Statistieken
Voorkomende beroepen in deel drie van het adresboek 1930
Meest voorkomende achternamen in deel drie van het adresboek 1930
Meestvoorkomende gebouwen ed. in deel n van het adresboek 1930

Voorkomende beroepen in deel drie van het adresboek 1930

Volgens het jaarverslag 1930 van de gemeente Dordrecht bestond de Dordtse bevolking op 1 januari 1930 uit:
27.315 mannen
28.196 vrouwen
(totaal aantal inwoners: 55.511)

In het adresboek van 1930 staan in deel 3 (namen der ingezeten) 22.958 personen
In totaal worden bij 19.407 personen een beroep vermeld.
Deze beroepen zijn verdeeld over 485 beroepen.
arbeider 1683 student 5
bediende 1180 electromonteur 5
los arbeider 977 bootwerker 5
fabrieksarbeider 760 glasbewerker 5
dienstbode 694 elektricien 5
knecht 596 kweker 5
dagdienstbode 533 kistenmaker 5
timmerman 514 pianist(e) 5
bankwerker 507 waschvrouw 5
onderwijzer 492 landmeter 5
winkelier 418 orgelmaker 5
machinist 397 uitvoerder 5
winkeljuffrouw 366 houtvlotter 5
stoker 327 rijksveldwachter 5
koopman 315 kraamverzorger 5
naaister 314 volontair 4
smid 291 marconist 4
schilder 268 deurwaarder 4
bakker 251 verhuurder 4
blikslager 244 soldeerder 4
kapitein 217 glasbuiger 4
leerling 189 beddenmaker 4
handelaar 177 masseur 4
huishoudster 166 schoolhoofd 4
reiziger 165 typiste 4
metselaar 164 mecanicien 4
chauffeur 164 sigarensorteerder 4
kleermaker 153 vijlenkapper 4
slager 148 violist 4
schoenmaker 143 terrazzowerker 4
draaier 141 juwelier 4
politie 120 opticien 4
stuurman 117 borduurster 4
directeur 114 ontvanger 4
boekhouder 104 zakkenstopper 4
commies 103 korporaal 4
kap(p)(st)er 103 drager 4
monteur 102 correspondent(e) 4
electricien 101 makelaar 4
werkster 100 expert 4
tekenaar 100 lijstenmaker 3
schipper 100 badmeester 3
klerk 93 tabakskerver 3
stucadoor 86 lijnwerker 3
houder 85 glasetser 3
besteller 84 granietwerker 3
tuinman 81 kolenwerker 3
sigarenmaker 80 muntmaker 3
ijzerwerker 79 duiker 3
bezorger 78 stenotypist(e) 3
drukker 78 ovenbouwer 3
opzichter 75 antiquair 3
slijper 75 creosoteerder 3
verpleegster 72 wethouder 3
venter 69 tagrijn 3
pensionhoud(st)er 68 directrice 3
behanger 68 scheepsbouwer 3
fabrikant 66 muzikant 3
opperman 63 haardenmaker 3
chef 63 grafmaker 3
baas 60 baggerman 3
loodgieter 59 propagandist 3
slijter 58 klokkenmaker 3
zetter 57 meterplaatser 3
landarbeider 56 pastoor 3
meubelmaker 56 gezelschapsjuffrouw 3
kellner 53 organist 3
agent 50 machinaal breister 3
aannemer 48 klompenmaker 3
assistent 45 revolverdraaier 3
bloemist 45 laborant(e) 3
ketelmaker 45 cargadoor 3
rijder 45 zendeling 3
vormer 45 staalwaren 3
ambtenaar 43 lakker 3
concierge 42 suikerwerker 3
slotenmaker 41 radiotechnicus 2
boekbinder 41 adjunct pontonniers 2
inspecteur 40 collecteur 2
strijkster 38 emballeur 2
ingenieur 38 consulent 2
grondwerker 37 tandtechniker 2
verlofhouder 36 archivaris 2
portier 35 gezagvoerder 2
modiste 34 ontsmetter 2
religieuze 34 operator bioscoop 2
arts 33 pijpenlegger 2
rijwielhersteller 31 bevolkingsagent 2
controleur 31 kalkwerker 2
koperslager 31 bramer 2
tuinier 31 mattenmaker 2
hoofd school 31 zuiveraar 2
procuratiehouder 30 voeger 2
kastelein 30 stoelenmatter 2
koetsier 30 gereedschapsmaker 2
grossier 29 handwerkster 2
klinker 29 jaloezienmaker 2
magazijnmeester 29 stamper 2
telefonist(e) 29 journalist 2
kruidenier 29 technicus 2
varensgezel 28 ijzervlechter 2
glas in loodzetter 28 brander 2
werkmeester 28 uitdrager 2
expediteur 27 wachtman 2
apothekersassistent(e) 27 huisbezoeker 2
wachter 26 poetser 2
administrateur 26 uurwerkmaker 2
bedrijfsleider 25 veehouder 2
constructiewerker 25 verfmaler 2
vertegenwoordiger 25 warmoezier 2
steenhouwer 24 metaalwerker 2
metaalbewerker 24 referendaris 2
etaleur 24 orgelbouwer 2
bode 23 rietwerker 2
kinderjuffrouw 22 huisvader 2
modelmaker 22 manufacturen 2
hulp 22 scheepsbouwmeester 2
kassier 22 voerman 2
boorder 22 bankier 2
verlakker 22 kamermeisje 2
gieter 21 kernmaker 2
advocaat/procureur 21 cellist 2
straatmaker 21 nagelheeter 2
schaver 21 tuinarbeider 2
sergeant 21 loonslager 2
instrumentenmaker 21 commissionair 2
horlogemaker 21 chemiker 2
incasseerder 20 straatveger 2
zeilmaker 20 manufacturier 2
tapper 20 sponsenbewerker 2
gasfitter 20 wagenmeester 2
sleepdienstonderneming 19 straatmuzikant 1
landbouwer 19 lood en zinkverwerker 1
inpak(k)(st)er 18 olieslager 1
sergeant majoor 17 gasmetermaker 1
coupeu(r)(se) 17 bontwerker 1
snijder 17 dirigent 1
rangeerder 17 tabakstripper 1
loper 16 balanceerder 1
bedienaar begrafenissen 16 schijver 1
kuiper 16 meester 1
nachtwaker 16 basculemaker 1
stempelmaker 16 crasseur 1
conducteur 15 kindermeid 1
zonder beroep 15 maathelper 1
zager 15 stenotypiste 1
wasscher 15 overmeester 1
bewaarder 15 deskundige 1
wegwerker 14 blikbewerker 1
fotograaf 14 actuaris 1
matroos 14 forceur 1
wagenmaker 14 spiegellijstenmaker 1
stoffeerder 14 officier van Justitie 1
scheepmaker 14 touwslager 1
plaatwerker 14 kapelmeester 1
predikant 14 constructeur 1
architect 13 verkoopster 1
visscher 13 veilingmeester 1
heier 13 lantaarnopsteker 1
perser 13 scheepswerktuigkundige 1
tuinder 12 kamerjuffrouw 1
lasser 12 vouwster 1
werktuigkundige 12 redacteur 1
reparateur 12 gasmeteropnemer 1
bleker 12 operettezangeres 1
aanhouder 12 glaspolijster 1
wikkelaar 12 bakenmeester 1
houtbewerker 12 loodbrander 1
koopvrouw 12 kookster 1
bouwkundige 12 president 1
assuradeur 11 verfmeester 1
typograaf 11 metersteller 1
drogist 11 vakwerkmaker 1
schrijver 11 banksteller 1
tandarts 11 glasverzilveraar 1
notaris 11 voorzitter 1
koker 11 hofmeester H.A.L. 1
scheepsbouwkundige 11 parlevinker 1
betonwerker 10 pikeur 1
werkvrouw 10 ponser 1
koster(es) 10 wiskundige 1
bierbrouwer 10 rentmeester 1
secretaris 10 metermaker 1
borstelmaker 10 confisceur 1
analyst(e) 10 wagennot. 1
onderneming 10 sorteerder 1
beambte 10 kalkblusscher 1
keurmeester 9 gastechniker 1
scheepsbevrachter 9 verslaggever 1
officier 9 werkbouwkundige 1
voorman 9 bibliothecaris 1
waker 9 elektrotechnicus 1
officier Leger des Heils 9 geweermaker 1
kok 8 bandagist 1
sloper 8 baker 1
sleutelmaker 8 rabbijn 1
inrichting 8 botermaker 1
luitenant 8 koperwerker 1
drijver 8 roeier 1
zadelmaker 8 hoofd huishouding 1
lithograaf 8 isoleerder 1
werkman 8 betaalmeester 1
ijker 8 huidenzouter 1
molenaar 7 kolentrekker 1
scheikundige 7 magnetiseur 1
apotheker 7 vertaler 1
meteropnemer 7 linnenjuffrouw 1
geldophaler 6 veearts 1
melkboer 6 vulcaniseerder 1
electrotechnicus 6 majoor 1
musicus 6 leider 1
reder 6 sponsenbereider 1
adviseur 6 keukenmeid 1
stemmer 6 sleper 1
mandenmaker 6 priester 1
schoorsteenveger 6 acrobaat 1
helpster 6 rector 1
voorslager 6 zandtrekker 1
colporteur 6 officier Nederlands Leger des Heils 1
ovenist 6 evangelist 1
rechter 6 firmant 1
restaurateur 6 ijkopnemer 1
buffetjuffrouw 6 aanbouwer 1
loods 6 verfmaker 1
zwemmeester 6 amanuensis 1
accountant 6 zaaljuffrouw 1
kapelaan 6 lid 2e Kamer 1
blokmaker 6 costumire 1
ladingmeester 5 uitgever 1
bierbottelaar 5 scheepsbehoeften 1
telegrafist 5 slotenvijler 1
distillateur 5 artist 1
havenmeester 5 schakelb.w. 1
griffier 5 luchtkl. 1
poelier 5 Zuster Overste 1
matrassenmaker 5 dijkgraaf 1
verloskundige 5 smeerbaas 1
vuurwerker 5 tremmer 1
logementhouder 5 loopjongen 1
fraiser 5 wagenlichter 1
verver 5 leermaker 1
pettenmaker 5 vernikkelaar 1

Opvallende beroepen etc.

acrobaat (P. van der Ven)
arbeider bij de Slaghoedjesfabriek (A. Rozier)
badmeester (o.a. J. Treffers)
borduurster (bij Van Diemen of bij Sass?) (Mej. K. Hombroek en B.E. Valk)
Comtesse Mej. J.W. Grondjean Perrenod (eig. Grandjean Perrenod Comtesse!), leerling verpleegster.
concierge Dordrechts Museum (J.L. Bakker)
diamantzetter (J.L. Visser)
duiker (o.a. F.C.L. Sparling)
gezelschapsjuffrouw (o.a. M.J.H. van der Linde Jarnazette)
huidenzouter (H.C. Boom)
kermisreiziger (P. de Rooij)
klompenschilder (W.H.A. Laane)
kruiwagenhandel (Firma D. Meeldijk)
kurkensnijder (o.a.C.F. Louis)
lampenkappennaaister (Mej. E. Venis)
lantaarnopsteker (M. van der Plank Sr.)
loc. poetser (H.J. Kouters)
lompensorteerster (Mej. Kraaijenbrink)
machinale breister (o.a. Mej. G. Bijkerk)
magnetiseur (o.a. M. Brugman)
mandenmaker (o.a. C. de Vries)
operator bioscoop (o.a. H. van der Helm)
operettezangeres (Mej. C.A. van Welij)
palfrenier (= tweede koetsier) (A. Bronk)
pettenmaker (o.a. A.P. Tegelaar)
pijpenlegger (o.a. P. Smitshoek)
reclameschilder (J. van der Mijl en H. Riske)
revolverdraaier (o.a. W. Vlaskamp)
rietwerker (o.a. L. Jabaaij)
rijtuigpoetser (C. de Boer)
scharenslijper (o.a. J. Laporte)
siroopstoker (G. Dijkstra)
stempelmaker (o.a. A. van Zwieten)
stoelenmatter (o.a. A. Houtgraaf)
terrazzowerker (o.a. B. Pellegrini)
venduknecht (F. Merkelijn)
volontair hotelbedrijf (= onbezoldigde bediende in opleiding) (J.C. Bergmans)
vouwster (Mej. C. Winkster)
vijlenkapper (familie Schwarz van de Dordrechtsche Vijlenfabriek)
woonwagenbewoner Kilkade (o.a. M. van den Broek)
zakkenstopper (o.a. G. Leendertse)
zendeling (o.a. E.T. Shipley)
Zuster Overste (Mej. P.P. Voss)


Sleepbootpersoneel, bijv.:

sleepbootkapitein G. van Asperen en machinist T. van Asperen verm. op de sleepboot 'Clara Elisabeth'.
sleepbootkapitein W.D. van den Bosch >verm. op de sleepboot 'Lina'.
sleepbootkapitein M. van Eijk en dekknecht W. van Eijk verm. op de sleepboot 'Wilhelmina Visser'.
sleepbootkapitein Jan de Jong verm. op de sleepboot 'Alida Elisabeth'.
sleepbootkapitein C.J. de Korver, dekknecht G.A. de Korver en stuurman A.C. de Korver verm. op de sleepboot 'Telephoon III'.
sleepbootkapitein Ph. Kruijff verm. op de sleepboten 'Hendrika Jacoba' en 'Neeltje Alida'.
machinist J.H. Moll verm. op de sleepboot 'Geert Jan'.
sleepbootkapitein W.L. Muller en dekknecht B. Muller verm. op de sleepboot 'Deux Amis'.
stuurman G. Schermers verm. op de sleepboot 'Ceres II'.

Meest voorkomende achternamen in deel drie van het adresboek 1930

(geen rekening gehouden met voorvoegsels)

 1. Jong 176
 2. Visser 172 
 3. Graaf 139
 4. Berg 123
 5. Dijk 110
 6. Rest 104
 7. Vries 101
 8. Bruijn 96
 9. Linden 94
10. Brand 93
11. Smits 93
12. Boer 78
13. Jansen 77
14. Vos 76
15. Bruin 76
16. Stam 70
17. Veld 66
18. Dalen 66
19. Schouten 65
20. Dekker 65
21. Bos 61
22. Waal 60
23. Wit 60
24. Bakker 57
25. Bouman 57

Meestvoorkomende gebouwen ed. in deel n van het adresboek 1930

(totaal 2840 pakhuizen, werkplaatsen, onbewoonde woonhuizen enz.)

 1. bergplaats(en) 434
 2. pakhuis (pakhuizen) 373
 3. onbewoond 212
 4. reservenummer(s) 166
 5. winkel 114
 6. vervallen (nummers) 86
 7. kantoor 71
 8. werkplaats 66
 9. magazijn 38
10. afgebroken 32
11. erf 27
12. onbewoonbaar verklaard 26
13. timmerwinkel 26
14. smederij 21
15. (auto)garage 21
16. brandgang 20
17. verloflokaal 17
18. opslagplaats 15
19. terrein 14
20. gang 14
21. schilderswinkel 12
22. tapperij 11
23. kruidenierswinkel 11
24. kantoor en bergplaats 11
25. brandspuithuis 11
Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007