Stratenlijst
KIEZERS ADRESBOEK DORDRECHT 1873
(1011 records)

Aangevoort H.R. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 49
Aardenne C.L. van Heel- &  vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1091
Aardenne Lzn. W. van gemeente-ontvanger  [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 613
Aarnout J. riviervischkooper [kiesger.: g] Wijk A Knolhaven No. 362
Aarsen, Firma H. van Aarsen & Zn. P.C. van goud- en zilversmid [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 378
Admiraal D.J. arts, genees- en heelkundige [kiesger.: g] Wijk C Munt No. 940
Advocaat J.H. reiziger, kantoorbediende, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 460
Alleman N. zakkedrager, winkelier  [kiesger.: gs (vervalt!)] Wijk C Torenstraatje No. 361
Allemans N. winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 532
Alphen, Firma de Erven G. van Alphen Z.P. van winkelier, tabakskerver [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 16
Altena A. van timmerman, koopman [kiesger.: gs] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 335-336
Altena Azn. P. van lood-, zink- en glasverwerker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1199
Altenburg D.C. van schipper, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk E Willigenbosch No. 846
Ameijden A.W. van kleermaker [kiesger.: g] Wijk D Tolbrugstraatje No. 1058
Ameijden W. van [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 75 achter
Andel J.H. van broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezestraat No. 1015
Andel R. van turfverkooper [kiesger.: g] Wijk D Raamstraat No. 593
Andre (Andree) J.J.B. part. [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 61
Ansems N. schoenmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Taankade No. 137
Antoni J.L.H. stroohoedenfabriekant [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 888
Arbouw C.C. scheepsslooper [kiesger.: g] Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 589
Arenoe P. besteller [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 119
Asperen J.C. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Vriezestraat No. 1681
Asperen Jzn. A. van koek- en banketbakker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 31
Attenhoven H. van part. [kiesger.: gs] Wijk D Lange Breedstraat No. 648
Balen A. part. [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 208
Ballegooijen C. van paarden- en rijtuigenverhuurder, voerman, sleeper, stalhouder, aannemer van postritten [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 48
Bandt H. den agent der Nederl. Bank [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 418
Bandt J.C. den zeepzieder, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 283
Bandt J.H.M. den [Verbeteringen] J.H.M. den Bandt [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 705
Bandt Mr. A. den Regter-Plaatsvervanger, Advocaat, Secretaris-Rentmeester van het vereenigd Armen-, Wees- en Nieuw-Armhuis [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 292
Bandt van Heekelingen J.A. den oud-wethouder van Dordrecht, zeepzieder, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 253-254
Bauduin J.J. koopman, koper- en metaalgieter [kiesger.: gsk] Wijk A Leuvenbrug No. 83-84
Bavel J. van vrachtrijder [kiesger.: g] Wijk E Dubbeldamsche weg No. 1068
Bax H. commissionair [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 979
Bax H.N. wijnkooper, korenmolenaar, slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Vischstraat No. 738
Beek J.H. van pastoor [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 711-712-713
Beelaerts J.H. [Verbeteringen] J.H. Beelaerts, part.  [kiesger.: gs] Wijk B Palingstraat No. 103
Bekker J. koek- en banketbakker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 904
Bekkers H.F. koper- en blikslager, blikschilder, koperdraaijer, winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Bagijnhof No. 864
Bemolt G.A. [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 301
Benz M.H. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 49
Berck H. part. [kiesger.: g] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 335-336
Berck P. kleermaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 18
Berendes J. part. [kiesger.: g] Wijk E Matanaaspad No. 397
Berg F. van den timmermansknecht [kiesger.: g] Wijk D Vest No. 524
Berkman J. loodgieter, glazenmaker, leidekker, koopman [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 692
Bertling A. Post-directeur, leverancier van nieuwspapieren [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 205
Beumer Hardenberg C.C. [Coenraad Cornelis, geb. 1840] telegr. [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 57
Beversen J.W. Predikant bij de Evang. Luth. Gemeente [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1092
Bisschop A. kamerbehanger, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 49
Bisschop D. winkelier, tabakskerver, sigarenfabriekant [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 939
Bisschop J. schipper [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 448
Bisschop P. apotheker, drogist, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 50
Blaauw R.C.L. majoor-magazijnmeester der artillerie [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 57
Blankenbijl, Firma Blankenbijl & Knook D. apothecar en chemist [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 8
Blijdenstein A. scheepsbevrachter, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk B Palingstraat No. 101
Blijk J.F. van den [Stadsleenbank] kassier [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 162
Blom Dr. A.H. Emer. Predikant [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 291
Blom F. passementwerker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 930
Blom G. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 36
Blom J. koopman [kiesger.: g] Wijk E Twintig Huizen No. 870
Bluss G.J. [Verbeteringen] G.J. Bluss, boekhandelaar [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwehaven No. 411
Bluss J.J. part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1341
Bluss Mr. A. Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, van den Gemeenteraad en der Kamer van Koophandel en Fabrieken, courantier, boekdrukker, reeder op vracht, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 937
Bluss Jr. J.J. notaris [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 1045-1046
Boer J.A. de slijter, tangerijn, zeilmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 388
Boers B. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 201
Boers S.L. administrateur, rentmeester, directeur eener levensverzekering-maatschappij [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 355
Boers Jr. A. metselaar, koopman [kiesger.: g] Wijk C Weeshuisstraatje No. 893
Boest Gips Jr. (D.B. Gips Jr.) D. part.  [kiesger.: g (D.B. Gips Jr.)] Wijk E Tweede Singel No. 421
Boet A.G. logement- en billardhouder, tapper [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 210-211
Boet S. tapper [kiesger.: g] Wijk E Vriezepoortsplein No. 39
Boet Jr. H. metselaar, timmerman, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 75
Bger F. steendrukker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 130
Bogers K. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 115
Bokma B.K. likeurstoker [kiesger.: gsk] Wijk C Munt No. 960
Bonten N. koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 162
Bonten Nzn. C. makelaar in koloniale waren, agent van assurantiemaatschappijen [kiesger.: g] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 176
Boo, Firma Kiele & de Boo G.W. de schuijerhoutmaker [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 52
Boogaert J.H. winkelier, vischkooper [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 694
Boonen R. commissionair, makelaar in houtwaren, gemagtigde eener brandassurantie-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk E Noordendijk No. 1177
Borsje T. schipper [kiesger.: g] Wijk C Hofstraat No. 1231
Borst F. de scheepmaker [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 104
Borst G. de arbeider [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 1113
Bosch W. pettenmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 63
Bothof C. metselaar, timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 289
Boudier F.J. med. et. art.obstr. doctor [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 24
Boudier P.J. logementhouder, tapper [kiesger.: gsk] Wijk B Boom No. 91-92
Bouman A.A. blok-, pomp- en rondhoutmarkt [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 261
Bouman C.L. muziekonderwijzer [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1173
Bouman S. slijter en tapper, agent van stoombooten, zakkenverhuurder [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 92 (Maartenschat)
Bouman Azn Jr. A. blok- en pompmaker, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 121
Bouman Azn. A. blok- en houtenpompmaker [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 282b
Bouman en Kieboom Firma schuijerhoutfabriekant  [kiesger.: gk (A.C. Bouman)] Wijk D Prinsenstraat No. 121
Bouten, R. Eikenkroon J. [Jacob Bouten, geb. Veendam 3- 6-1816, overl. Hees 14- 2-1894] directeur der stoomvaartreederij Dordrecht en Londen en der stoomsleepreederij DORDRECHT [kiesger.: gs] Wijk D Kalkhaven No. 168
Bouvij J.J.B.J. koopman, directeur der binnenlandsche schroefstoombootreederij, glasbuiger, fabriekant van venster- en spiegelglas [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 313
Bouwmans F. billardhouder, tapper, agent eener stoombootdienst [kiesger.: gsk] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 181
Bovenkamp G.W. van den apotheker, slijter [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 84
Braadbaart N.H. broodbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 17
Braadbaart P. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 341
Braam Bluss P. van boekhandelaar [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1604
Braat, Firma Blusse & van Braam P.K. boekhandelaar, boekbinder, houder eener leesinrigting [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1602
Brakel G. van koopman, tabakskerver, reeder [kiesger.: gsk] Wijk C Boomstraat No. 157
Brakel S. van lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 167
Brakel W. van koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 340
Brand C. billardhouder, koopman, convooilooper, commissionair, agent van stoombooten, tapper en slijter  [kiesger.: gsk (Cobus Brand)] Wijk D Prinsenstraat No. 118
Brand Czn. J. verhuurder van paarden en rijtuigen, voerman, wagenaar, koopman  [kiesger.: g (C. Brand Czn.)] Wijk E Lange Kromhout No. 301
Brandeler E. van den part. [kiesger.: gs] Wijk E Zandweg No. 989
Brandt G.J. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1239
Brandt Pzn. P. bedienaar van begrafenissen, kleermaker [kiesger.: gs] Wijk D Vriezestraat No. 976
Breda J. van winkelier, koopman, tabakkerver [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 324
Bredius J.P. lid van de 2de Kamer der Staten-Generaal, secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken, procureur, dispacheur, bedigd vertaler [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 137
Bremekamp C. koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1336
Bremekamp H.A. grutter [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1324
Bremekamp, Firma Gebr. Bremekamp H. koopman, grutter, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1336
Bremekeamp H.G. vleeschhouwer [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1300
Bremer N.L. uitdrager [kiesger.: g (L.N. Bremer)] Wijk C Bleijenhoek No. 254
Bremer S. koopman, winkelier, vlaggeverhuurder  [kiesger.: gk] Wijk D Suikerstraat No. 228 (magazijn wijk A No. 133a)
Bres J. de timmerman, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Gevulde Gracht No. 1078
Broeder A. den winkelier [kiesger.: gs] Wijk E Twintig Huizen No. 854
Broek C. van den winkelier, koopman, kaarsenmaker, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 92
Broek J. van den broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 220-221
Broek W. van den part. [kiesger.: gsk] Wijk E Bleekerssloot No. 411
Broekmeijer J.J.B. part. [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 86
Broens W. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1198
Brokerhoff P.F. huisschilder, glazenmaker [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1247
Brouwers A.J. bode van een begrafenisfonds [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 145
Brouwers J. huisschilder, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Raamstraat No. 606
Bruggen J.L. ter commissaris van 't Loodswezen en der ballasthalers [kiesger.: g] Wijk C Lindegracht No. 1054
Bruijn A. de winkelier, agent van stoombooten, slijter [kiesger.: gsk] Wijk B Palingstraat No. 95
Bruijn A. de part. [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 972
Bruijn J.C. de koopman [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 39
Bruijn, Firma de Bruijn & Oosterling C.P. de korenmolenaar [kiesger.: gs] Wijk E Noordendijk No. 356
Bruijn, Firma de Bruijn en van Braambeek A.P. de sigarenfabriekant, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 101-102
Bruijn, Firma W. de Bruijn c.a. W. de grofsmid, ijzerdraaijer, stoomwerktuig-fabriekant, koopman [kiesger.: gsk] Wijk B Kuipershaven No. 299
Bueninck A. banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 11
Buijs, Firma Buijs en Kop A.M. schrijnwerker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 121
Buijtink P.J. kamer- en ledikantbehanger [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 896
Burgers Sr. B. part. [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 862
Burgh L.A. van der 1e Luitenant kwartiermeester [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 975
Bustin A. part. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 28
Bustin E.L. koek- en banketbakker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 9
Bustin G.J. blik- en koperslager [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 72
Buul B. van winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Nieuw-Kerksteiger No. 114
Buul C.M. van barbier, tapper en slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 131
Buul P. van kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 121
Camerling A. pettemaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1348
Camp W.M. luitenant kolonel kommandant van het corps pontonniers [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 310
Carlebur A. timmerman, zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 456
Carlebur F. photographe [kiesger.: g] Wijk B Wolwevershaven No. 303
Christel J.A. [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 34
Coen F.P.J. schrijnwerkersknecht [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 642
Coert H. [Henricus, geb. 1839] directeur der Dordrechtsche maatschappij tot dienstverrigting, slijter in bieren [kiesger.: gs] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 475
Colijn J. billardhouder, winkelier, koopman, besteller, tapper & slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 153
Colombijn A.A. administrateur [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 270
Colombijn S.W.H.M. Directeur eener levensverzekering-maatschappij, Administrateur [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 972
Coolhoven D.W. winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Vlak No. 517
Crans, Firma H.J. Jansse H.J. winkelier, koopman, tabakkerver [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 313-314
Crommelin Mr. M. griffier bij de Arrondissements-Regtbank [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 324
Dalen A. van tapper & slijter, koopman [kiesger.: gk] Wijk C Heerhijmanshuisstraat No. 686
Dalen A. van timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 50
Dalmeijer J.J. broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Lange Breedstraat No. 663
Damen J. timmerman, doodkistmaker, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 65
Davids L. borstelmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 971
Davidson W. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 332
Deenen L.A. van kleermaker [kiesger.: g] Wijk B Aardappelmarkt No. 275
Degens A. onderwijzer, zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 72
Degens J. part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 6a
Degens Hz. J. kleermaker, zaakwaarnemer [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1245
Degens Hzn. A. winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Vriezestraat No. 1683
Degens Jzn., Firma Jan Degens en Zn. J. timmerman, metselaar, huisschilder, glazenmaker, aannemer, koopman, zaakwaarnemer [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 74
Deinse J.H.C. van part. [kiesger.: gsk (A 208)] Wijk C Voorstraat No. 907
Deinse Azn. C. van Med. Doctor [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 369
Deking Dura F.C. President der Kamer van Koophandel en Fabrieken, commissaris der Ned. Handelsmaatscahppij, lid van den gemeenteraad [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 1396
Deking Dura J.C. commissaris-plaatsvervanger der Ned. handelmaatschappij, Consulair agent van Pruissen en der Vereenigde Staten van Noord-Amerika [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 331
Dekker G. aannemer [kiesger.: gsk] Wijk E Zandweg No. 977a
Delhez J.A. lid van den Gemeenteraad, med. et. chir. doctor [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 281
Derks W.B. part. [kiesger.: gs] Wijk E Kalkhaven No. 746
Deventer Dr. J.C. van [Hoogere Burgerschool] directeur en leeraar in de Ned. taal- en letterkunde, schoolopziener in het 8e district van Zuid-Holland [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1248
Deventer J. van koper- en blikslager, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 45-46
Dicke H.A. winkelier, koopman, tabakkerver, slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 110
Dicke H.K. part. [kiesger.: g] Wijk E 2e Singel No. 357
Dijk A. van koopman, winkelier, boekhouder [kiesger.: gs] Wijk D Lombardstraat No. 707
Dijk W. van verlakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Raamstraat No. 611
Dijl B. van part. [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 401
Dijl D.F. van winkelier, tabakskerver, koopman [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 977
Dijl H. van schoenmaker, bedienaar van begrafenissen [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 197
Dijl Jr. D. van winkelier, koopman, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 4-5
Dijl, Firma van der Schalk & van Dijl J. van boekhandelaar, winkelier, leesbibliotheekhouder [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1344
Dinaux W.M. kapitein der pontonniers [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1027a
Dirks H.J. borstelmaker, koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 366
Dittlinger Mr. F.E.T. officier van justitie [kiesger.: gs] Wijk D Kalkhaven No. 174
Donkersloot N.B. consulerend arts, geneesheer in het Geneesk. Gesticht voor krankzinnigen [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1168
Dooremans L.F. lakmoes- en blaauwselfabriekant [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 83
Dooren M. broodbakker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1031
Dooren W. part. [kiesger.: gs] Wijk C Lindegracht No. 1035
Dorrenboom Pzn. J. horologiemaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 57
Dorsser E. van fabriekant van stoom- en andere werktuigen [kiesger.: gsk] Wijk E Lijnbaan No. 1215
Dorsser Mr. C.W.O. van burgemeester van Dubbeldam, advocaat, Regter-plaatsvervanger, directeur der vereeniging tot landverbetering, administrateur der Dordrechtsche maatscahppij tot zalmsteekvisscherij [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 961
Dorsser S. van Lid van den gemeenteraad, notaris, agent van brandwaarborg-maatschappijen [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 490
Dorsser (Drosser) Mr. J.A. van advocaat, administrateur, agent van levens- en verzekering-maatschappijen [kiesger.: gs] Wijk C In het Hof No. 1206
Drughorn A. sigarenmaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Tolbrug No. 2
Dubbelman J. gemeenteontvanger van Dubbeldam, landbouwer, agent eener brandverzekering-maatschappij [kiesger.: g] Wijk E Dubbeldamsche weg No. 1065
Dufour J. controleur der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 305b
Duijtsen A. den slijter en tapper [kiesger.: gsk] Wijk A Aan de Engelburgerbrug No. 119
Dun M.A.H. van winkelier, koopman [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 3
Duppe J. scheepsslooper [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 78
Duren L. van koopman, blokmaker [kiesger.: gs] Wijk B Boerenvischmarkt No. 126b
Durr J.G. spekslager [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 42
Dutry van Haeften Mr. J. Regter bij de Aroond. regtbank [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 106 (Maartenschat)
Eekhout Mr. M.A. regter bij de Arrond-.Regtbank [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 142
Efferen A. van metselaar [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1270
Efferen J. van ballasthaler, tapper [kiesger.: g] Wijk A Pelserbrug No. 78
Efferen L. van tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk D Kalkhaven No. 149
Eijck M.J. van koopman, zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 117
Eijgenraam (Eygenraam) C.B. vischkooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 2-3
Eijgenraam (Eygenraam) C.W.H. vischhandelaar [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 732
Eisenmenger (Eysenmenger) J.C. brugwachter [kiesger.: gk] Wijk E Noordendijk No. 1244
Ek A.J. molenmaker, timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 594
Ek P. molenmaker, timmerman, koopman, aannemer [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 239
Ek Azn., Firma Gebrs. Ek J. molenmaker, timmerman, koopman, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 246
Elckenbout Sr. J. kartonwerker, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 332
Elk H.R. van boekhandelaar, boekbinder, boekdrukker, uitgever [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 37
Elst B. van der med. et. art. obstr. doctor [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 45
Elst Mr. W. van der advocaat [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 325
Elst van Bleskensgraaf, Firma van der Elst & Cie. O.J. van der commissionair, correspondent eener Assurantie-Maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 290
Emmerick C.J. van winkelier, droogist, koopman, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 225
Engelbregt A.F. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 897
Engels, Firma Jan Engels G. wijnkooper, likeurstoker [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 320
Engh D. van den bontwerker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 27
Engh J.F. van den part. [kiesger.: gs] Wijk E Spuiweg No. 582
Erkers J. vleeschhouwer [kiesger.: gk] Wijk C Voorstraat No. 8
Essenius Greeff S. predikant der Ned. Herv. gemeente  [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 36
Etteger F.H. van hoofd-opzigter der gemeente-werken [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 412
Evera J. droogist, winkelier, slijter [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 377
Evers J.F. luitenant-kolonel, militie-commissaris [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 101
Ezerman W. part. [kiesger.: g] Wijk C Vriezestraat No. 1662
Ezerman, Firma B. van Dijl & Cie. A. winkelier, tabakskerver, koopman, slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 422
Faassen, Firma Faassen en Cie. J.A. handelsagent [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 43
Fangman Mr. H.W. kantonregter [kiesger.: gs] Wijk E Lijnbaan No. 1218
Feirabend J. kassier [kiesger.: gk] Wijk A Groenmarkt No. 39
Feirabend, Firma W.H. Feirabend & Zn. H. koopman, houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk E Hellingen No. 92
Fortuin H. winkelier, kleermaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 367
Fost J.L. de [Johannes Ludovicus, geb. 1837] broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1284
Franois (Francois) J.A. directeur [kiesger.: gs] Wijk C Riedijkshoofd No. 224-225-226-227
Franken N. hovenier [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 1091
Franken W. hovenier [kiesger.: g] Wijk E Bleekersloot No. 377
Freen W. goud- en zilversmid, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 69
Garde A. van der broodbakker [kiesger.: g] Wijk E Toulonsche Laan No. 1055
Geerkens, Firma Dirk Struijs & Zn. P.J. distillateur, likeurstoker [kiesger.: gs] Wijk C Vest No. 1699
Gelder J. van winkelier, kroeghouder [kiesger.: g] Wijk D Sisarisgang No. 955
Geluk B. van deurwaarder bij de Arrondissements-Regtbank en het Kantongeregt, houder van openbare verkoopingen van roerende goederen [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 43
Geluk D. van koopman, commissionair, ook te Rotterdam [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 344
Geluk Jr. B. van deurwaarder bij de Arrondissements-Regtbank, houder van publieke verkoopingen van roerende goederen [kiesger.: g] Wijk A Knolhaven No. 357
Gennep J.G. van 1e luitenant der pontonniers [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 268
Gerestein, Firma Gebrs. Gerestein H. rijtuigfabriekant, zadelmaker [kiesger.: gs] Wijk D Slijkveld No. 190
Germ J. tuinier, bloemist, winkelier [kiesger.: gs] Wijk E Tweede Singel No. 1089
Geurink H.J. broodbakker der Ned. Herv. Diaconie [kiesger.: g] Wijk C In het Hof No. 1182
Gevel G. van de koopvaardij-kapitein [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 881
Giessen N. van der winkelier, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 27
Gijn Mr. S. van kassier, koopman, commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 407
Gijn S.M. Hugo van houtkoper [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 143-144
Giltaij H.J. apotheker, droogist, slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 902
Giltay H. goud- en zilversmid, juwelier [kiesger.: gsk] Wijk A Stadhuisplein No. 48
Giltay J. boekverkooper, boekbinder, linieerder, houder eener bibliotheek en leesinrigting [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 54
Giltay, Firma Prins en Giltay J.H. apotheker, slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 30
Gips C.J. distillateur [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 533
Gips D.B. scheepsbouwmeester, grofsmid, koopman, houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1014
Gips Czn. R. koopman, grofsmid, scheepsbouwmeester [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1011
Gips DBzn. P. koopman, commissionair, agent eener brandverzekering-maatschappij [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 1229
Gips Dzn. D. distillateur [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 119 (Taankade)
Gips Jzn. D. part. [kiesger.: g] Wijk B Kuipershaven No. 290
Gips Pzn. C. houtzaagmolenaar, scheepmaker [kiesger.: g] Wijk E Lijnbaan No. 1231
Gips Pzn. M. schrijnwerker, blokmaker, mastenmaker, koopman [kiesger.: gs] Wijk E Lijnbaan No. 1236
Glavimans, Firma G. Schuld & Zonen L.H.K. grof- en kagchelsmid, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 52-53
Goedhart J.P. onderwijzer, directeur van zwem- en bad-inrigtingen en der gymnastiekschool  [kiesger.: gs] Wijk C Munt No. 959-960
Gotinck J. hovenier [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 1025
Goudoever de Jongh J. van fabriekant van verduurzaamde levensmiddelen, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 726-727
Goudoever de Jongh, Firma J. van Goudoever de Jongh & Zn. D.J. van koopman [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 146
Goverts (Govers) M.M. (M.) timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 190
Graaf H.J. de med. chir. et art. obstr. doctor [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 417
Graaf J. van de sigarenfabriekant, koopman, winkelier  [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 486
Graaff E.L.C. de kantoorbediende, reiziger [kiesger.: g] Wijk C Vriezestraat No. 1654
Gregoor C. broodbakker [kiesger.: gk] Wijk D Voorstraat No. 1042
Grimm Dr.J.W. part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1007
Grobben M.J. barbier, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 1035
Groenenberg W. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 6
Groenenberg Hzn. J. horologiemaker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 2
Groeningen J. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 279
Grondhout A.A. heel- & vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 93
Grondhout P.A. winkelier, slijter [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 224
Groot A. de scheepsgezagvoerder [kiesger.: g (H.B. de Groot)] Wijk A Nieuwe Haven No. 386
Groot D.C. de patentoliefabriekant, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1337
Groot L.F. de timmerman, koopman, verhuurder van kramen en loodsen [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 196
Groot P.C. de wijnkooper [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 330
Groot Adrz. A. de slijter in sterke dranken en likeuren [kiesger.: gsk] Wijk C In het Hof No. 1211-1212
Groot Azn., Firma Arns. de Groot & Zn. A. de houtzaagmolenaar, koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Korte Kromhout No. 1
Gulick C. van winkelier [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 464
Haan M.J. de broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 15
Haan W. den part. [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 46
Haan W.A.A. de landmeter bij het kadaster [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 198
Hageman A.J. zeilmaker, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 124
Ham de Kock C. van part. [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 272
Hamels G. kleerbleeker [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 566
Hart J. de huisschilder, glazenmaker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 58-59
Hartman Sr. J. paruikmaker, barbier, debitant der staatsloterij [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 42
Hartog W.C. den winkelier, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 169
Haver Droeze J.J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Vriezepoortsplein No. 38
Hazebroek P. slooper, koopman [kiesger.: gs] Wijk E Tweede Singel No. 649
Heck G. van koopman, commissionair, poulier, mandenmaker [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 179-180
Heck P. van winkelknecht [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 223
Heelsbergen G. van part. [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 76
Heelsbergen T. van part. [kiesger.: gs] Wijk E Lange Kromhout No. 266
Heer J. de rijtuigverhuurder, vrachtrijder, koopman [kiesger.: g] Wijk E Toulonsche Laan No. 1051
Hees Dr. H. van arts. [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 185
Heijde (Heyde) H. van der practizijn, commissionair, agent van assurantien  [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 880
Heijden L. van der broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 112
Heijden Tarmond, Firma de Wed. L. van der Heijden en Zn. J. van der commissionair, expediteur, convooilooper, agent van stoombooten [kiesger.: gsk] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 173
Heijmans S. pettemaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 375
Helden G.H. van horlogiemaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 21
Hemert A. van kantoorbediende, agent der maatschappij SCHIEDAM  [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 59
Hemert H. van tapper en slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Vischstraat No. 733
Hemert W. van leerlooijer, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Raamstraat No. 582
Hemert W.A. van winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 60
Hemert Jr. W. van schoenmaker [kiesger.: g] Wijk C In het Hof No. 1205
Hengst D. van den broodbakker [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 584
Hep P.L. [Paulus Laurens, geb. 1827] opzigter bij den staats-spoorweg [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 719
Hermans G. kamerbehanger, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 92
Herwaarden N.W. van koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 538
Herwaarden, Firma A. Sandberg en J. van Herwaarden J. van reeder [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 538
Hesmerg F.G. part. [kiesger.: gs] Wijk E 2e Singel No. 362
Hesselink, Firma van der Horst en Hesselink J. koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 115-116
Heul H. van der grutter, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 533
Heumen J. van hoofdonderwijzer [kiesger.: g] Wijk C In het Hof No. 1179b
Heuvel A.E.K. van den blikslager [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 120
Heuvel G. van den broodbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 204
Heuvel J. van den riviervischverkooper, pachter van vischwaters [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 368
Heuvelink D. tapper en slijter, billardhouder [kiesger.: g] Wijk C Bleijenhoek No. 230
Hiensch C. winkelier, modemaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 899
Hil H. van der winkelier [kiesger.: gs] Wijk E Toulonsche Laan No. 1049
Hoebee Sr. P. scheepmaker [kiesger.: gs] Wijk E Lijnbaan No. 1213
Hoebee, Firma Gebrs. Hoebee H. scheepmaker [kiesger.: gsk] Wijk E Hellingen No. 69
Hoen A. 't logement- en kroeghouder [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 218
Hovell (Hoevell) Mr. J.D. Baron van [Latijnsche school] rector [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1242
Hoff, Firma W.J. v.d. Hoff & Cie. W.J. van de koopman [kiesger.: gs] Wijk E Vriezepoortsplein No. 37
Hoffen J. van part. [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 403
Hoffen, Firma Hoogstraten en Hoffen P.H. van kassier, commissionair in effecten, zaakwaarnemer [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 60
Hofman P. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk C Nieuwkerkstraat No. 516-517
Hoften P.C. van goud- en zilversmid, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 40
Hogerzeil A. timmerman, molenmaker, aannemer, koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 55
Hogerzeil S.L. slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 266
Hoijer (Hoyer) H. kassier, koopman, commissionair in effecten, agent eener crediet-vereeniging [kiesger.: gsk] Wijk E Zandweg No. 991
Hollander J. den schrijnwerker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 23
Holthuizen J. boekhouder [kiesger.: g] Wijk C Vriezestraat No. 1661
Holtmark van Dijkerhof J. steendrukker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 342
Holtzapffel S.E.G. apotheker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 365
Hoobroeckx F.X.J. tapper, en slijter, billardhouder, restauratiehouder [kiesger.: sk] Wijk A Groenmarkt No. 4
Hooft C. 't kassier, koopman, commissionair in effecten [kiesger.: gs] Wijk A Houttuinen No. 235
Hooft C.G. 't agent der Brandverzekering maatschappij HOLLAND  [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1030
Hooft H. 't rentmeester der kerken van de Ned. Herv. gemeente, touwslager, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1029
Hooft J. 't scheepmaker [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 1194
Hooft CGz., Firma van Dorsser & Cie. P.J. 't houtkooper, houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1175a
Hooft van Benthuizen, R.N.L. O.B. 't part. [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 161
Hoog L. de [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 45-46
Hoog W. de sledenaarsknecht [kiesger.: g (J. de Hoog)] Wijk A Varkenmarkt No. 333
Hoog W. de part.[kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 40
Hoogen, Firma Frans van den Hoogen en Cie. F.J. van den wijnkooper, slijter[kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 324a
Hoogland P.P. koopvaardijkapitein [kiesger.: g] Wijk E Zandweg No. 994
Hordijk D.W. procureur [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 219
Hordijk J.G. lid van den gemeenteraad [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 265
Hordijk Jzn. J. koopman [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 81
Hordijk, Firma A. Hordijk en Cie. A. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 155
Hordijk, Firma's P. enn J. en Jan Hordijk J. (Jac.) agent eener brandwaarborg-maatschappij, koopman, loodwitmaker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 255
Horst J.C. van der koffijhuis- en billardhouder, tapper en slijter in bieren [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 206-207
Horst P. part. [kiesger.: gs] Wijk E Toulonsche Laan No. 1057
Hoskorn A.C. hovenier, bloemkweeker [kiesger.: g] Wijk E Bleekersloot No. 376
Houter L. den broodbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 65
Houtgraaf H.J. houtdraaijer [kiesger.: g] Wijk C Nieuw-Kerksteiger No. 108
Houwelingen A. van blikslager, tapper [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 322
Houwelingen H. van photograaf [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 884
Hulsman J.C. koekbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 72
Hulst P. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk D Korte Breedstraat No. 935
Husen W.F. schrijnwerker, omroeper [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 116
Isensee F.W. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 667
Izendoorn J.B. arbeider [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 143
Jansse H.J. koopman, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 117
Janssen R.J. gepensioneerd officier van gezondheid, genees- en heelkundige [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 79
Jantzon van Erffrenten Jhr. J.C.A.G. part. [kiesger.: gs] Wijk A Maartensgat No. 97 (Maartenschat)
Jantzon van Erffrenten van Babijlonienbroek Jhr. J.N.J. lid der Prov. Staten van Zuid-Holland en van den Gemeenteraad, Dijkgraaf der vier polders [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 296-297
Jilleba C.J. zadelmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 728
Joncheere C.J.J. de commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 278-279
Joncheere J.C.J. de part. [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 368
Joncheere J.M.P. de zeepzieder, koopman [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 294
Joncheere Jr. N.A. de part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 368
Joncheere Sr. N.A. de zeepzieder, koopman, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 368
Joncheere, Firma Johan de Joncheere J.P.J. koopman, commissionair, agent eener brandwaarborg maatschappij [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 118
Jong C. de timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk C Kromme Elleboog No. 1543
Jong Jzn. L. de winkelier, slijter [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 1041
Jongh A. de winkelier, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 101
Jongh D. de part. [kiesger.: gs (D.C. de Jongh)] Wijk A Maartensgat No. 89 (Maartenschat)
Jongh G.J. de winkelier, koopman [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 202
Jongh S.C. de lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 295
Jongh Wzn. D. de commissionair, makelaar, agent eener brandverzekering-maatschappij, olieslager [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 176
Jongh Wzn. J. de commissionair, wijnkoper [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1283
Jonker Hzn. L. besloten tafelhouder [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 13
Jonkers A. chef ter secretarie, Directeur van het Burgerlijk begrafenisfonds gevestigd te Dordrecht [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 799
Joosten J. instrument- en horologiemaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 222
Joosten J. broodverkooper, winkelier, scheepsbevrachter, tapper [kiesger.: g] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 175
Jorissen P.C. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 430
Junger J.P. zakkedrager, uitdrager [kiesger.: gs] Wijk C Korte Nieuwstraat No. 1074
Jurriaans A.H. koopman, kantoorbediende [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 89
Kaa H. van der timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk B Mattensteiger No. 68
Kamberg D. part. [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 822
Kamen A. van koperslager, winkelier, vischkooper [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 729
Kamen, Firma Gebrs. van Kamen J. van koper- en blikslager [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 523
Kampen H.A. van veeren-beddemaker, bedden-, zakken- en vlagverhuurder [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 216
Kampen S.J. van sigarenmaker, winkelier [kiesger.: gk] Wijk D Voorstraat No. 87
Kampman N. schoenmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 21
Kandel P. metselaar, koopman [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 309
Kanter Jr. P.J. de wethouder, ambtenaar van den burg.stand, directeur der brandverzekering-maatschappij HOLLAND [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 390
Kaper L. tapper en slijter, korenmeter, zakkenverhuurder [kiesger.: gk] Wijk A Gelderschekade No. 87
Karsseboom A. timmerman, metselaar, koopman, aannemer [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 274
Karsseboom J. winkelier, huis- en scheepsschilder [kiesger.: gs] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 256
Karsseboom Jr., Firma J. Karsseboom & Zn. J. huis & scheepsschilder, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 258
Kat C.G. de directeur van een administratie-kantoor van Nederl. fondsen, Firma Otto de Kat en Zoon, kassier, koopman, commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 193-194
Kat van Barendrecht H.O.W. de directeur van een administratie-kantoor van Nederl. fondsen, kassier, koopman, commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 195-196
Kat van Hardinxveld, Firma De Kat en van Wageningen H.P. de commissionair in effecten [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 308
Kater van Gijn, Firma Hooghwinkel en Cie. D. de koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 31-32-33
Katwijk D. van onderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 198
Keidel M.L. leeraar aan de Hoogere Burgerschoo, bedigd vertaler [kiesger.: g (wijk B 189a)] Wijk E Lange Kromhout No. 274 (mogelijk naar B189a)
Keijser J.A. expediteur, scheepsmakelaar, commissionair, convooilooper [kiesger.: gsk] Wijk C Nieuwstraat No. 1299
Keller van Hoorn P.M. predikant der Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 73
Kemp M. koek- en banketbakker, winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 933
Kemp W.A. timmerman, metselaar, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Houttuinen No. 239
Kes A.S. winkelier, koopman, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1197
Kes A.S. part. [kiesger.: gsk] Wijk E Bleekerssloot No. 409
Kessel C. van horologiemaker [kiesger.: g] Wijk C In het Hof No. 1208
Keulenaar A. de winkelier, tapster en slijter [kiesger.: g] Wijk E Sluisweg No. 697
Kiele C. riviervischkooper, pachter van vischwaters [kiesger.: gs] Wijk A Knolhaven No. 362a
Klaus N. metselaar, timmerman, aannemer, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 178
Klerk A. de sledenaar, winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 372
Klerk JCzn. H. de rijks-ontvanger der directe belastingen [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 389
Klijn W. spekslager, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 1044
Kloet Bz. H. van den kleermaker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1603
Kloet Mzn. H. van der timmerman, koopman, aannemer [kiesger.: g] Wijk E Hellingen No. 114
Kloet Mzn. S. van den kleermaker, winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 451
Klovert A. winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 3
Kluit Azn, Firma Kluit van van de Ven A. apotheker [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 175
Kluizenaar C. de pel- en korenmolenaar [kiesger.: gs] Wijk E Rijksstraatweg No. 793
Kluizenaar G. de tapper en slijter, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk E Rijksstraatweg No. 794
Kluizenaar W. de broodbakker [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 222
Klumpes A. part. [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1295
Knook, Firma Blankenbijl en Knook J.A. apothecar, chemist, drogist, winkelier, fabriekant van vruchtennat [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 283
Knottenbelt H.J. agent der Ned. Handel-Maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 1025
Kock G. de part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 29
Koenen P.R.F. tapper [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 29
Koevoets H.F. kandidaat-notaris, agent eener brandverzekeringmaatschappij [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 1018
Kohlenberg/Reidel Wed. J.H.D. parte. [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat No. 1356
Khn, Firma Wed. Khn en Cie. A.N. droogist, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 287
Kok C.Q. de tapper [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 400
Kok D. de tuinman [kiesger.: g] Wijk E Smousenpad No. 1126
Kok P. de winkelier, koopman [kiesger.: g] Wijk C Wijngaardstraat No. 693
Kolderman M. inbrenger in stads leenbank [kiesger.: g] Wijk C Lindegracht No. 1053
Koldeweij B.J. winkelier [kiesger.: gsK] Wijk D Vriezestraat No. 979-980
Kolkman J.F. koopman, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 293
Kolkman P. part. [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 211
Koning A.J. timmermansknecht [kiesger.: gsk (A.J. de Koning, firma A. en P. de Koning, wijk D419)] Wijk E Kasperspad No. 441 (mogelijk verhuist naar wijk D419)
Koning Mr. J. de notaris, agent van maatschappijen, rentmeester [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 408
Koning Jr. en A.W. Koning/de Ruiter J. winkelierster, modemaakster [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 36
Koning, Firma A. de Koning en Zn. A. de koopman [kiesger.: gsK] Wijk D Kalkhaven No. 166
Koningh L. de kunstschilder, photograaf [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 869
Koogh Hz. W. van der part. [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 207
Koogh Lzn., Firma Hofman & van der Koogh W. van der huisschilder, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Vriezestraat No. 1684-1685
Koogh Wzn. C. van der grutter, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1599
Koogh Wzn., Firma Giltay en van der Koogh H. van der winkelier, tabakskerver, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 525
Kooijman W. visch-verkooper, pachter van vischwaters [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 148
Kooijman (Kooyman) D. koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 116
Kooijmans J.W. zaagmolenaarsknecht [kiesger.: g] Wijk E Noordendijk No. 1161
Kool C.A. [Verbeteringen] C.A. Kool, broodbakker  [kiesger.: gs] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 460
Koolhaas Revers J. depothouder van minerale wateren, wijnkooper, slijter [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 535
Kools A. winkelier [kiesger.: g (J. Kools)] Wijk D Vriezestraat No. 1036
Kools A. winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 94
Koonings F. koek- en suikerbakker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 909
Kooymans W. [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 218
Korlaar J. van grutter [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 521
Korndorffer J. tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 633
Korste W. part. [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 54
Kort F.A. de huisschilder [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 1020
Korthals N. huis- en rijtuigschilder [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1012
Korthals Wzn. J. scheepsbevr. [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 220
Kortland C. grof- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 212
Kouwens G. part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 158
Krafft G. koopman, commissionair ook te Rotterdam [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1176
Krafft J. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 71
Kramer A.J. huisschilder, glazenmaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 534
Kramer C. loodgieter, pomp- en glazenmaker [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 66
Kramer Jr. H. koek- en banketbakker [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 314
Kramers W.M. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 40
Kranendonk M. metselaar, klompenmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 520
Kreuk D. de winkelier, tabakskerver, tapper en slijter [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 125
Kreuk L.J. de winkelier [kiesger.: g (J.L. Kreuk)] Wijk D Prinsenstraat No. 127
Kriens N. winkelier, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 141
Krim Jr. J. droogist, winkelier, koopman, fabriekant van lakken en vernissen [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezestraat No. 973
Kroes H. distillateur [kiesger.: gk] Wijk B Wolwevershaven No. 305c
Kronouer J. deurwaarder bij de Arrond.-regtbank, houder van openb. verkoopingen van roerende goederen [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 48
Kruijmel C. vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 963
Kruijmel D. vleeschhouwer [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 212
Kruijmel J. scheepsslooper, koopman, winkelier [kiesger.: gs (L. Kruymel, wijk E No. 97)] Wijk E Hellingen No. 97
Kuijk J.M. van passementwerker [kiesger.: g] Wijk A Blaauwpoortsplein No. 531
Kuijk P.A. procureur, afslager der makelaardij, agent eener assurantie-maatschappij, dispacheur [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 286
Kuijl Tzn. H. cargadoor, reeder op vracht [kiesger.: gsk] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 459
Kuijper W.C.F. 1e Luitenant der artillerie [kiesger.: g (W.C.T. Kuypers, wijk C No. 944)] Wijk E Zandweg No. 974 (mogelijk verhuist naar wijk C No. 944)
Kuipers C. koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 152
Kuipers Jr. J. boekhouder, agent eener assurantie-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 6
Kuipers Jzn. C. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 100
Kuipers, Firma A.H. Kuipers en Cie. A.H. koopman, agent eener verzekering maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 159
Kuiters P. zakkedrager [kiesger.: g] Wijk C Dwarsgang No. 1638
Kpper (Kupper) F.K. koek- en banketbakker [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 264
Lamoraal Wichers W.F. [Willem Frederik, geb. 1812] ontvanger van de in- en uitgaande regten en accijnzen, entreposeur [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 205
Landtsheer A.F. de winkelier, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 12
Landtsheer, firma de Landtsheer & van Oppen J.P. de winkelier, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 484
Lange D. de commissionair [kiesger.: g (D. van Lange)] Wijk E Zandweg No. 971
Lange K.M. de kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 419
Larivire M. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk E Achter Hakkers No. 740
Larivire Mzn. J. koekbakker, winkelier [kiesger.: gk] Wijk D Voorstraat No. 4
Lary, Firma de Wed. Korthals en Lary C. huisschilder, winkelier [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 24
Laurens J. [kiesger.: g] Wijk D Lombardstraat No. 710
Lawende C. koopman, winkelier, tapper en slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 348
Lawende G. koekbakker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 106
Lebret F. kusntschilder [kiesger.: gs] Wijk E Achter Hakkers No. 732
Lebret J.H. lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, stoom-olieslager [kiesger.: gsk] Wijk E Kalkhaven No. 745
Lebret M.C. [Gevangenpoort] koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 107
Leen J.F. van Loodgieter, zinkverwerker, glazenmaker [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 140
Leenders L. logementhouder [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 217
Leer B.J. van winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1333-1334
Leest A. van broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 29
Leeuw H. van der koekbakker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 379
Leeuw J. van der zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 345-346
Lehman de Lehnsfeld W. emeritus predikant [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1303
Lemkes H.P. timmerman, koopman [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1274
Leng A. de bedienaar van begrafenissen, voerman, verhuurder van lijkkoetsen en rijtuigen [kiesger.: gs] Wijk A Varkenmarkt No. 321
Leng, Firma J.A. de Leng & Cie. J.A. de wijnkooper [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 68
Lindemans R.R. fabriekant in naaimachines [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 385
Linden A.F. van der houtkooper [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 109 (Maartenschat)
Linden F. van der Lid van den Gemeenteraad, bestuurder eener verzekering-maatschappij, kassier, koopman, Commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 108 (Maartenschat)
Linden J. van der bedienaar van begrafenissen, verhuurder van lijkkoetsen [kiesger.: g] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 434a
Linden J. van der smid [kiesger.: g] Wijk E Hoogt No. 918
Linden L. van der besteller, agent eener stoomboot, korenmeter, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk D Kalkhaven No. 160
Linden M. van der part. [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 416
Linden Azn. J. van der timmerman [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 1021
Linse H. civiel-ingenieur, eervolontslagen directeur der gemeentewerken [kiesger.: gs] Wijk E Noordendijk No. 1203-1204
Lipjes W. timmermansknecht [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 600
Lips Bzn. J. grof- en kagchelsmid, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Botgenstraat No. 382
Litz W. loodgieter, leidekker, glazenmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 993
Liveu A.D. winkelier, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 26
Loeff A. predikant der Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk A Grootekerksbuurt No. 180
Loon D. van besteller, broodverkooper, billardhouder, tapper en slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 262
Loon M. van besteller van goederen, winkelier, tapper en slijter [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 219b
Loon Lzn. H. van trasmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 180
Loon Lzn. L. van brood- en beschuitbakker, korenmolenaar, koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Spuiweg No. 645
Los J.A.C. onderwijzer [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 718
Losgert M.A.J. Inspecteur der Zegel-, Registratie- en Successieregten [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 80
Lotsij P. part. [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 267
Lotsy G.O. Lid van den Gemeenteraad, part. [kiesger.: gs] Wijk A Aan de Engelburgerbrug No. 121
Lotsy K.J.J. directeur der brandverzekering maatschappij HOLLAND, rentmeester [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 1024
Lotsy Mr. S.H. advocaat [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 106
Luijke J.M. banketbakker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 2-3
Maandag H. emeritus predikant [kiesger.: g] Wijk E Toulonsche Laan No. 1058
Maaren H.C. van part. [kiesger.: gs] Wijk E Zandweg No. 970
Maarseveen J. van Agent van stoomboot- en verzekering-maatscahppijen, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 884
Made K. van der handelsbediende [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1190
Made P.R. van der lid van den gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk E Achter Hakkers No. 731
Mahne E.H. billardhouder, tapper en slijter [kiesger.: gk] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 456
Mak van Waaij S.J. ondernemer van publieke verkoopingen, commissionair, schatter van roerende goederen [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 24
Mandt H.J. de koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 62
Maritz van Craijesteijn Mr. J.E.B.L. advocaat [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 334
Masion P.L. agent eener verzekering-maatschappij [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 422-423
Masion, Firma M.J. Masion en Zn. L. koopman, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven No. 360
Mast H.W. commissaris van stoombooten [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 221
Mast Jzn. H. koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Zandweg No. 973
Mauritz H. beheerder der Naamlooze zeeverzekering-maatschappij MERWEDE [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 332
Mauritz J. Vice-consul van Groot-Brittanni en ierland, Beheerder der naamlooze zeeverzekering-maatschappij MERWEDE [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 290
Meer H.J. de timmerman [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1285
Meijers P. blikslager, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1347
Merks H. steenhouwer, tapper [kiesger.: g] Wijk C Lindegracht No. 1034
Mets P.J. winkelier, chocolaad-fabriekant [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 41
Minnigh K.A. loodgieter, zinkverwerker, leidekker, glazenmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 211
Moet W. boekhandelaar [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 189
Molendijk C. landbouwer [kiesger.: g] Wijk E Dubbeldamsche weg No. 1030
Moll Schnitzler C.M. [Christiaan Marie, geb. 1829] consulair agent van Frankrijk [kiesger.: gs] Wijk A Nieuwe Haven No. 426
Mont D.S. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 81
Mont J.E. timmerman, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Torenstraatje No. 452
Moolekamp B. brood- en baketbakker [kiesger.: gs] Wijk B Aardappelmarkt No. 277
Moolhuijzen Jr. D. zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1090
Moonen H.B. brood- en koekbakker [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 159
Moonen J.B. brood- en koekbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 882
Morj J.M. koster [kiesger.: gsk] Wijk A Aan de Groote Kerk No. 129
Morks J. koekbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 347
Morks Jzn. C. boekhandelaar, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 23
Morks Jzn. J. goudsmid, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 22
Morks Sr. J. goudsmid [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 124
Moulin C.H.C. genees-, heel- en voredmeester [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 30
Mulders A. Aannemer, timmerman, metselaar, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1006
Nassau N. van instrumentmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 64
Nathan M. koopman, commissionair [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 886
Nebbens Sterling Mr. H.A. wethouder, ambtenaar van den Burgelijken Stand, advocaat, kantonregter-plaatsvervanger, directeur der Drentsche Veen- en Midden-Kanaal-maatschappij, rentmeester [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 47
Nieveler H.J. part. [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 322
Nievervaart PJzn., Firma van Nievervaart, Heijtink en Cie. J. van commissionair, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 162
Nijsen C. timmermansknecht [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 241
Nijsen P. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Groote Spuistraat No. 696
Noordaa Mr. J.W. van der Advocaat, notaris, kantonregter-plaatsvervanger, secretaris der plaatselijke schoolcommissie [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 212
Norenburg H. kamerbehanger, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 84
Noteman W.J. winkelier, kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 67
Nunnikhoven W. van tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 273
Nysen (Nijsen), Firma J. Nysen & Zonen J. grof- en hoefsmid [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 583
Obreen A.A. amanuensis bij het burg. armbestuur, secretaris-rentmeester van het gast- of ziekenhuis, zaakwaarnemer [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 28
Oldenborgh W.D. van Med. doctor [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 488
Oldenborgh LCzn. J. van Consul van Belgie, koopman in wijnen, wijnkooper, slijter [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 305a
Oldenborgh, Firma J. van Oldenborgh en Zn. L.C. van koopman in wijnen, wijnkooper, slijter [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 133
Olst, Firma M. van Olst Jzn. C.J. van snel-azijnmaker [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 345
Onderwater van Brandwijk en Gijbeland J.P.B. vice-consul van Denemarken [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 171
Onnen Dr. M.F. Med. doctor, plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad van Zuid-Holland [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 978
Ooijen J.L. van kantoorbediende, commissionair [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 293
Ooms J. part. [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 11
Oosterwijk G.J. van kantoorbediende, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 79
Ophorst C. koopman, commissionair in effecten, kassier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 725
Oppert A.E.J.M. van blik- en koperslager, loodverwerker, gasfitter [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 69
Ouburg J. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 19
Oven Dr. A. van leeraar aan de Hoogere Burgerschool [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 271
Overbeek G. van horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 730
Overbeek P.J. van broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 267
Overbeek Gzn. Firma P. van Overbeek H. van grutter, winkelier, kantoorbediende [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 699
Paans J. scheepmaker, logementhouder, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk B Kuipershaven No. 301
Papenhuijzen P.C. broodbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 77
Peere J. van winkelier [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 67
Pel R.G. rijtuigmaker, zadelmaker, grofsmid [kiesger.: gsk] Wijk C Stek No. 942-943
Pels C. kleermaker, bedienaar van de begrafenisvereeniging [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 118
Penn H.J. kalkblusscher [kiesger.: gsk] Wijk D Kalkhaven No. 169
Pennenburg G. schoenmaker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 84
Pennings H. winkelier, kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 60
Pennock C.D. winkelier, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 14
Pennock J.J. rijtuigmaker, grofsmid [kiesger.: gk] Wijk C Voorstraat No. 1
Pennock L. koopman, winkelier [kiesger.: gs (Leend. Pennock)] Wijk C Voorstraat No. 1
Pennock Lod. winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 20
Pieren J.M. winkelier, debitant der staatsloterij [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1609
Pieren J.N. bierbrouwer, mouter, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 287
Pieren Jz. T. gedelegeerde 1e kl. der staatsloterij [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 51
Pieren Tzn. C. koekbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1346
Pieters A. sigarenmaker [kiesger.: g] Wijk C Hofstraat No. 1221
Pieters D. bedr. van begrafenissen, korenmeter [kiesger.: gk] Wijk A Stadhuisplein No. 47
Pieters L. banket- en suikerbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 1600
Pijl J.G. winkelier, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 113
Pijzel D. predikant der Ned.Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 167
Pirets J.J. billard- en kegelbaanhouder, tapper [kiesger.: g (J.J. Pierets, Wijk E No. 541)] Wijk E Tweede Singel No. 544
Plank C. van der patentolie-fabriekant [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 19
Poll Mr. H.H. van de advocaat [kiesger.: g] Wijk E Weeskinderendijk No. 802
Ponsen J. kastelein, tapper, restauratiehouder [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1172
Ponsen W.J. restaurateur, billardhouder [kiesger.: gsk] Wijk E Stationsweg No. 979
Poots C. kleermaker [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 205
Poots H. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 527
Pouwels J. winkelier [kiesger.: g] Wijk E Sluisweg No. 674
Quak (Quack) D.P. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1246
Quast J. huisschilder, glazenmaker [kiesger.: g] Wijk C Vriezestraat No. 1649
Quast N. timmerman, koopman, metselaar, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk C Steegoversloot No. 1177-1178
Quast, Firma Ketting & Cie. C. kleermaker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 79
Quast, Firma Quast & Zonen H. huisschilder, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Grootekerksbuurt No. 57
Quindt C.M. de part. [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 328
Raadt, R.N.L. Mr. G.A. de Lid van de 1e Kamer der Staten-Generaal en van den gemeenteraad, burgemeester, ambtenaar van den burgerlijke stand [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 166
Randwijk H. van uitdrager [kiesger.: g] Wijk D Tolbrugstraatje No. 1052
Randwijk W.J. van paruikmaker, kapper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 12
Rechteren Limburg J.A. Graaf van commies der posterijen [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 312
Recourt J. koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Achter 's Landswerf No. 51
Recourt P. zeilmaker, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Taankade No. 139
Redert J.E. broodbakker [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1032
Rees G. commissionair, ook te Rotterdam [kiesger.: g] Wijk B Wolwevershaven No. 318
Rees M.A. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 318
Reiff G.J. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1304
Renaud W.A. broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezestraat No. 989
Rens J.O.W.F. kassier, commissionair in effecten [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksbuurt No. 200-201
Reppel G.H. smidsknecht [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 230
Rest J. van der logementhouder, verhuurder van matrozen, timmerman, tapper [kiesger.: g] Wijk E Twintig Huizen No. 862
Reus Mr. J.J. de regter-plaatsvervanger, advocaat [kiesger.: gs] Wijk E Noordendijk No. 350
Reus P. koster [kiesger.: g] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 426
Reus Azn., Firma Wed. A. Reus J.N. timmerman, koopman, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 470-471-472
Reus Jzn. N. broodbakker [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 53
Reus Pzn. N. borstelmaker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 17
Revers J.P. boekhandelaar, uitgever, houder eener leesinrigting [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 33
Rhijn L. van slitjer en tapper [kiesger.: gsk] Wijk A Varkenmarkt No. 380
Rhijnders & M. Rhijnders/de Klerk J. kroeg- en logementhoudster [kiesger.: g] Wijk D Vischstraat No. 762
Ridderhof A. timmerman [kiesger.: g] Wijk C Augustijnenkamp No. 1104
Ridderhof Czn. C. bedienaar van begrafenissen [kiesger.: gs] Wijk A Binnenwalevest No. 527
Ridderhof Jzn. C. draaijer, schuijerblokmaker [kiesger.: gk] Wijk B Varkenmarkt No. 263
Rije A.J. van huisschilder [kiesger.: g] Wijk D Botgenstraat No. 415
Rije L.A. van loodgieter, glazenmaker, koopman [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 365
Rije P.A. van metselaar, koopman [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 399
Rije W.C. van timmerman, metselaar, zaakwaarnemer, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Lange Breedstraat No. 639
Rijken A. suiker-, banket- en koekbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 26
Rijken P. winkelier [kiesger.: g] Wijk A Tolbrugstraat No. 312
Rijkhoek J. metselaar, koopman, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk E Bleekerssloot No. 410
Rijmerik J. winkelier, slijter en tapper [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 30
Rijnen W. van kantoorbediende, commissionair in assurantin [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 876
Rijsoort van Meurs, Firma G.J. van Rijsoort van Meurs & Zn. W.J. van apotheker [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 421
Rijswijk Wzn. W. van winkelier, vischverkooper [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 67
Rittel J.H. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Riedijk No. 264
Rivire P.M.V. van de leeraar aan de Hoogere Burgerschool [kiesger.: gs] Wijk B Wolwevershaven No. 309
Riviere (Jordaan Larivire) J. La boekhouder [kiesger.: g (Jordaan Larivire)] Wijk C Steegoversloot No. 1002
Rock P.H. kleermaker, winkelier, snelazijnmaker [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 76
Roest J. zaakwaarnemer, boekhouder, agent van stoombooten en maatschappijen, winkelier, slijter [kiesger.: gs (Jacob Roest)] Wijk B Wijnstraat No. 86
Roest Azn., Firma Roest en Vogelsang J. commissionair, agent eener assurantie-maatscahappij [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1004
Roest Jzn., Firma ROest & Co. A. makelaar, commissionair ook te Rotterdam, agent eener brandverzekering-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 13
Romijn Bzn. J. droogist, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 898
Roo G.J.H. de part. [kiesger.: gs] Wijk E Spuiweg No. 953 [aantek.: WEIZIGT]
Roo H. de scheepsslooper [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 32
Roo P. de broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 482-483
Roodenburg J.W.M. commissionair, agent eener brandwaarborgmaatschappij [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 206
Roodenburg N. koopman, commissionair, reeder [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 936
Roos M. part. [kiesger.: g] Wijk E Lange Kromhout No. 31
Roosendaal Jr. C.J. van kantoorbediende, commissionair  [kiesger.: g] Wijk B Kuipershaven No. 292
Roosendaal Jr. W. van commissionair, kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk C Aan de Wijnbrug No. 18
Roosendaal Sr. W. van procuratiehouder als commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Lange Breedstraat No. 660
Roozendaal L.G. van billard- en koffijhuishouder [kiesger.: gk] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 168-169-170
Rosendaal J.B.J. van boek- en papierhandelaar, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 323
Rosierse J. kunstschilder [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 880
Rottier M.H. [Burgerschool voor meer uitgebreid lager onderwijs] hoofdonderwijzer [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 797-798
Ruijter D. de timmerman [kiesger.: g] Wijk E Kasperspad No. 444
Ruiter G. de part. [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 31
Ruiter K. de sigarenmaker, winkelier, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk Aardappelmarkt No. 381a
Rutten J. teekenmeester [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 51
Saly J. P873 D Viesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 76
Sandberg Z.J. commissionair [kiesger.: g] Wijk A Maartensgat No. 93 (Maartenschat)
Sandberg Azn. Z. part. [kiesger.: g] Wijk A Aan de Groote Kerk No. 133a
Sandberg, Firma Sandberg & Cie. G. cargadoor, commissionair, zaakwaarnemer, reeder [kiesger.: gk] Wijk A Maartensgat No. 93 (Maartenschat)
Sande G. van der koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Binnenwalevest No. 518
Sande P. van der scheepsbevrachter, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 175
Sandeling J. van timmermansknecht [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 990
Santen P.C. van koek- en banketbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 53
Santen Hzn., Firma van Santen en Janssen P. van koopman, commissionair [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 124
Santen, Firma W. van Santen W.J.X. van winkelier, boekverkooper [kiesger.: g] Wijk A Vischbrug No. 33
Santheuvel Jhr. F.J. van den part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 931-932
Santheuvel Jhr. H.L.W. van den part. [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 999
Schaagen H. van scheepmaker [kiesger.: gs] Wijk E 's Gravendeelsche dijk No. 773
Schadewijk F. van koopman [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 327
Schaeffer C.O. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 24
Schaeffer Jr. J.P. boekhouder [kiesger.: gs] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 168-169-170
Schampers L. bedienaar van begrafenissen, verhuurder eener lijkkoets, koopman, slijter en tapper [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 319
Schampers W. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 320
Scheers F.J. van waagmeester, kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 1
Scheers Alblas B. van mandemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 372
Schellenbach F. tapper [kiesger.: gk] Wijk C Riedijk No. 316
Schepens P.J. koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Taankade No. 131
Schepens, Firma C. en P.J. Schepens C. koopman, paarden- en rijtuigverhuurder, voerman, sleeper [kiesger.: gsk] Wijk C Taankade No. 130
Scheper J.H.H. stoffen-verwer [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 641
Schijff J. heel - en verloskundige [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1003
Schillemans L. meubelmaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 1337
Schipper A. part. [kiesger.: gs] Wijk E Willigenbosch No. 842
Schmid, Firma Schmid en Cie. S.J. winkelier, koopman, tabakskerver, slijter [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 105
Schnabel W.F. horologiemaker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 903
Schotel C.J. metselaar, koopman [kiesger.: gs] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 341
Schotel P. grof- en hoefsmid, fabriekant van haarden en kagchelsmid [kiesger.: gk] Wijk B Varkenmarkt No. 261
Schotel Gzn. A.P. steenhouwer en zager, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Houttuinen No. 160
Schotel J.Wzn. D. boekhandelaar, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 302
Schotel Jr. J. kastelein, restauratiehouder [kiesger.: gsk (Kunstmin)] Wijk E Bleekersloot No. 378
Schotel Jz. S. [2e stads-armenschool] onderwijzer [kiesger.: g] Wijk C Vest No. 608
Schotman Az. A. distillateur [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 455
Schotman Azn., Firma J. Schotman en Cie. J. distillateur, azijn-fabriekant [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 307
Schotman Dzn. D. lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, scheepsmakelaar, commissionair, expediteur, dispacheur [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 304
Schotman Dzn., Firma J. & E. Schotman J. goudsmid [kiesger.: g] Wijk E Kasperspad No. 462
Schotman, Firma J. en E. Schotman E. goudsmid [kiesger.: g] Wijk D Vischstraat No. 735
Schouten A.J. part. [kiesger.: gs] Wijk E Hoogt No. 727
Schouten D. commissionair [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 140
Schouten H. likeurstoker [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 289
Schouten H. commissionair, ook te Rotterdam, reeder [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 306
Schouten J. scheepstimmerman [kiesger.: g] Wijk C Vriezestraat No. 1686
Schouten L. reeder, commissionair ook te Rotterdam [kiesger.: gsk] Wijk A Nieuwe Haven No. 394
Schroo M. arbeider [kiesger.: g] Wijk E Sluisweg No. 700
Schuijten H. rentmeester, agent eener brandwaarborg-maatschappi [kiesger.: gs]j Wijk B Aardappelmarkt No. 272-273
Schuijten Hzn. J. notaris, rentmeester [kiesger.: gs] Wijk B Gravenstraat No. 181-182
Schuld G. part. [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 940
Schultz van Haegen J.H. notaris, rentmeester, agent eener, brandwaarborg-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 191
Schultz van Haegen Mr. J.D. advocaat, rentmeester, agent eener brandwaarborg-maatschappij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 165
Schumm J.C. bloemist [kiesger.: g] Wijk E Kasperspad No. 505
Schut E. schoenmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 450
Sels A. boekhouder [kiesger.: g] Wijk D Achterom No. 796
Seventer J. van aannemer, timmerman, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Vriezestraat No. 1689
Sickenga Mr. F.N. directeur der Dordrechtsche onderlinge credietvereeniging [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 207
Sillevis G. part. [kiesger.: g] Wijk A Houttuinen No. 163
Singels Azn. A. Lid van den Gemeenteraad, steenhouwer, stoommarmerzager, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Vest No. 799
Singels Jr. C.J. zoutzieder [kiesger.: gs (C.J. Singels (Sr.), part., Wijk A No. 487)] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 487
Slegt J. kleermaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 44
Slijper G.C. broodbakker [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 7
Slijper M.D. broodbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Groote Spuistraat No. 471
Slik A. van der commissionair [kiesger.: gk] Wijk C Nieuwstraat No. 1328-1329
Slik, Firma van der Slik en Cie. P. van der koopman, commissionair, expediteur, convooilooper, ook te Rotterdam [kiesger.: gsk] Wijk B Boerenvischmarkt No. 126
Slingelandt Husen G. koopman, kolenmeter, directeur van een begrafenisfonds [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat No. 1577
Sluijs A. van der schoenmaker, winkelier [kiesger.: g (A. van der Sluijs)] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 368
Sluijs/Sluys (P. Huijs) A. van de (P. Huijs) logementhouder, tapper en slijter [kiesger.: gk (A. van de Sluis)] Wijk B Palingstraat No. 98
Sluis A. van de [kiesger.: gk] Wijk B Palingstraat No. 98 [er staat: B58]
Sluisdam J. van korenmeter, bode van een begrafenisfonds [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 655
Sluisdam Jzn. J.J. van timmerman, koopman, aannemer [kiesger.: gk] Wijk C Nieuwstraat No. 1253c
Sluiter W.J.O. predikant bij de Ned. Herv. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 859-860
Smaasen W.J. part. [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 716
Smallenbach J.C. bedienaar van begrafenissen, verhuurder eener lijkkoets, slijter & tapper [kiesger.: gk] Wijk C Steegoversloot No. 1088
Smits Jzn. T.J. koopman, commissionair, aannemer [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 314
Smits van Nieuwerkerk J.A. (Officier der orde van de Eikenkroon) Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland, majoor-kommandant der dd. schutterij, secretaris-rentmeester van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, administrateur der algemeene begraafplaats [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1010
Snijders G. winkelier, debitant der staatsloterij [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 160b
Snijders, Firma L. Snijders & Zoon M. splitter der staatsloterij [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1608
Son J. van scheepsbevrachter, commissionair, expediteur, broodverkooper, agent eener assurantie- en sleepdienst, tapper [kiesger.: gsk] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 177
Spiering M. koopman, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Blindeliedengasthuissteeg No. 1071
Spoel N. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk E Bleekersdijkje No. 557
Spoel Jr. H. commissionair [kiesger.: g] Wijk E Achter 's Landswerf No. 248
Spoor J. winkelier, kleermaker [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 1040
Spoorman L.C. R.C. pastoor [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 293
Sprang L. van zeilmakersknecht [kiesger.: g] Wijk C Vriezestraat No. 1657
Spruit J.P. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 519
Stam B. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 118
Stam J. koekbakker, winkelier [kiesger.: g (G. Stam, Wijk C1678)] Wijk C Kolfstraat No. 1578
Staps J.A. winkelier, agent eener stoombootmaatschappij, commissionair, expediteur [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 88
Steen A.J. van der procuratiehouder van D. Schotman Dzn., als: scheepsmakelaar, commissionair, expediteur [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 99 (Maartenschat)
Steen Dr. P. predikant der Ned. Herv. gemeente [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 14
Steen L. van der beeldhouwer, koopman, timmerman [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 114
Steenbergen Schotel J.W. van Heel & vroedmeester [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 522
Steenhoven H.C.J. van den aannemer [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 577
Steenhoven L.J. van den aannemer [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 855
Steiner J.A. stoffeerder, maker van stoelen, kabinet- en schrijnwerker, matrassenmaker [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 26
Steiner, Firma C. Scheij A.A. spekslager, commissionair, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 895
Stembergh Bosch B. commissionair, stoombierbrouwer [kiesger.: g] Wijk A Binnenwalevest No. 526
Stempels N.A. winkelier, kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 41
Stempels Rzn. P. commissionair, agent in assurantien, adjunct-magazijnnmeester [kiesger.: g] Wijk A Nieuwe Haven No. 406a
Stenbith J.P. commissionair [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 135
Stevens J. leeraar aan de hoogere burgerschool [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1183
Stiegelis J. kamerbehanger, beddemaker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 481
Stinis W.P. grof-, hoef- en kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk E 's Gravendeelsche dijk No. 787
Stoop A. lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, rentmeester [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 213
Stoop D.W. Weth., Ambtenaar van den Burg. Stand, Procureur [kiesger.: gs (D.W. Stoop, Wijk D420)] Wijk A Grootekerksplein No. 126 (verhuist naar Wijk D No. 420)
Stoop G. commissionair [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 213
Stoop JAzn. A. collecteur der staatsloterij [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 190
Stork F.C. Arrondissements bewaarder der hypotheken van het kadaster en der scheepsbewijzen [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 126
Stork W. broodbakker, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Vriezestraat No. 1670
Straaten A.G. van der vleeschhouwer [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 262
Straaten C.A. van der winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 264
Straaten H. van vleeschhouwer [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1343
Straaten H. van der spekslager [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 128
Straaten J.P. van der spekslager, winkelier [kiesger.: gs] Wijk C Vriezestraat No. 1655
Straaten P. van der part. [kiesger.: gs] Wijk E Bleekerssloot No. 408
Straaten Az. C. van der part. [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 154
Straaten Czn. A. van der Vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 26
Straaten Czn. J. van der spekverkooper [kiesger.: g] Wijk C Boomstraat No. 149
Straaten Wzn. J. van der vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezestraat No. 1016
Straaten, Firma J. van Straaten en Zn. J. van leerlooijer, huidenzouter, koopman, commissionair [kiesger.: gsk] Wijk A Knolhaven en Varkenmarkt No. 343
Straatman HWzn. T.W. gepens. gemeente-bode [kiesger.: g] Wijk E Matanaaspad No. 389
Stronck J.J. emeritus predikant [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 995-996
Struijk Mr. G.P.A. notaris, rentmeester [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 1606
Stuurman A. part. [kiesger.: g] Wijk E Bleekersdijkje No. 553
Sunderman C.H. tangerijn, uitdrager, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Kleine Spuistraat No. 431
Tak A.J. van der timmerman, koopman [kiesger.: gs] Wijk E Tweede Singel No. 1071
Tarmond S. kroeghouder [kiesger.: g (S. Tarmond, firma S. van der Heijden)] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 169
Tarmond, Firma J. van der Heijden L. blok- en pompmaker [kiesger.: g] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 174
Teen J. van der timmermansknecht [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 809
Teerlink H. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 197
Teeuwen H.F. kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Achter 's Landswerf No. 250
Tetterode Lzn. L. van billardhouder, schrijnwerker, billardmaker, tapper [kiesger.: gsk] Wijk B Gravenstraat No. 177
Thierens Jr., Firma V. Thierens en Zn. V. commissionair [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 119
Tienen Jansse D. van part. [kiesger.: gs] Wijk D Prinsenstraat No. 209-210
Tijssens D. heel- en verloskundige [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 997
Tilleman J.W. tapper en slijter [kiesger.: gsk] Wijk B Palingstraat No. 97
Timmers Verhoeven Dr. M.G. lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland en van den Gemeenteraad, Oud-Burgemeester van Dordrecht [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 298
Toorn J. van der broodbakker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 29
Trijffel M. van blikslager, verlakker, koopman, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 103
Trooijen J. van [2e Stads tusschenschool] hoofdonderwijzer [kiesger.: g (J.H. van Trooijen)] Wijk D Achterom No. 794-795
Twist A. van stalhouder [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 260
Twist Sr. W. van verhuurder van paarden en rijtuigen, sleeper, stalhouder [kiesger.: gsk] Wijk E Twintig Huizen No. 847
Uittenbogaard D.M. kantoorbediende [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 34
Uittenbogaard H.A. borstelmaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 96
Uittenbogaard P. kantoorbediende [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 271
Uitterlinden A. winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 19
Unnik A. van barbier, tapper & slijter [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat No. 1586
Valk B. zakkedrager, slijter en tapper [kiesger.: g] Wijk C Nieuwstraat No. 1287
Valkenburg P.J. goud- en zilversmid [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 944
Veder, R.N.L. Dr. W.R. predikant bij de Ned. Herv. Gemeente [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 867
Veer de Bondt J. van der grutter, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Vriezestraat No. 1652-1653
Velden J. van der koopman, commissionair, expediteur, convooilooper ook te Rotterdam [kiesger.: gsk] Wijk E Zandweg No. 992
Velzen A.J. van koopman, scheepsslooper [kiesger.: g] Wijk D Vest No. 841
Ven J. van de sledenaar [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 375
Ven J.A. van de drogist, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 520
Ven J.A.J. van de slijter [kiesger.: gsk (J.A.J. van de Ven, Firma's Kluit & van de Ven, en J.A.J. van de Ven en Cie.)] Wijk B Wijnstraat No. 211
Verbeek van der Sande A.J. Lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gsk] Wijk A Maartensgat No. 104-105 (Maartenschat)
Verbroek C.J.J. koopman, winkelier, patentolie-fabriekant, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 209-210
Verhave A. koekbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Prinsenstraat No. 120
Verheggen H.F. kunstschilder [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 7
Verheggen J. boekhouder [kiesger.: g] Wijk D Prinsenstraat No. 215
Verheul H. schoenmakersknecht, tapper [kiesger.: g] Wijk D Vest of Boogjes No. 398
Verhoeven W. part. [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1253b
Verhoeven, Firma P. Verhoeven & Zn. P. metselaar, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Nieuwstraat No. 1281
Verkerk, Firma W. van Eijl & Zn. W.W. winkelier, koopman, tabakkerver [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 698
Verlaat C. van 't tapper en slijter, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Tolbrug No. 3
Verlinden J. winkelier [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 299
Vermeer F. grofsmid [kiesger.: g] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 473
Vermeulen C. paruikmaker, barbier, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 74
Verpoorten J.L. scheepmaker [kiesger.: g] Wijk E Papeterspad No. 638
Verschoor R. kapitein der pontonniers [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 6
Vertholen W.F. [Willem Frederik, geb. 1824] Arronddissements-betaalmeester [kiesger.: gs] Wijk C Boomstraat No. 150
Vertregt M. veeren-beddemaker [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 215
Verwaard J. zakkedrager [kiesger.: gs] Wijk E Hellingen No. 115
Veth C. de broodbakker [kiesger.: gs] Wijk C Riedijk No. 200a
Veth G.H. lid van den Gemeenteraad [kiesger.: gs] Wijk C Vest No. 1021
Veth H.W. architect [kiesger.: gsk] Wijk E Hallingenlaan No. 1106
Veth Azn. A. timmerman, aannemer, koopman [kiesger.: g] Wijk E Tweede Singel No. 537g
Veth GHz. H. winkelier, koopman [kiesger.: gsk (Firma's Veth & Cie, en G. de Kock en Cie)] Wijk C Voorstraat No. 1335
Vetten W. koek- en suikerbakker, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 18
Vijn A. du metselaar, aannemer, koopman [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 262
Visscher Moulin C. commissaris van politie en waterschout [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1171
Visscher van Aalst D. onderwijzer [kiesger.: gs] Wijk A Groenmarkt No. 208
Vlasblom P. winkelier [kiesger.: g] Wijk C Riedijkstraatje No. 284
Vliegenthart J. part. [kiesger.: g] Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 260
Vlijmen W.P.M. van huisschilder [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 20
Vloten E.F. van bierbrouwer, mouter [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 192b
Vogel A. broodbakker [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 42
Vogel A. de genees-, heel- en vroedmeester [kiesger.: gs (chirurgijn)] Wijk B Wijnstraat No. 204
Vogel A. de kantoorbediende, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 16
Vogel H. de schoenmaker [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 918
Vogelenzang D. apotheker, winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 315
Vogelenzang E.H. [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 106
Vogels J. spekslager, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 887
Volgraaf L. zeilmaker, koopman [kiesger.: gs] Wijk B Kuipershaven No. 298
Volker D. aannemer, pachter van het ophalen van asch en vuilnis [kiesger.: gsk] Wijk A Grootekerksplein No. 139
Vollenhoven J.W. behanger [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 994
Vollenhoven Mr. W.J. van President der Arrond. Regtbank [kiesger.: gs] Wijk E Zandweg No. 977
Voogd J. de lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken [kiesger.: gsk (J. de Voogd, Firma Klerk & Voogd)] Wijk B Kuipershaven No. 279-280
Voogd Jr. J. de Makelaar, agent in assurantin [kiesger.: gsk] Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 457
Voordenberg G.H. winkelknecht [kiesger.: g] Wijk C Kolfstraat No. 1457b
Vos, Firma Jan de Koningh en Zn. A.G. de wijnkooper, koopman in steenkolen [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 536
Vossen P. van tapper [kiesger.: g] Wijk C Riedijk No. 333
Vreeburg A. inbrenger der stads-leenbank [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 533 (Heerhijmanssuisstraat)
Vries C.A. de logement- en koffijhuishoudster [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat en Palingstraat No. 110-111
Vries E. de kunstschilder [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 28
Vries F.J. de billardhouder, tapper [kiesger.: gsk] Wijk E Vriezeweg No. 436
Vries G.J. de organist, muziekonderwijzer [kiesger.: gs] Wijk C Steegoversloot No. 1169
Vries J. de smidsknecht [kiesger.: g] Wijk B Varkenmarkt No. 255-256
Vries J.G. de kleermaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 43
Vries T. de Med. Doctor [kiesger.: gs (dr. T. der Vries)] Wijk B Wijnstraat No. 203
Vries Jr. C. de arbeider [kiesger.: g (C. de Vries Sr., arb.)] Wijk C Kolfstraat No. 1369
Vries Sr. W. de winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 35
Vriesendorp C. lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, commissionair, agent eener brandassurantie-compagnie [kiesger.: gsk (C. Vriesendorp, Firma Dekker & Vriesendorp)] Wijk B Wolwevershaven No. 315
Vriesendorp D.A.N. lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken, makelaar, commissionair, koopman in koloniale waren [kiesger.: gsk] Wijk B Aardappelmarkt No. 274
Vriesendorp J. Lid van den gemeenteraad, agent der Nederl. Handel- en van eene verzekering-maatschappij, koopman [kiesger.: gsk] Wijk B Wijnstraat No. 27
Vriesendorp Jr. H. makelaar in koloniale & houtwaren, vice-consul van Zweden en Noorwegen, cons. agent van Itali [kiesger.: gsk (H. Vriesenddorp Jr., Firma Jacob Vriesendorp & Zonen)] Wijk A Hoogenieuwstraat No. 485
Vriesendorp, Firma's C. Vriesendorp en C. Vriesendorp en Zonen H.M. wijnkooper, fabriekant van lakken en vernissen, commissionair, agent van Assurantie-maatsch. [kiesger.: gsk (H.M. Vriesendorp, Firma's C. Vriesendorp en C. Vriesendorp & Zonen)] Wijk A Nieuwe Haven No. 414
Vrij B.A. de [Barend Adrianus, geb. 1831] tabak- en sigarenfabriekant, winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Vriezestraat No. 1013
Vrij Dr. P. de arts [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 871-872
Vrijthof Jhr. J.G.C.P. part. [kiesger.: gs] Wijk A Vlak No. 516
Vuijck P.L. kunstschilder [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 861
Waal A. de schrijnwerkerk, witwerker, winkelier [kiesger.: gs (witwerker)] Wijk D Voorstraat No. 317
Waalwijk van Doorn C. van koopman, vleeschhouwer, spekslager, rijtuigverhuurder [kiesger.: gs] Wijk B Varkenmarkt No. 267
Waard J.C. de klerk 1e kl bij den Burg. Stand [kiesger.: gs] Wijk D Bagijnhof No. 863
Waardhuizen H. van broodbakker, koopman, winkelier, korenmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk D Groote Spuistraat No. 486
Wageninge J. van brood-, beschuit- en kleingoedbakker [kiesger.: g] Wijk A Varkenmarkt No. 331
Wageningen C. van makelaar, agent eener levensverzekering-maatschappij [kiesger.: gsk (C. van Wageningen, Firma A. du Bois & Zoon)] Wijk A Aan de Engelburgerbrug No. 122
Wageningen F. van commissionair in effecten [kiesger.: gs] Wijk E Zandweg No. 993
Wageningen Dzn. J. van koopman, commissionair, tabakskerver [kiesger.: gsk] Wijk B Wolwevershaven No. 316
Wageningen Jr. A.C. van makelaar [kiesger.: gsk] Wijk A Buitenwalevest No. 536
Wageningen Jzn. D. van lid van den Gemeenteraad en van de kamer van koophandel en fabrieken, expediteur, scheepsmakelaar, commissionair, convooilooper, agent van verzekering-maatschappijen [kiesger.: gsk] Wijk A Groenmarkt No. 283
Wageningen, Firma van Wageningen & Holtzapffel J. van artenijmenger, bereider van vruchtenwijn, winkelier [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 891
Warburg A. boekverkooper [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 6
Waterbeek E.L. kleerbleeker [kiesger.: gsk] Wijk E Kromhout No. 259
Waterbeek L.E. koopman [kiesger.: gs] Wijk E Vriezeweg No. 518
Waterbeek L.H.H. winkelier, sigarenfabriekant, koopman [kiesger.: gs] Wijk C Voorstraat No. 62
Weber P.J. billardhouder, tapper en slijter [kiesger.: gk] Wijk E Latourpad No. 1000
Weg C.A. van de meelfabriekant, grutter, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Voorstraat No. 82-83
Weg H.C. van de rijks-waterwaarnemer [kiesger.: gs (H.C. van de Weg, Firma Erven A. van de Weg Hzn)] Wijk C Voorstraat No. 47
Weg J.S. van de scheepsslooper [kiesger.: gs] Wijk E Lange Kromhout No. 20
Weg ADzn. J. van de timmerman [kiesger.: gs] Wijk E 2e Singel No. 359
Weg ADzn., Firma W. & M. v.d. Weg W. van de koopman [kiesger.: gsk] Wijk E 2e Singel No. 361
Weg JSzn. A. van de scheepsslooper, koopman, houtzaagmolenaar [kiesger.: gsk] Wijk E Lange Kromhout No. 284
Weg, Firma A.R. van de Weg A.R. van de meelfabriekant, grutter, winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 252
Weg, Firma W. & M. van de Weg M. van de houtzaagmolenaar, koopman [kiesger.: gsk] Wijk E Noordendijk No. 1153
Weijden, Firma A. van der Weijden & Zn. A. van der huisschilder, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Lange Breedstraat No. 659
Wel H.J.B. van kleermaker [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 52
Welsenes J. van timmerman, metselaar, stukadoor, koopman [kiesger.: gsk] Wijk C Rond de Nieuwkerk No. 389
Wensch H. part. [kiesger.: gs] Wijk D Lange Breedstraat No. 654
Werf G.F. van der varensgezel [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1187
Wessels A.H.B. winkelier [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 80
Wessem C.A. van broodbakker [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 889
Westreenen F.W. van godsdienstonderwijzer [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 10
Wijers, Firma J.P. Wijers J.L. winkelier, koopman [kiesger.: gsk] Wijk A Vlak No. 513-514-515
Wijmen H.E. van [Hendrik Evert, geb. 1828] kleerbleeker [kiesger.: gs] Wijk E Korte Kromhout No. 345
Wijngaarden Czn. W. van timmerman, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Vest No. 834
Wilkens W.H.B. [Wilhelmus Hendrikus Bernardus, geb. 1838] kapitein der pontonniers [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 884
Wilmes H.B. part. [kiesger.: gs] Wijk B Wijnstraat No. 15
Wilmes J.G.J. broodbakker [kiesger.: g] Wijk D Vriezestraat No. 974
Wit H. de scheepmaker [kiesger.: g] Wijk C Marienbornstraat No. 839
Wit J. de wagenmaker, tapper en slijter [kiesger.: g] Wijk E Spuiweg No. 579
Witt D. de timmerman, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Vriezestraat No. 941
Woensel J. van koopman, inbrenger van stads-leenbank [kiesger.: g] Wijk C Wijngaardstraat No. 457
Wordragen A. van sigarenfabriekant [kiesger.: gk] Wijk C Riedijk No. 219a
Wouters M. stukadoor, metselaar [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 97
Wust H. timmerman, gasfitter, winkelier [kiesger.: g] Wijk C Voorstraat No. 714-715
Zadoks A. debitant der staatsloterij [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 90
Zadoks J. commissionair in effecten, koopman [kiesger.: gsk (Jos. Zadoks)] Wijk C Steegoversloot No. 1086
Zadoks Jacq. commissionair in effecten, koopman [kiesger.: gs (J. Zadoks)] Wijk C Steegoversloot No. 982
Zadoks S. Handelaar in effecten [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 12
Zadoks Szn. P. commissionair in effecten, koopman [kiesger.: gsk (Ph. Zadoks Szn.)] Wijk D Bagijnhof No. 870
Zadoks, Firma Simon Zadoks & ZN. S. commissionair in effecten, koopman [kiesger.: gs] Wijk D Voorstraat No. 893-894
Zahn J.J. billard- en koffijhuishouder [kiesger.: g] Wijk B Wijnstraat No. 217
Zanten H. van vleeschhouwer [kiesger.: gsk] Wijk D Voorstraat No. 892
Zanten I. van vleeschhouwer [kiesger.: gsk (I. van Zanten)] Wijk C Merwekade en Riedijk No. 172
Zegers J. stroohoeden-fabriekant, winkelier [kiesger.: g] Wijk A Groenmarkt No. 16
Zijp W.B. van havenmeester, lid van de Rijnvaart-commissie [kiesger.: g] Wijk D Bagijnhof No. 878
Zock J. grof- & kagchelsmid [kiesger.: g] Wijk C Steegoversloot No. 1184
Zoethout A.C. horologiemaker [kiesger.: g] Wijk E Bleekerssloot No. 399
Zoethout Jr., Firma A.C. Zoethout en Zn. A.C. horologiemaker, winkelier [kiesger.: g] Wijk D Voorstraat No. 28