Database Adresboeken Dordrecht 1854, 1855, 1857, 1860, 1865, 1868, 1873, 1930 en 1938

(Meer dan 119.000 records. Meest voorkomende achternamen: Vries, Jong, Visser, Linden, Ponsen, Ridderhof)

Telefoonnummer (bijv. 113)
Achternaam (bijv. Mller)
Voorletter(s) (bijv. Mej. M.)
Straat (bijv. prins%120 of wijk a%34)
Beroep / functie / gebouw (bijv. dienstbode)

In het adresboek van 1873 heeft Wijk E een nieuwe indeling en geheel nieuwe nummering.
Tot wijk E behoort dan de grond van De Mijl en Wijk MW !

Copyright © februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007