Dienstregelingen
I. Dienstregeling autobussen
II. Nagekomen opgaven
III. Dienstregeling overzetveren
IV. Bode- en Stoombootdiensten
Expeditiekantoor A. Krijgsman
Expeditiekantoor De Meijersche Kar.
Schippers
Expeditiekantoor D. van Loon
Transportonderneming P. Arenout
Expeditie Gebr. Buijtenhek
Expeditieondern. A. v.d. Wees & Co.
Firma P. & G. Sillevis
Fa. E.J. van Putte
Expeditiekantoor H. Blommers
Goederendienst 'Johanna'
N.V. Beurtvaartdienst 'Johanna'
N.V. Goederenvervoer Industrie
N.V. Expeditiebedrijf
Nederlandsche Stoombootreederij
Holland-Rijn-Lijn
Stoombootmaatschappij Nederland
Holland-Amerika-Lijn
Stoomvaartmaatschappij 'Rotterdamsche Lloyd'
Walford Lines Ltd.

Dienstregeling autobussen
Lijn 1.
Richting Papendrechtsche Veer - Station - Krispijn - Zeehavenlaan.
Papendrechtsche Veer Vertrek v.m. 8 uur en verder om 't half uur tot n.m. 1 uur; vanaf 1 uur om de 20 minuten tot n.m. 9.40 uur.
Station Vertrek 10 min. na vertrek Papendrechtsche Veer.
Brouwersdijk Vertrek 24 min. na vertrek Papendrechtsche Veer.
Zeehavenlaan Vertrek v.m. 8.30 en verder om 't half uur tot n.m. 1.30 uur; vanaf n.m. 1.30 om de 20 minuten tot n.m. 10.10.
Brouwersdijk Vertrek 6 min. na vertrek Zeehavenlaan.
Station Vertrek 20 min. na vertrek Zeehavenlaan.

Lijn 2.
Richting Zwijndr. Veer -Station - Staart.
Zwijndrechtsche Veer Vertrek v.m. 8 uur en verder om de 40 min. tot 9.20 n.m. Op Zaterdag en Zondagen vanaf 2 uur n.m. om de 20 minuten tot 10.40 uur n.m.
Station Vertrek 10 minuten na vertrekt Zwijndrechtsche Veer.
Staart Vertrek v.m. 8.20 uur en verder om de 40 minuten tot 9.40 n.m. Op Zaterdag en Zondagen tot 11 uur n.m.
Station Vertrek 10 minuten na vertrekt Staart.

Lijn 3.
Vischbrug 's-Gravendeel vice-verse.
O p w e r k d a g e n:
Vischbrug vertrek: 7.25 7.50 8.35 9.05 9.50 10.20 11.05 11.35 12.20 12.50 1.35 2.05 2.50 3.20 4.05 4.35 5.20 5.50 6.35 7.05 7.50 8.20 9.05 9.35 10.20 a10.50
Wieldrecht vertrek: 6.55 7.25 8.10 8.40 9.25 9.55 10.40 11.10 11.55 12.25 1.10 1.40 2.25 2.55 3.40 4.10 4.55 5.25 6.10 6.40 7.25 7.55 8.40 9.10 9.55 a10.25
O p Z o n d a g:
Vischbrug vertrek: 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 1.35 enz. als op werkdagen.
Wieldrecht vertrek: 7.55 8.55 10.55 11.55 1.10 enz. als op werkdagen.
   a Alleen Zaterdagh en Zondag.

Dordrecht-'sGravendeel-Strijen-Puttershoek.
(Zondags geen dienst)
Vischbrug vertrek: 8.35 9.50 10.20 11.35 12.20 12.50 2.05 3.20 4.35 5.50 a6.35
Puttershoek vertrek: 7.-- 7.45 10.10 10.35 11.30 12.45 1.05 2.-- 2.45 4.30 5.15 7.-- a7.35

Dordrecht - 's-Gravendeel - Strijen - Numansdorp.
(Zondags geen dienst)
Vischbrug vertrek: 7.25 1.35 4.35
Numansdorp vertrek: a7.35 9.30 4.15 6.45
   a Alleen op marktdag

Lijn 4.
Vischbrug - Dubbeldam v.v.
Vischbrug, Vriesebrug, Bleekersdijk, Singel, Stationsweg, Burg. de Raedtsingel, Toulonschelaan, Reeweg, Dubbeldamscheweg, Burg. Jaslaan, Oudendijk, Stevensweg, Zuidendijk.
Vischbrug vertrek: c8.30 a9.30 10.30 a11.30 en verder om het uur tot 10.30 d11.30.
Vertrek Zuidendijk: c.7.50 a9.-- b9.50 a10.-- a11.-- b11.50 a12.-- en verder om het uur tot 10-- d11.--.
   a. Niet op Zaterdag en Zondag.
   b. Alleen op Zaterdag en Zondag.
   c. Niet op Zondag.
   d. Alleen op Zaterdag, Zon- en feestdagen.

Lijn 5.
Vischbrug - Dubbeldam v.v.
Vischbrug, Bleekersdijk, Singel, Stationsweg, Burg. de Raedtsingel, Toulonschelaan, Krommedijk, Scheidingsweg, Dubbeldamscheweg, Rechte Zandweg, Visschersdijk, Visschertje.
Op verzoek Jaslaan, Stevensweg.
Vischbrug vertrek: ac8.-- a9.-- b9.30 a10.-- a11.-- b11.30 12.-- en verder om het uur tot 9.30 d10.30.
Visschertje vertrek: a8.25 b8.50 a9.30 a10.30 b.10.50 a11.30 en verder om het uur tot 9.30 d10.30.
   a Niet op Zaterdag en Zondag.
   b Alleen op Zaterdag en Zondag
   c van 1 Oct. Tot 31 Maart. Niet op Zaterdag, Zon- en feestdagen.
   d Alleen op Zaterdag, Zon- en feestdagen.

Lijn 6.
Dordrecht-Papendrecht-Sliedrecht-Giessendam.
Papendrechtse Veer Vertrek:
a7.30 a8.10 a8.30 ab8.50 a9.10 9.30 ab9.50
a10.10 10.30 ab10.50 a11.10 11.30 ab11.50
a12.10 12.30 a12.50 1.10 1.30 a1.50 2.10 2.30
3.10 3.30 a3.50 4.10 4.30 a4.50 5.10 5.30
a5.50 6.10 6.30 6.50 7.10 7.30 7.50 8.10 8.30
8.50 9.10 9.50 10.10 c10.30 10.50 c.11.10
c11.30
Giessendam vertrek:
e6.05 e6.55 a.715 ab7.55 a8.15 a8.35
ab8.55 a.9.15 9.35 ab9.55 a10.15 10.35 ab10.55
a11.15 11.35 ac11.55 a12.15 12.35 12.55 a1.15
1.35 1.55 a2.15 2.35 2.55 a3.15 3.35 3.55 a4.15
4.35 4.55 a5.15 5.35 5.55 6.15 6.35 6.55 7.15
7.35 7.55 8.15 8.55 9.15 9.55 a10.15
c10.35 c10.55.
Dordrecht - Nieuw-Lekkerland v.v.
Papendrechtse Veer Vertrek:
a.6.50 ab7.50 ab8.10 ab9.50 10.50 11.50
12.50 h1.10 1.50 h2.10 2.50 h3.10 3.50 h.4.10
4.50 h5.10 5.50 h6.10 6.50 h7.10 7.50 h8.10
8.50 ab9.10 c9.50 c10.30.
Nieuw-Lekkerland vertrek:
a7.30 ab8.30 9.30 ab10.30 11.30 12.30 1.30
2.30 3.30 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 9.30 c10.30.
   a Niet op Zondag.
   b Niet op Zaterdag.
   c Alleen Zaterdag en Zondag.
   e Alleen op Maandag.
   h Alleen op Zaterdag.

Lijn 7.
Dordrecht-Schoonhoven.
Papendrecht vertrek:
a7.45 9.05 a11.25 b12.10 12,45 a3.05 c4.25 a4.45 d7.25.
Schoonhoven vertrek:
6.50 a8.50 10.20 a12.45 2.20 ae4.35 c5.50 a7.20.
   a Niet op Maandag.
   b Alleen op Vrijdag.
   c Alleen op Maandag.
   e Op Maand. 10 min. vroeger en van Veer.
   f Niet op Vrijdag.

Lijn 8.
Dordrecht-Zwijndrecht-H.I. Ambacht.
(Zondag geen dienst)
Vertrek Dordrecht:
8.-- 9.-- 10.-- 11.-- 12.-- 1.-- a1.30 2.--
a2.30 3.-- a3.30 4.-- a4.30 5.-- a.5.30 6.--
a6.30 7.-- a7.30 8.-- a8.30 9.-- a.9.30 a10.--
a10.30 a11.--
   a Alleen Zaterdags.

Lijn 9.
Dordrecht (Bagijnhof) - Ridderkerk.
Dordrecht vertrek: 7.45 9.15 10.45 12.15 1.45
3.15 4.45 7.45 Z9.15 Z10.45.
Ridderkerk vertrek: 7.-- 8.30 10.-- 11.30 1.--
2.3-- 4.-- 5.30 Z8.30 Z10.--.
   Z Alleen Zaterdag.

Lijn 10.
Dordrecht-Willemsdorp.
Vischbrug vertrek: 8.30 10.-- 11.-- 12.-- 1.30
A2.30 3.30 a5.-- 6.-- 7.30 8.30.
Willemsdorp vertrek: b8.-- 9.15 12.45 2.-- 4.15 6.45 c9.15.
   a Vervalt m.d. zomerdienst.
   b Alleen op Vrijdag.
   c Alleen Zaterdag en Zondag.
Z o m e r di e n s t vanaf 1 juni tot 1 October
en zoo noodig met tusschendiensten.
Vischbrug vertrek: 8.30 12.-- 1.30 2.30 3.30
5.-- 6.-- 8.30.
Willemsdorp vertrek: 9.15 12.45 2.-- 3.-- 4.15
5.30 6.45 9.15.
Zondags v.m. geen dienst, aanvang 1.30.
Z.A.B.O.
Dordrecht-Rottterdam v.v.
Zwijndrecht vertrek: 6.15 7.-- 7.45 8.-- 9.--
a9.45 10.-- 11.-- 11.45 12.-- 1.-- a1.45 2.--
3.-- a3.45 4.-- 5.-- a5.45 6.-- 7.-- a7.45
8.-- 9.-- b10.-- 11.--.
Rotterdam vertrek: 6.-- 7.-- 8.-- 9.-- 10.--
11.-- 12.-- 1.-- 2.-- 3.-- 4.-- 5.-- 6.-- 7.--
8.-b9.-- 10.-- b11.--.
   a 15 min. Vroeger van Dordrecht.
   b Alleen Zaterdags.


Nagekomen opgaven

Geneeskundigen.
Drogendijk, A.C. Bosboom Toussaintstraat 4, telefoon 1971.
Zadelhoff, Dr. C.J. van, contr. geneesheer R.V.B., Toulonschelaan 17, Telefoon 1641.
Tandartsen.
Overweg, B., Voorstraat 217rood, Tel. 1973.
Nederlof, M., Voorstraat 217rood, Tel. 1973.
Dierenartsen.
Laaij, J., Singel 225.
Moolhuizen, J., Reeweg Zuid, Dubbelam.
Eijkman, Dr. C., Markettenweg 10.
Homomedicus (Zondagsdienstregeling).
Dr. Teije de Jong, Voorzitter.
Dr. E.E. Meursing, assessor.
Dr. W.A. Vos, Secr.-penningmr.
Collegium Medicum.
Teije de Jong, Voorzitter.
Dr. E.E. Meursing, Secretaris.
Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.
Dr. F. Delhez, Voorzitter.
E.S. Cohen, Secretaris, Voorstraat 44.
Dr. W.C. Meiss, Penningmeester.

Verbetering Stratenlijst.
Singel.
Godfried Schalckensingel
loopt van nrs. 1-49 en 2-62.
Van Hoogstratensingel
loopt van nrs. 53-67 en 64-72.
Ferdinand Bolsingel
loopt van nrs. 69-129 en 92-120.
Nicolaas Maessingel
loopt van nrs. 131-165 en 124-188.
Albert Cuijpsingel
loopt van nrs. 169-261 en 190-258.
Van Strijsingel
loopt van nrs. 263-357 en 262-340.


Dienstregeling overzetveren

Veer Dordrecht-Zwijndrecht.
Op Werkdagen: voor elk verkeer van 4.30 uur v.m. tot middernacht om de 12 minuten van Dordrecht, 6 minuten daarna van Zwijndrecht.
Zondags: als op werkdagen.
Nachtdienst: voor elk verkeer van half n tot half vijf om het uur van Dordrecht; vertrek van Zwijndrecht direct na aankomt aldaar.

Veer Dordrecht-Papendrecht.
Op Werkdagen: voor elk verkeer van 4.40 tot 7.30 uur v.m. om de 20 minuten van Dordrecht; van 7.30 v.m. tot 8 uur n.m. om de 10 minuten van Dordrecht; van 8 uur n.m. tot 1 uur 's nachts om de 20 minuten van Dordrecht.
Zaterdags: voor elk verkeer van 4.40 tot 7.30 uur v.m. om de 20 minuten van Dordrecht; van 7.30 v.m. tot 11 uur n.m. om de 10 min. van Dordrecht; van 11 uur n.m. tot 1 uur 's nachts om de 20 minuten van Dordrecht.
Zondags: voor elk verkeer van 4.40 v.m. tot 1 uur 's nachts om de 20 minuten van Dordrecht.
Nachtdienst: voor personen en personen met rijwiel bestaat gelegenehid des machts te worden overgezet per motorboot. Bij tijdige kennisgeving bestaat van des machts 1 uur tot des morgens 4.40 gelegenheid tot overzetten per pont tegen een tarief van F 15,-- per reis.

Veer 's Gravendeel-Wieldrecht.
Op Werkdagen: Dienst met raderboot voor elk verkeer. Van 5 uur v.m. tot middernacht om de 15 minuten van Wieldrecht. 7 minuut daarna van 's Gravendeel.
Zondags: als op werkdagen.
Nachtdienst: Bij tijdige kennisgeving bestaat van middernacht tot des morgens 5 uur gelegenheid tot overzetten per pont tegen een tarief van F 15,-- per reis. Voorts bestaat gelegenheid voor personen en personen met rijwiel zich 's nachts per roeiboot te laten overzetten.

Veer Bleijenhoek-Staart.
Dienst per motorboot; gelegenheid tot vervoer van personen en personen met rijwiel.
Op Werkdagen: vertrek van Bleijenhoek 6 uur v.m. en vervolgens om de 20 minuten tot 8 uur n.m.; Zaterdags tot 11 uur n.m. Vertrek van de Staart 6.10 v.m. en vervolgens om de 20 minuten tot 8.10 uur n.m. Zaterdags tot 11.10 n.m.
Zondags: geen dienst.
's Nachts: geen dienst.
Moerdijksche Veer.

Veer Willemsdorp-Moerdijk.
Afvaarten van Moerdijk: v.m. 7 uur en verder op de geheele en halve uren tot en met 10 uur n.m.
Afvaarten Willemsdorp: v.m. 7.15 en verder op de kwartieruren tot en met 10.15 uur n.m.
Bovendien op verzoek extra-vaarten -tegen bijzonder tarief- tusschen de laatste en de eerste afvaart, voorzoover bovenstaande dientregeling zulks toelaat. Hiertoe zich te vervoegen te Moerdijk bij den dienstdoende gezagvoerend pontwachter, wiens naam en adres aan de aanlegplaats van het veer aldaar is bekend gemaakt; te Willemsdorp aan Hotel Waterloo.


Bode- en Stoombootdiensten

* Expeditiekantoor A. Krijgsman.

Buiten Walevest 27 - Telefoon 404.
Zwijndrechtse Waard.
Barendrecht: Den Otter.
Vrijdag 1 uur n.m.
Barendrecht: Euser.
Vrijdag 1 uur n.m.
Barendrecht: Baris.
Vrijdag 1 uur n.m.
Gouda: N. v.d. Waal.
Dinsdag, Woensdag en Vrijdag 4 uur n.m.
's Gravendeel, Strijen: Dubbeldam.
Vertrek iedere werkdag 12.30 uur n.m. behalve Donderdag.
Groote Lindt, Heerjansdam, Noldijk, Barendrecht: Kooijman.
Vertrek 3 uur n.m. Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag.
Groote Lindt, Heerjansdam, Develsluis: Smit.
Vertrek 3 uur n.m. Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag.
Heinenoord: Hoek.
Vrijdags 2 uur n.m.
Hendrik-Ido-Ambacht: Tiemes.
Vertrek 12.30 uur n.m. Maandag, Donderdag en Vrijdag.
Klaaswaal, Oud-Beijerland: J. v.d. Linden.
Vertrek 12.30 uur n.m. alleen vrijdag.
Klaaswaal: Zwaan.
Vertrek 12.30 uur n.m. alleen vrijdag.
Klaaswaal en Oud-Beijerland: J. v.d. Linden.
Vrijdag 2 uur n.m.
Numansdop: H. de Jongste.
Vertrek 2 uur n.m. alleen vrijdag.
Slikkerveer, Bolnes, IJsselmonde: v.d. Pol.
Vertrek 12.30 n.m. alleen vrijdag.
Westmaas en Mijnsheerenland: C. Vermeer.
Vertrek 3 uur n.m. Vrijdag.
Zundert, Breda, Dinteloort, Roosendaal: Verhagen.
Maandag en Donderdag 3 uur n.m.
Zwijndrecht, H.I. Ambacht, Rijsoord: G. Hooijmeijer.
Vertrek 12.30 uur n.m. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag.
Zwijndrecht, H.I. Ambacht, Rijsoord: J. de Koning.
Vertrek 12.30 uur n.m. Maandag, Woensdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag.
Zwijndrecht, H.I. Ambacht: C. de Zeeuw.
Vertrek 12.30 uur n.m. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag.
Zwijndrecht, H.I. Ambacht: v.d. Plaat.
Vertrek 12.30 uur n.m. Maandag, Donderdag en Vrijdag.
Zwijndrecht, Ridderkerk: J.J. Hooijmeijer Jr.
Vertrek 12.30 uur n.m. Maandag, Woensdag, en Vrijdag.


* Exp. Kant. De Meijersche Kar.

Bleijenhoek - Telefoon 769.
Lage Waard.
Giessendam: C. van Vliet:
Vertrek 4 uur Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag.
Giessendam: bode Pijl.
Vertrek 4 uur Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag.
Giessendam, Hardinxveld en Gorinchem: Den Dikken.
Vertrek 4 uur alleen Vrijdag.
Sliedrecht: Vlot.
Vertrek 4 uur Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag.
Sliedrecht: J. van Vliet.
Vertrek 4 uur dagelijks.


* Schippers.

Alblasserdam: Verloop.
Vertrek 12.30 uur dagelijks Taankade.
Bleskensgraaf: A. Wemmers.
Vertrek 2 uur Vrijdag Nieuwbrug (Houtsteiger).
's Gravendeel: Baars, Dolhuissteiger.
Dagelijks 12 uur 's middags.
's Gravendeel: G. van Ballegooijen, Bomkade.
Dagelijks 12 uur 's middags.
's Gravendeel: L. Aardoom, Bomkade.
Dagelijks 12 uur 's middags.
's Gravendeel: s.s. Thor, Merwekade.
Vertrek dagelijks.
Maasdam: van Ieperen.
Vertrek Dinsdagavonds Bomkade.
Molenaarsgraaf: Den Bouter.
Vertrek 12.30 uur n.m. Vrijdags Taankade.
Oud-Alblas: Den Bouter.
Vertrek 12.30 uur n.m. Vrijdags Taankade.
Oud-Alblas: N. Verloop & Zonen.
Vertrek dagelijks 12.30 uur n.m. Taankade.
Puttershoek: T. Veldhoen.
Vertrek dagelijks 12 uur n.m. Bomkade.
Puttershoek: schipper Verloop.
Vertrek dagelijks 12 uur Bomkade.
Puttershoek: s.s. Hoeksche Waard.
Vertrek dagelijks (behalve Donderdags) van Hooikade.
Strijen: C. Barendrecht.
Vertrek 's Woendags n.m. Bomkade.
Strijen: van Roon.
Vertrek 's Woendags n.m. Bomkade.


*Dienstregeling expeditiekantoor D. van Loon, Dordrecht.

Merwekade-Wolwevershaven-Hooikade
Amsterdam W Dindag, Donderdag en Zaterdag v.m. 5 uur Verschure & Co.
Almkerk M Dagelijks volgens dienstregeling Bossche boot
Arkel M Woensdag,Donderdag en Zaterdag v.m. 8 uur Leerd. b. en Heemskerk
Arnhem M Maand., Dinsd., Woensd. en Vrijd. n.m. 4 u. Oud-Contr. Tengbergen
Asperen M Zie Arkel Leerd. b. en Heemskerk
Bergen-op-Zoom H Woensdag n.m. 7 uur J. & A. van der Schuijt
Blerick M Dagelijks behalve Maandag v.m. 7 uur Stoomboot Janssen
Bolsward M Dagelijks n.m. 6 uur ‘Holland-Friesland’
Brakel M Dagelijks v.m. 8 uur Harmonie of Nijm. boot
Breda H Dagelijks n.m. 8 uur Bredasche boot
Breskens H Woensdag en Zaterdag n.m. 7 uur s.s. ‘Valk’
Bruinisse M Volgens dienstregeling Zierikzeesche boot
Cuijk M Dagelijks behalve Maandag v.m. 7 uur Stoomboot Janssen
Delft M Dagelijks via Rotterdam ‘Expres’
Deventer M Dagelijks v.d. Boom & v.d. Schuijt
Doesburg M Zie Arnhem Oud-Contr. Tengbergen
Doetinchem M Zie Arnhem Oud-Contr. Tengbergen
Dokkum M Zie Bolsward ‘Holland-Friesland’
Dodewaard M Dagelijks v.m. 8 uur Nijmeegsche boot
Drunen H Maandag, Woensdag en Vrijdag n.m. 5 uur Holl. buurtspoorwegen
Druten M Dagelijks v.m. 8 uur Nijm. Boot of Industrie
Eindhoven M Maandag,Woensdag en Vrijdag n.m. 5 uur Van der Schuijt
Ewijk M Dagelijks v.m. 8 uur Nijmeegsche boot
Franeker M Zie Bolsward ‘Holland-Friesland’
Gestel M Zie Eindhoven van der Schuijt
Goes H Woensdag en Zaterdag v.m. 8 uur van der Schuijt
Goirle H Maandag, Woensdag en Vrijdag n.m. 5 uur Holl. buurtspoorwegen
Gorcum M Dagelijks Verschillende diensten
Grave M Dagelijks behalve Maandag v.m. 7 uur Stoomboot Janssen
‘s Gravenhage M Dagelijks n.m. 6 uur ‘Expres’
Groningen M Via Rotterdam of Leeuwarden ‘Holland-Friesland’
Haarlem W Dinsdag, Donderdag em Zaterdag v.m. 5 uur Verschure & Co.
Harlingen M Zie Bolsward ‘Holland-Friesland’
‘s Hertogenbosch M Dagelijks v.m. 10.30 uur van der Schuijt
Herwijnen M Dagelijks v.m. 8 uur van der Schuijt
Heukelom M Woensdag, Donderdag en Zaterdag v.m. 8 uur Leerd. b. en Heemskerk
Heusden M Dagelijks v.m. 10.30 uur van der Schuijt
Hilvarenbeek H Dagelijks behalve Maandag v.m. 7 uur Stoomboot Janssen
Huissen M Maand., Dinsd., Woensd. En Vrijd. n.m. 4 uur Oud-Contr. Tengbergen
Hurwenen M Dagelijks v.m. 8 uur van der Schuijt
Joure M Zie Bolsward ‘Holland-Friesland’
Kaatsheuvel H Maandag,Woensdag en Vrijdag n.m. 5 uur Holl. buurtspoorwegen
Kedichem M Woensdag, Donderdag en Zaterdag v.m. 8 uur Leerd. b. en Heemskerk
Kerkdriel M Dagelijks behalve Maandag v.m. 7 uur Stoomboot Janssen
Leerdam M Woensdag, Donderdag en Zaterdag v.m. 8 uur Leerd. b. en Heemskerk
Leeuwarden M Zie Bolsward ‘Holland-Friesland’
Leeuwen M Dagelijks v.m. 8 uur Nijm. Boot of Industrie
Lemmer M Zie Bolsward ‘Holland-Friesland’
Lith M Dagelijks behalve Maandag v.m. 7 uur Stoomboot Janssen
Loon-op-Zand H Maandag, Woensdag en Vrijdag n.m. 5 uur Holl. buurtspoorwegen
Loosduinen M Dagelijks via Rotterdam of Den Haag ‘Expres’
Maastricht M Woensdag en Zaterdag v.m. 7 uur Matramy en Navigatie
Meppel M Dagelijks via Rotterdam Van der Boom
Middelburg H Woensdag en Zaterdag v.m. 7 uur s.s. ‘Valk’
Millingen M Maand., Dinsd., Woensd. en Vrijd. n.m. 4 u. Oud-Contr. Tengbergen
Nijmegen M Dagelijks v.m. 8 uur Nijmeegsche boot
Opijnen M Dagelijks v.m. 8 uur Nijm. b. of Harmonie
Oss M Dagelijks behalve Maandag v.m. 7 uur Stoomboot Janssen
Pannerden M Maand., Dinsd., Woensd. en Vrijd. n.m. 4 u. Oud-Contr. Tengbergen
Renkum M Dagelijks via Rotterdam Expres en Concordia
Rhenen M Dagelijks via Rotterdam Expres en Concordia
Roosendaal H Dinsdag en Vrijdag v.m. 8 uur Roosendaalsche boot
Rijswijk M Dagelijks via Den Haag of Rotterdam ‘Expres’
Rotterdam M Dagelijks n.m. 6 uur ‘Expres’
Scheveningen M Dagelijks n.m. 6 uur ‘Expres’
Schiedam M Dagelijks n.m. 6 uur via Rotterdam ‘Expres’
Schoonhoven W Dinsdag, Donderdag en Zaterdag v.m. 5 uur Verschure & Co.
Sneek M Zie Bolsward ‘Holland-Friesland’
Stavenisse M Dinsdag en vrijdag volgens dienstregeling Zierikzeesche boot
Stratum M Dagelijks n.m. 2 uur van der Schuijt
Terborg M Maand., Dinsd., Woensd. en Vrijd. n.m. 4 u. Oud-Contr. Tengbergen
Tholen H Woensdag n.m. 7 uur van der Schuijt
Tiel M Dagelijks v.m. 8 uur van der Schuijt
Tilburg H Maandag, Woensdag en Vrijdag n.m. 8 uur Holl. buurtspoorwegen
Ulft M Maand., Dinsd., Woensd. en Vrijd. n.m. 4 u. Oud-Contr. Tengbergen
Utrecht W Dinsdag,Donderdag en Zaterdag v.m. 5 uur Verschure & Co.
Veghel M Woensdag en Zaterdag ‘Koopvaart’
Veen M Dagelijks volgens dienstregeling Bossche boot
Venlo M Dagelijks behalve Maandag n.m. 7 uur Stoomboot Janssen
Vlissingen H Woensdag en Zaterdag n.m. 7 uur s.s.‘Valk’
Waalwijk H Maandag,Woensdag en Vrijdag n.m. 8 uur Holl. buurtspoorwegen
Wageningen M Dagelijks via Rotterdam ‘Expres’
Weert M Woensdag en Zaterdag n.m. 7 uur Matramij & S. Oomes
Woensel M Dagelijks n.m. 2 uur van der Schuijt
Wormerveer W Zaterdag v.m. 7 uur Verschure & Co.
Woudrichem M Dagelijks volgens dienstregeling Bossche boot
Wijk M Dagelijks volgens dienstregeling Bossche boot
Wijk bij Duurstede M Dagelijks via Rotterdam ‘Expres’
Zaandam W Zaterdag v.m. 6 uur Verschure & Co.
Zalt-Bommel M Zaterdag v.m. 8 uur van der Schuijt
Zierikzee M Dinsdag en Vrijdag volgens dienstregeling Zierikzeesche boot
Zuilichem M Zaterdag v.m. 8 uur van der Schuijt
Zutphen M Dagelijks (zie Deventer) van der Schuijt
Zwolle M Dagelijks via Rotterdam van der Boom


* Transportonderneming P. Arenout, Merwekade 32, tel. 126.

Motordienst Ambulant.
   Vertrek Woensdag en Zaterdag 1 uur n.m. naar Sleeuwijk, Woudrichem, Rijswijk, Aalburg, Veen en omliggende plaatsen.
Stoombootdienst Beurtman.
   Vertrek van Dordrecht Woensdagmorgen langs onderstande plaatsen: Gorinchem, Sleewijk, Woudrichem, Rijswijk, Andel, Pouderooijen, veen, Rietschoof, Wijk, Aalburg, Heusden, N.Hemert, Ammerzoden, Well, Hedel, K. Driel in aansluiting met omliggende plaatsen.
Stoombootdienst Leiden - 's-Hertogenbosch.
   Vertrek van Dordrecht naas 's Bosch Woendagvoormiddag.
   Naar Leiden Dinsdag 10 uur en Vrijdag 12 uur langs onderstaande plaatsen: Krimpen a.d. IJssel, Ouwerkerk, Gouda, Waddinxveen, Boskoop, Alphen, Zwammerdam, Bodegraven, Oudshoorn, Leiderdorp, Leiden in aansluiting met binnenschippers der omliggende plaatsen.
Stoombootdienst Tholen - Bergen op Zoom-  Amsterdam.
   Vertrek van Dordrecht: Dinsdagavond naar Tholen, Bergen-op-Zoom en omliggende plaatsen. Zaterdagmorgen van Bergen-op-Zoom naar Amsterdam.
Dordrecht-Gouda-Leiden-Haarlem.
   Vertrek van Dordrecht Dinsdags v.m. 10 uur en Vrijdags n.m. 1 uur naar Zwijndrecht, Gouda, Waddinxveen, Boskoop, Alphen, Leiden, Oude-Wetering, Haarlem. Directe aansluiting naar alle plaatsen in Noord- en Zuid-Holland.
Beurtman Zwets.
   Vertrek Woensdagmorgen vroeg van Dordrecht naar Werkendam.


* Exped. Gebr. Buijtenhek - Merwekade en Boomstraat 15 - Tel. 101.

Acquoy 4 maal per week Kapelle iederen dag
Alkmaar 2 maal per week Kats 3 maal per week
Almelo 2 maal per week Katwijk aan den Rijn 3 maal per week
Almkerk iederen dag Kerkdriel iederen dag
Alphen aan den Rijn 3 maal per week Koog aan de Zaan 2 maal per week
Ammerzoden 2 maal per week Kortgene 3 maal per week
Amsterdam 2 maal per week Leerdam 4 maal per week
Andel iederen dag Leiden 4 maal per week
Anna Jacobapolder 3 maal per week Lisse 4 maal per week
Arkel 4 maal per week Made iederen dag
Arnemuiden 3 maal per week Meerkerk 4 maal per week
Arnhem 2 maal per week Middelburg 3 maal per week
Asperen 4 maal per week Neder-Hemert iederen dag
Beesd 4 maal per week Nieuwkuik iederen dag
Berlicum 3 maal per week Oosterhout iederen dag
Beverwijk 2 maal per week Oost-Kappelle 3 maal per week
Bodegraven 3 maal per week Oost-Souburg 3 maal per week
Boeikop 4 maal per week Oude Wetering 4 maal per week
Boskoop 3 maal per week Poederooijen iederen dag
Breda iederen dag iederen dag iederen dag
Breskens 1 maal per week Rhenoy 4 maal per week
Bruinisse 3 maal per week Rotterdam meermalen per dag
Cappelle iederen dag Rijnsburg 4 maal per week
Delft 4 maal per week Rijswijk iederen dag
Domburg 3 maal per week Schoonrewoerd 4 maal per week
Dongen iederen dag Schoten 2 maal per week
Drunen iederen dag Sleeuwijk iederen dag
Edam 2 maal per week Sliedrecht iederen dag
Elshout iederen dag Souburg 3 maal per week
Enkhuizen 2 maal per week Stavenisse 3 maal per week
Geertruidenberg iederen dag Tilburg iederen dag
Geldermalsen 4 maal per week Uitwijk iederen dag
Giessendam iederen dag Utrecht 2 maal per week
Giessen-Nieuwkerk 2 maal per week Veen iederen dag
Gilze Rijen iederen dag Veere 3 maal per week
Goirle iederen dag Vianen 4 maal per week
Gorinchem 4 maal per week Vlissingen 3 maal per week
Gouda iederen dag Waalwijk iederen dag
Haarlem 2 maal per week Waddingsveen 4 maal per week
Haarsteeg iederen dag Waspik iederen dag
Hardinxveld iederen dag Werkendam meermalen per dag
Hedel iederen dag Willemstad 3 maal per week
Helder, Den 2 maal per week Wissekerke 3 maal per week
Heemstede 2 maal per week Wormerveer 2 maal per week
Heeswijk 3 maal per week Woudrichem iederen dag
‘s Hertogenbosch 3 maal per week Wijk bij Heusden iederen dag
Heusden iederen dag IJmuiden 4 maal per week
Kaatsheuvel iederen dag Zaandam 2 maal per week


* Expeditie- en transportondern. A. v.d. Wees & Co., Bomkade. [historie]

Telefoon 1772. Depot Hoek's machinale Zuurstoffabriek, Schiedam.
Goederendienst op Schiedam, Delft en Den Haag: vertrekdagen Dinsdag, Donderdag en Zaterdag v.m.
Goederendienst op Leiden: vertrek Dinsdags- en Vrijdagsmiddags


* Firma P. & G. Sillevis, Nieuwe Haven 5, telefoon 4.

Motorbootdienst Dordrecht-Den Haag en tusschengelegen plaatsen: vertrek Maandag, Woensdag en vrijdag n.m. 5 uur.
Dagelijksch Autodienst op Delft en Den Haag: vertrek n.m. 5 uur.
* Fa. E.J. Van Putte v.h. J.H. Besemer, Bomkade 10, tel. 236 en 1445.

D a g e l i j k s c h e  D i e n s t e n.
's-Gravendeel per Ballooien, Aardoom, Baars 12 uur voormiddag
Puttershoek per Veldhoen en Verloop 11 uur voormiddag
Rotterdam per v.d. Linden 10 uur voormiddag

D i n s d a g  e n  W o e n s d a g.
A. Jacobapolder per Aarnoutse 6 uur namiddag
Almkerk per v.h. Heuvel 7 uur namiddag
Amsterdam per Goedhart (ook Maandag)
Apeldoorn per s.s. Apeldoorn 11 uur voormiddag
Baarland per Huizer 6 uur namiddag
Breda en Oosterhout per Kock (Familietrouw)
Brouwershaven per v. Beveren of v. Sluis 10 uur voormiddag
Bruinisse per v.de Berge en Schilperoort 6 uur namiddag
Burgsluis per Landegent 6 uur namiddag
Colijnsplaat per Kole en v.d. Weele 4 uur namiddag
Cortgene per Walse en v. Damme 5 uur namiddag
Dreischor per P.H. Barendrecht 6 uur namiddag
Drimmelen per v.d. Vaart 5 uur namiddag
Dussen per v.d. Lugt 10 uur voormiddag
Ellewoutsdijk per Huizer 10 uur voormiddag
Fijnaart per v.d. Made 5 uur namiddag
Geersdijk per via Goes 11 uur voormiddag
Giessendam per Breure 11 uur voormiddag
Giessen-Nieuwkerk per Giesse I-II-III 5 uur namiddag
Goedereede per De Bloeme 3 uur namiddag
Goes per Ossenwaarde en Dekker 3 uur namiddag
’s Gravendeel per Ballegooien en Aardoom, dagelijks 12 uur voormiddag
’s Grevenduin Capelle per Sneep & Co. 12 uur voormiddag
Hansweert per Kole of Hovestad 5 uur namiddag
Helmond per Motordienst Hol Dinsdag en Vrijdag n.m.
Herkingen per De Korte 5 uur namiddag
Hoedenskerke per via Goes 12 uur voormiddag
Hoornaar per Giesse I-II-III 5 uur namiddag
Ierseke per Meulbroek 12 uur voormiddag
Kamperland per A. Schippers 5 uur namiddag
Klundert per Drimmelen, de Winde 4 uur namiddag
Krabbendijk per via Goes 12 uur voormiddag
Kruiningen, Waarde per Kole of Hovestad 5 uur namiddag
Kruispolder per Broeckaart 3 uur namiddag
Leur per via Breda 12 uur voormiddag
Maasdam per van Ieperen 5 uur namiddag
Made per v.d. Vaart 5 uur namiddag
Meerkerk per v.d. Heijden 12 uur voormiddag
Moerdijk per Vogel 12 uur voormiddag
Nieuwerkerk per T. Barendrecht 12 uur voormiddag
Nieuw Namen per Van Denderen 6 uur namiddag
Nieuwe Tonge per Doel en Waling 5 uur namiddag
Ooltgensplaat per Van Gent of Waling 5 uur namiddag
Oosterhout per De Kock 12 uur voormiddag
Ouddorp per De Graaf en Pickaart 5 uur namiddag
Oudenbosch per Schroeiers 5 uur namiddag
Oud Gastel per v.d. Made 5 uur namiddag
Oude Tonge per Ooms en Pulleman 5 uur namiddag
Oud Vosmeer per De Graaf en Schippers 5 uur namiddag
Ouwerkerk per via Zierikzee 5 uur namiddag
Poortvliet per Verburg 5 uur namiddag
Raamsdonksveer per Versluijs (ook Vrijdags) 12 uur voormiddag
Roosendaal per De Jong voormiddag
Scharendijke per Verwest en De Jonge 5 uur namiddag
Scherpenisse per Hartog 5 uur namiddag
St. Annaland per Heijboer en Theunisse 5 uur namiddag
St. Filipsland per Quist en Westbroek 5 uur namiddag
St. Maartensdijk per Vermeulen of IJsseldijk 5 uur namiddag
Sirjansland per v.d. Berge 5 uur namiddag
Stampersgat per v.d. Made 5 uur namiddag
Standaartbuiten per De Wijs 5 uur namiddag
Stavenisse per IJsseldijk of Maerland 5 uur namiddag
Steenbergen per J. Boot en s.s. Steenbergen 5 uur namiddag
Steenbergen per N.V. Koophandel 10 uur voormiddag
Strienham per Verburg (v. Poortvliet) 5 uur namiddag
Strijen per Barendrecht en van Roon 5 uur namiddag
Tholen per Verstrate 3 uur namiddag
Tilburg per Te Winkel & Oomes dinsdagnamiddag
Walsoorden per Hermans, de Bruin en Fransen 5 uur namiddag
Weert per Te Winkel & Oomes voormiddag
Wemeldinge per Kole of Hovestadt 5 uur namiddag
Westmaas per Uijterlinde en Bijkerk 5 uur namiddag
Wolfaarstdijk per via Goes 3 uur namiddag
Woudrichem per s.s. Mercurius 6 uur namiddag
Zierikzee per s.s. Koophandel 12 uur voormiddag
Zonnemaire per De Rijke 6 uur namiddag

D o n d e r d a g.
Breda en Oosterhout per Kock (Familietrouw) 12 uur voormiddag
Cadzand per via Breskens 8 uur voormiddag
Hoek per Lantsheer 5 uur namiddag
Hoofdplaat per Bondewel of de Koster 5 uur namiddag
Sas van Gent per Voerman 5 uur namiddag
Ter Neuzen per Leunis, Balnikker, Weiland, Boven, Jonkman 5 uur namiddag
Tilburg per Te Winkel & Oomes namiddag

V r i j d a g.
Axel per v. Doorn of Doeselaar 5 uur namiddag
Breskens per Roest, Klaasse en Ruijscher 5 uur namiddag
Bergen op Zoom per Voorhans en Corbeel 3 uur namiddag
Dirksland per Polak 12 uur voormiddag
Gorinchem per Mercurius (ook Woensd.) 12 uur voormiddag
Middelharnis per Polak 12 uur voormiddag
Middelburg per Vermeulen (ook Woensd.) 3 uur namiddag
Numansdorp per Bouman 11 uur voormiddag
Roosendaal per de Jong namiddag
Sommelsdijk per Polak 12 uur voormiddag
Willemstad per Ruijtenberg 11 uur voormiddag
Zevenbergen per Vogel 12 uur voormiddag
Zuid-Beijerland per Baan 12 uur voormiddag
Zwaluw, Hooge per de Graaf 12 uur voormiddag
Zwaluw, Lage per de Graaf 12 uur voormiddag

Z a t e r d a g.
Amsterdam per Cito -
Apeldoorn per s.s. Apeldoorn 10 uur voormiddag
Breda en Oosterhout per Kock (Familietrouw) -
Goes per Bakker en de Boer 2 uur namiddag
Tilburg per Te Winkel & Oomes -
Zierikzee per Koophandel voormiddag


* s.s. 'Thor': expeditiekantoor H. Blommers, Palingstraat 18.

Reederij 'Arie Smit'.
Geregelde dagelijksche diensten voor passagiers en goederen van Rotterdam, Dordrecht, 's Gravendeel, Geertruidenberg, Waalwijk, Moerdijk, Willemstad en tusschenliggende plaatsen. Dienstregeling gratis verkrijgbaar. H.Blommers, Palingstraat 18.


* dagelijksche goederendienst 'Johanna', A. & L. de Jong.

Wijnstraat 72 - Telefoonnummers 795 en 796.
Vertrektijden vanaf Dordrecht:
5 uur v.m. Bootdienst Rotterdam, 's avonds afladen.
6 uur v.m. Autodienst Den Haag, 's avonds afladen.
6 uur v.m. Autodienst Delft, 's avonds afladen.
11 uur v.m. Autodienst Rotterdam.
11 uur v.m. Snelverbinding met Groningen, Leeuwarden en Sneek.
12 uur v.m Bootdienst Gorinchem.


* N.V. Beurtvaartdienst 'Johanna', Directie Bouman & de Jong.

Nieuwe Haven 2 - Telefoon 1600.
Geregelde dienst Dordrecht-Utrecht-Amsterdam-Zaandam.
Van Dordrecht: Maandag, Woensdag en Vrijdag 6 uur voormiddag.
Van Amsterdam: Maandag, Woensdag en Vrijdag 6 uur namiddag.


* N.V. goederenvervoer Industrie I-VII.

Dagelijksche Goederendienst naar Rotterdam.
A. & J. den Duijtsen - Hooikade 3 - Telefoon 155.


* N.V. Expeditiebedrijf v.h. H. Braakman & Co., Hooikade 1, Telef. 1867.

Stoombootdienst 'Telegraaf'.
Goederendienst: Dordrecht-Antwerpen, Dordrecht-Gent, Dordrecht-Brugge, Dordrecht-Middelburg-Vlissingen.
Passagiersdienst: Dordrecht-Antwerpen vice-versa.
Vertrekdagen: Woensdag en Zaterdag te 8.30 uur v.m. ('s winters 1 uur vroeger).
Volledige dienstregeling gratis verkrijgbaar.


* Nederlandsche Stoombootreederij.

Rotterdam-Dordrecht-Mannheim, vice-versa. Luxe-Passagiers- en Goederendienst.
Van Dordrecht Dinsdag, Woensdag en Zaterdag v.m. 7 en Zondag v.m. 9 uur.
Volledige dienstregeling gratis verkrijgbaar.


* Holland-Rijn-Lijn.

Rotterdam-Dordrecht-Mannheim, vice-versa.


* Stoombootmaatschappij Nederland.

Vracht- en Passagiersdienst naar Oost-Indi.


* Holland-Amerika-Lijn.

Vracht- en Passagiersdienst naar Amerika.
Agent: W.J. de Voogd, Kuipershaven 16, telefoon 2.


* Stoomvaartmaatschappij 'Rotterdamsche Lloyd'.

Veertiendaagsche vracht- en passagiersdienst: Holland-Sumatra-Java.
Agenten: Koopmans & Wieringa - Boomstraat 13 - Dordrecht.


* Walford Lines Ltd. - Dordrecht -Londen.

Vertrek Zeehaven Dordrecht: Woensdags en Zaterdags.
Agenten: 'Asad', N.V. Algemeene Scheepsagentuur Dordrecht, Zeehaven, Tel. 2072.

Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007