Sleepdiensten 1924
Sleepdiensten uit het adresboek 1924, pagina 436.

N.V. van Ballegooijen Doelstraat 11
J. de Boer Voorstraat *37
Gebr. A. en C.H. Bos Kuipershaven *33
A.H. van den Bosch Steegoversloot 47
A.H. van den Bosch Merwekade 18
W.P. Bouman Boomstraat 25
J. Bruijs en R. de Groot Merwekade 24
'Damco' Merwekade 20
Deutsch-Holl. Schleppverein. Boomstraat 19
H.S. Franzen Buitenwalevest 9
H.J. Franzen Merwekade 4
P.C. Franzen Buitenwalevest 9
A.J. Hasselo Merwekade *8
T.J. Hasselo Veersteiger *1
fa. E. Hell Merwekade 10
O.G. Hell Wijnstraat 64
J. Hofman Sr. Binnen Walevest 5
fa. W.T.B. Hoogenboezem Merwekade
wed. W.T. Hoogenboezem-Fluijt Bolwerk *1
W.W. Jansen Merwekade 20
H. Janssen en Co. Noordendijk 3
P. Janssen Noordendijk *3
J. Jegen Merwekade 21
J. Joele Aardappelmarkt 17
A. Jongepier Groothoofd 7
F. Klarenaar Boomstraat 19
W. Kleijn en Zn. Dubbeldamscheweg 14
G.P. Koekoek Merwekade 12
Wed. L.G. Leermakers-van Heel Merwekade 10
J. Möls Aardappelmarkt 17
J. Noels Merwekade *30
C.L. van Prooijen Noordendijk *13
C.J. de Korver Voorstraat 413
G.H. Schless Melkpoortje *6
J.C. v/d. Rest Knolhaven 27
B. van der Velde Kromhout 15
L. Volgraaf Taankade *16
Firma Willem van Twist Tel. 49, 81

Sleepers en vrachtrijders

J.A. Bergman Stek 31
H. Brand Varkenmarkt *29
fa. Wed. H.W. Klerk Varkenmarkt 22
fa. W. van Twist Varkenmarkt 24
Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007