advertenties uit het ...

D O R D R E C H T S C H   N I E U W S B L A D

Op Zondag 22 December a.s. hopen de echtelieden Willem Scheurwater en Johanna Abbema, wonende Marienbornstraat 15, den dag te herdenken, waarop zij 60 jaar geleden beloofde, altijd lief en leed met elkander te zullen deelen. Zeer zeker zal het den beiden oudjes, die zich in een uitstekende gezondheid verheugen, op dien groote feestdag niet aan belangstelling ontbreken.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 18 december 1929 (derde blad), met foto]

De 4 1/2 jarig Jansje Diederika, wonende Torenstraat 19, die hedenochtend ten gevolge van het spelen met lucifers, in brand geraakt en jammer verbrandde.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 19 december 1929 (derde blad), met foto]

Openbare Verkoping te Dordrecht. Notaris Jan de Boer te 's-Gravendeel. Afslag op donderdag 19-12-1929.
Het zeer gunsdtig aan een diep water gelegen Pand, waarin Woonhuis met Kantoor en Pakhuis en Erf te Dordrecht, Nieuwe Haven 35 en 35.
Uitkomende aan de Hooge Nieuwstraat, groot 1 are 39 c.a.
Ingezet F 9000. G. de Haan. Gemijnd C.C. Ponsen qq F 9500.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 20 december 1929 (derde blad)]

Verduistering
Aan de kopergieterij der firma Gebr. v.d. Plank alhier, werden herhaaldelijk uit de werkplaats hoeveelheden koper vermist. Het vermoeden viel een bij de firma in dienst zijnden kopergieter A.H. wonende te Rotterdam, die dagelijksch heen en weer reisde, op een namiddag, dat hij als gewoonlijk naar Rotterdam zou vertrekken, was het opgevallen en bemerkt, dat de tasch, die hij geregeld bij zich had wat zwaar aanvoelde. Op dit vermoeden werd de politie in den arm genomen en verzocht aan het station alhier, voor zijn vertrek naar Rotterdam, de tasch te visiteeren. Een inspecteur was direct ter plaatse aanwezig; het bleek hem dat de tasch een hoeveelheid koper in hield, afkomstig van de firma ... etc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 21 / zo 22 december 1929 (tweede blad)]

Generaal C.J. Snijders, die voor de Koninklijke Nederlandsche-Indische Luchtvaart Maatschappij een studiereis naar Nederlandsche Indie heeft ondernomen, bevindt zich op de terugreis. Hij keert met het s.s. 'Patria' naar Nederland terug.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 21 / zo 22 december 1929 (tweede blad)]

Dr. A. ten Bokkel Huinink, kinderarts te Dordrecht, is benoemd tot professor aan de Medische Hoogeschool te Weltevreden, waar hij als docent in de kindergeneeskunde zal optreden.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 21 / zo 22 december 1929 (tweede blad). met foto]

De heer C. de Bruin, onderwijzer openbaar l.o. alhier, is bestemd voor uitzending naar Ned.-Indie.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 27 december 1929 (derde blad)]

Prima. Prima. Kleine Anthraciet 10/20 F 1,70 per H.L. vrij thuis.
T.M. Naaktgeboren. Opslagplaats Huygensstraat 12-14-13 en Hendrikstraat 3-5-7. tel. 1731.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 27 december 1929 (derde blad)]

Telefoonnummer 10. Atelier Jaap Kastelein, Reeweg 147.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 31 dec. 1929 / wo 1 jan. 1930 (zesde blad)]

Verhuisd: A. Schotel van Hogebakstraat naar Wijnstraat 114.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 4 / zo 5 jan. 1930 (vierde blad)]

20 December l.l. was het 20 jaar geleden dat hier ter stede de cooperatieve ijsfabriek 'De Noordpool', gevestigd in 't Achterom, werd opgericht. Binnenkort zal dit feit eenigszins feestelijk worden herdacht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 6 jan. 1930 (derde blad)]

Groote aanvoer levende Zuiderzeebot.
Alleen verkrijgbaar in de Ymuider Vischcentrale. Voorstraat 202. Telef. 515.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 8 jan. 1930 (eerste blad)]

Gevraagd flinke Hulp in de Huishouding
Werkvrouw aanwezig. Voorstraat 20.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 8 jan. 1930 (derde blad)]

De verffabriek 'In de Verfton' vraagt voor direct, een netten flinken jongen, niet ouder dan 16 jaar. Aanmelden: Kromhout 6.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 8 jan. 1930 (derde blad)]

Ned. Stoomvaartlijnen. Rotterdamsche Lloyd
Samarinda, 8 jan. v. Rott. te Batavia.
Insulinde (uit), p. 8 Jan. Suez.
Kota Gedi (uit), p. 8 Jan. Gibraltar.
Deli (thuis), p. 8 Jan. Finisterre.
Kolabaroe (thuis), 9 Jan. te Londen.
Tambora (thuis), 9 Jan. v. Colombo.
Tjerimai (uit), 9 Jan. te Southampton.
Silve Bondo (uit), 8 Jan. v. Suez.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 9 jan. 1930 (eerste blad)]

Venezuela. Havre, 7 Januari
Het Nederl. s.s. 'Venezuela', is bij het verlaten van de haven alhier met een barge van het havenbestuur in aanvaring geweest.
De barge is gezonken; de Venezuela heeft oogenschijnlijk onbeschadigs de reis voortgezet. (Het s.s. Venezuela is 8 Jan. te A'dam aangekomen - red.)
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 9 jan. 1930 (eerste blad)]

Jaarlijksche restanten. Bally opruiming.
Schoenmagazijn C. Janse. Vrieseweg 59.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 9 jan. 1930 (derde blad)]

Te Koop: Chevrolet Sedan 1929, 4 portieren, 4 wielremmers.
J. Verhoef, Twintighuizen 28.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 9 jan. 1930 (derde blad)]

Smidsjongen gevraagd. Rackwitzs & Greven. Kuipershaven 34.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 10 jan. 1930 (vierde blad)]

Gevraagd tegen 1 Mei een gehuwde Bouwknecht, kunnende melken. L. v.d. Nadort, Wieldrecht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 11 / zo 12 jan. 1930 (derde blad)]

Vanmorgen is met de Raadsleden en andere genoodigden een proefvaart gemaakt met de nieuwe pont voor het veer Dordt-Zwijndrecht. Een foto van de veerdienst VIII.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 13 jan. 1930, met foto]

Heropening Dordtsche Industrie- en Huishoudschool.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 16 jan. 1930 (derde blad), met foto]

Het s.s. 'Ben Wyvis'. Gisteravond om negen uur is het stoomschip 'Ben Wyvis' door de sleepbooten 'Ocean', 'Volharding', 'Stortemelk', 'Bornrift', 'Neptunus' en 'Texel' van de firma Doeksen en Dros, naar Amsterdam vertrokken. Het stoomschip zal bij de Nederlandsche Dok Maatschappij te Amsterdam worden gedokt. Het schip maakt water, doch wordt door pompen drijvende gehouden.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 18/zo 19 jan. 1930]

Gevraagd: jongste bediende, C. Verdoorn's Scheepsbevrachting, Buiten Walevest 3, Dordrecht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 18/zo 19 jan. 1930 (derde blad)]

Gemengde scheepsberichten.
Dordrecht. Hansweert 17 Januari. De sleepboot 'Dordrecht' van de firma Volker is gisteravond tijdens mist op de Platen van Valkenisse omhoog gevaren en blijven zitten. De boot zit hoog op de plaat en zal vermoedelijk hedenavond tegen hoog water vlotkomen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 18/zo 19 jan. 1930 (vierde blad)]

Gemengde scheepsberichten.
De slb. 'Utrecht' met een mast bok op sleeptouw, vertrok Zaterdagmiddag van Schiedam naar Konakry.
Dordrecht. Hansweert 18 Januari. De gisteren bij Valkenisse omhooggevaren sleepboot 'Dordrecht' is gisteravond tegenhoog water op eigen kracht onbeschadigd vlotgekomen.
Zeester. Hamburg 18 Januari. Het van Aarhaus alhier aangekomen Ned. s.s. 'Zeester' is voor onderzoek en reparatie naar de Norderwerf gegaan.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 20 jan. 1930]

Gevraagd een nette slagersjongen. A. Brand. Brouwersdijk 181.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 20 jan. 1930]

Schoorsteenbrandjes
Zaterdagmorgen te 10.35 uur ontstond, door aanlading van roet, een schoorsteenbrand in pand. no. 48rd aan den Riedijk, bewoond door de wed. H.J.S.. Door personeel van de Lafflyspuit werd het vuur met een slang op de huiswaterleiding gedoofd.
Ongeveer een kwartier later ontstond door een zelfde oorzaak, een schoorsteenbrand in pand no. 4 rd aan de Binnen Walevest, bewoond door mej. J.J.. Hier werd door personeel van de Magyrus-motorspuit een eind aan het brandje gemaakt door het brandende roet uit den schoorsteen te verwijderen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 20 jan. 1930 (derde blad)]

Gemengde scheepsberichten.
Sleepbedrijf Rotterdam 20 Jan.
De sleepboot 'Humber' arriveerde Zaterdag van de 'Tyne' te Belfast met het Eng. motorschip 'King Egbert', welk schip motorschade had.
De sleepboot 'Zwarte Zee' vertrok Zondag v.m. van Antwerpen naar Gothenburg met het Zweedsche s.s. 'Strassa'.
De sleepboot 'Indus' is gisteren van hier vertrokken met het Duitsche viermastschip 'Pamir', bestemd voor het Engelsche Kanaal.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 21 jan. 1930]

Verkochte schepen.
De twee-mast motorkoftjalk 'Broedertrouw', vroeger bevaren door kapt. J. Hartman, te Delfzijl is onderhands verkocht aan kapt. T. Tulp te Groningen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 21 jan. 1930]

Flinke werkster gevraagd. Aardappelmarkt 5.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 28 jan. 1930 (tweede blad)]

Te Koop: witte Keeshond, lief voor kinderen. Oranjelaan 35.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 28 jan. 1930 (tweede blad)]

40-jarig jubileum. 1 Februari a.s. hoopt de heer H. v.d. Graaf (beddenmaker), den dag te herdenken waarop hij voor 40 jaar in dienst trad bij het beddenmagazijn van de firma M. Vertregt aan de Voorstraat alhier.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 28 jan. 1930 (derde blad)]

Gemengde scheepvaartberichten.
5 Gezusters. Hansweert, 28 Jan. Het schip 5 Gezusters, schipper Verboom, geladen met ijzer is, nadat het een gedeelte der lading in de haven van Walsoorden gelost had bij het verlaten dier haven aan den grond geraakt en blijven zitten. Door het motorsleepbootje 'Adja' is het schip vlot gesleept. Het schip maakt water en ligt de 'Adja' langszij te pompen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 29 jan. 1930]

Mevr. van der Willigen, Rozenhof 3, vraagt een kindermeisje voor de ochtenduren. Aanmelden na 8 uur.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 29 jan. 1930]

Gemengde scheepvaartberichten.
Een schip gestrand. Terschelling 29 Jan. De kustwacht meldt, dat W.N.W. van Schiermonnikoog een stoomschip is gestrand. De sleepboot 'Ocean' is van hier vertrokken om hulp te verleenen. Volgens een later bericht is het schip op eigen kracht vlotgekomen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 30 jan. 1930]

Het sleepschip 'De Vijf Gezuster', schipper Verboom, dat nabij Walsoorden omhoog gezeten heeft, is na een noodreparatie te Hansweert binnengebracht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 30 jan. 1930 (tweede blad)]

Gemengde scheepvaartberichten.
Vijf Gezusters. Hansweert, 30 Jan. Het meergemelde schip Vijf Gezusters maakt niet zooveel water als eerst gemeend werd. Het schip is hier gisteren binnengesleept. Met een paar pompers aan boord heeft het schip gesleept door de sleepboot 'Adja' de reis naar Tensche voortgezet.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 31 jan. 1930]

A.C. Nispeling.
Deze jubilaris, die heden 25 jaren in ons politiekorps dienst doet, ontving van verschillende zijden blijken van medeleven en goede kameraadschap. De commissaris en de hoofd-inspecteur kwamen complimenteeren, waarbij de eerste een taart en de laatste een sigarenkoker met goud gemonteerd aanbood, het laatste als souvenir van het inspecteurskorps. De vakvereeniging Krachtig door Samenwerking schonk een gouden horloge, terwijl de politiemuziekvereeniging hun collega 's morgens 11 uur een aubade brachten. Bloemen ontbraken niet werden o.m. gezonden door de personeelen van het hoofdbureau en de politieposten..
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 1/zo 2 febr. 1930 (tweede blad)]

J. van Wel (Fa. Gebr. van Wel), Wolwevershaven 35. Tel. 52.
Aannemer van bouwwerken, nieuwbouw en verbouwingen. Alle onderhoud van huizen tc.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 1/zo 2 febr. 1930 (derde blad)]

Verhuisd: van Kuipershaven 3 naar Oranjelaan 21 wed. de Wolf.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 1/zo 2 febr. 1930 (vierde blad)]

L.G. de Oude. Goudsmederij. Verhuisd van Stek 19 naar Dubbeldamscheweg 18.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 1/zo 2 febr. 1930 (vierde blad)]

'Verscheeping' van een schip.
Er komen altijd nog nauwkeurige berekeningen te pas in verband met de stabiliteit van een zeeschip, als het een zoo zwaar stuk als een geheele sleepboot te vervoeren krijgt. Maar de mogelijkheid van een dergelijk vervoer is reeds meermalen gebleken zonder veel bezwaren te kunnen geschieden. Men ziet hier den groote bok 'Titan' de voor Semarang bestemde sleepboot 'Juliana' in de stroppen nemen om ze op het dek van het m.s. 'Kota Baroe' van den Rotterdamsche Lloyd te plaatsen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 3 febr. 1930 (derde blad), met foto]

Gemengde Scheepvaartberichten.
Harry, Delfzijl 3 Febr. Het Ned. motorschip 'Harry', schipper P. Vellinga, met een lading gerst van Bornholf naar Lossymouth, is hedenmorgen met lichte motorschade te Delfzijl binnengeloopen.
Wadal. Southampton 1 Febr. Het reeds gemelde Duitsche s.s. 'Wadal' is heden van hier naar Hamburg vertrokken, gesleept door de sleepbooten 'Heros' en 'Simson'.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 4 febr. 1930 (derde blad)]

Laat van uw veerenbed een 3-deelig matras maken bij C. Kila, Groote Kerksbuurt 21.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 4 febr. 1930 (derde blad)]

Nette jongen gevraagd voor loop- en winkelwerk, niet boven 16 jaar. Lington, Voorstraat 49.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 4 febr. 1930 (derde blad)]

Gemengde Scheepvaartberichten.
De sleepboot 'Java Zee' van Alexandrie n. Oran was 1 Febr 25 gr. 16 min Nbr. en 16 gr 52 min Ol.
Verkochte schepen.
De te Delfzijl thuisbehoorende motorschoener 'Forella', kapitein Noordewind, is onderhands naar Kampen verkocht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 4 febr. 1930 (derde blad)]

Drankwet. B. en W. van Dordrecht bregen ter openbare kennis, dat bij henis ingekomen een verzoekschrift van M. Vleesenbeek, wonende te Dordrecht, om verlof voor den verkoop van alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse van verkoop voor het beneden voorlokaal van het pand Riedijk Nr. 18.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 5 febr. 1930 (derde blad)]

Aanvaring. Gisteravond 6 uur heeft op de Oude Maas bij de Spoorbrug onder den Zwijndrechtsche wal een aanvaring plaats gehad tusschen het sleepschip 'Rijnster', gesleept door de sleepboot motorsleepboot 'Volti Subito' en de vrachtstoomboot 'Koopvaart 6'. Deze voer in de richting Spoorbrug en hield den goeden wal, ter wijl de 'Volti Subito' met het sleepschip komende van de Dordtschen Kil de verkeerden wal hield, omdat de doorvaart onder de brug daar het diepst is. Toen laatst genoemde onder de brug was doorgevaren werd naar den Dordtschen wal gezwenkt, ofschoon de kapitein van de 'Koopvaart 6' meende dat hij den Zwijndrechtsche wal zou blijven houden. Een botsing volgde tusschen 'Koopvaart 6' en de 'Rijnster', waarbij beide schepen aan de voorzijde ernstig werden beschadigd. Geen persoonlijke ongelukken.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 5 febr. 1930 (derde blad)]

Dordtsche Wasscherij en Strijkinrichting C. Duller vraagt: bekwame strijkster (hoog loon). Zich aan te melden 's aonds na 7 uur: Mauritsstraat 11zwart.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 5 febr. 1930 (derde blad)]

De a.s. week is reclameweek voor baby Anthr. (wettig gedeponeerd). Telefoon 1200.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (derde blad)]

Geplaatst: een nieuw Electr. orchestrion. Caf Oscar Bakker
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (derde blad)]

Aankomend draaier gevraagd bij v.d. Berg & Co. Vest 14.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (derde blad)]

Woensdagavond te circa 6 uur voer de vrachtgoederenboot 'Leerdam' op de rivier langs den Dordtschen wal nabij het Papendrechtsche Veer in de richting naar Sliedrecht. Aan de overzijde der rivier voer op dat ogenblik in tegenovergestelde richting de sleepboot 'Namur'. Plotseling stak deze laatste de rivier over in de richting naar den Dordtschen wal en trachtte nog voor de 'Leerdam' heen te varen, hetgeen niet gelukte. De 'Leerdam' liep tegen de 'Namur' aan stuurboord zijde aan, ten gevolge waarvan een gat ontstond en de sleepboot begon te zinken. De 'Leerdam' heeft vervolgens de 'Namur' naar den strekdam aan het Wantij geduwd, alwaar de boot zonk. De schipper en de andere opvarenden waren intusschen door een onbekend gebleven visscher met een roeiboot gered. Geen persoonlijke ongelukken. Vanmorgen is de N.V. Hoogenboezem en v.d. Tak Bergingsbedrijf begonnen met het lichten van de sleepboot, waarvan wij hietbij een foto geven.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (vierde blad), met foto (op de achtergrond een gashouder)]

Meisje gevraagd van half 8 tot 12 uur. Berg, Havenstraat 29.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (vierde blad)]

Direct gevraagd een flinke dienstbode van buiten.
J. v. Waardhuizen, Spuiplein 2
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (vierde blad)]

17 kippen te koop 1en en 2en leg, a/d leg. Zeehavenlaan 100.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (vierde blad)]

Te koop z.g.a.n. kunstmoeder, Almsvoetstraat 3.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (vierde blad)]

Het Dordr. Harm. Gez. De Bazuin, wenscht aan te besteden: het maken van 50 60 uniformen.
Prijsopgaven,onder overlegging van modellen en monster van het laken, worden ingewacht zoo spoedig mogelijk bij het secretariaat, Louis Apolstraat 13.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (vierde blad)]

Provisiereiziger. Gevraagd iemand, die geregeld bakkers bezoekt, om een loonende, veel voorkomende grondstof te nemen. Brieven letter B, fam. Wed. Plancken & Zn., Zwijndrecht
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 7 febr. 1930 (vierde blad)]

Te koop: twee nieuwgebouwde panden, elk beneden ruime bergplaats; boven mooie ruime woning. Bn. Kalkhaven. Woningbureau, Hartstra, Bosb. Touissaintstraat 25.
[bron: Dordrechtsche Courant za 8/zo 9 febr. 1930 (tweede blad)]

Ontploffing van den lichter Vilga, in de haven van Gent, is een benzinevat ontploft. De schipper, Jacobus de Nijs en zijn vrouw, uit Terneuzen afkomstig, werden door vlammen omringd en konden zich slechts met moeite redden. Beiden liepen ernstige brandwonden over het geheele lichaam op en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Voorbijgangers wisten het vuur te blusschen.
[bron: Dordrechtsche Courant za 8/zo 9 febr. 1930 (derde blad)]

Rijnvaart: Dordrecht: Modestra, Hoek.
[bron: Dordrechtsche Courant za 8/zo 9 febr. 1930 (derde blad)]

Ziet de etalage kruidenkasten. C. Hendriks, Vriesestraat 120. Telefoon 539.
[bron: Dordrechtsche Courant za 8/zo 9 febr. 1930 (derde blad)]

Zilveren jubileum. Maandag a.s. wordt er bij de firma Bahlmann alhier, een zeer zeldzaam jubil gevierd. Het zal dan n.l. 25 jaar geleden zijn, dat mej. A. Vlasblom bij de firma in dienst trad. Eerst was de jubilarisse ongeveer 15 jaar werkzaam in de stoffenafdeeling en ging daarna over tot de japonnenafdeeling. Toen, door de steeds grootere uitbreiding van de zaak, den eerste etage voor de japonnenafdeeling ingericht, werd mej. Vlasblom tot hoofdjuffrouw aangesteld, welke functie zij thans reeds tal van jaren met groote toewijding vervult. Wij mogen gerust veronderstellen dat dit den tegenwoordige tijd zeer bijzondere jubil niet ingemerkt zal voorbij gaan.
[bron: Dordrechtsche Courant za 8/zo 9 febr. 1930 (vierde blad), met foto]

Scheepvaart. 7 Februari 1930 aangekomen te Dordrecht het Nederlandsche m.s. 'West Vlaanderen', kapt. C.J. Leunis, in ballast van Shoredam, met bestemming Gorinchem. Cargadoors: N.V. v.h. G.A. van Sprang.
[bron: Dordrechtsche Courant za 8/zo 9 febr. 1930 (vierde blad)]

Gemengde Scheepsberichten.
De slb. 'Friesland' met het Fransche s.s. 'Luneville' op sleeptouw, vertrok 17 Febr. van Dakar naar een Fransche haven. (Bureau Weijsmuller)
De slb. 'Zwarte Zee' op weg naar Queenstown, pass. 6 Febr. Beachy Head.
[bron: Dordrechtsche Courant za 8/zo 9 febr. 1930 (vierde blad)]

Gemengde Scheepsberichten. Sleepbedrijf Rotterdam, 8 Febr.
De sleepboot 'Schelde' is Donderdag van hier naar Montevideo vertrokken met een baggermolen op sleeptouw. Het transport passeerde gistervoormiddag Dugeness.
De sleepboot 'Indus' vertrok hedenmorgen vanhier naar Montevideo, eveneens sleepende een baggermolen, bestemd voor die plaats.
De sleepboot 'Seine', met een zuiger van hier naar Las Palmas, vertrok gistermiddag van Corcublon ter voortzetting van de reis.
De sleepboot 'Hudson', sleepende twee bakken van hier naar Rabat, vertrek Donderdag 6 dezer van Brixham ter voortzetting van de reis. Sleepbedrijf Rotterdam, 10 Febr.
De sleepboot 'Donau', met een lichtschip op sleeptouw van de Tyne bestemd voor Rangoor, arriveerde Zaterdag jl. te Algiers en heeft gisteren de reis wederom voortgezet.
De sleepboot 'Poolzee' vertrok Zondag van Hansweert naar Rouaan met de zuider 'Sliedrecht 5'.
De sleepboot 'Witte Zee' van Queenstown naar Rotterdam pass. 8 Febr. Lizard.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 10 febr. 1930]

Afbraak molen 'De Nachtegaal'. Men is momenteel bezig met het afbreken van den schilderachtigen, antieken molen 'De Nachtegaal' aan den Noordendijk. Een foto tijdens de aftakeling.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 10 febr. 1930 (derde blad), met foto]

Scheepvaart. 8 Februari 1930 Zwijndrecht aangekomen het Engelsch m.s. 'Andacity',kapitein C. Wingfield, beladen met olie van Harburg. Ligplaats: N.V. Expl. Vereen. Oliefabr. Cargadoor: Gerard Mauritz.
10 Februari 1930 van Zwijndrecht vertrokken het Engelsch m.s. 'Andacity', kapitein C. Wingfield, in ballast naar Harburg. Cargadoor: Gerard Mauritz.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 10 febr. 1930 (derde blad)]

Gemengde Scheepsberichten.
De slb. 'Oostzee' van Grangemouth naar Lissabon, bevond zich 9 Febr. 10 mijlen oost van Niton.
De sleepboot 'Witte Zee' van Queenstown n. Rotterdam pass. 9 Febr. Ventnor.
[bron: Dordrechtsche Courant di 11 febr. 1930]

Gemengde Scheepsberichten.
De slb. 'Indus' sleepende een baggermolen van Rotterdam naar Montevideo pass. 9 Febr. Beachy Head.
Eem. Antwerpen 11 Febr. De kapitein van het Nederl. s.s. 'Eem' alhier aangekomen met een lading oranje-appelen rapporteert dat een golf het dekzeil van ruim 1 heeft weggerukt en dat vermoedelijk verscheidene kassen door de golven zijn meegevoerd.
Jantje R. Delfzijl 11 Febr. Het Nederlandsche motorschip 'Jantje R.', kapitein Plomp, met een lading boomstammen van Riga naar Southampton, is hedenmiddag alhier binnengeloopen met lichte motorschade.
[bron: Dordrechtsche Courant wo 12 febr. 1930]

Te huur: landhuis aan de Burgem. Jaslaan. Te bevragen bij A. v.d. Giessen, Burgem. Jaslaan 67a, Dubbeldam.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 12 febr. 1930 (eerste blad)]

Gevraagd een net 2e meisje. Aanmelden na 8 uur. Mevrouw Busch, Singel 81.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 12 febr. 1930 (eerste blad)]

De N.V. P. de Gruyter & Zoon vraagt een flinke winkeljuffrouw, niet beneden 18 jaar.
Persoonlijk aanmelden a.s. Donderdagmiddag 13 Febr. tusschen 1 en 3 uur in den winkel Vischstraat, Dordrecht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 12 febr. 1930 (eerste blad)]

Om 11 uur gistermorgen ontstond door aanlading van roet een schoorsteenbrand in pand No. 35 aan de Voorstraat, bewoond door C.N. met een ramoneur is door personeel van de Lafflyspuit de schoorsteen schoongemaakt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 12 febr. 1930 (derde blad)]

Kapitein C. Verschoor zegt de zee vaarwel. Bijna een halve eeuw in de sleepvaart. Zijn reizen zijn niet te tellen.
[Maassluis; sleepboot 'Witte Zee']
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 14 febr. 1930 (derde blad), met foto]

Maison Pennock, Bleekersdijk 40 vraagt een Net Loopmeisje tegen hoog loon. Veel verval.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 14 febr. 1930 (derde blad)]

Iets Fijns. Lamsbout 90 ct. per pond. W.C. Harten, Vriesestraat 8.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 14 febr. 1930 (derde blad)]

Opening van den goedkoopen goud- en zilverwinkel van L.G. de Oude, Dubbeldamscheweg 18.
Op zaterdag 15 Februari a.s. - 3 uur namiddag.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 14 febr. 1930 (derde blad)]

Hoedenmagazijn 'De Ster', Voorstraat 120. Vraagt onze Reclame.
Naturel Rood-Vos F 18,75. Ruime keuze overgangshoeden.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 14 febr. 1930 (derde blad)]

J. van Wel, Wolwevershaven 35. Tel. 52. Beeedige makelaar en taxateur.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 15/16 febr. 1930)]

Te huur: pakhuis uitstekend geschikt om een auto te bergen a/d Schooldwarsstraat 8.
Adres: Groote Kerksbuurt 24.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 15/16 febr. 1930)]

Mevr. van den Broek-de Mol van Otterloo vraagt met april een 2e meisje wegens huwelijk van 't tegenwoordige en een keukenmeisje. Zich aan te melden 's avonds na half 8, Singel 63.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 15/16 febr. 1930)]

Flinke jongen gevraagd, leeftijd circa 19 jaar. Aanmelden: Kalkhaven 36.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 15/16 febr. 1930)]

Verhuisd: Dr. van Spengler van Singel 148 naar Houttuinen 44.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za/zo 15/16 febr. 1930)]

Voor veel geld gevraagd: Gedragen kleeren en schoenen.
Veel geld voor manskleeren. De Bruin, Camerlingstraat 40. Aan huis te ontbieden.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 17 febr. 1930 (eerste blad)]

Een taxi noodig? Ons telefoonnummer 1578.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 17 febr. 1930 (derde blad)]

Te huur tegen half april of eerder Bovenhuis Blauwp.plein 2.
Te bevragen: Woningbureau-Hartstra, Bosb. Toussaintstraat 25.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 18 febr. 1930]

Flinke jongen of slagers-halfwas gevraagd. Roodbol, Slagerij, Staart.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 18 febr. 1930]

Terstond gevraagd: Tuindersknecht, en een jongen van 14 a 15 jaar. Langeweg 168, Zwijndrecht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 18 febr. 1930]

Pakhuisruimte te huur. Adres: Steegoversloot 73rd.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 18 febr. 1930]

Gemengde Scheepvaartberichten.
- De sleepbooten 'Oostzee' en 'Gouwzee' met het beschadigde ss 'Groenlo' op sleeptouw, van Lissabon naar Rotterdam, pass. 18 febr. Ouessant.
- Madioen. Londen, 18 febr. Het Ned. ss.'Buitenzorg' is heden met de lading ex ss 'Madioen' van Suez vertrokken.
- Marie Lenie-Marthe. Hansweert, 18 Febr. Te Wemeldinge had gisteren een aanvaring plaats tusschen de schepen 'Marie Lenie' en 'Marthe', waarbij de beide schepen schade bekwamen; doch hebben de reis naar Antwerpen voortgezet.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930]

Verkochte schepen.
- De door bemiddeling van de makelaars Jacq. Pierot Jr. en Zonen te Rotterdam naar Duitschland verkochte stoomtrawler 'En Avant' is herdoopt in 'Marie Richardson'.
- De stalen motorschoener 'Active' (123 bruto-reg-tons) in 1909 gebouwd en eigendom van kapitein E. Groen te Groningen is onderhands verkocht aan kapitein C.H. Hageman te Krautssand (Duitschland). Het motorschip zal door den nieuwen eigenaar onder den naam 'Gunter' in de kustvaart worden gebracht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930]

Firma Zuidema, Wijnstraat 125, Dordrecht.
Tin, kristal, plateel, koper. Ontvangen nieuwe zendingen Tafel-, Ontbijt-, en Theeserviezen, Kuipbladen, Presenteerbladen, Theebladen, Schemerlampen, Kunstnijverheidsglas van leerdam. Zie etalage.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930]

Leger des Heils, Riedijk 38. Donderdag 20 februari a.s. Radio-uitzending. Toegang vrij. Radiotoestel welwillend afgestaan door den Heer Wnsch, Vest 67.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930]

Telefonisch aangesloten onder No. 2255 J. Scharp, zadelmakerij en automobielbekleeding, Stadhuisplein 3.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930]

Geslaagd. Bij de op 27 februari gehouden examens uitgaande van de Examen-Vereeniging van Directeuren van Pont- en Handelsscholen (afdeeling Dordtsche Handelsschool) in Nederland, zijn geslaagd:
voor het diploma machineschrijven: de heer A.M. Kijkuit.
voor het diploma practisch kantoortypist(e): de dames J. Recourt, G. van Zuilichem, A.M.M. de Grauw, L. Vos, C. Vrolijk; de heeren A.C. Provily, A. Mels.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930 (derde blad)]

In de gisteravond door de Firma Simon de Wit geplaatste annonce staan abusievelijk Vermicelli (Engelhaar) 9 ct per pond. Men leze: 19 ct. per pond.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930 (derde blad)]

Gevraagd: Net Meisje boven 16 jaar. Mevr. Sommer, Singel 26.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930 (derde blad)]

Gevraagd flinke nette winkeljuffrouw niet beneden 18 j.
Bij Fa. Holtmark van Dijkerhof. Bleekersdijk 39.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930 (derde blad)]

Bij bode Arenout, Papeterspad 15, wordt gevraagd flinke jongen boven 14 jaar. Zich aan te melden: tot 's middags 2 uur.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930 (derde blad)]

Dagdienstbode gevr. Borneoplein 34. Zondags vrij.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 19 febr. 1930 (derde blad)]

Weeshuisplein No. 35. Bekendst adres voor gummiwaren en patentgeneesmiddelen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 20 febr. 1930]

SAMU het onovertroffen moderne Damesverband.
Salus Mulieris, de gezondheid der vrouw. Supremalex ! Het hoogste gebod!
SAMU ... is het aangewezen verband voor de moderne vrouw, die inziet dat hygiene een zeer belangrijke rol in haar leven dient te vervullen. De vulling, een laag chemisch zuivere celstofwatten met groot absorbtievermogen. Uiterst eenvoudige en discrete vernietiging. Gemakkelijke bevestiging (uitneembare lusjes) en volkomen betrouwbaar. Een goede pasvorm door afgeronde hoeken. Het verband is van een ondoordringbare onderlaag voorzien.
SAMU normaal per doos F 0.70.
SAMU extra per doos F 0.85.
SAMU gordel per doos F 0.90.
Verkrijgbaar in alle goede corsetzaken, drogisterijen en Apotheken. Vertegenwoordigers voor Nederland.
C.F. van Dijl en Zoon, Dordrecht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 20 febr. 1930]

Modevakschool E.N.S.A.I.D., Wijnstraat 44. Cursus in Handwerken.
Maart a.s. zal een cursus beginnen in Handwerken met examen M.E. In deze cursus worden geleerd: Het ontwerpen van patronen, Iersch, Fransch, Engelsch, Duitsch en Noorsch borduren, schabloneeren, Brocaatschilderen, Pluchette, Penschilderen, Applicatie, Temboureeren, Relief, Hongaarsch en Arabisch Borduren, Schilderen op hout, glas enz, Smyrna met de hand en met de Naaimachine, Kantklossen, Haken en Breien, Kunstweven enz.
Mevr. R.H.A. de Bruin-v.d. Horst. Gedipl. leerares.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 20 febr. 1930 (tweede blad)]

Door de Dordtsche Opera- en Operettevereeniging is gisteravond in Kunstmin een keurig verzorgde en goed geslaagde opvoering gegeven van Lortzing's komische opera 'De Schoolmeester als Strooper'. Onze foto geeft enkele der hoofdfiguren: v.l.n.r. Anton de Leeuw, Mevr. A. Vlaanderen-Vroklage, Mej. M. Fritse en Mevr. A. Meyers-Schoolenberg.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 20 febr. 1930 (derde blad), met foto]

Wederom Jubilea bij Lips. Heden herdachten de Heeren Chr.A. Ponsen en A.J. Claassen - werkzaam bij de N.V. Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken - den dag, waarop zij 25 jaren geleden in dienst traden, toenmaals bij wijlen den heer J. Lips Bzn.. De directie heeft datfeit begrijpelijker wijze niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dies werden de jubilarissen met hunne echtgenooten hedenmorgen per auto aan huis afgehaald en geleid naar de kantoren der N.V., alwaar zij door de directie werden ontvangen en gelukgewenscht met dit jubileum, hetgeen gepaard ging met aanbieding van een gouden horloge voorzien van inscriptie. Ook chefs en vertegenwoordigers van het fabriekspersoneel namen deze gelegenehid te baat om hunne gelukwenschen aan te bieden; hierna werden de jubilarissen naar huis gebracht om het verdere van den dag in eigen kring door te brengen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 20 febr. 1930 (derde blad), met foto]

Mevr. Kleinkramer, Reeweg 46, vraagt een flinke dienstbode voor dag en nacht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 20 febr. 1930 (derde blad)]

Gevraagd kapster; goed kunnende knippen en onduleeren. Mej. B. Kroonen, Nieuwstraat 34.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 20 febr. 1930 (derde blad)]

Versche bakbokking met hom of kuit 2 en 3 cent,ook voor wederverkoopers met reductie.
Jan Bijl, Botermarkt.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 20 febr. 1930 (derde blad)]

Zwijndrecht. Door B en W dezer gemeente is aan C. Bezemer, vrachtrijder alhier, vergunning verleend tot het bijbouwen van een garage in de Kerkstraat alhier.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930 (tweede blad)]

De bekende geurige thee van de Hollandsche Theeverbruikersvereeniging is alleen verkrijgbaar bij:
K. van Valen, Vrieseweg 3, Telef. 1415. In prijzen van 32, 34, 36, 38, 40, 42 cent per ons.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930 (tweede blad)]

Fijn van smaak is de leverworst met en zonder uien a 10 cent van W.A.C. Monshouwer, hoek Spuiweg.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930 (derde blad)]

Tegen 3 maart a.s. of later wordt gevraagd noodhulp-dienstbode, v.g.g.v. Mevrouw Stam, Oranjelaan 61.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930 (derde blad)]

Lagemaat, Voorstraat 292.
Nette Winkeljuffrouw gevraagd, niet beneden de 18 jaar. Genegen eenig huiswerk te verrichten. Aanm. 's av. na 8 uur.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930 (derde blad)]

Massief eiken dressoir met spiegel F 32.50.
Leeuwin.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930]

Te koop: z.g.a.n. rijwielen. Ook e.a.k. rijwielen.
Op conditie. J. Soeteman, Heerheijmansuisstraat 60.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930]

Te koop: 7 jonge kippen a/d. leg en 2 konijnen, voedsters. Hellingen 102.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930]

Hallo, Hiermede maakt ondergeteekende bekend, dat hij vanaf Zaterdag a.s. begint met fleschjes Bier ook thuis te bezorgen, zonder verhooging. Aanbevelend, W. Monster, Caf, Spuiplein.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930]

Bosman & Co., Voorstraat 350. Exposeert in hare Etalage o.a. Droge naald etsen van D.J.G. van Herwijnen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 21 febr. 1930]

Van Beesten en Visser. Vriesestraat 75. Telefoon 821.
Philips en De Hage Radiotoestellen, vanaf F 175,-.
Geheel compleet. Desgewenscht uiterst gemakkelijke betalingscondities.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (tweede blad)]

Mijn aardappels zijn puik en zonder blauw. Probeert ze.
10 kg Eigenheimers 25 cent.
10 kg Red Star 35 cent.
10 kg uien 35 cent.
Gratis thuisbezorgd. Zend briefkaart als we niet in uw buurt komen.
M. de Haas, Zuidendijk 289, Dordrecht
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (tweede blad)]

Fa. W.H. v.d. Horst van Lil. Auto-Verzekering.
Heeren K.N.A.C.-leden, bekende Reductie. Singel 235. Telefoon 64.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (tweede blad)]

Jongen gevraagd. Niet beneden 16 jaar.
Aanmelden Maandag a.s. Dordtsche Houthandel. Kromhout 103.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (derde blad)]

Mevrouw Fabricius, 'Huize Kate' te Voorburg (Den Haag) vraagt een bekwaam en fatsoenlijk dienstmeisje dat geheel zelfstandig kan werken en koken. Gezin van personen zonder kinderen. In huis centrale verwarming. Loon naar bekwaamheid. Zonder prima aanbeveling onnoodig zich aan te melden. Persoonlijke aanmelding.
Adres: Groenendijk 40 te Dordrecht, Zaterdagavond van 7 tot 9 uur.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (derde blad)]

Nette werkster gevraagd. Krispijnscheweg 109.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (derde blad)]

Flinke dienstbode gevraagd voor dag en nacht. Hoog loon. Mevr. Linders, Steegoversloot 49.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (derde blad)]

Terstond gevraagd: nette jongen. Jan Rijken, Koekfabriek, Wijnstraat 69
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (derde blad)]

Vraagt voor het behangen van Uw kamer, onze staalboeken ter inzage. C. Kila, Groote Kerksbuurt 21.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (vierde blad)]

Gratis cursus relief verf. 27 en 28 februari en 1 maart.
Voor aanmelding en inlichtingen H. Stumpel.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 22/zo 23 febr. 1930 (vierde blad)]

Het pand Vlak 2.
Als een kleine aanvulling tot mijn artikel over 't pand Vlak 2 moge dienen, dat het gedeelte thans Vlak 3, vroeger 5, reeds in 1815 door den heer J.B. Coolhoven van den heer Jan Olivier van Batenburg werd aangekocht, maar dat de tabakskerverij met bijbehoren er reeds vroeger gevestigd werd, onder den naam IN DEN AFRIKAAN. Het houten beeldje, dien Afrikaan staande op sigarenkisten, voorstellende, bevindt zich thans op het Museum Oud-Dordrecht cat.no. 384. In de gem. prentenverzameling bevindt zich een tabakszak waarop in ovaal een neger met onderschrift:
''In den Afrikaan', Bij J.B. Coolhoven te Dordrecht verkoopt men alle soorten van tabak, snuif, koffy, thee, chocolaad en kruidenierswaaren. Alles onverbeterlijk goed en tot een civiele prijs.'
In den Franschen tijd had de heer Coolhoven een Debit de tabac van de Regie. De firma was een der eerste die sigaren fabriceerde.
J.L. van Dalen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930]

Sleepbooten, die een draad in de schroef hebben kunnen deze verwijderen bij:
J.R. Gijsbers, Zwijndrecht. Tel. 2169
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930]

Morgen vanaf 9 uur verkrijgb. op het abattoir a/d Vrijbank:
Versch geslacht Rundvleesch. Lappen, soepvleesch en gehakt 35 cent
Rib en stukjes 40 en 45 cent.
Rosbief 35 cent. H. Hijbeek
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930]

Leder, rubberleder, gummihakken, koopt U nergens voordeeliger dan in den Brabantsche Winkel, Steegoversloot 26. Telefoon 1814.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930]

Te koop gevraagd een 2e handsch billard wegens uitbreding.
P.H. van Driel, Voorstraat 123
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930]

Drankwet.
Burgemeesters en Wethouders van Dordrecht brengen ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van Dirk de Kok, vergunninghouder, wonende te Dordrecht, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudende drank anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop in het schaftlokaal en recreatiezaal van het pand op het terrein der N.V. tot Exploitatie der Haveninrichtingen in de gemeente Dordrecht, aan den 's Gravendeelschedijk, alhier. Binnen 2 weken na heden kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren inbrengen bij hun college.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930 (derde blad)]

Van heden af Telefonisch aangesloten onder No. 2260
P. de Rijke. Vleeschhouwerij en Spekslagerij. Julianastraat 81, Zwijndrecht
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930 (derde blad)]

Net Dagmeisje gevraagd. Voorstraat 241.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930 (derde blad)]

Te koop gevraagd een sleepboot van circa 180 tot 200 I.P.K.
P.H. van Driel, Voorstraat 122
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930, derde blad]

E. Koch, Voorstraat 211, vraagt een bekwaam kappersbediende.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad ma 24 febr. 1930 (derde blad)]

Rapid is beter. Dagelijks bij ons in werking te zien
N.V. Brovedo. Singel 188. Telef. 37
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 25 febr. 1930]

Heeren. Vertrouwt Uw stof aan een coupeur.
Colbert Costuum 25 Gulden. Alles in begrepen. vraagt onze stalen.
R. Oepen. Coupeur, Singel 271.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 25 febr. 1930]

Gevraagd: Volwassen en Halfwas Metaaldraaiers. Sollicitatie persoonlijk a/d fabriek der N.V. Bakovenbouw v/h H.P. den Boer. Merwedestraat 48, Dordrecht.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 25 febr. 1930]

Z.g.a.n. pracht Path platen te koop, ook afzonderlijk.
Hooge Nieuwstraat 12, 2-m.b.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 25 febr. 1930]

Prima kapok per pond 69 cent. C. Kila, Gr. Kerksbuurt 21.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 25 febr. 1930 (derde blad)]

Gevraagd: een flinke jongen voor loop- en magazijnwerk. Bosman & Co,, Voorstraat 350.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 26 febr. 1930]

Mevr. S. Handlijnkunde en kaartleggen.
is dagelijks te spreken voor Dames en Heeren van 2-10 uur. Voorstraat 330rood.
Aan hetzelfde adres Dameskapsalon.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 26 febr. 1930]

In Prentbriefkaarten, Stadsgezichten en Gelegenheidskaarten.
hebben wij groote sorteering in de nieuwste soorten.
Ziet onze etalage -> Spuiweg 2. Wed. Plancken & Zn.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 26 febr. 1930]

Gisteren ving de reis van den tinbagger molen 'Plaben' naar Banka aan. De zee sleepboot 'Witte Zee' van C. Smits & Co's Internationale Sleepdienst, nam het gevaarte op sleeptouw en stoom er kalm als gold een uitstapje, mee buiten gaats, zooals bovenstaande foto laat zien.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 26 febr. 1930 (derde blad), met foto]

H.H. Kappers. Bekwaam leerling gevraagd.
J.F. Kerschkamp, Dubbeldamscheweg 79.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 26 febr. 1930 (derde blad)

Aangeboden mooie voorkamer en slaapkamer voor 1 of 2 Dames met of zonder pension. Kromhout 19rood.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 26 febr. 1930 (derde blad)

Z.g.a.n. woonschip te koop, 5 kamers en keuken. Voorstraatshaven b.d. Nieuwbrug.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 26 febr. 1930 (derde blad)

Je adres voor het vakkundig zagen vijlen is: Matena's pad 10.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad wo 26 febr. 1930 (derde blad)

Den 1en maart zal mr J.C. Overvoorde, gemeente-archivaris te Leiden en directeur Sted. museum De lakenhal aldaar, 40 jaar in gem. dienst zijn, waarvan 2 jaar te Utrecht, 9 jaar te Dordrecht en 29 jaar te Leiden.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 26 febr. 1930 (derde blad), met foto]

Mevrouw Keuss, Wijnstraat 54, vraagt tegen 1 April of eerder: Nette Dienstbode voor dag of dag en nacht, eenigzins kunnende koken.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 27 febr. 1930 (tweede blad)

Mevrouw Assies, Oranjepark 9, Dordrecht, vraagt tegen 1 Mei een 2e meisje. Niet beneden 18 jaar.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 27 febr. 1930 (tweede blad)

Gevraagd voor Vrijdagmiddag en Zatermorgen een nette werkvrouw, J. v.d. Steenhoven, Prinsenstraat 19.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 27 febr. 1930 (tweede blad)

Verhuisd: R. Stempels, in assurantien, van Krispijnscheweg 55 naar Oranjelaan 55 hoek van Slingelandtlaan.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad do 27 febr. 1930 (derde blad)

Wegens teleurstelling Net Loopmeisje gevraagd. Hoog loon, veel verval. Dameshoedenmagazijn 'De Vlinder'. Voorstraat 208.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 28 febr. 1930)

Net meisje gevraagd voor halve dagen. Cronjstraat 13.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 28 febr. 1930)

Zaterdag en Zondag speelt de nieuwe Phonotrop.
Caf, Twintighuizen 32. B. de Leng.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 28 febr. 1930)

Metaalwarenfabriek en kopergieterij 'Muilwijk' vraagt aanbieding voor geregelde levering van kort gezaagd Droog brandhout. Aanbiedingen kantoor Spuiweg 91.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 28 febr. 1930)

Nederland Vakkleeding. Het adres voor overalls en werkpakken. Dames-, meisjes-, heeren- en jongens stofjassen.
De Pril van Leen
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 28 febr. 1930)

Firma Simons-Cremers. Wijnstraat 124. Telefoon 1254. Dordrecht.
Wij berichten de ontvangst der nouveautes in Japon- en mantelstoffen voor het a.s. seizoen. Gitgarnituren. Zijde, chales. Dameskleeding naar maat. Uiterst lage prijzen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 28 febr. 1930 (tweede blad))

Bezoekt Zaterdag en Zondag Caf De Meierijsche Kar.
Een gezellig strijkje. T. Eijskoot, pianist, Jean Louis, violist, Jac. Weijts, trompetter, R. de Boer, slagwerker en xylophonist. Iederen zaterdag en zondag nieuw muziek w.o.: 'Dichter und Bawer' en 'Leichte Cavalerie'. Aanbevelend W.J. Kelfkens v/h D. de Kok. Bleijenhoek 8.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 28 febr. 1930 (derde blad))

Koopt een Khler. Lichtloopend, onverwoestbaar, langdurige garantie.
Alleen verk: Gerard van Gelder, Voorstraat 33. Reparatie-inrichting.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 28 febr. 1930 (derde blad))

Telefonisch aangesloten onder No. 2265
Filiaal N.V. De Berenkamp. Joh. Spaanstraat 42.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrij 28 febr. 1930 (derde blad))

Brand op Dubbeldam.
Gisteravond heeft te Dubbeldam een hevige brand gewoed in de schuur van J. Kruithof aan den Zuidendijk. We geven hier een foto van de plaats des onheils, na den brand.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag 28 febr. 1930 (derde blad), met foto]

Gouden Huwelijksfeest. De bewoners van de Kromme Elleboog hebben monumenteel de straat met vlaggen versierd, om aan de bruidsparen van het echtpaar Tolomanus Leonardus de Wit en Sophia Bozua (zie hierboven) die a.s. dinsdag 50 jaar getrouwd zijn, luister bij te zetten.
+ Arend Spoor en Jannetje Bozua (55 jaar getrouwd!).
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 1/zo 2 maart 1930, met foto's]

Gevraagd een flinke nette dienstbode, Bomkade 10.
[bron: Dordrechtsche Courant za/zo 1/2 maart 1930]

Huwelijkskaarten en andere drukwerken.
Drukkerij J.J.M. Schmidt. Voorstraat 89. Tel. 1951.
Feestartikelen. Voordrachten.
[bron: Dordrechtsche Courant za/zo 1/2 maart 1930, vierde blad]

Pijnlooze likdoorn behandeling bij E. Koch.
Voorstraat 211. Tel. 702.
[bron: Dordrechtsche Courant za/zo 1/2 maart 1930, vierde blad]

Van Roon's Leesbibliotheek, Jac. Catsstraat 61
zal wegens huwelijk Woensdag a.s. 5 maart na 11 uur v.m. gesloten zijn.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 3 maart 1930]

Vanaf heden 1 maart telefonisch aangesloten onder
No. 2266. R. de Bres. Houthandel. Nieuwstraat 36, Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 3 maart 1930]

Zaterdag bracht Minister Reijmers een bezoek aan het nieuwe stuwadoorsbedrijf 'Dordrecht' aan de Zeehaven te Dordt. We kiekten Minister Reijmers (1) met den burgemeester van Dordrecht, den Heer De Gaay Fortman (2), de Wethouders en den havenmeester van Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 3 maart 1930, derde blad (met foto)]

Gevraagd: nette werkvrouw voor de schoonmaak. Beneden huis, Buitenwalevest 7.
[bron: Dordrechtsche Courant 4 maart 1930]

Flink meisje gevraagd voor halve dagen. Zondags vrij. Singel 96.
[bron: Dordrechtsche Courant 4 maart 1930]

Gevraagd: flinke hulp voor de schoonmaak F 2 p.d. en volle kost.
Aanmelding nam. 7-9 uur, Frederikstraat 39.
[bron: Dordrechtsche Courant 4 maart 1930]

Ter gelegenheid van het 12-jarig bestaan van het Christelijk Mannenkoor 'Asaf' wordt op Dinsdag 11 maart a.s. in Kunstmin een jubileum-uitvoering gegeven. We geven hierbij een foto van het bestuur met den huidigen directeur van 't jubileerende koor, den heer Hans Thoman.
[bron: Dordrechtsche Courant wo 5 maart 1930, 3de blad (met foto)]

Al de wijnen van OUD zijn verkrijgbaar bij: J. van Stek.
Leuvebrug 1. Boogjes 39. Telefoon 1240.
[bron: Dordrechtsche Courant 6 maart 1930, 3de blad]

Garage Boogjes 38-40. Nog ruimte voor eenige luxe- of vrachtauto's.
Telefoon 1433.
[bron: Dordrechtsche Courant 6 maart 1930, 3de blad]

Boterjanhagel 20 cent per ons. Heerlijk bij de koffie.
Banketbakkerij Eduard de Bont. Bagijnhof 2.
[bron: Dordrechtsche Courant 7 maart 1930, 2de blad]

Wegens huwelijk, nette dagdienstbode gevraagd. Dubbeldamscheweg 90.
[bron: Dordrechtsche Courant 7 maart 1930, 3de blad]

Een jongen gevraagd. L.C. Wulfse. Dubbeldamscheweg 138.
[bron: Dordrechtsche Courant 7 maart 1930]

Het echtpaar Martinus Riet en Johanna Engel, wonende Binnen Walevest 13rd alhier hoopt a.s. Maandag 26 mei hun 55-jarig echtvereeniging te herdenken. Hierbij een foto van de beide nog krasse echtelieden.
[bron: Dordrechtsche Courant 24/25 mei 1930, 4de blad (met foto)]

Kleermakerij W.H. van Wel, Vlak 2, Tel. 586,
vraagt voor direct een naaister en een aankomend naaister
bekend met kleermakerswerk.
[bron: Dordrechtsche Courant 26 mei 1930, eerste blad]

Gisteren was het 45 jaar geleden, dat de heer J.P. Piera, thans inspecteur van Lichamelijke Opvoeding, in dienst onzer gemeente trad.
[bron: Dordrechtsche Courant 28/29 mei 1930]

Zaterdag 7 juni a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat Hendrik Buikhuizen, als kistenmaker in dienst kwam bij den grondlegger der tegenwoordige N.V. Houthandel en Kistenfabriek voorheen firma C. van der Linden .. etc
[bron: Dordrechtsche Courant 6 juni 1930 (met foto)]

Al fietsend te water.
Om 4 uur Zaterdagmiddag reed de 13-jarige N. v. H., alhier, per rijwiel aan de Nieuwe Haven, komende vanaf het Blauwpoortsplein. Zij schrok van een tegenovergestelde richting komende auto en reed pardoes het water in. Door een onbekend gebleven persoon is zij vanaf den wal op het droge getrokken en naar huis gebracht. Het rijwiel werd later opgehaald.
[bron: Dordrechtsche Courant di 10 juni 1930, 3e blad]

Meisje gevraagd voor de morgenuren. Nieuwe Haven 34.
[bron: Dordrechtsche Courant wo 11 juni 1930, 1e blad]

A. Corpeleijn
. Prima Jenever, Brandewijn en Advocaat.
Cafe-Slijterij. Dubbeldamscheweg 207. Dagelijks geopend tot 11 uur.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 13 juni 1930, derde blad]

Gorchumsche Zoute Bollen van J.J. de Kroes, Gasthuisstraat.
In bussen en uitgewogen. Steeds versch voorhanden bij:
S.A. Boerman, Bagijnhof 30, tel. 139.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 13 juni 1930, derde blad]

Onze succes artikelen.
Fijne gekookte rookworst, 12 cent per ons.
Boterhammenworst, 13 cent per ons.
Leverworst 25 cent per pond.
P. den Otter, Korte Breestraat 17.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 13 juni 1930, derde blad]

Leen Kardinaal, wonende aan de Hellingen N. 72, is even voor half 8 gisteravond in de Kalkhaven gevallen. Door A. v.d. Laars Jr. aan de Looierstraat woonachtig, is de drenkeling met behulp van een bootje gered.
[bron: Dordrechtsche Courant 13 juni 1930, vierde blad]

Verhuisd van Nieuwehaven 1 naar Binnen Walevest 44 C.W. van Gent.
De wagenmakerij blijft Hooge Nieuwstraat 77.
[bron: Dordrechtsche Courant 13 juni 1930, pag. 4]

Een nieuwe uitvinding ! is de verwisselbare vorm rubberhak.
Zeer practisch en voordeelig. Demonstratie Maandagmiddag.
Ziet de etalage bij C. Willemstijn.
Schoen- en Lederhandel, Voorstraat 343, tegenover Bahlman.
[bron: Dordrechtsche Courant za/zo 14/15 juni 1930, tweede blad, pag. 3]

Wilt gij keurig en goedkoop gekleed zijn ? Laat uw costuum, japon, mantel enz chemisch reinigen.
Bierens, Dordrecht, reinigt Uw kleeding spoedig en onberispelijk 'als nieuw (niet te verwarren met het z.g. ontvlekken en oppersen). Zeer billijke tarieven !
Laat thans uw dekend stoomen. Wij verven in alle mode-tinten. Plisseeren, stoppage.
'Bierens bedient U 't best'
Fabriek : 24 Kromhout, telef. 582.
Winkel : 26 Bagijnhof, telef. 1409.
[bron: Dordrechtsche Courant za/zo 14/15 juni 1930, derde blad, pag. 4]

W. Tupker
, Lederwaren, Voorstraat 271.
Koffers in Leder, fibre en imitatiefibre.
Hoedendoozen (dames), in zwart, beige bruin, rood en blauw.
Reis-artikelen.
[bron: Dordrechtsche Courant za/zo 14/15 juni 1930]

Heden bestaan wij 10 jaar. Dit 2e lustrum zullen wij vieren met onze clientele.
Vanaf heden tot en met Zaterdag 21 juni.
Bij aankoop van F 1,- een zakkam         |      cadeau
Bij aankoop van F 2,- flacon Poppy      |
J.B. Leferink, Parfumerien, toiletartikelen, dames- en heerenkapper.
Voorstraat 304 - Dordrecht - Telef. 1146.
[bron: Dordrechtsche Courant za/zo 14/15 juni 1930, 4e blad, pag. 4]

Weegschalen met porcel. romp.
Ladenkastjes nieuwste uitvoering.
Puddingvormen scherp afteekende modellen.
Cactuspotjes. Spec. aanbieding stel van 4 stuks gesorteerd F 1,60.
'Jacobeau' glaswerk. Saladebakken, fruitschaaltjes enz.
Fa. P. Meijers. Complete Keuken-Inrichtingen.
Voorstraat 238. Telefoon 825'
[bron: Dordrechtsche Courant 16 juni 1930, 3e blad, pag. 4]

M. Cohen de Heer. Firma J. van der Linden.
Boomstraat 3rood, Dordrecht
Zuiveraar, van huizen en schepen met garantie.
[bron: Dordrechtsche Courant za/zo 21/22 juni 1930, 3e blad, pag. 4]

Beige Damesmantel verloren omtrek Gravenstraat.
Terug te bez. Veersteiger 3.
[bron: Dordrechtsche Courant di 24 juni 1930, 1e blad, pag. 4]

Nette jongen gevraagd voor direct.
A. van Hooven & Zoonen. Vriesestraat 56.
[bron: Dordrechtsche Courant 25 juni 1930]

Gevraagd. Voor direct worden gevraagd:
Flinke naaister, aankomende naaisters en leerlingen.
Atelier E. Sass. Voorstraat 374
[bron: Dordrechtsche Courant 26 juni 1930]

A.s. zaterdag opent de Sigarenwinkel Riedijk 6,
Leverancier B.M. Nijhoff.
[bron: Dordrechtsche Courant vrij 27 juni 1930, 2e blad, pag. 3]

Verhuisd met ingang van 1 juli a.s. van Cs. van Beverenstraat 5rd
naar Noordendijk 34. W.P.E. Looman.
[bron: Dordrechtsche Courant ma 30 juni 1930]

De heer M.C. Mulkens, thans boekhouder, herdenkt heden den dag waarop hij 50 jaar geleden bij den Van Vollenhoven en Co bierbrouwerij 'De Gekroonde Valk'  alhier, in dienst trad.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad za 28 febr. / zo 1 mrt 1931 (4e blad) (met foto)]
Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007