Stratenlijst
Winkeliers te Dordrecht volgens het adresboek van 1873
Achternaam Voorletter(s) Adres
Aardappelen
Spiering N. aardappelen Wijk D Vest of Boogjes No. 342 of  Wijk Aardappelmarkt No. 381b
Spiering M. aardappelen Wijk D Blindeliedengasthuissteeg No. 1071
Allerlei
Holtmark van Dijkerhoff J. allerlei Wijk C Voorstraat No. 342
Blikwerk
Hofman Pz. A. blikwerk Wijk D Voorstraat No. 65
Boter, kaas
Hulst D. van boter en kaas Wijk A Groenmarkt No. 282
Ouborg J. kaas Wijk C Voorstraat No. 19
GalanteriŽn
Leer B.J. van galanteriŽn Wijk C Voorstraat No. 1333-1334
Rosendael J.B.J. van galanterieŽn Wijk D Voorstraat No. 323
Straaten C.A. van der galanteriŽn Wijk D Voorstraat No. 264
Garen enz.
Busch Gez. garen, mode-art. Wijk C Voorstraat No. 35
Degens Wed. J. garen enz. Wed. J. Degens/Keeman, Wijk D Voorstraat No. 24
Dun M.A.H. van garen enz. Wijk D Voorstraat No. 3 
Jong & Cie. A. de garen enz. A. de Jongh, Wijk D Voorstraat No. 101
Klovert P. garen enz. Wed. P. Klovert, Wijk A Groenmarkt No. 286
Landtsheer A.F. de garens enz. Wijk C Voorstraat No. 484
Liveu A.D. garens enz. Wijk C Voorstraat No. 26
Riemsdijk Wed. B.J. van garens enz. Wijk D Voorstraat No. 83
Snijders G. garens Wijk C Boomstraat No. 160b
Taaij Erven F. garens Wijk A Groenmarkt No. 14
Gasornamenten
Breda Joh. van gasornamenten Wijk A Groenmarkt No. 9
Glaswerk, aardewerk, porcelein
Aangevoort H.R. Glaswerk Wijk C Voorstraat No. 49
Blauw A.J. de glaswerk Wijk D Vriezestraat No. 910
Kools J. glas- en aardewerk Wijk D Vriezestraat No. 1036
Pennock C.D. porcelein en glaswerk Wijk C Voorstraat No. 14
Serlť Wed. C. porcelein en glaswerk Wijk D Voorstraat No. 901
Singels M.C. aardewerk Wijk C Voorstraat No. 87
Telders A.F. aardewerk Wijk D Voorstraat No. 44
Uitterlinden A. glas- en aardewerk Wijk D Voorstraat No. 19
Wust H. porcelein en glaswerk Wijk C Voorstraat No. 714-715
Goud en zilver
Kools A. goud en zilver Wijk D Voorstraat No. 94
Grutterswaren
Doorn M. van grutterswaren Wijk C Steegoversloot No. 1031 of  Wijk D Voorstraat No. 81
Jansen F.J.N. grutterswaren Wijk D Prinsenstraat No. 214
Krafft J. grutterswaren Wijk C Voorstraat No. 71
Nijsen P. grutterswaren Wijk D Groote Spuistraat No. 696
Recourt J. grutterswaren Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 263
Rijken P. grutterswaren Wijk A Tolbrugstraat No. 312
Smith Wed. K. grutterswaren Wijk D Voorstraat No. 77
Houtwerk, houtwaren
Buul B. van houtwerk Wijk C Nieuw-Kerksteiger No. 114
Degens Hzn. A. houtwerk Wijk C Vriezestraat No. 1683
Kroonen J. houtwaren Wijk C Voorstraat No. 80
Kleding, bont, hoeden, gebreide goederen
Boekhorst Wed. F. te gem. kleederen Wijk A Groenmarkt No. 15
Engh D. van den bont en hoeden Wijk D Voorstraat No. 27
Fortuin H. gemaakte kleed. Wijk D Voorstraat No. 367
Hemert W.A. van gemaakte kleeren Wijk D Voorstraat No. 60
Stevens H. vrouw.hoeden Wijk C Riedijk No. 324
Vogel A. de gebreide goederen Wijk D Voorstraat No. 16
Kruidenierswaren
Adel H. van den kruidenierswaren Wijk C Steegoversloot No. 1164
Alphen Erven G. van kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 16
Anker & Verbroek van den kruidenierswaren Wijk B Wijnstraat No. 8
Bisschop D. kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 939
Bonten N. kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 162
Breda Jac. van kruidenierswaren Wijk D Voorstraat No. 324
Broek C. van den kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 92
Bruijn A. de kruidenierswaren Wijk B Palingstraat No. 95
Coolhoven D.W. kruidenierswaren Wijk A Vlak No. 517
Dicke H.A. kruidenierswaren Wijk D Prinsenstraat No. 110
Dijl & Cie. B. van kruidenierswaren ?F. van Dijl, Wijk D Gevulde Gracht No. 1083
Dijl Jr. D. van kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 4-5
Dijl D.F. van kruidenierswaren Wijk D Vriezestraat No. 977
Ets H. kruidenierswaren Wijk E Kalkhaven No. 743
Giltay & van der Koogh kruidenierswaren ?
Groenenberg W. kruidenierswaren Wijk D Vriezestraat No. 1031
Heije Wed. J. kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 77
Hil H. van der kruidenierswaren Wijk E Toulonsche Laan No. 1049
Jansse H.J. kruidenierswaren Wijk D Prinsenstraat No. 117
Jong Jz. L. de kruidenierswaren Wijk D Voorstraat No. 1041
Jong G.J. de kruidenierswaren G.J. de Jongh, Wijk A Grootekerksbuurt No. 202
Kes A.S. kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 1197
Keulenaar A. de kruidenierswaren Wijk E Sluisweg No. 697
Kluizenaar G. de kruidenierswaren Wijk E Rijksstraatweg No. 794
Kranenburg R.J. kruidenierswaren Wijk A Vlak bij de Roobrug No. 429
Kreuk D. de kruidenierswaren Wijk D Prinsenstraat No. 125
Kreuk L.J. de kruidenierswaren Wijk D Prinsenstraat No. 127
Mets P.J. kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 41
Pouwels J. kruidenierswaren Wijk E Sluisweg No. 674
Ruiter K. de kruidenierswaren Wijk Aardappelmarkt No. 381a
Rijmerick J. kruidenierswaren Wijk D Voorstraat No. 30
Schmid & Cie kruidenierswaren Wijk D Voorstraat No. 105
Spoel D. kruidenierswaren Wijk E Koningspleinbuurtje No. 1096
Stam B. kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 118
Staps J.A. kruidenierswaren Wijk B Wijnstraat No. 88
Striemen Wed. H.F. van kruidenierswaren Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 232-233
Verkerk W.W. kruidenierswaren Wijk D Voorstraat No. 698
Verlinden J. kruidenierswaren Wijk A Groenmarkt No. 299
Vermeulen G. kruidenierswaren Wijk D Groote Spuistraat No. 474
Verschuur Fz. P. kruidenierswaren Wijk D Tolbrugstraatje No. 1063
Vrij B.A. de kruidenierswaren Wijk D Vriezestraat No. 1013
Vrijlandt W. kruidenierswaren Wijk D Groote Spuistraat No. 470
Waterbeek L.H.H. kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 62
Weg Hzn. Erven A. van de kruidenierswaren Wijk C Voorstraat No. 47
Zwang A. kruidenierswaren Firma Zwang & van Heijningen, Wijk D Vriezestraat No. 942-943
Laken en buzking
BrŲkers (Brokers) H.A. laken en buzking Wijk D Voorstraat No. 5
Linnen waren
Noteman W.J. linnen waren Wijk D Voorstraat No. 67
Manufacturen
Allemans N. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 532 of Torenstraatje No. 361
Allemans W. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 707
Bakker G. manufacturen Wijk B Gravenstraat No. 173
Braadbaart P. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 341
Brand A. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 710
Breems Gezs. den manufacturen Wijk D Prinsenstraat No. 218
Clockaart C.L. manufacturen Wijk D Prinsenstraat No. 132-133
Dammermann H.D. manufacturen Wijk D Voorstraat No. 731
Davidson W. manufacturen Wijk C Riedijk No. 332
Esveldt C. manufacturen Wijk B Aan de Nieuwbrug No. 37
Hemelraad A. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 1338
Hiensch C. manufacturen Wijk D Voorstraat No. 899
Hoog A. de manufacturen Wijk C Voorstraat No. 76
Jong J.M. de manufacturen Wijk C Voorstraat No. 878-879
Kerste A. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 68
Keuss E. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 1339-1340
Klovert A. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 3
Koldewey B.J. manufacturen Wijk D Vriezestraat No. 979-980
Lafeber & van Roosendaal manufacturen Wijk D Bagijnhof No. 877
Landtsheer J.P. de manufacturen firma de Landtsheer & van Oppen, Wijk C Voorstraat No. 484
Middelhoven Wed. C. manufacturen Wijk A Groenmarkt No. 34
Nieveler J.T.H. manufacturen Wijk D Voorstraat No. 321
Nijsten A.J. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 123
Oosterwijk G.J. van manufacturen Wijk D Voorstraat No. 79
Ooyen Gez. van manufacturen Wijk D Voorstraat No. 59
Rock P.H. manufacturen Wijk D Voorstraat No. 76
Spruit P. manufacturen Wijk C Voorstraat No. 519
Vries W. de manufacturen
Meubelen, bedden en matrassen
Drooge C. van meubelen Wijk D Voorstraat No. 448-449
Heck Wed. J. van bedden en matrassen Wijk D Voorstraat No. 723
Mode-artikelen
Busch Gez. garen, mode-art. Wijk C Voorstraat No. 35
Koning de Ruiter A.W. mode-artikelen Wijk C Voorstraat No. 36
Linders M. mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 288
Oerle & Bax van mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 98
Pacquť Gez. mode-artikelen Wijk C Voorstraat No. 38
Schouten K.M. van mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 34
Smeulers H. mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 50
Stempels N.A. mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 41
Tauecchio Wed. P.J. mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 14
Tijssens & Cie. mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 62
Weber & Cie. L. mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 287b
Wessels A.H.B. mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 80
Wit M. de mode-artikelen Wijk D Voorstraat No. 51
Neurenburgerwaren
Pennock Leon. Neurenburgerwaren Wijk C Voorstraat No. 1
Pennock Lod. Neurenburgerwaren Wijk D Voorstraat No. 20
Vries Sr. W. de Neurenburgerwaren ?Wijk D Groote Spuistraat No. 632
Zanten J. van Neurenburgerwaren Wijk D Voorstraat No. 37
Schoenen, laarzen
Gulick J. van schoenen Wijk D Groote Spuistraat No. 464
Klaus Nzn. J. schoenen en laarzen Wijk C Voorstraat No. 908
Kokx Wed. J. schoenen en laarzen Wijk A Vleeschhouwersstraat No. 221
Poots H. schoenen en laarzen Wijk C Voorstraat No. 527
Stevens Wed. H. schoenen Wijk C Riedijk No. 324
Sigaren, tabak
Bossy A.G. sigaren Wijk C Voorstraat No. 25
Groenenberg W. sigaren Wijk D Vriezestraat No. 1031 of  Wijk C Voorstraat No. 13
Kahrel J.W. sigaren en thee Wijk D Voorstraat No. 371
Minet J. tabak enz Wijk D Voorstraat No. 33
Pieren J.M. sigaren Wijk C Voorstraat No. 1609
Peletier L. sigaren Wijk C Voorstraat No. 910
Smits Wed. A.S. sigaren Wijk D Voorstraat No. 8
Verhoeven J.M. sigaren Wijk D Vriezestraat No. 1023
Welsenes J.J. van sigaren Wijk D Groote Spuistraat No. 693
Sterke drank, gedistilleerd
Groot Adrszn. A. de gedistilleerd Wijk C Voorstraat No. 1211
Hogerzeil S.L. gedistilleerd Wijk D Voorstraat No. 266
Michel Erven H. sterke drank Wijk D Groote Spuistraat No. 468
Niermann Wed. B.G.A. sterke drank Wijk D Vriezenstraat No. 1018
Peere J. van sterke drank Wijk A Grootekerksbuurt No. 67
Reppel J. gedistilleerd Wijk D Voorstraat No. 71
Schenk Wed. J. gedistilleerd Wijk D Groote Spuistraat No. 473
Struijs Wed. D. gedistilleerd Wijk D Vriezestraat No. 1024
Touwwerk
Pennings          H. touwwerk en gist Wijk C Voorstraat No. 60
VictualiŽn
Boer J.A. de victualiŽn Wijk A Nieuwe Haven No. 388
Broeder A. den victualiŽn Wijk E Twintig Huizen No. 854
Visch
Driel J. van visch Wijk D Groote Spuistraat No. 487
Knijff Wed. H. visch Wijk A Nieuwe Haven No. 424
Rekom W. van visch Wijk A Grootekerksbuurt No. 74
Rijswijk W. van visch enz Wijk C Voorstraat No. 67
IJzerwaren
Horst & Hesselink van der ijzerwaren, gem. goed. Wijk D Prinsenstraat No. 115
Kock & Cie. G. de ijzerwaren Wijk C Voorstraat No. 29 of Wijk C Voorstraat No. 345
Lebret M.C. (C.M.) ijzerwaren Wijk D Prinsenstraat No. 108
Veth & Cie. ijzerwaren Wijk C Voorstraat No. 1335

NB. veel winkeliers worden NIET genoemd in de lijst 'winkeliers'

(c) EvD Dordrecht januari 2007.