Stratenlijst
KIEZERS ADRESBOEK DORDRECHT 1868
(900 records)

Aangevoort G.P. broodbakker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 53
Aangevoort H.R. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 49
Aardenne C.L. van heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1188-1189
Aardenne Hz., firma W. van Aardenne & Zn. W. van huisschilder, glazenmaker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 145
Aardenne Lz. W. van Kapitein-Adjudant der d.d. Schutterij, marktmeester [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 613
Aarnout J. riviervisch-verkooper [kiesger.: g] Wijk A Knolhaven No. 361
Aarsen P.C. van goudsmid, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat 378
Allemans N. winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 532
Alphen, firma de Erven G. van Alphen G. van winkelier, tabakskerver, agent van maatschappijen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 16
Altena A. van timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 335
Altena J. van loodgieter, leidekker, glazenmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 15
Altena Az. P. van loodgieter, glazenmaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1199
Altenburg D.C. van tapper, slijter [kiesger.: g] Wijk E Willigenbosch No. 470a
Ameyden A.W. van kleermaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Tolbrugstraatje No. 1058
Ameyden W. van part. [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 212
Andel J.H. van broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezenstraat No. 1015
Andre J.J.B. diamantzetter, juwelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 61
Antoni J.H.L. stroohoeden-fabriekant [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 35
Arenout F. tapper en slijter, agent eener stoomboot-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Palingstraat No. 97
Arenout P. slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk A Tolbrug No. 3
Asperen H.C. van broodbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Vriezenstraat No. 1681
Asperen H.C. van part. [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 257
Attenhoven H. van slijter, tapper [kiesger.: gs] Wijk D Lange Breestraat No. 648
Bakker D. koopvaardij-kapitein [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 130
Balen, Firma Balen en Rovers A. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 208
Ballegooijen W. van part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 982
Ballegooijen Wz. C. van koopman, kuiper, stalhouder, sleeper, verhuurder van paarden en rijtuigen [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 289
Bandt H. den Agent der Ned. Bank [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwehaven No. 418
Bandt J.C. den zeepzieder, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 283
Bandt J.H.M. den makelaar, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 705
Bandt Mr. A. den Regter-Plaatsvervanger, Advocaat, Secretaris-Rentmeester van het Vereenigd Armen-, Wees- en Nieuw-Armhuis [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 292
Bandt van Heekelingen J.A. den Wethouder, Ambtenaar van den Burg. Stand, zeepzieder, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 253-254
Barendrecht P. logementhouder, kantoorbediende, agent eener stoomboot, tapper [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 111-112-113
Bauduin J.J. koopman, commissionair, koper- en metaalgieter [kiesger.: gsk] Wijk A Leuvenbrug No. 83-84
Bax H. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 979
Bax H.N. wijnkooper, korenmolenaar, slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Vischstraat No. 738
Beek J.H. van Pastoor [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 711-712-1713
Beelaerts J.H. gepens. Kapitein-Luitenant ter zee [kiesger.: g] Wijk B Palingstraat No. 103
Beelaerts van Blokland, R.M.W.O. Jhr. F.W.A. oud-Rijks-Ontvanger [kiesger.: gsk] Wijk C Munt No. 940
Bekker J. koek- en banketbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 904
Bekkers H.F. koper- en blikslager, blikschilder, verlakker, koperdraaijer, winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Bagijnhof No. 864
Berck P. kleermaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 18
Berendes J. bezemmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 691
Bergh Mr. H.F. van den Griffier der Arrondissements-Regtbank [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 163
Bertling A. Post-Directeur [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 205
Beversen J.W. Predikant bij de Evang. Luth. Gemeente [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1092
Bezouwen B.H. van brood- en beschuitbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 598-599
Biester J. part. [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 855
Bisschop A. part. [kiesger.: g] Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 594
Bisschop A. kamerbehanger, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 49
Bisschop D. winkelier, sigarenmaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 939
Bisschop J. schipper [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 448
Bisschop P. schipper [kiesger.: gs] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 434
Blankenbijl D. apotheker en chemist [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 8
Blijk J.F. van den [Stads-Leenbank] kassier [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 162
Blom Dr. A.H. Predikant [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 291
Blom J. koopman [kiesger.: g] Wijk E Twintighuizen No. 494
Bluss G.J. part. [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwehaven No. 411
Bluss J.J. part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1341
Bluss Mr. A. Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland en der Kamer van Koophandel en Fabrieken, courantier, boekdrukker, koopman en reeder op vracht [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 937
Bluss Jr. J.J. Notaris [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 89
Bluss van Oud-Alblas Mr. P. Lid van den Gemeenteraad, Onder-Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken [kiesger.: gsk] Wijk A Gelderschekade No. 85
Bluss van Zuidland P. Lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 209-210
Boer, firma S. de Geus & Zn. J.A. de tangerijn, zeilmaker, winkelier, slijter [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwehaven No. 388
Boers B. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 201
Boers Jr. A. metselaar, koopman, teekenmeester [kiesger.: gk] Wijk C Weeshuisstraatje No. 893
Boet A.G. societeit- en logementhouder, tapper [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 210-211
Boet Jr. H. part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 533
Boet Sr. H. Lid van den Gemeenteraad, architect, metselaar, timmerman, koopman, directeur der zwem- en badinrigting De vrije Maasstroom [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 82-83
Bger (Boger) F. steendrukker, winkelier [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 130
Bogers H. part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 144
Bogers K. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 115
Bonten A. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Lindengracht No. 1054
Bonten C. makelaar, zaakwaarnemer, agent eener assurantie-maatschappij [kiesger.: g] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 176
Bonten N. koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 162
Boo en Firma C. Kiele en de Boo G.W. de schuijerblokmaker [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 43
Boogaert J.H. vischhandelaar [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 694
Boonen H. makelaar, koopman, commissionair, reeder, gemagtigde eener assurantie-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk MW Noordendijk No. 121
Borking P.G. banketbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 302
Borst F. de scheepstimmerman [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 78a
Borst G. de timmerman, molenmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 68
Bossij F.W. tapper [kiesger.: gsk] Wijk E Tweeden Singel No. 318-319-320-321-322
Bothof A. timmerman, aannemer [kiesger.: gk] Wijk E Zandweg No. 602
Boudier F.J. med. et. art. obstr. doctor [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 24
Boudier J.B. logementhouder, tapper [kiesger.: gsk] Wijk B Boom No. 91-92
Bouman A.A. blokmaker [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 261
Bouman S. slijter en tapper, agent van stoombooten, zakkenverhuurder [kiesger.: gk] Wijk A Maartensgat No. 92
Bouman Az. A. blok- en houtenpompmaker [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 282b
Bouman Az. Jr. A. blok- en pompmaker, scheepsslooper [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 121
Bouten, R. Eikenkroon J. koopvaardij-kapitein [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1299
Bouvy A.N. part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 305a
Bouvy J.J.B.J. koopman in vensterglas en steenkolen, glasbuiger, agent van verschillende verzekering-maatschappijen, Directeur der Binnenlandsche Schroefstoomboot-Reederij [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 313 (Kantoor B 286)
Bovenkamp G.W. van den apotheker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 84
Braadbaard P. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat 341
Braam Bluss P. van boekverkooper [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1604
Braat P.K. boekverkooper, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat 371
Brakel S. van Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 167
Brakel Gz. G. van koopman, tabakskerver, patentolie-fabriekant [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat 340
Brand C. convooilooper, koopman, tapper, slijter, rijtuigverhuurder [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 118a (Bomkade)
Brand J. poulier, koopman [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 709
Brand van Straaten A.M. [Arn. Mar., geb. 1834] onderwijzer [kiesger.: s] Wijk A Houttuinen No. 163
Brandeler Dr. M. van den part. [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 62
Brandeler E. van den 1e commies der posterijen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 883a
Brandeler Mr. P. van den Advocaat [kiesger.: gs] Wijk D Kalkhaven No. 169
Brandt G.J. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1239
Brandt P. kleermaker [kiesger.: gs] Wijk D Vriezenstraat No. 976
Bredius J.P. Secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken, Procureur, Bedigd vertaler, Agent eener verzekering-maatschappij, Afslager der Rhijnsche houtveilingen, Dispacheur [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 137
Bremekamp A.G. vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk C Nieuwstraat No. 1300
Bremekamp H. grutter, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1336
Broek C. van den winkelier, koopman, kaarsenmaker, patentolie-fabriekant, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 92
Broek J. v.d. broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 220-221
Broek W. van den broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 376
Broek, Firma de Erve van den Berg & Co. G. van den kuiper [kiesger.: g] Wijk D Vest of Boogjes No. 398
Broekmeijer J.J.B. makelaar, commissionair, expediteur, cargadoor [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 168
Brokerhoff P.F. huisschilder [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1247
Brouwer Mr. A.R.J. part. [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwehaven No. 413
Brouwers A.J. part. [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 145
Brouwers J. huisschilder, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Raamstraat No. 606a
Brugman G.M. schoenmaker, winkelier, brood- en koekverkooper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 717
Bruijn A. de winkelier, slijter, agent van stoombooten [kiesger.: gsk] Wijk B Palingstraat No. 95
Bruyn Az. A.A. de koek- en banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 4
Bruyn, firma W. de Bruyn c.s. W. de ijzerdraaijer, stoomwerktuig-fabriekant, koopman, aannemer van het brievenvervoer van Dordrecht op Moerdijk [kiesger.: gsk] Wijk B Kuipershaven No. 299
Bruyninghuys B. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 884 (K. Breestraat)
Bueninck A. banketbakker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 11
Bustin A. koper- en blikslager [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 72
Bustin E.L. banketbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 9
Buul B. van winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Kerksteiger No. 114
Buul C.M. van slijter, tapper, barbier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 131
Buytink P.J. ledikant- en kamerbehanger, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 896
Camerling A. pettenmaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1348
Carlebur A. timmerman [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 456
Carlebur D.F. spiegelmaker, vergulder [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 21
Carlebur F. photograaf [kiesger.: g] Wijk B Wolwevershaven No. 303
Caus, Firma Caus Reuters B.J.B. hoeden-fabriekant, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1607
Christell J.A. schoenmaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 34
Colijn J. koopman, besteller, tapper, slijter [kiesger.: gk] Wijk D Kalkhaven No. 153
Colombijn S.W.H.M. Directeur van een begrafenis-fonds, Secretaris-Penningmeester der begrafenis-vereeniging gevestigd te Dordrecht [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 625a
Commers C. poulier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 25
Coolhoven D.W. winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Vlak No. 517
Crans G. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 48
Dalen A. van koopman in steenkolen, tapper, slijter [kiesger.: gk] Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 686
Dalen A. van timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 50
Dalmeijer J.J. broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Lange Breestraat No. 663
Damen J. timmerman, doodkistenmaker, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 65
Davids L. borstelmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 971
Deenen L.A. van kleermaker [kiesger.: g] Wijk B Aardappelmarkt No. 275
Degens A. onderwijzer, zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 72
Degens J. part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 6a
Degens Jz., Firma Jan Degens & Zn. J. huisschilder, glazenmaker, timmerman, koopman, aannemer, zaakwaarnemer [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 74
Deinse Az. C. van med.doctor [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat 369
Deinse, Firma van der Mijle en van Deinse J.H.C. van apotheker en chemist, slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 907
Deking Dura F.C. President der Kamer van Koophandel en Fabrieken, Commissaris der Ned. Handel-Maatschappij, Lid v.d. Gemeenteraad, Beheerder der Dordrechtsche maatsch. tegen zeegevaar; Firma Gerrit van Hoogstraten & Zn., koopman, commissionair, reeder, touwslager [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 1396
Deking Dura J.C. Commissaris-plaatsvervanger der Ned. Handelmaatschappij, Consulair Agent van Pruissen en der Vereenigde Staten van Noord-Amerika [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 331
Delhez J.A. lid van den Gemeenteraad, med. et chir. doctor [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 281
Derks W.B. part. [kiesger.: gs] Wijk E Kalkhaven No. 463
Deth T.L. van winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 41
Deventer Dr. J.C. van Directeur en Leeraar in de Ned. Taal- en Letterkunde, Schoolopziener in het 8e district van Zuid-Holland [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1248
Deventer J. van koper- blikslager [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 45-46
Dicke C.M. koopman, winkelier, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 110
Dicke H.K. part. [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 180
Dijl B. van part. [kiesger.: gs] Wijk E Vriezeweg No. 309
Dijl C. van winkelier, sigarenfabriekant, tabakskerver, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezenstraat No. 977
Dijl H. van schoenmaker, bedienaar van begrafenissen [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 197
Dijl Jr. D. van koopman, winkelier, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 4-5
Dijl, Firma v.d. Schalk & van Dijl J. van boekhandelaar, leesbibliotheekhouder, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1344
Dirks H.J. borstelmaker, koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat 366
Dirks J.Th. Arrondissements-ijker [kiesger.: g] Wijk E Vriezeweg No. 135a
Donkersloot N.B. Geneesheer in het Geneesk. Gesticht van Krankzinnigen [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1168
Dooremans L.F. lakmoes- en blaauwsel-fabriekant [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 83
Dooren M. broodbakker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1031
Dooren W. part. [kiesger.: gs] Wijk C Lindengracht No. 1035
Dorrenboom Pz. J. horologiemaker, muziekmeester, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 57
Dorssen G. van practizijn, commissionair, in boter, reuzel, rundervet enz. [kiesger.: gk] Wijk B Wijnstraat No. 211
Dorsser Mr. C.W.O. van Burgemeester van Dubbeldam, Advocaat, Regter-Plaatsvervanger, Directeur der Vereening tot Landverbetering, Administrateur der Dordrechtsche Maatschappij tot Zalmsteekvisscherij [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 961
Dorsser S. van Lid van den Gemeenteraad, Notaris, agent van brandwaarborg-maatschappijen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 490
Dorsser en Firma G.J. van Dorsser & Co. G. van houtkooper, houtzaagmolenaar [kiesger.: gk] Wijk E Lijnbaan No. 628-629
Droogendijk J.H. tapper, slijter [kiesger.: g] Wijk C Taankade No. 138
Dun M.A.H. van snel- en kunstazijnmaker, koopman in steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 68
Duppe J. scheepsslooper [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 59
Dupper Wz. L. suiker-raffinadeur [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 206
Duren L. van koopman, blokmaker [kiesger.: gs] Wijk B Boerenvischmarkt No. 126
Durr J.G. spekslager [kiesger.: gk] Wijk A Groenmarkt No. 42
Duymaer van Twsit Mr. A.J. Regter bij de Arrond.-Regtbank [kiesger.: g] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 344
Duytsen A. den schipper [kiesger.: gsk] Wijk A Aan de Engelburgerbrug No. 119
Echten G.J. van handelsreiziger [kiesger.: g] Wijk A Nieuwehaven No. 398
Efferen A. van metselaar, koopman [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1270
Efferen L. van slijter, tapper [kiesger.: gk] Wijk D Kalkhaven No. 149
Egeren G. van spekslager, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 214
Ek A.J. molenmaker [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 362
Ek Az., Firma Gebr. Ek J. molenmaker, timmerman, koopman, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 123b
Elckenbout J. kartonwerker, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 332
Elk H.R. van boekhandelaar, boekdrukker, uitgever van tijdschriften, boekbinder [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 37
Elst B. van der med. et. art. obstr. doctor [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 45
Elst Mr. W. van der Advocaat [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 325
Elst van Bleskensgraaf O.J. van der commissionair, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gk] Wijk D Voorstraat No. 290
Emmerick C.J. van drogist, winkelier, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 225
Engelbregt A.F. brood- en koekbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 897
Engels G. slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 884
Engh J.F. van den parte. [kiesger.: gs] Wijk E Spuiweg No. 351
Ets H. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 63
Evenwel Schakel G.C. metselaar [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 97
Evera J. drogist, slijter, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat 377
Eyck M.J. van houtkooper, zaakwaarnemer [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 117
Eygenraam C.B. vischhandelaar [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 732
Eysden J.H.M. van tapper, slijter, billardhouder [kiesger.: g] Wijk A Buitenwalevest No. 537
Faassen J.M. part. [kiesger.: gs] Wijk A Varkenmarkt No. 333
Faassen J.M.z. O.O. koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 30
Faassen, firma Faassen & Co. J.A. handels-agent [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 43
Fander J.F. timmermansknecht [kiesger.: k] Wijk D Bagijnhof No. 873b
Fangman Mr. H.W. Kantonregter [kiesger.: gs] Wijk E Lijnbaan No. 631
Feirabend, Firma Wed. H. Feirabend en Zoon L. koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Hellingen No. 69
Flamme A.H. part. [kiesger.: g] Wijk C Lindengracht No. 1042
Franken N. hovenier, bloemist [kiesger.: g] Wijk MW Vriezeweg No. 20
Franken W. hovenier [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 208-209
Fraterman F. barbier, tapper, slijter [kiesger.: g] Wijk C Stoofstraat No. 1421
Fruin T.A. Predikant der Ned. Herv. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk C Vest No. 1021
Geerkens, Firma Dirk Struys en Zn. P.J. likeurstoker, distillateur [kiesger.: gs] Wijk C Vest No. 1699
Geluk D. van koopman en commissionair, ook te Rotterdam [kiesger.: gs] Wijk A Knolhaven No. 357
Geluk J. van winkelier, tapper [kiesger.: gs] Wijk D Groote Spuistraat No. 474
Germ J. bloemist, tuinier, winkelier [kiesger.: gs] Wijk MW Vriezeweg No. 18
Geurink H.J. broodbakker [kiesger.: gs] Wijk C In het Hof No. 1182
Gevaerts van Nuland, R.N.L. Jhr. W. Arrondissements-Betaalmeester [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1601
Gevel H. van de broodbakkersknecht [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 918
Giessen A.F. koopvaardij-kapitein [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 80
Giessen N. van der part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 27
Gijn H. van houtkooper [kiesger.: gsk] Wijk E Achter Hakkers No. 460
Gijn Mr. S. van koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwehaven No. 407
Giltay H. goud- en zilversmid, juwelier [kiesger.: gsk] Wijk A Stadhuisplein No. 48
Giltay H.J. apotheker, drogist [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 902
Giltay J. boekverkooper, boekbinder, linieerder [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 54
Giltay J.H. apotheker, fabriekant van minerale en geneeskrachtige wateren [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 30
Gips D.B. scheepsbouwmeester, grofsmid, koopman, stoom-houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1014
Gips Cz. C. houtbereider tegen bederf [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 38
Gips Cz. P. scheepsbouwmeester, grofsmid, koopman, mastenmaker [kiesger.: gsk] Wijk E Bleekerssloot No. 234
Gips Cz. R. scheepsbouwmeester, grofsmid, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1011
Gips D.Bz. P. part. [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 638
Gips Dz. D. brander [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 119 (Taankade)
Gips Jz. D. part. [kiesger.: gs] Wijk B Boerenvischmarkt No. 126
Gips Pz. C. scheepmaker [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 639b
Gips Pz. M. blok-, pomp-, boom- en meubelmaker [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 641-642
Glaviman, firma G. Schuld en Zonen L.H.K. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 52-53
Gobits B.N. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 879
Goedhart H. metselaar [kiesger.: g] Wijk D Vischstraat No. 734
Goedhart J.P. Onderwijzer, Directeur eener zwem- en bad-inrigting en der gymnastiekschool [kiesger.: gs] Wijk C Munt No. 959-960
Golterman F.L. boekhandelaar [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 189
Gors J.F. hoedenfabriekant, bontwerker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 908
Goudoever de Jongh D.J. van kuiper, koopman [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 666
Goudoever de Jongh J. van fabriekant van verduurzaamde levensmiddelen, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 726-727
Graaf J. van de sigaren-fabriekant, winkelier, verwwaren-verkooper [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 486
Gregoor A.H. broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Kolfstraat 1588
Gregoor C. broodbakker [kiesger.: gk] Wijk D Voorstraat No. 1042
Grimm Dr. J.W. part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1007
Grobben M.J. tapper, barbier [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 1035
Groenenberg W. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 1031
Groenenberg Hz. J. horologiemaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 2
Groenevelt J. boekhouder [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 632
Groeningen J. van broodbakker [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 279
Grondhout A. commissaris van schuitenveren [kiesger.: gs] Wijk D Kalkhaven No. 152
Grondhout A.A. heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 93
Grondhout P.A. slijter, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 224
Groot D.C. de fabriekant, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1337
Groot L.F. de timmerman, koopman, verhuurder van kraanen(kramen?) en loodsen [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 196
Groot P.C. de wijnkooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 330
Groot Adrz. A. de slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1211-1212
Groot Az. A. de houtkooper, houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk E Korte Kromhout No. 1
Groot Lz. A. de Directeur der stoomboot 'de Oude Maas' [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 51
Haakman Mr. J.A. [Jacques Adelbert, geb. 1837] Subst. Officier van Justitie [kiesger.: gs] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 485
Haan C. de brood-, beschuit- en kleingoedbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 7
Haan M.J. de broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 15
Haan P.H. de part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 15
Haan W. den part. [kiesger.: g] Wijk B Aan de Nieuwbrug No. 38
Haan W.A.A. de landmeter [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 587a
Haften de Kock O. van part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 150
Hageman, firma de Erven J. Pot A.J. zeilmaker, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 124
Ham B.C. ten part. [kiesger.: g] Wijk B Kuipershaven No. 282a
Hamels G. kleerbleeker [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 338
Hart J. de huisschilder, glazenmaker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 58-59
Hartman Jr. J. rijtuigschilder [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 42
Hartog C. den part. [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1184
Hartog D.L. koopman en geldwisselaar [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 19
Hartogh D. den potographe, dansmeester [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 134
Haver Droeze J.J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Vriezenpoortsplein No. 28
Heck A. van gemeente-bode [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 664
Heck G. van koopman, commissionair, poulier, mandenmaker [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 179-180
Heelsbergen G. van part. [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 76
Heelsbergen T. van timmerman [kiesger.: gs] Wijk E Lange Kromhout 135a
Heghuizen F.J.W. grof- en kagchelsmid, koopman [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 191
Heije J.H. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 77
Helden G.H. van horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 32
Hemert H. van tapper, slijter, barbier [kiesger.: gsk] Wijk D Vischstraat No. 733
Hemert W. van leerlooijer, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Raamstraat No. 582
Herwaarden J. van reeder; firma Wed. J. van Herwaarden & Zn., zeilmaker, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 538
Herwaarden N.W. van koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 538
Herwaarden T.J. van slaapsteehouder [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 280
Hesmerg F.G. part. [kiesger.: gs] Wijk E Tweede Singel No. 186
Hesselink, Firma van der Horst en Hesselink J. koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 115-116
Heul H. van der grutter, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 533
Heumen J. van hoofdonderwijzer [kiesger.: g] Wijk C In het Hof No. 1179b
Heumen P. van part. [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 81
Heyde H. van der practizijn, commissionair, agent van assurantien [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 880
Heyden L. van der broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 112
Heymans G. en M. winkelier [kiesger.: g (G. Heymans)] Wijk D Voorstraat No. 1043
Heymans J. part. [kiesger.: g] Wijk MW Koningspleinbuurtje No. 35
Heymans S. petten- en bezemmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat 375
Heyningen B.A. van patentolie-fabriekant, koopman [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 983
Hidde G. van der gepens. sergeant [kiesger.: gs] Wijk A Aardappelmarkt No. 383
Hiensch C. winkelier, modemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 899
Hoebee, Firma Gebr. Hoebee H. scheepmaker [kiesger.: gsk] Wijk E Hellingen No. 51a
Hovell (Hoevell) Mr. J.D. Baron van Rector [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1242
Hoffen K.K. van part. [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 235
Hoffen P.H. van koopman in steenkolen en blik; firma Hoogstraten en Hoffen, commissionair in effecten, zaakwaarnemer [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 60
Hofman en H. Hofman Pz. P. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g (H. Hofman Pz.)] Wijk C Nieuwkerkstraat No. 516-517
Hogerzeil A. molenmaker, timmerman, koopman, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 45
Hollander J. den schrijnwerker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 23
Holthuizen J. boekhouder [kiesger.: g] Wijk C Vriezenstraat No. 1661
Holtmark van Dijkerhof, Firma J. Holtmark J. borstelmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 55
Holtzapffel S.E.G. apotheker, slijter [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 71
Hooft C.G. 't Rentmeester [kiesger.: gs] Wijk C Hofstraat No. 1219
Hooft G. 't koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk A Houttuinen No. 235
Hooft H. 't Rentmeester der kerken, touwsalger, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1030
Hooft C.Gz. P.J. 't houtkooper, houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1175a
Hooft Jr. C.G. 't agent der maatschappij HOLLAND, depothouder van Phospho Guano [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1029
Hoog J. de broodbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1087
Hoog L. de zaakwaarnemer [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1328-1329
Hoog W. de broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 77
Hoogen, firma Frans van den Hoogen en Co. F.J. van den wijnkooper, slijter [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 324a
Hordijk D.W. Procureur [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 219
Hordijk J. koopman, loodwitmaker, snel-azijnmaker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 265
Hordijk, Firma Hordijk & van der Elst A. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 155
Hordijk, Firma Pieter en Jan Hordijk J. reeder op vracht, Firma Pieter en Jan Hordijk, koopman, loodwitmaker, agent eener brandwaarborg-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 255-256
Horst J.C. van der koffijhuis- en billardhouder, tapper [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 206-207
Hoskorn A.C. hovenier, bloemist [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 207
Houter L. den broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 65
Houtgraaf H.J. houtdraaijer [kiesger.: g] Wijk C Kerksteiger No. 108
Houwelingen A. van blikslager, verlakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 322
Hulsman J.C. koekbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 72
Hulst P. grofsmid [kiesger.: g] Wijk D Korte Breedstraat No. 935
Husen W.F. schrijnwerker, omroeper [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 116
Isensee F.W. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Lange Breestraat No. 667
Itz G.N. architect [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1206
Itz J.P. opzigter over de verlichting en nieuwe gemeentewerken [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 662
Jansse H.J. winkelier, koopman, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 313-314
Janssen R.J. 1e Luitenant, Officier van Gezondheid 2e klasse [kiesger.: g (doctor)] Wijk B Wijnstraat No. 79
Jantzon van Erffrenten Jhr. J.C.A.G. part. [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 97
Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek Jhr. J.N.J. Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, van den Gemeenteraad en der Kamer van Koophandel en Fabrieken, Dijkgraaf der Vier Polders, koopman en comissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 296-297
Jilleba C.J. zadelmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 728
Joncheere J.C.M. de part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 368
Joncheere J.M.P. de zeepzieder, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 154
Joncheere J.P.J. de koopman, commissionair, agent eener brandverzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 284
Joncheere N.A. de zeepzieder, koopman, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat 368
Joncheere Jr., firma de Joncheere en Zn. C.J.J. de commissionair [kiesger.: gk] Wijk A Groenmarkt No. 278-279
Joncheere, Firma Gebr. de Joncheere E. de platloodgieter, loodsmelter [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 319-320
Jong C. de timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk C Krommenelboog No. 1543
Jong Jz. L. de winkelier, slijter [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 1041
Jongh G.J. de koopman, winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 202
Jongh S.C. de Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 295
Jongh Wz. D. de makelaar, commissionair ook te Rotterdam, agent eener brandverzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 176
Jongh, Firma A de Jongh en Co. A. de koopman, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 101
Jonkers J.T. winkelier [kiesger.: gk] Wijk C Lindengracht No. 1055
Joosten J. horologiemaker, instrumentmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 222
Jurriaans A.H. koopman, kantoorbediende [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 89
Kaa H. van der timmerman, koopman, hoofdonderwijzer der Industrie- en Teekenschool [kiesger.: g] Wijk B Palingstraat No. 99
Kamberg D. part. [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 822
Kamen A. van koperslager, vischkooper [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 729
Kammerman C. horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 692
Kampen H.A. van beddenmaker, bedden-, zakken- en vlaggenverhuurder [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 216
Kampman N. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 21
Kanter Jr. P.J. de Lid van den Gemeenteraad, metselaar, Directeur der brandverz.-maatschappij HOLLAND [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwehaven No. 390
Kaper L. tapper en slijter, korenmeter en zakkenverhuurder [kiesger.: gsk] Wijk A Gelderschekade No. 87
Karsseboom J. huis- en schepenschilder, winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Vleeschhouwerstraat No. 256
Kat C.G. de Directeur van een administratie-kantoor van Nederl. fondsen, koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 193-194
Kat H.O.W. de Directeur van een administratie-kantoor van Nederl. fondsen; firma Otto de Kat & Zn., koopman, commissionair in effecten, kassier  [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 195-196
Kater van Gijn, firma Hooghwinkel en Co. D. de koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 31-32-33
Katwijk D. van onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 198
Keeman J.A. Gemeente-ontvanger [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 587c
Keller van Hoorn P.M. Predikant der Ned. Herv. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 73
Kemp A. part. [kiesger.: g] Wijk E Matenaaspad No. 219b
Kemp M. koek- en banketbakker, koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 933
Kemp W.A. timmerman, metselaar, koopman, stoom-marmerzager [kiesger.: gsk] Wijk A Houttuinen No. 239
Kes A.S. winkelier, slijter, tapper [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1197
Kessel C. van horologiemaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1208
Ketting, firma Ketting & Co. J.E. kleermaker [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 79
Keyzer J. gepens. Havenmeester [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 129
Keyzer J.A. expediteur, scheepsmakelaar, commissionair, convooilooper [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1173
Kieboom A. van den chef ter Secretarie [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 800
Klaus N. metselaar, timmerman [kiesger.: gsk] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 178
Klerk B.G. de opzigter bij de staats-spoorwegen [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 192a
Klerk W. de kunstschilder [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 966
Klerk Gz. J. de part. [kiesger.: gs] Wijk D Vest No. 834-835
Klerk Gz. P. de part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1176
Kloet Bz. H. van der kleermaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1603
Kloet Mz. S. van der kleermaker, koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 451
Kloet Sr. M. van der uitdrager, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Tolbrugstraatje No. 1054
Klok J. part. [kiesger.: g] Wijk E Hoogt No. 445a
Klovert A. winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 3
Klovert Pzn. A. kantoorknecht [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 286
Kluit H. apotheker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 264
Kluit Az. A. apotheker [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 175
Klumpes A. part. [kiesger.: gsk] Wijk C Nieuwstraat No. 1295
Knijf H. besteller, vischkooper [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwehaven No. 424
Knook J.A. apotheker, drogist [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 283
Knottenbelt H.J. Agent der Ned. Handel-Maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 1025
Kock G. de part. [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 122
Koeverden Az. C.P. van deurwaarder bij de arrond.-regtbank [kiesger.: gk] Wijk C Steegoversloot No. 1005
Koevoets H.F. Kandidaat-Notaris [kiesger.: gs] Wijk D Vriezenstraat No. 1018
Khn (Kohn) A.N. vruchtenwijn-bereider [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 287
Koldeweij B.J. winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezenstraat No. 979-980
Kolkman J.F. Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken; firma Willem Kolkman, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 607
Kolkman P. grof- en kagchelsmid [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 212
Koning A.J. de part. [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 223
Koning J. winkelier, slijter, kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 204
Koning Mr. J. de Notaris, agent van maatshappijen [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwehaven No. 408
Koning P. de koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 141
Koning Jr. en A.W. Koning/de Ruyter J. modemaakster, winkelierster [kiesger.: gs (J. Koning Jr, part.)] Wijk C Voorstraat No. 36
Koning, Firma A. de Koning en Zoon A. de koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 166
Koningh L. de photographe, teekenmeester [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 869
Koogh Hz. W. v.d. grutter, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1599
Koogh Lz., Firma Hofman & v.d. Koogh W. van der huisschilder, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Vriezenstraat No. 1684-1685
Koogh Wz., firma Giltay en van der Koogh H. van der winkelier, koopman, tabakskerver [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 525
Kool C.A. broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 6
Kools A. koopman, juwelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 94
Kools J. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 1036
Koonings F. koek- en suikerbakker [kiesger.: sg] Wijk C Voorstraat No. 909
Kooten Gz. G.W. van zeilmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk D Kalkhaven No. 154
Kooyman D. koopman [kiesger.: sgk] Wijk C Boomstraat No. 160b
Kooyman W. vischverkooper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 97
Kooymans J.J. timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk A Schuitmakersstraat No. 177
Kooymans W. zaagmolenaar [kiesger.: g] Wijk MW Noordendijk No. 83
Korlaar J. van [Jan, geb. 1830] grutter [kiesger.: sg] Wijk C Voorstraat No. 521
Korthals N. huisschilder, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1012
Korthals Wz. J. scheepsbevrachter [kiesger.: sg] Wijk C Riedijk No. 220
Koster S. part. [kiesger.: g] Wijk C No. 888
Kousbroek T. Evangelist [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 487
Krafft J. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 71
Kramer Jr. H. koek-, banketbakker en winkelier [kiesger.: gk] Wijk C Riedijk No. 314
Kramers W.M. boekhouder [kiesger.: sg] Wijk A Groenmarkt No. 40
Kreuk D. de slijter, tapper, winkelier, tabakskerver [kiesger.: sg] Wijk D Prinsenstraat No. 127
Kreuk J. de timmerman, koopman [kiesger.: sg] Wijk D Vriezenstraat No. 985
Kriens N. winkelier, koopman [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 141
Kriens O. tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 503
Krim Jz. J. drogist, winkelier, koopman, fabriekant van lakken en vernissen [kiesger.: sgk] Wijk D Vriezenstraat No. 973
Kroes H. distillateur [kiesger.: sgk] Wijk B Wolwevershaven No. 305c
Krol P.H. schrijnwerker [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 695
Kronouer J. practizijn [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 48
Krul W. schipper [kiesger.: sg] Wijk C Turfsteiger No. 90
Kruymel C. vleeschhouwer [kiesger.: sgk] Wijk C Voorstraat No. 963
Kuipers A. koopvaardij-kapitein [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 125
Kuipers C. koopman, agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: sgk] Wijk D Slijkveld No. 192
Kuipers J. boekhouder, zaakwaarnemer [kiesger.: sg] Wijk C Voorstraat No. 106
Kuipers, Firma A.H. Kuipers & Co. A.H. koopman [kiesger.: sgk] Wijk D Kalkhaven No. 159
Kunst J.G. koopvaardij-kapitein [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 12
Kuyk A. van brugwachter [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 86
Kuyk A. van sigaren-fabriekant [kiesger.: sgk] Wijk C Voorstraat No. 117
Kuyk P.A. Procureur, Afslager der makelaardij, Agent van Assuranten en Keulsche Stoomsleepvaart-Maatschappij, Dispacheur [kiesger.: sg] Wijk D Voorstraat No. 286
Kuyk Cz. J. van grofsmid [kiesger.: sgk] Wijk D Slijkveld No. 190
Kuyl Tz. H. kantoorbediende, aannemer [kiesger.: sg] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 459
Lambinon L. timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 57
Lamoen J.J.L. van part.  [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 84
Landmeter J. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 482-483
Landtsheer A.F. de winkelier [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 12
Landtsheer, firma J.P. de Landtsheer en de Wed. van Oppen J.P. de koopman, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 484
Lange D. de commissionair [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 391
Larivire (Lariviere), Firma N.A. Soek J. koopman [kiesger.: g] Wijk D Kalkhaven No. 145
Lauwerens, Firma J.L. Bossij J. timmerman, koopman [kiesger.: gs] Wijk E Tweeden Singel No. 318-319-320-321-322
Lawende C. tapper en slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat 348
Lawende Jr. G. koekbakker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 35
Lebret F. fijnschilder, teekenmeester [kiesger.: gs] Wijk E Achter Hakkers No. 453
Lebret J.H. stoom-olieslager [kiesger.: gsk] Wijk E Kalkhaven No. 462
Lebret M.C. winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 107
Leen J.F. van glazenmaker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 140
Leer J. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 78
Leer en H.W. Veth B.J. van winkelier [kiesger.: gs (van Leer)] [kiesger.: gsk (H.W. Vet, winkelier)] Wijk C Voorstraat No. 1333-1334
Leest A. van brood-, beschuit- en kleingoedbakker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 29
Leeuw H. van der koekbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat 379
Leeuw Jr. J. van der zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat 345-346
Legel van Hofwegen J. part. [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 56
Lemkes H.P. timmerman, aannemer [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1274
Leng A. de bedienaar van begrafenissen, voerman, verhuurder van lijkkoetsen en rijtuigen [kiesger.: gs] Wijk A Varkenmarkt No. 321
Leng J.A. de agent eener brandverzekering-maatschappij, firma J.A. de Leng & Co., wijnkooper [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 68
Limmen, Firma B. van Limmen en Co. B. van houtzaagmolenaar, koopman  [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 616
Lindemans J. fabriekant van naaimachines, grof- en hoefsmid  [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 385
Linden A. van der commissionair [kiesger.: gs] Wijk E Hoogt No. 405
Linden C. van der muzijkmeester [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 729
Linden F. van der Lid van den Gemeenteraad, Beheerder der Dordrechtsche verzekering-maatschappij tegen zeegevaar, firma de Kat & van der Linden, koopman, kassier, commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwehaven No. 420
Linden J. van der bedienaar van begrafenissen, bode van een begrafenis-fonds, verhuurder eener lijkkoets [kiesger.: g] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 434a
Linden M. van der part. [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 185
Linden Az. J. van der timmerman [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 1021
Linden Az. P. van der tangerijn, koopman [kiesger.: gs] Wijk A Aan de Grootekerk No. 133a
Linden Fz. A. van der Oud-Wethouder van Dordrecht  [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 109
Linden/de Kat en A.F. van der Linden Wed. J.R. van der, firma F. & A. van der Linden houtkooper  [kiesger.: gsk (A.F. van der Linden, part.)] Wijk A Maartensgat No. 102-103
Lipjes W. part. [kiesger.: g] Wijk C Torenstraatje No. 367
Liveu A.D. koopman [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 3
Long Epe C. winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 890
Loon M. van besteller, winkelier, tapper, slijter [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 219c
Loon Lz. H. van trasmolenaar, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 180
Los J.A.C. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 718
Losgert M.A.J. Inspecteur der Zegel-, Registratie- en Successieregten [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 80
Lotsij G.O. Lid v.d. Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk A Aan de Kraan No. 121
Lotsij K.J.J. Directeur der brandverzekering-maatschappij HOLLAND [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 1024
Maaren H.C. van part. [kiesger.: gs] Wijk E Zandweg No. 586c
Maarseveen A. van klerk 1e klasse bij den Burg. Stand, marktmeester der zeevisch-markt, afslager van visch, zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 866
Made J.M. van der [Gaz-Fabriek] Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, Civiel Ingenieur [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijkshoofd No. 224-225-226-227
Made K. van der handelsbediende [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 198
Made P.R. van der [Paulus Roelof, geb. 1827] Civiel-Ingenieur, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk E Achter Hakkers No. 451-452
Mak van Waay S.J. ondernemer van publieke verkoopingen, commissionair, schatter van roerende goederen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 6
Mandt H.J. de koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk C Boomstraat No. 155
Maritz van Craijesteyn Mr. J.E.B.L. Substituut-Griffier bij de Arrondissements-Regtbank [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 334
Maritz van Craijesteyn, Firma G. en H. Maritz G.J.L. Notaris, Rentmeester [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 716
Masion L. korenmolenaar, koopman en commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven No. 360
Masion M.J. part. [kiesger.: g] Wijk A Knolhaven No. 360
Masion P.J. petentolie- en kurkenfabriekant, koopman [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 212
Masion, firma M.J. Masion & Zonen M.J. koopman, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwehaven No. 421
Mast H. koopman [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 586d
Mast H.W. commissaris van stoombooten [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijkshoofd No. 223
Mauritz E. makelaar; firma Gerard Mauritz, koopman, commissionair, scheepsmakelaar, reeder op vracht, agent van verschillende maatschapp.  [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 107
Mauritz H. Beheerder der naamlooze zeeverzekering maatschappij MERWEDE [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 332
Mauritz J. Vice-Consul van Groot-Brittani en Ierland, Directeur der Naamlooze Zee-Verzekering-Maatschappij MERWEDE, Reeder [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 290
Meer H.J. de timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1285
Meijers P. blikslager, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1347
Mets P.J. winkelier, chocolaadfabriekant [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 41
Michel Strijkers H. grossier, slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Groote Spuistraat No. 473
Michelsen F. Emiritus Predikant bij de Evang. Luth. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 192b
Mijnders J. schipper [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 440
Minnigh K.A. loodgieter, leidekker, glazenmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 211
Minnigh L.D. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 210
Minnigh, Firma Johs. Minnigh & Zoon J.H. lood-, lei- en zinkverwerker, glazenmaker, koopman, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat 376
Mls (Mols) H. goud- en zilversmid, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 40
Mom A. part. [kiesger.: gs] Wijk E Twintighuizen No. 478
Mont D.S. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1283
Mont S. winkelier, slijter, tapper [kiesger.: g] Wijk C Torenstraatje No. 360
Moolekamp B. brood- en banketbakker [kiesger.: g] Wijk B Aardappelmarkt No. 277
Moonen H.B. brood- en koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 159
Moonen Jr. J.B. koek- en broodbakker [kiesger.: gk] Wijk C Voorstraat No. 524
Morj J.M. koster [kiesger.: gsk] Wijk A Aan de Grootekerk No. 129
Morks Jr. J. koekbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat 347
Morks Jz. C. boekhandelaar, uitgever vna een tijdschrift, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 23
Morks Jz. J. goudsmid, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 22
Morks Sr. J. goudsmid [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 124
Moulin C.H.C. heel- en vroedmeester [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 209
Mulders A. timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1006
Mulders A. tapper, slijter [kiesger.: g] Wijk C Lindengracht No. 1034
Muller J. tangerijn [kiesger.: g] Wijk D Slijkveld No. 194-195
Nassau J. van commissaris der ballasthalers [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 85
Nassau N. van instrumentmaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 64
Nebbens STerling Mr. H.A. Wethouder, Ambtenaar van den Burgelijken Stand, Advocaat, Kantonregter-Plaatsvervanger, Rentmeester en Directeur der Drentsche Veen- en Midden-Kanaal-Maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 47
Net J. van der metselaar, koopman [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 41
Nieuwenhuyzen J. v.d. koornmolenaar [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 578-579-580
Nieveler H.J. part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 322
Nievervaart P.Jz. J. van commissionair, winkelier [kiesger.: k] Wijk D Kalkhaven No. 162
Nijsen P. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 696
Norenburg A. part. [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 98
Noteman N. part. [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 8
Noteman N.J. koopman, winkelier, tabakskerver [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 263
Noteman W.J. winkelier, kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 67
Nunnikhoven W. van zakkendrager, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwerstraat No. 273
Obreen A.A. amanuensis bij het burg. armbest., secret.-rentmeester van het gast- of ziekenhuis, zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 28
Ochsendorf H.J. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 141
Oldenborgh J. van reeder; firma J. van Oldenborgh & Zn., koopman in wijnen, wijnkooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 139
Oldenborgh L.C. van koopman in wijnen, wijnkooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 133
Oldenborgh W.D. van Lid van den Gemeenteraad, med.doctor [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 488
Olst, firma M. van Olst Jr. C.J. van snel-azijnmaker [kiesger.: gk] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 345
Onderwater van Brandwijk en Gijbeland J.P.B. Vice-consul van Denemarken [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 171
Onnen Dr. M.F. Lid van den Geneeskundigen Raad van Zuid-Holland, med. doctor [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 978
Ooijen J.L. van kantoorbediende, grutter, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 171
Ooms J. kleermaker [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 11
Oosterwijk G.J. van kantoorbediende, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 79
Ophorst C. koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 725
Ouborg Pz. P. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 19
Overbeek Gz. P. van grutter, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 699
Peere J. van wijnkooper, slijter [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 67
Peere J.D. van [Schouwburg] tapper [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 63
Pel R. rijtuig- en zadelmaker, grofsmid [kiesger.: gk] Wijk C Vest No. 797
Penn H.J. koopman, commissionair, agent eener stoomsleepdienst-maatschappij, kalkblusscher [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 99
Penn en firma F.J. Penn & Co. F.J. ijzergieter, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 123
Pennenburg G. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 84
Pennings H. kantoorbediende, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 60
Pennock C.D. koopman, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 14
Pennock L. koopman, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1
Pennock L. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 20
Perk C. part. [kiesger.: g] Wijk E Tweeden Singel No. 323
Perk M.A. Predikant der Waalsch-Hervormde Gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 13
Pieren J.M. winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1609
Pieren J.N. bierbrouwer, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 287
Pieren Jz. T. gedelegeerde 1e klasse der Staats-Loterij [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 211
Pieren Tz. C. koekbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1346
Pieters L. banketbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1600
Pijzel D. Predikant der Ned. Herv. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 167
Plank C. van der winkelier, tabakskerver, patentolie-fabriekant, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat 365
Ponsen J. tapper, kastelein [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1172
Ponsen W.J. kastelein, tapper, restauratiehouder, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 338
Pouwels J. winkelier [kiesger.: g] Wijk E Sluisweg No. 416
Quak D.P. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1246
Quast J. schrijver der Zeevischmarkt, huisschilder, glazenmaker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 146
Quast N. timmerman, metselaar [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1177-1178
Quast P.H. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk C Wijngaardstraat No. 696-697
Quindt C.M. de part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 328
Raadt van Hendrik Ido Ambacht P.J. de Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, Voorzitter van den Militieraad [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 964-965
Raadt, R.N.L. Mr. G.A. de Lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal en van den Gemeenteraad, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Dordrecht [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 166
Ravallet, R.N.L. enz. W. de gepensionneerd kapitein [kiesger.: gs] Wijk B Aardappelmarkt No. 274
Recourt J. grutter, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwerstraat No. 263
Recourt J. koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 42
Recourt P. zeilmaker [kiesger.: g] Wijk C Taankade No. 139
Redert J.E. brood-, beschuit- en kleingoedbakker [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1032
Rees M.A. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 318
Reiff (Rieff) G.J. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1304
Renaud W.A. broodbakker, winkelier [kiesger.: gk] Wijk D Vriezenstraat No. 989
Rens J.O.W.F. kassier, commissionair in effecten, bierbrouwer, agent eener brandverzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 200-201
Repelaer van Spijkenisse Jhr. P. part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 419-420
Reppel J. slijter [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 71
Rest J. van der timmerman [kiesger.: g] Wijk E Twintighuizen No. 486
Reus Mr. J.J. de Wethouder, Ambtenaar van den Burg. Stand, Regter-Plaatsvervanger, Advocaat [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 101-102
Reus N. broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwerstraat No. 222
Reus P. godsdienst-onderwijzer [kiesger.: g] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 426
Reus Pz. N. borstelmaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 17
Revers J.P. boekhandelaar, uitgever van een tijdschrift, houder eener leesinrigting [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 33
Rhijn L. van slijter en tapper [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 380
Rhijnders J. tapper [kiesger.: g] Wijk D Vischstraat No. 762
Ridder P.J. de koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 38
Ridderhof A. timmermansknecht [kiesger.: g] Wijk C Augustijnenkamp No. 1104
Ridderhof Gz. C. schuijer-blokmaker, bedienaar der begrafenissen [kiesger.: gs] Wijk A Buitenwalevest No. 527
Rije A.J. van huisschilder [kiesger.: g] Wijk D Botgensstraat No. 415
Rije P.J. van zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 639
Rijkhoek J. metselaarsknecht [kiesger.: g] Wijk E Kasperspad No. 279d
Rijmerik J. winkelier, slijter, tapper [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 30
Rijsoort van Meurs, Firma G.J. van Rijsoort van Mers & Zoon W.J. van apotheker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 421
Rijswijk Wz. W. van vischkooper [kiesger.: g (winkelier)] Wijk C Voorstraat No. 67
Rittel J.H. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 264
Rivire (Riviere) J. La distillateur, azijnfabriekant  [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1002
Rivire (Riviere) P.M.V. van de Leeraar aan de Hoogere Burgerschool [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 309
Rock Jr. P.H. snel-azijnmaker, kleermaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 76
Roest J. zaakwaarnemer, boekhouder der, directeur te Dordrecht, onderneming van GEND EN LOOS, agent van verschillende ondernemingen, slijter [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 86
Roest N. ondernemer van publieke verkoopingen [kiesger.: gk] Wijk C Riedijk No. 263
Roest Az. J. koopman en commissionair [kiesger.: k] Wijk A Groenmarkt No. 37
Roest Jz. A. makelaar, commissionair ook te Rotterdam, agent eener brandverzekering-maatschappij  [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 13
Romijn J. drogist, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 898
Roo H. de scheepsslooper [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 23a
Roo P. de broodbakker, winkelier[kiesger.: gk] Wijk B Varkensmarkt No. 265
Roo S. de tapper, slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 181
Roobol H. boomkweeker [kiesger.: g] Wijk E Geldeloozepad No. 367b
Roodenburg J.W.M. commissionair, agent eener brandwaarborg-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 118
Roodenburg N. Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman, commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 936
Roos M. part. [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 23
Roosendaal (Roosendael) A.J. van apotheker, drogist, chemist, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 888
Roosendaal Sr. W. van procuratiehouder als commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Lange Breestraat No. 660
Roosendael (Rosendaal) J.B.J. van boek- en papierhandelaar, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 323
Rosierse J. kunstschilder [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 880
Rottier M.H. [2de Openbare Stads-Tusschenschool] hoofdonderwijzer [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 797-798
Rovers N. med. doctor [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1008-1009
Ruiter G. de part. [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 31
Ruiter K. de sigarenmaker, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk A Aardappelmarkt No. 381a
Rutten J. kunstschilder, teekenmeester [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 51
Salij J. broodbakker, koekverkooper [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 108
Sandberg L.A. Ingenieur bij de staatsspoorwegen [kiesger.: gs] Wijk E Hoogt No. 447
Sandberg en Z.J. Sandberg, firma Sandberg en Co. G. assuradeur ook te Rotterdam, kargadoor, commissionair, scheepsreeder [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 93
Sande G. van der koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Binnenwalevest No. 518
Sande Lacoste C.E. van der wijnhandelaar [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 333
Sande Lacoste H.M. van der part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 152
Sandhvel J.H. schipper [kiesger.: k] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 456
Santen P.C. van koek- van banketbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 53
Santen Hz. P. van 1e Luit. Kwartiermeester der d.d. Schutterij en firma van Santen en Jansse, koopman, commissionair [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 124
Santen, firma W. van Santen W.J.X. van boekverkooper [kiesger.: g] Wijk A Vischbrug No. 33
Santheuvel Jhr. F.J. van den part. [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 294
Santheuvel Jhr. H.L.W. van den part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 999 [aantek.: Doelesteyn]
Schadewijk F. van koopman [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 327
Schaeffer Jr. J.P. boekhouder [kiesger.: g] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 168
Schampers L. bedienaar van begrafenissen, koopman, verhuurder eener lijkkoets, tapper, slijter [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 164
Schampers W. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 165a
Scheers F.J. van waagmeester, kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 1
Schepens P.J. koopman [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 142
Schepens, Firma C. en P.J. Schepens C. koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Taankade No. 130
Scheper J.H.H. stoffenverwer [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 641
Schijff J. heel- en verloskundige [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1003
Schillemans L. schrijnwerker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1337
Schillemans Lz. L. koopman in houtwaren [kiesger.: gs] Wijk C Aan de Wijnbrug No. 18
Schillemans Lz. W. schrijnwerker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 900
Schipper A. scheepmaker [kiesger.: g] Wijk E Willigenbosch No. 467
Schnabel W.F. horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 903
Schotel C.J. metselaar, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 341
Schotel P. grof-, hoef- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk B Varkensmarkt No. 261
Schotel Gz. A.P. steenhouwer, koopman, stoom-marmerzager [kiesger.: gsk] Wijk A Houttuinen No. 160
Schotel Jr. J. kastelein, restauratiehouder, tapper [kiesger.: gk] Wijk E Bleekerssloot No. 210
Schotel Jz. S. [2e Stads Armenschool] onderwijzer [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 608
Schotman Az. J. distillateur, azijnmaker [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 307
Schotman Az. J. distillateur [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 455
Schotman Dz. D. Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, scheepsmakeaar, commissionair, expediteur, dispacheur [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 304
Schotman, Firma J. en E. Schotman E. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Vischstraat No. 735
Schouten A.J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Hoogt No. 449
Schouten H. commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 306
Schouten J. scheepmaker [kiesger.: gsk] Wijk C Vriezenstraat No. 1686
Schouten L. reeder, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwehaven No. 394
Schuld G. part. [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 568
Schultz van Haegen J.H. Notaris, Rentmeester, agent eener brandwaarborg-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 191
Schut E. schoenmaker, winkelkier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 450
Schuyten H. Lid van den Gemeenteraad, Notaris, Rentmeester, agent eener brandwaarb.-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Aardappelmarkt No. 272-273
Schuyten J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 124a
Schuyten Hz. J. kandidaat-notaris [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 181
Serl C. part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 901
Serl G.O. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 526
Seventer C. van timmerman, metselaar, koopman [kiesger.: gs] Wijk E Zandweg No. 603
Seventer J. van timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Vriezenstraat No. 1689
Sillevis G. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 76
Sillevis W. apotheker, drogist [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 73
Singels C.J. timmerman, metselaar [kiesger.: gsk] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 487
Singels Az. A. Lid van den Gemeenteraad, steenhouwer, stoom-marmerzager, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 799
Slijper M.D. broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Groote Spuistraat No. 471
Slik A. van der broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 38
Slik P. van der koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 105
Slingelandt Husen G. [Gerrit Slingeland Husen, geb. 1821] koopman, weger, meter [kiesger.: gs] Wijk C Kolfstraat 1577
Sluijs (Sluys) A. van der schoenmaker [kiesger.: g] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 368
Sluiter W.J.O. Ned. Herv. Predikant [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 859-860
Sluys A. van der logementhouder, tapper en slijter [kiesger.: k] Wijk B Palingstraat No. 98
Smallenbach J.C. slijter, bedienaar van begrafenissen, verhuurder eener lijkkoets [kiesger.: gk] Wijk C Steegoversloot No. 1088
Smits J. landbouwer [kiesger.: gs] Wijk MW Noordendijk No. 110
Smits Mr. W.P. Regter-commissaris der Arrondissem.-Regtbank [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwehaven No. 402
Smits Jz. T.J. koopman, commissionair, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 314
Smits Pz. P. reeder op vracht, koopman, tangerijn, houtdraaijer [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 605-606
Smits van Nieuwerkerk J.A. Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, Majoor-Kommandant der d.d. Schutterij, Secretaris-Rentmeester van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen, Administrateur der algemeene Begraafplaats, Secretaris van den Militieraad [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1010
Snijders/de Vos en M. Snijders, Firma Snijders & Zoon Wed. L. gedeleg. 1e kl. der Staats-Loterij [kiesger.: gs (M. Snijders, part.)] Wijk C Voorstraat No. 1608
Son J. van commissionair, expediteur, scheepsbevrachter, winkelier, tapper [kiesger.: gsk] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 177
Spiering M. koopman, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Blindeliedengasthuissteeg No. 1071
Spoel A. koopman, commissionair, winkelier [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 206
Spoel Jr. H. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 365
Spoorman L.C. R.C. Pastoor [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 293
Spruyt J.P. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 519
Stam B. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 526
Stam G. koek- en suikerbakker [kiesger.: gs] Wijk C Kolfstraat 1578
Stam P. part. [kiesger.: g] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 177
Staps J.A. winkelier, slijter, agent eener stoomboot-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 88
Steen A.J. van der agent eener stoom-sleepvaart-maatschappij, procuratie-houder als scheepsmakelaar, commissionair, expediteur [kiesger.: gsk] Wijk B Kuipershaven No. 290
Steen L. van der beeldhouwer, timmerman, koopman [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 114
Steenbergen Schotel J.W. van heel- en verloskundige [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 522
Steenhoven H.C.J. van den broodbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 889
Steiner A.A. part. [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 895
Steiner J.A. stoffeerder, maker van stoelen, kabinet- en schrijnwerker, matrassenmaker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 26
Stempels R. borstelmaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 91
Stenbith J.P. commissionair [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 135
Stiegelis J. kamerbehanger, beddenmaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 481
Stoop A. Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, Rentmeester; Firma Stoop & Reus, kasiier, commissionair in effecten, agent eener brand-verzekering-maatschappij; en Firma Stoop & Co., bierbrouwer, mouter [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 213
Stoop D.W. Procureur [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 126
Stoop G. commissionair [kiesger.: gk] Wijk A Buitenwalevest No. 526
Stoop T.F. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 1050-1051
Stoop JAz. A. Kollecteur der Staats-Loterij, Districts-Commissaris belast met het toezigt op de vee-inspectie in het eiland IJsselmonde [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 283
Stork F.C. Arrondissements-Deurwaarder der Hypotheken, van het Kadaster en der Scheepsbewijzen [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 857
Straaten H. van der spekslager, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 128
Straaten J.P. van der keurmeester van vleesch en vee, spekslager, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Vriezenstraat No. 1655
Straaten P. van der vleeschhouwer, stalhouder [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 262
Straaten P.C. van der vleeschhouwer [kiesger.: gk] Wijk D Voorstraat No. 1049
Straaten Az. C. van der vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 26
Straaten Cz. J. van der spekslager [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 149
Straaten Wz. J. van der vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezenstraat No. 1016
Straaten, firma J. van der Straaten en Zoon J. van leerlooijer, huidenzouter, veltsmelter, koopman, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 343
Stronck J.J. Emeritus Predikant [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1170
Struyk Mr. G.P.A. Kantonregter-Plaatsvervanger, Notaris, Rentmeester [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1606
Stuurman A. slijter, tapper [kiesger.: g] Wijk E Vriezenpoortsplein No. 29
Sunderman C.H. tangerijn, uitdrager [kiesger.: g] Wijk D Vest of Boogjes No. 479
Swart J. de koperslager, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 675
Tabbers P. stukadoor [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 653
Tak A.J. van der timmerman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 207
Teerlink H. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 197
Teeuwen H.F. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 126
Tetterode Lz. L. van billardmaker, schrijnwerker, tapper [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 177
Theesing R.W. sigarenmaker [kiesger.: gk] Wijk C Korte Nieuwstraat No. 1072
Thierens V. pondgaarder [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 207
Thierens Jr., Firma Thierens en Zoon V. pondgaarder [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 119
Tienen Janssen D. van koopman, commissionair [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 209-210
Tijssens D. heel- en verloskundige [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 997
Tijssens T. muzijkmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 66
Timmers Verhoeven Dr. M.G. Lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland en van den Gemeenteraad, Oud-Burgemeester van Dordrecht [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 298
Torenburg A. van part. [kiesger.: g] Wijk MW Hallingenlaan No. 49
Trijffel M. van blikslager, verlakker, koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 103
Trooijen J.H. van [2de Stads-Tusschenschoiol] hoofdonderwijzer [kiesger.: g] Wijk D Achterom No. 794-795
Twist de Jong J. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 452
Twist Sr. W. van rijtuig- en paardenverhuurder, sledenaar, stalhouder [kiesger.: gsk] Wijk E Twintighuizen No. 471
Uittenbogaard D.M. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 34
Uittenbogaard H.A. borstelmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 96
Uittenbogaard P. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk B Varkensmarkt No. 271
Uitterlinden A. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 19
Veder, R.N.L. Dr. W.R. Ned. Herv. Predikant [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 867
Veer P.G. van der wijnhandelaar, agent eener verzekering- en stoomboot-maatschappij [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 62
Veer de Bondt J. v.d. grutter, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Vriezenstraat No. 1652-1653
Velden J. van der huisschilder en glazenmaker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 75
Ven J.A. van de drogist, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 520
Verbeek van der Sande A.J. Lid van den Gemeenteraad; firma Visser & van der Sande, kargadoor, expediteur ook te Rotterdam en Amsterdam, commissionair, gemagtigde eener vennootschap, Reeder [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 104-105
Verbroek, firma van den Anker en Verbroek C.J. koopman, patentolie-fabriekant, tabakskerver, winkelier [kiesger.: gk] Wijk B Wijnstraat No. 8
Verhave A. koekbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 120
Verheggen H.F. part. [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 7
Verheggen J. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 215
Verheul A.J. kantoorbediende, stroohoedenmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 12
Verhoeff A. grof- en kagchelsmid, uitdrager [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat 1596
Verhoeff Maritz Mr. H. Regter-Plaatsvervanger [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 716
Verhoeven A. steenhouwer, metselaar [kiesger.: g] Wijk D Kalkhaven No. 183
Verhoeven C. tapper [kiesger.: g] Wijk C Taankade No. 132
Verhoeven P. metselaar, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1281
Verhoeven W. timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1253b
Verkerk O.J. part. [kiesger.: gs] Wijk D Groote Spuistraat No. 698
Verkerk, Firma W. van Eyl & Zn. W.W. winkelier, koopman, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 698
Vermeer F. grofsmid [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 473
Vermeulen C. paruikmaker, haarsnijder, barbier, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 74
Vernes, firma G. van Erp & Co. P. commissionair, expediteur [kiesger.: gs] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 456
Verpoorten J.L. scheepmaker [kiesger.: g] Wijk E Papeterspad No. 385
Vertregt M. veeren-beddenmaker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 215
Verwaard J. metselaar [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 85
Veth C. de broodbakker [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 200a
Veth G.H. winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1335
Veth H.W. architect [kiesger.: gsk] Wijk MW Hallingenlaan No. 54-55-56-57-58
Vetten W. koek- en suikerbakker [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 18
Visscher Moulin C. Commissaris van Politie en Waterschout [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1171
Visscher van Aalst D. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 208
Vissers S.H. kleerbleeker [kiesger.: gs (H. Vissers)] Wijk E Korte Kromhout No. 167-168
Vliegenthart J. blikslager, verlakker [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwerstraat No. 260
Vlijmen H.T.J. van part. [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 20
Vogel A. de genees-, heel- en vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 204
Vogel A. de kantoorbediende, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 16
Vogel H. de schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 918
Vogelenzang E.H. [Evert H., geb. 1831] [kiesger.: g (part.)] Wijk D Voorstraat No. 106
Vogels J. spekslager, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 887
Volgraaf L. zeilmaker, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 298
Volker D. aannemer, pachter van het ophalen der asch en vuilnis [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksplein No. 139
Volkert A. schipper [kiesger.: g] Wijk B Gravenstraat No. 172
Vollenhoven Mr. W.J. van President der Arrondissements-Regtbank [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 588
Vonk T.C. part. [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1295
Vonk T.H. kamerbehanger [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 34
Voogd J. de Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken [kiesger.: gsk] Wijk B Kuipershaven No. 279-280
Voogd Jz. J. de makelaar, agent in assurantien, commissionair [kiesger.: gs] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 457
Vos J.A. koopman, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 170
Vos van Hagestein, Firma A. Vos & Zn. A. koopman, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 703-704
Vos, Firma Jan de Koningh en Zn. A.C. de wijnkooper, koopman in steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 536
Vreeburg A. inbrenger der stadsleenbank [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 533 (Heerhijmansuisstraat)
Vries C. de parte. [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat No. 1369
Vries C.A. de koffijhuis en logementhouder [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 110-111
Vries F.J. de tapper [kiesger.: gs] Wijk E Vriezeweg No. 267
Vries G.J. de organist, muzijkonderwijzer [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1169
Vries J.G. de kleermaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 43
Vries N.O. de loodgieter, leidekker, glazenmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 993
Vries T. de med. doctor [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 203
Vries W. de schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 947
Vriesendorp C. commissionair, agent eener brandassurantie-compagnie [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 315
Vriesendorp D.A.N. Consulair-gedelegeerde van Itali, makelaar in koloniale waren, commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 324
Vriesendorp J. Agent der Nederl. Handel-, en van eene verzekering-maatschappij, koopman [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 27
Vriesendorp Mr. C.A. wijnkooper [kiesger.: gsk] Wijk A Blaauwpoortsplein No. 528
Vriesendorp Jr. H. makelaar in koloniale- houtwaren, Vice-Consul van Zweden en Noorwegen, commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 312
Vriesendorp, R.N.L., Kommandeur Eikenkroon J.S. part. [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwehaven No. 404
Vrij B.A. de winkelier, tabakskerver, sigarenmaker, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezenstraat No. 1013
Vrij P. de med. et art. obstr. doctor [kiesger.: gs] [=medicinae doctor / obstetriae doctor] Wijk D Bagijnhof No. 871-872
Vrijthoff Jhr. J.G.C.P. part. [kiesger.: gs] Wijk A Vlak No. 516
Vrijthoff Jonkh. J.J. part. [kiesger.: g] Wijk B Wolwevershaven No. 334
Vuyck P.L. kunstschilder [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 861
Waal A. de schrijnwerker, witwerker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 317
Waal G. de koopman [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 121
Waalbrink W. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 860
Waardhuizen H. van broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Groote Spuistraat No. 486
Wageninge J. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 331
Wageninge Dz. J. van Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, koopman, commissionair  [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 316
Wageningen C. van makelaar in koloniale waren, agent eener brand- en levensverzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 108
Wageningen H. van banketbakker  [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 2-3
Wageningen Jr. A.C. van winkelier [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 536
Wageningen Jz. D. van expediteur, scheepsmakelaar, commissionair, convooilooper, agent van verzekering-maatschappijen  [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1339-1340
Wageningen, Firma van Gelder & van Wageningen J. van artsenijmenger  [kiesger.: gsk (apotheker)] Wijk D Voorstraat No. 891
Warburg A. winkelbediende  [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 6
Waterbeek L.E. kleerbleeker, koopman  [kiesger.: gs] Wijk E Kromhout No. 133
Weber, R.N.L. A.D. Luitenant-Kolonel, Militie-Commissaris  [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 287b
Weg A. van de koopman, scheepsslooper  [kiesger.: gsk] Wijk E Lange Kromhout 137
Weg A.C. van de stoommeelfabriekant, grutter, koopman, winkelier  [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 717
Weg A.R. van de stoommeel-fabriekant, grutter, koopman, winkelier  [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 252
Weg J.S. van de scheepsslooper  [kiesger.: gs] Wijk E Lange Kromhout No. 17a
Weg ADz. J. van de timmerman, doodkistenmaker, koopman  [kiesger.: gs] Wijk E Tweede Singel No. 181
Weg Hz. W. van de zaagmolenaar  [kiesger.: gs] Wijk E Lijnbaan No. 627
Weg, Firma W. en M. van de Weg M. van de houtkoper, zaagmolenaar  [kiesger.: gsk] Wijk MW Noordendijk No. 79-80
Well A.A. van zakkendrager  [kiesger.: g (arbeider)] Wijk MW Tweede Singel No. 72a
Welsenes J. van part.  [kiesger.: gs] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 388
Wensch H. part.  [kiesger.: g] Wijk D Lange Breestraat No. 654
Wessem O.Z.G. van broodbakker  [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 42
Westreenen F.W. van godsdienstonderwijzer  [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 10
Wichers J. part.  [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 52
Wijers, firma J.P. Wijers J.L. koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk A Vlak No. 513-314-515
Wijk H. van boodschaplooper, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Doelstraat No. 872
Wijngaarden W. van timmerman [kiesger.: gs] Wijk D Vest of Boogjes No. 482-483
Wijngaarden Tz. W. van part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 75
Wijnhoff G. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 993
Wilmes H.B. touwslager en fijngaren-fabriekant  [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 15
Wissink J. tapper, kastelein  [kiesger.: gk] Wijk B Wijnstraat No. 214
Wit B. de timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 941
Wit J. de wagenmaker, slijter, tapper [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 348
Wit (Witt) B. de makelaar, commissionair ook te Rotterdam [kiesger.: gsk (B. de Witt)] Wijk C Nieuwstraat No. 1243
Witsteyn J. broodbakker [kiesger.: g (bakker)] Wijk A Groenmarkt No. 17
Woensel J. van inbrenger der Stads-Leenbank, koopman [kiesger.: g] Wijk C Wijngaardstraat No. 457
Wst (Wust) H. gasfitter, timmerman, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 715
Zadoks S. commissionair in effecten, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 894
Zadoks en Firma Simon Zadoks & Zn. J. commissionair in effecten, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 893
Zadoks Sz. P. commissionair in effecten, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 39
Zahn J. koffijhuishouder [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 217
Zahn J.B. commissionair, expediteur, agent van stoombooten en houder eener Couranten-Leesinrigting [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 296
Zanten H. van vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 892
Zanten J. van vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 172
Zijp W.B. van havenmeester [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 143-144
Zilver Rupe J.H. med. chir. et art. obst. doctor [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 142
Zoethout A.C. horologiemaker [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 229-230
Zuylen van Nyevelt P.A. Baron van part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 881
Zwang Jz., Firma Zwang & van Heyningen A. koopman, winkelier, tabakskerver, patentolie-fabriekant [kiesger.: g] Wijk D Vriezenstraat No. 942-943
Zwart B. de kagchelsmid, slotenmaker [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 142

Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007