier, tabak en sigaren [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 117
Kuyk (Kuijk) A. van koopman in steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 99
Kuyk (Kuijk) J. van grofsmid [kiesger.: gsk] Wijk D Slijkveld No. 190
Kuyl Tz. (Kuijl) H. winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 459
Lambinon L. timmerman [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 57
Lamoen F.J. van grofsmid  [kiesger.: g] Wijk C Rietdijkstraatje No. 307-308-309
Lamoen J.J.L. van grof- en kagchelsmid  [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 115
Landmeter B. part.  [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 799
Landmeter J. broodbakker  [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 482-483
Landtsheer A.F. de winkelier in garen en band  [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 12
Landtsheer, firma J.P. de Landtsheer en de Wed. van Oppen J.P. de winkelier in manufacturen  [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 125
Lange D. de commissionair  [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 391
Lariviere (Larivire), firma N.A. Soek J. koopman  [kiesger.: g] Wijk D Kalkhaven No. 145
Lauwerens Bossij J. timmerman  [kiesger.: gs] Wijk E Tweede Singel No. 318-319-320-321-322
Lawende C. slijter en tapper  [kiesger.: gk] Wijk C Voorstraat 348
Lawende G. gemploijeerde Stads-Leenbank  [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 35
Lebret F. teekenmeester  [kiesger.: gs] Wijk E Achter Hakkers No. 451-452-453
Lebret J.H. stoom-oliemolenaar  [kiesger.: gsk] Wijk E Kalkhaven No. 462
Lebret M.C. koopman en winkelier  [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 107
Leen J.F. van loodgieter [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 74
Leer B.J. van zaakwaarnemer [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1333-1334
Leer J. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 78
Leeuw Sr. H. van der koekbakker  [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 379
Legel ACz. J.G. vischkooper [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 324
Legel van Hofwegen J. part. [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 56
Leng A. de bedienaar der begrafenissen, lijkkoetsier, voerman  [kiesger.: gs] Wijk A Varkenmarkt No. 321
Leng J.A. de wijnkooper  [kiesger.: gk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 68
Limmen B. van houtzaagmolenaar, koopman, reeder  [kiesger.: gs] Wijk C Vest No. 616
Limmen J. van part.  [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 616
Lindemans J. grof- en hoefsmid, fabrikant van naaimachines  [kiesger.: g] Wijk A Aardappelmarkt No. 385
Linden F. van der kassier, koopman, commissionair in effecten, beheerder eener naamlooze maatschappij tegen zeegevaar  [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 420
Linden J. van der schoenmaker, bedienaar der begrafenissen, verhuurder eener lijkkoets  [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 336
Linden P. van der tangerijn, koopman  [kiesger.: gs] Wijk A Aan de Grootekerk No. 133a
Linden Fz. A. van der part.  [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 109
Lipjes W. timmermansknecht  [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 366c
Liveu A.D. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 3
Long Epe C. winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 890
Loon H. van olie- en trasmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 180
Loon M. van schipper, slijter en tapper [kiesger.: gk] Wijk C Rietdijk No. 219c
Los J.A.C. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 718
Losgert M.A.J.  Inspecteur der Registratie en Domeinen [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 80
Lotsij G.O. Lid. v.d. Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk A Aan de Kraan No. 121
Lotsij K.J.J. Directeur eener brandverzek.-maatschappij, Rentmeester [kiesger.: k] Wijk A Groenmarkt No. 283
Maaren H.C. van part. [kiesger.: gs] Wijk E Zandweg No. 586
Maarseveen J.C. van koopman, zaakwaarnemer, agent eener stoomboot-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 389
Made J.M. van der Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, Civ. Ingenieur, Gaz-fabriekant, gazmeter-maker [kiesger.: gsk] Wijk C Rietdijk No. 224-225-226-227
Made K. van der kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 667
Made P.R. van der  Civiel Ingenieur, koopman, commissionair [kiesger.: gs] Wijk E Achter Hakkers No. 451-452-453
Mak van Waay S.J. ondernemer van publ. verkoop, koopman, zaakwaarnemer, schatter van roerende goederen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 6
Mandt H.J. de kassier [kiesger.: gsk] Wijk C Boomstraat No. 155
Maritz van Craijesteyn Mr. J.E.B.L. substituut Griffier der Arrond. Regtbank [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 334
Maritz van Craijesteyn, firma G. en H. Maritz G.J.L. Rentmeester [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 716
Masion L. koopman, commissionair, en korenmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven No. 360
Masion M.J. koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 421
Masion P.J. patent-oliefabrikant, koopman, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 80
Masion P.L. koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 422-423
Mast H.W. agent van stoombooten, tapper en logementhouder [kiesger.: gs] Wijk C Rietdijk No. 223
Mauritz E. makelaar [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 107
Mauritz H. beheerder eener naamlooze verzekering-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 332
Mauritz J. Vice Consul van Groot-Brittanie en Ierland, koopman, commiss., scheepsmakelaar, reeder, beheerder en gemagtigde van verz. maatschappijen [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 290
Meer H.J. de timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1285
Meijer H. inlandsch kramer en winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 332
Meijers P. blikslager [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1347
Mets P.J. winkelier in kruidenierswaren, chocolaat fabriekant [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 41
Meurs C.J. van der Ontvanger der Registratie, Zegel en Successie [kiesger.: gs] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 475
Michel H. slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Groote Spuistraat No. 473
Michelsen F. Emeritus Predikant bij de Evang.Luth. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 192
Mijnders J. schipper [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 440
Minnigh L.D. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 210
Mls (Mols) H. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 40
Mom A. part. [kiesger.: gs] Wijk E Twintighuizen No. 478
Mom Az. J. koopman en winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 62
Mont D.S. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1283
Mont E. stads-leenbank [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 82
Mont S. slijter en tapper, winkelier in kruidenierswaren, broodverkooper [kiesger.: g] Wijk C Torenstraatje No. 360
Moolekamp B. broodbakker [kiesger.: g] Wijk B Aardappelmarkt No. 277
Moonen H.B. koekbakker, winkelier in kruidenierswaren [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 159
Moonen J.B. brood- en koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 524
Morj J.M. koster, koopman in steenkolen  [kiesger.: gsk] Wijk A Aan de Grootekerk No. 129
Morks Jr. J. koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat 347
Morks Jz. C. boekhandelaar [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 23
Morks Jz. J. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 22
Morks Sr. J. goud- en zilver-kashouder [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 124
Moulin C.H.C. heel- en vroedm. [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 209
Mulders A. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Lindengracht No. 1034
Mulders A. timmerman [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1006
Muller J. tangerijn [kiesger.: g] Wijk D Slijkveld No. 194-195
Nassau J. van commissaris der loodslieden en ballasthalers  [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 85
Nassau N. van instrument-maker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 64
Nebbens Sterling Mr. H.A. Wethouder, advocaat en rentmeester  [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 47
Net L. van der metselaar [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 41
Nieuwenhuyzen J. van den korenmolenaar [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 578-579-580
Nieveler H.J. part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 322
Nievervaart J. van koopman [kiesger.: k] Wijk D Prinsenstraat No. 213
Nijsen P. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 696
Nooy H.W. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 2
Norenburg A. winkeleir, slijter en tapper [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 98
Norenburg H. kamerbehanger [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 84
Noteman N. kaarsenmaker, kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 90
Noteman W.J. winkelier, kantorobediende [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 67
Nunnikhoven W. van zakkendrager en tapper [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 273
Oldenborgh J. van Belgisch-Consul. [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 133
Oldenborgh L.C. van koopman in wijnen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 133
Oldenborgh W.D. van Lid van den Gemeenteraad, med. doctor [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 488
Onderwater van Brandwijk J.P.B. [Naschrift; bevattende bijvullingen en veranderingen] Vice-Consul van Denemarken [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 171
Onnen M.F. med. doctor [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 978
Ooijen J.L. van kantoorbediende en commissionair [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 139
Ooijen L.J. van grutter [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 521
Ooms J. kleermaker [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 11
Oosterwijk G.J. van kantoorbediende, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 79
Ophorst C. koopman, commissionair in effecten en kassier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 725
Ouborg Pz. P. winkelier in boter en kaas [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 19
Overbeek A. van part. [kiesger.: gs] Wijk D Vriezenstraat No. 1014
Overbeek J.G. van goud- en zilver-kashouder [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 730
Overbeek Gz., firma P. van Overbeek en Co. P. van grutter [kiesger.: k] Wijk D Voorstraat No. 699
Papenhuyzen W. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 428
Peere J.D. van kastelein [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 63
Peeren J. van part. [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 67
Peetsold C.A. schrijnwerker [kiesger.: g] Wijk D Korte Breedstraat No. 937
Pel R.G. rijtuig- en zadelmaker [kiesger.: g] Wijk C Vest 797
Peletier L. broodbakker [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1032
Penn F.J. ijzergieter, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 123
Penn H.J. koopman, commissionair, reeder, kalkblusscher, agent eener stoomsleepvaart-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 114
Pennenburg G. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 84
Pennock C.D. koopman en winkelier in glas- en aardewerk [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 14
Pennock J.J. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1199
Pennock L. koopman en winkelier in galanterien [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1
Pennock L. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 20
Perk M.A. Waalsch-Herv. Pred. [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 13
Pieren C. part. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 287
Pieren J.N. bierbrouwer, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 287
Pieren Jz. T. part. [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 211
Pieren Tz. C. koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1346
Pieters L. banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1600
Pijl J.G. hofmeester Dordrechtsche stoomboot [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 119
Pijzel D. Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 167
Plank C. van der winkelier, patentolie-fabriekant [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 365
Plukhooy B.J. loodgieter [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 977
Ponsen J. kastelein [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1172
Ponsen L. timmerman [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 649
Ponsen W.J. kastelein en restaurateur [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 338
Pouwels J. winkelier [kiesger.: g] Wijk E Sluisweg No. 416
Quak D.P. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1246
Quast P.H. smid [kiesger.: g] Wijk C Wijngaardstraat No. 696-697
Quindt C.M. de part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 328
Raadt Mr. G.A. de Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal en van den Gemeenteraad, Burgemeester van Dordrecht [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 166
Raadt van Hendrik Ido Ambacht P.J. de Lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voorzitter van den Militieraad [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 964-965
Randwijk W. van part. [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 75
Ravallet, R.N.L. enz. W. de gepensionneerd Kapitein [kiesger.: gs] Wijk B Aardappelmarkt No. 274
Recourt J. grutter en chocolaadfabrikant [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 263
Recourt J. koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 42
Rees M.A. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 318
Renaud W.A. broodbakker [kiesger.: gk] Wijk D Vriezenstraat No. 989
Rens J.O.W.F. Lid van den Gemeenteraad, kassier, commissionair in effecten, bierbrouwer [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 200-201
Repelaer van Spijkenisse Jhr. P. part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 419-420
Rest J. van der timmerman, matrozenverhuurder, slaapsteehouder [kiesger.: g] Wijk E Twintighuizen No. 486
Reus Mr. J.J. de Lid van den Gemeenteraad, Regter plaatsvervanger, Advocaat [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 101-102
Reus P. timmermansknecht [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1297
Reus p. koster en onderwijzer in de Godsdienst [kiesger.: g] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 426
Reus Pz. N. borstelmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 17
Revers J.P. boekhandelaar, houder eener lees-inrigting [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 33
Revier L. kamerbehanger [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 73
Rhijn L. van slitjer en tapper [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 380
Ridder P.J. de koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 38
Ridderhof A. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 801
Ridderhof C. bedienaar der begrafenissen, schuijer-blokmaker [kiesger.: gs] Wijk A Buitenwalevest No. 527
Riemsdijk B.J. van winkelier, kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 83
Rije A.J. van huisschilder [kiesger.: g] Wijk D Botjensstraat No. 415
Rije P.J. van timmerman, metselaar [kiesger.: gs] Wijk D Lange Breedstraat No. 639
Rijmerik J. winkelier, slijter, tapper [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 30
Rijnen W. van kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 37
Rijsoort van Meurs, firma G.J. van Rijsoort en Zn. W.J. van apotheker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 421
Rijswijk W. van slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 67
Rittel J.H. broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 264
Riviere P.M.V. van de kostschoolhouder [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1242
Riviere (Lariviere) J. La distillateur, azijnfabriekant  [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1002
Rock P.H. [Paulus Hendrikus, geb. 1810] kleermaker, snel azijnmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 76
Roest J. Gemeente-Vendumeester [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1004
Roest J. schoenmaker [kiesger.: gs] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 267
Roest J. zaakwaarnemer, borkhouder, agent van verschillende ondernemingen [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 86
Roest Jz. A. makelaar [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 13
Romijn J. drogist, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 898
Roo H. de scheepsslooper [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 109e
Roobol H. boomkweeker [kiesger.: g] Wijk E Geldeloospad No. 367
Roodenburg J. pondgaarder [kiesger.: gsk] Wijk A Aan de Kraan No. 122
Roodenburg N. Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman, reeder [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 936
Roos M. scheepmaker [kiesger.: gs] Wijk E Lange Kromhout No. 23
Roosendaal A.J. van apotheker, drogist, chemist [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 888
Roosendaal P. van logementhouder [kiesger.: gs] Wijk C Rietdijk No. 321
Roosendaal Sr. W. van kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 660
Rosendaal J.B.J. van boek- en papierhandelaar, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 323
Rosierse J. winkelier, zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 51
Rosierse J. kunst-schilder [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 880
Rotgans C.J. koopvaardij-kapitein [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 975
Rovers N. President der Plaatselijke Commissie van Geneeskundige Toevoorzigt, med. doctor [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1008
Ruiter G. de huisbediende [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 31
Ruiter K. de slijter en tapper, winkelier in kruidenierswaren, sigarenmaker [kiesger.: g] Wijk A Aardappelmarkt No. 381
Rutten J. kunstschilder, teekenmeester [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 51
Saly J. broodbakker [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 108
Sandberg G. kargadoor, commissionair, scheepsreeder [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 93
Sandberg T.M. cargadoor, assuradeur, commissionair, scheepsreeder, vertaler [kiesger.: gsk] Wijk E Hellingen No. 75
Sande G. van der koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Binnenwalevest No. 518
Sande Lacoste C.E. van der wijnkooper [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 333
Sande Lacoste H.M. van der part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 152
Sanders H.F. koopman, huidenzouter [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 209
Sandhvel J.H. schipper [kiesger.: k] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 456
Santen P.C. van koek- en banketbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 53
Santen W.J.F.S. van boekverk. [kiesger.: g] Wijk A Vischbrug No. 33
Santen Hzn., Firma van Santen en Jansse P. van koopman en commissionair [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 124
Santheuvel Jhr. F.J. van den part. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 294
Santheuvel Jhr. H.L.W. van den part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 999
Santheuvel Jhr. W.B. van den Oud-Ontvanger der Registratie en Domeinen, Collecteur der Staats-Loterij [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 999
Schadewijk F. van koopman [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 327
Schaeffer J.P. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 24
Schampers L. bedienaar der begrafenissen, verhuurder van een lijk-koets, slijter, tapper [kiesger.: g] Wijk E Korte Kromhout No. 164
Schampers W. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 165
Scheers F.J. van adsist. waagmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 1
Schenk J. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 16
Schepens, firma C. & P.J. Schepens C. koopman in turf en steenkolen [kiesger.: gk] Wijk C Boomstraat No. 130
Schijff J. heel- en vroedmeester [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1003
Schillemans L. meubelmaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1337
Schillemans Lz. L. koopman in houtwaren [kiesger.: gs] Wijk C Wijnbrug No. 18
Schillemans Lz. W. schrijnwerker, winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 900
Schipper A. part. [kiesger.: g] Wijk E Willigenbosch No. 467
Schnabel W.F. horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 903
Schotel C.J. metselaar [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 341
Schotel P. grof- en hoefsmid [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 261
Schotel S. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 608
Schotel Jr. G. steenhouwer [kiesger.: g] Wijk A Houttuinen No. 160
Schotel Jz. J. kastelein [kiesger.: k] Wijk E Bleekerssloot No. 210
Schotman J. wijnkoper en azijnfabriekant [kiesger.: gsk] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 455
Schotman Az. D. zeilmaker [kiesger.: g] Wijk B Wolwevershaven No. 327
Schotman Dz., firma J. en E. Schotman J. goudsmid [kiesger.: g] Wijk E Kasperspad No. 276
Schotman DZn. D. Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, scheeps-makelaar, commissionair, expediteur, dispacheur  [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 304
Schotman en Co. J. distillateur, azijnfabriekant [kiesger.: k (A. Schotman Az.)] Wijk A Nieuwe Haven No. 391-392
Schotman, firma J. en E. Schotman E. goudsmid [kiesger.: g] Wijk D Vischstraat No. 735
Schouten A.J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Hoogt No. 449
Schouten H. commissionair, reeder [kiesger.: gk] Wijk B Wolwevershaven No. 306
Schouten J. tapper  [kiesger.: g] Wijk C Vriezenstraat No. 1686
Schouten L. commissionair  [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 394
Schuld G. part.  [kiesger.: gs] Wijk E Spuiweg No. 568
Schultz van Haegen J.H. notaris, rentmeester, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 191
Schumm C. waagmeester [kiesger.: gs] Wijk E Kasperspad No. 302-303
Schut E. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 450
Schuyten H. notaris, rentmeester, Lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk B Aardappelmarkt No. 272-273
Schuyten J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 124
Schuyten Hz. J. kandidaat-notaris [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 181
Serl C.  part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 901
Serl G.O. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 526
Seventer C. van timmerman en metselaar [kiesger.: gsk] Wijk E Zandweg No. 603
Seventer J. van timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Vriezenstraat No. 1689
Sikkens W. tapper [kiesger.: gsk] Wijk C Rietdijk No. 318
Sillevis G. part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 76
Simons C. Predikant bij de Ned. Herv. gemeente [kiesger.: g] Wijk D Slijkveld No. 192
Singels C.J. metselaar, timmerman, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 487
Singels Az. A. steenhouwer, stoom-marmerzager, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Vest 799
Slijper M.D. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Groote Spuistraat No. 471
Slik A. van der broodbakker [kiesger.: gk] Wijk A Groenmarkt No. 38
Slik P. van der slijter, koopman en winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 105
Sluiter W.J.O. Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 859-860
Sluyters W. barbier, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk E Willigenbosch No. 470
Smahlenbach J.C. slijter, tapper, bedienaar der begrafenissen [kiesger.: gk] Wijk C Steegoversloot No. 1088
Smits J. (Joost) bouwman  [kiesger.: gs] Wijk MW Noordendijk No. 109
Smits Mr. W.P. Regter bij de Arrondissements Regtbank [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 402
Smits Fz. P. koopman, scheepstangerijn, reeder, scheepslooper [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 605-606
Smits Jzn. T.J. koopman, commissionair, aannemer, convooilooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 314
Smits van Nieuwerkerk J.A. Majoor-Kommandant der d.d. Schutterij, Secretaris-Rentmeester van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen, Secretaris van den Militieraad [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1010
Snoeck Jhr. T.H. Majoor der Artillerie, Onder-Directeur in het Wapen-depot [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 935
Spiering M. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Blindeliedengasthuissteeg No. 1071
Spiering N. ballasthaler, koopman in aardappelen [kiesger.: g] Wijk A Aardappelmarkt No. 381
Spoel A. schipper, kruidenier [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 206
Spruijt J.P. winkelier in manufacturen [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 519
Stadtvelt S. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1005
Stam B. winkelier in kaas [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 526
Stam G. koekbakker [kiesger.: gs] Wijk C Kolfstraat No. 1578
Stam P. part. [kiesger.: gs] Wijk C Rietdijk No. 314
Staps J.A. winkelier, commissionair van een schuitenveer, agent eener stoomboot [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 88
Steen A.J. van der agent eener stoomsleepvaart-maatschappij, procuratiehouder als scheeps-makelaar, commisisonair en expediteur [kiesger.: gsk] Wijk B Kuipershaven No. 290
Steen Dr. P. Predikant der Ned. Herv. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 219
Steen L. van der beeldsnijder, timmerman [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 114
Steenbergen Schotel J.W. van heel- en vroedmeester  [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 522
Steenhoven H.C.J. van den broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 889
Steiner A.A. part. [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 895
Steiner J.A. schrijnwerker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 26
Stempels R. borstelmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 91
Stenbith J.P. commissionair [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 417
Stiegelis J. kamerbehanger, beddenmaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 481
Stoop A. Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, bierbrouwer, kassier, commissionair in effecten, rentmeester [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 213
Stoop D.W. procureur [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksplein No. 126
Stoop G. commissionair [kiesger.: gk] Wijk A Buitenwalevest No. 526
Stoop P.L. [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 1050-1051
Stoop T.F. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 1050-1051
Straaten H. van der spekslager [kiesger. : gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 128
Straaten J. van leerlooijer, huidenzouter, koopman [kiesger. : gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 343
Straaten J. van der varkensslagter [kiesger. : g] Wijk C Boomstraat No. 149
Straaten J.P. van der spekslager [kiesger. : g] Wijk C Vriezenstraat No. 1655
Straaten P. van der vleeschhouwer [kiesger. : gsk] Wijk D Voorstraat No. 262
Straaten Az. C. van der vleeschhouwer [kiesger. : gsk] Wijk A Groenmarkt No. 26
Straaten Wz. J. van der vleeschhouwer [kiesger. : gsk] Wijk D Vriezenstraat No. 1016
Straatman Hz. T.W. Gemeente-Bode [kiesger. : g] Wijk D Achterom No. 796
Stronck J.J. Emeritus Predikant der Ned. Herv. Gemeente [kiesger. : gs] Wijk C Steegoversloot No. 1170
Struyk Mr. G.P.A. notaris, Rentmeester [kiesger. : gs] Wijk C Voorstraat No. 1606
Struys, firma Dirk Struys en Zn. P. stoker van fijne likeuren en distillateur [kiesger. : gs] Wijk C Vest No. 1699
Stuit J.H. kapitein Londensche stoomboot [kiesger. : g] Wijk A Groenmarkt No. 37
Stuurman A. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk E Vriezenpoortsplein No. 29
Swart J. de koperslager [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 675
Tak A.J. van der timmerman [kiesger.: gs] Wijk C In het Hof No. 1191
Tarmond L. blok- en houten pompmaker [kiesger.: g] Wijk C Rietdijk No. 174
Teerlink H. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 197
Teeuwen H.F. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 126
Tetterode L. van tapper, schrijnwerker, billardmaker [kiesger.: gsk]   Wijk B Gravenstraat No. 177
Thierens J. grutter [kiesger.: gs] Wijk C Rietdijk No. 171
Thierens V. pondgaarder [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 207
Thierens Jr. V. Lid van den Gemeenteraad, pondgaarder [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 119
Tienen Jansse D. van koopman en commissionair [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 209-210
Tijssens D. heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 997
Tijssens T. muziekmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 66
Timmers Verhoeven Dr. M.G. President der Prov. comm. van geneesk. onderzoek en toevoorzigt, Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, Oud-Burgemeester van Dordrecht, Lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 298
Toorn J. van der broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 29
Torenburg A. van part. [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 365
Trooijen J.H. van onderwijzer [kiesger.: g] Wijk D Achterom No. 794-795
Twist C. van winkelier [kiesger.: g] Wijk E Twintighuizen No. 478
Twist W. van slijter en tapper, stalhouder [kiesger.: gs] Wijk E Twintighuizen No. 471
Twist de Jong J. van broodbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 452
Uittenbogaard D.M. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 34
Uittenbogaard H.A. borstelmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 96
Uittenbogaard P. boekhouder [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 271
Uitterlinden A. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 19
Valkenburg P.J. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 944
Valkhof A.E. timmermansknecht [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 524
Veder Dr. W.R. Predikant der Ned. Herv. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 867
Veer P.G. van der wijnkooper, agent eener assur., en stoomboot-maatschappij [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1348
Veer de Bondt J. van der grutter  [kiesger.: gs] Wijk C Vriezenstraat No. 1652-1653
Velden H. van der verwer [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 65
Ven A.J. van de Schatter der Personele Belasting [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 487
Ven J.A. van de drogist [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 520
Verbeek van der Sande A.J. kargadoor, koopman, commissionair, expediteur, reeder, gemagtigde eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 313
Verbroek C.J. koopman, winkelier in kruidenierswaren, patentolie-fabriekant [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 8
Verbrugh J.J. landmeter van het Kadaster [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 43
Verhave A. koekbakker [kiesger.: k] Wijk D Prinsenstraat No. 120
Verheggen H.F. teekenmeester [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 215
Verheggen J. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk B Nieuwbrug No. 37
Verheul A.J. stroohoedenmaker, kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 12
Verhoeven H. part. [kiesger.: g] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 424
Verhoeven P. metselaar [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1281
Verhoeven W. timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1253
Verkerk O.J. part. [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 698
Verkerk W.W. winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 698
Verlinden J. winkelier, tabakskerver [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 299
Vermeer A.C.J. naaister [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 473
Vermeulen C. barbier, haarsnijder [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 74
Vernes, Firma G. van Erp en Co. P. convooilooper, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 456
Verpoorten J.L. scheepmaker [kiesger.: g] Wijk E Pap-eterspad No. 385
Vertregt M. veeren-beddenmaker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 215
Verwaard J. metselaar [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 85
Veth C. de broodbakker [kiesger.: gs] Wijk C Rietdijk No. 200a
Veth H.W. archietect, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk MW Hallingenlaan No. 54-55-56-57-58
Veth, firma G. de Kock en Co. en G.H. Veth G.H. koopman en winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1335
Vetten W. koekbakker [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 18
Visscher Moulin C. Commissaris van Politie, Waterschout  [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1171
Visscher van Aalst D. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 208
Vissers H. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 167-168
Vliegenthart J. blikslager, verlakker [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 260
Vlijmen H.T.J. van part. [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 20
Vogel A. de Lid der Provincie Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 204
Vogel A. de kantoorbediende, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 16
Vogel H. de schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 918
Vogels J. varkensslagter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 887
Volgraaf L. zeilmaker en koopman [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 298
Volker D. aannemer [kiesger.: gsk] Wijk E Sluisweg No. 417
Vonk T.C. behanger [kiesger.: g (E586a)] Wijk E Zandweg No. 586
Voogd J. de Lid der Kamer van Koophandel en Fabrijken, koopman, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Kuipershaven No. 279-280
Voogd Jz. J. de molenaar in assurantien, commissionair en agent van verzekering-maatschappijen [kiesger.: gs] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 457
Vos A.G. de koopman in wijnen en steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 536
Vos C. heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Munt No. 960
Vos J.A. kopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 170
Vos van Hagestein A. Lid van den Gemeenteraad, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 703-704
Vreebrug A. inbrenger-leenbank [kiesger.: gs] Wijk C Heerheijmanshuisstraat No. 538
Vries C. de winkelbediende [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat No. 1369
Vries G.J. de organist, muzijkmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 190
Vries J.G. de kleermaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 43
Vries N.O. de loodgieter, leidekker [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 993
Vries T. de med.doctor [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 203
Vries W. de schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 947
Vries, Firma Gebr. de Vries C.A. de logementhouder en tapper [kiesger.: gs (F.J. de Vries (B110-111)] Wijk B Wijnstraat No. 110-111
Vriesendorp C. commissionair, agent der Haagsche assurantie-compagnie [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 315
Vriesendorp D.A.N. makelaar, commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 324
Vriesendorp J. Agent der Nederl. Handelsmaatschappij, koopman enz. [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 27
Vriesendorp J.A. commissionair [kiesger.: k] Wijk B Wolwevershaven No. 310
Vriesendorp Mr. C.A. Lid van den Gemeenteraad, wijnhandelaar [kiesger.: gsk] Wijk A Plein Blaauwpoort No. 528
Vriesendorp Jr. H. makelaar, commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 312
Vriesendorp, R.N.L. H. makelaar, commissionair, boekhouder eener reederij [kiesger.: gsk] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 485
Vriesendorp, R.N.L., kommandeur Eikenkroon J.S. directeur eener naamlooze maatschappij van scheepsreederij [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 404
Vrij B.A. de winkelier, koopman, sigarenmaker [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezenstraat No. 1014
Vrij (Vry) P. de med. en art. obst. doctor [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 871-872
Vrijthoff J.G.C.P. part. [kiesger.: gs] Wijk A Vlak No. 516
Vrijthoff J.J. part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 334
Waal A. de timmerman, schrijnwerker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 317
Waal G. de part. [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 121
Waalbrink W. kuipersknecht, uitdrager, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 860
Waardhuizen H. van broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Groote Spuistraat No. 486
Wageninge J. van broodbakker [kiesger.: gs] Wijk A Varkenmarkt No. 331
Wageningen C. van makelaar [kiesger.: k] Wijk A Maartensgat No. 108
Wageningen H. van banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 2-3
Wageningen Dz. J. van koopman in ijzer en glas, commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 316
Wageningen Jr. A.C. van makelaar, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 536
Wageningen Jz. D. van cargadoor, convooilooper, expediteur, agent brandverz. maatschappijen [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1339-1340
Wageningen, firma van Gelder en van Wageningen J. van apotheker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 891
Waterbeek L.E. linnen- en kleerbleeker, koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Kromhout No. 133
Weber, R.N.L. A.D. Luitenant-Kolonel, Molitie-commissaris [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 81
Weg A. van de scheepsslooper, koopman [kiesger.: gs] Wijk E Lange Kromhout No. 137
Weg A.C. van de grutter, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 717
Weg A.D. van de hotuzaagmolenaar, houtkooper [kiesger.: gs] Wijk E Tweede Singel No. 181
Weg A.R. van de grutter [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 252
Weg J. van de timmerman [kiesger.: g] Wijk D Korte Breedstraat No. 922
Weg J.S. van de scheepsslooper [kiesger.: gs] Wijk E Lange Kromhout No. 17
Weg Hz. A. van de winkelier in kruidenierswaren, koopman in steenkolen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 47
Weg Hz. W. van de zaagmolenaarsknecht [kiesger.: gs] Wijk E Lijnbaan No. 627
Weg, firma W. en M. van de Weg M. van de houtzaagmolenaar, koopman [kiesger.: k (MW79] Wijk MW Noordendijk No. 79-80
Well A.A. van zakkendrager [kiesger.: g (MW72a)] Wijk MW Tweede Singel No. 72
Well W. van huisschilder [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 247
Welsenes (Welsenis) J. van winkelierster in manufacturen [kiesger.: gs] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 388
Wensch H. winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 103
Wessem O.Z.G. van broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 42
Westreenen F.W. van onderwijzer in de Godsdienst [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 10
Wichers J. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 52
Wijers J.L. koopman, winkelier in manufacturen [kiesger.: gsk] Wijk A Vlak No. 514-515
Wijland B.P. van koopvaardij-kapitein [kiesger.: gs] Wijk E Hoogt No. 404
Wijngaarden J.A. van Ontvanger der in- en uitgaande regten en accijnzen, Entreposeur [kiesger.: gs] Wijk A Leuvenbrug No. 83-84
Wijngaarden W. van timmerman [kiesger.: gs] Wijk D Vest of Boogjes No. 482-483
Wijngaarden Tz. W. van Gemeente-Opzigter [kiesger.: gs (E639a)] Wijk E Lijnbaan No. 639
Wijnhof G. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 993
Wissen L. van R.C. Pastoor [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 293
Wissink J. kastelein [kiesger.: k] Wijk B Wijnstraat No. 214
Wit J. de wagenmaker, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 348
Witsteyn (Witsteijn) J. broodbakker [kiesger.: gk] Wijk A Groenmarkt No. 17
Witt B. de makelaar, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk C Nieuwstraat No. 1243
Woensel J. van inbrenger Stads-Leenbank, koopman in steenkolen [kiesger.: g] Wijk C Wijngaardstraat No. 457
Zadoks J. gedelegeerde 1e klasse der Staats-Loterij, commissionair in effecten, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 893
Zadoks Sr. P. commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 39
Zadoks, firma Simon Zadoks en Zoon S. gedelegeerde 1e klasse der Staats-Loterij, koopman, commissionair in effecten[kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 894
Zahn J. koffijhuishouder [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 217
Zahn J.B. agent van stoombooten, commissionair, houder eener couranten-leesinrigting, expediteur, convooilooper [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 296
Zalm H.J. van der broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 460
Zanten H. van vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 892
Zanten J. van winkelbediende [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 72
Zilver Rupe J.H.  med. chir. et art. obst. doctor [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1183
Zoethout A.C. part. [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 229-230
Zuylen van Nijevelt P.A. Baron van part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 881
Zwang Az. J. koopman, winkelier, tabakskerver [kiesger.: gs] Wijk D Vriezenstraat No. 943
Zwart B. de kagchelsmid, slotenmaker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 142

Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007